Selecteer een pagina
De vijf belangrijkste gebeurtenissen in de neppandemie

De vijf belangrijkste gebeurtenissen in de neppandemie

door Jon Rappoport – 22 december 2020

Dit artikel is een samenvatting. Ik heb uitgebreid geschreven over elk van de vijf belangrijkste gebeurtenissen.

EEN: De valse bewering dat er een nieuw virus is ontdekt en geïsoleerd.

Er is geen echte isolatie uitgevoerd. De zogenaamde genetische sequentiebepaling van het virus was eigenlijk een brouwsel, een samenvoegen van stukjes gegevens die naar RNA-segmenten verwijzen. Er werd aangenomen dat deze segmenten onderdelen van het nieuwe virus waren, maar onderzoekers hadden het virus niet, dus hun veronderstellingen kwamen neer op fraude.

TWEE: het opzetten van een diagnostische test (PCR) voor het virus dat ze niet hadden. Het is duidelijk dat zo’n test geen betekenis heeft. Het is gebaseerd op dezelfde soorten absurde aannames die hebben geleid tot de fictieve ontdekking van het virus. Strategisch gezien heeft de test echter miljoenen ‘positieve resultaten’ opgeleverd, die worden opgevat als ‘geïnfecteerd door het virus’. Op deze fundering van drijfzand werden de lockdown maatregelen genomen.

DRIE: De Chinese opsluiting van 50 miljoen burgers, zonder medische reden. Deze ongekende gebeurtenis vormde het model voor andere regeringen, en voor de CDC en de Wereldgezondheidsorganisatie. Nu was het “acceptabel” om de wereldbevolking gevangen te zetten en economische verwoesting over de hele planeet aan te richten.

VIER: De absurde computervoorspelling van 500.000 doden in het VK en twee miljoen in de VS, gemaakt door de historisch mislukte modelbouwer Neil Ferguson. Zijn instituut aan het Imperial College of London wordt gefinancierd door Bill Gates. De voorspellingen van Ferguson werden gebruikt om Trump en Boris Johnson ervan te overtuigen dat noodtoestanden en lockdowns noodzakelijk waren.

VIJF: De gedwongen vroegtijdige dood van miljoenen ouderen over de hele wereld – die ten onrechte “COVID-19-sterfgevallen” werden genoemd.

Deze mensen waren aan het lijden of zijn aan het lijden aan meerdere langdurige gezondheidsproblemen, die nog verergerd zijn door decennia van medische behandeling met giftige medicijnen. Doodsbang voor een COVID-diagnose en vervolgens geïsoleerd van familie en vrienden.

Er zijn natuurlijk nog andere belangrijke gebeurtenissen, maar dit zijn de vijf belangrijkste.

Het onderliggende feit dat moet worden begrepen: wat COVID-19 wordt genoemd, is niet één ziekte. Het is een verscheidenheid aan ziekten en effecten die het gevolg zijn van verschillende traditionele oorzaken, HERVERPAKT onder het label “COVID.”

Waar authentieke nieuwe omstandigheden en oorzaken een rol kunnen spelen, moeten onafhankelijke onderzoekers nauwkeurig kijken naar dergelijke clusters van mensen, waar ze wonen. De onderzoekers moeten bijvoorbeeld uitzoeken of er campagnes voor toxische vaccins zijn gestart in een gemeenschap of regio voordat de “COVID-uitbraak” werd aangekondigd.


Bron, hier staat nog wat meer:
https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/22/the-five-key-events-in-the-fake-pandemic/


MUST READS!

Het SARS-CoV-2-virus is nooit bewezen

Waarom de virusmassahysterie (‘besmettingen’) nergens voor nodig is

Het regime in Den Haag voert BEVELEN uit, van hogerhand, punctueel.

‘Rutte moet strafrechtelijk vervolgd worden, een strafblad is onvermijdelijk’

Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’

Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’

‘De natiestaat, de vrijheid en uw stem worden volledig vernietigd’ – ‘Alleen massaal verzet kan deze anti-humane agenda, die reeds wordt uitgevoerd, nog stoppen’

Café Weltschmerz heeft een interview gepubliceerd met een erkende Amerikaanse topdeskundige aangaande Agenda 21, dat kan worden samengevat als een machtsgreep waarmee de hele wereld uiteindelijk onder één technocratische communistische dictatuur wordt geplaatst, waarin individuen en volken helemaal niets meer te zeggen hebben, zelfs niet over hun eigen gezondheid en leven. Met de Covid-19 angstpandemie hoax is de volgende fase van deze feitelijke staatsgreep tegen onze vrijheid, democratie en zelfbeschikkingsrecht begonnen. Café Weltschmerz zet er daarom niet voor niets ‘De verborgen agenda achter de verwoesting van onze samenleving’ onder – een verwoesting die ook door de Nederlandse overheid doelbewust wordt uitgevoerd.

Onafhankelijk journalist Spiro Skouras (Activist Post) interviewde de uitvoerende directeur van het Post Sustainability Institute, Rosa Koire, een expert op het gebied van grondgebruik en eigendomsrechten, die over de hele wereld toespraken heeft gehouden. Haar werk is te vinden op de website Democrats United Against UN Agenda21, een website die tijdens het schrijven van dit artikel onbereikbaar was.

Koire is tevens auteur van het boek ‘Achter het Groene Masker – VN Agenda 21’. Agenda 21 werd in 1992 door 178 landen en het Vaticaan ondertekend. Met deze agenda wil een globalistische machtselite de totale controle over al het land, water, vegetatie, mineralen, constructie, productiemiddelen, voedsel en energie krijgen. Ook wetshandhaving, onderwijs, informatie, en de mensen zelf moeten onder die volledige controle komen te staan.

Agenda 2030: tussenstap in vernietiging natiestaat en vrijheid

Tevens moeten er grote sommen ‘geld van de ontwikkelde naar de minder ontwikkelde landen wordt verplaatst. Uiteindelijk gaat het over het vernietigen van je vermogen om een stem, een representatieve regering te hebben.’ Nationale regeringen veranderen in besturen. ‘Je vermogen om vrij en onafhankelijk te zijn wordt volledig vernietigd. Het doel is om de macht over te dragen van lokale en individuele personen aan een wereldwijd bestuurssysteem… Het is een plan om het bestaande systeem te verstoren en te vernietigen. Het is een plan van transformatie en controle, en dat is wat we nu meemaken.’

Agenda 2030 is slechts een tussenstap in Agenda 21, zoals 2020, 2025 en 2050 dat ook zijn. In 2050 moet dit perfide plan, met hulp en steun van grote globalistische namen zoals Ford, Rockefeller, Soros, Gates, Zuckerberg, Musk, de paus, en last but not least Rothschild, zijn voltooid. In 2050 moeten alle natiestaten zijn opgeheven, en is de wereldbevolking geconcentreerd in een aantal mega-steden die hele staten en landen kunnen omvatten (zoals Nederland samen met België en het Duitse Roergebied één grote stad moet worden).

‘Dit is bedoeld om je vermogen om wat er met je gebeurt, te verpletteren. Het is een wereldwijd plan, maar het wordt lokaal onder verschillende namen geïmplementeerd.’ Dat wordt bewust gedaan om de aandacht van de mensen van de werkelijke doelstellingen af te leiden.

Eigenlijk valt alles wat ‘groen’ en ‘duurzame ontwikkeling’ wordt genoemd onder Agenda 21. Dat geldt ook voor ‘klimaatverandering’, dus alle klimaatakkoorden en – initiatieven, en zeker Covid-19 . ‘Een wereldwijde crisis vereist een wereldwijde reactie,’ is hun idee. ‘En dat rechtvaardigt een wereldbestuur.’

Klimaatverandering en de corona p(l)andemie ‘zijn bedoeld om mensen in paniek te brengen, zo erg dat u letterlijk bang bent dat u het niet zult overleven.’ Of er werkelijk zoiets als een klimaatcrisis bestaat, doet volgens Koire niet eens ter zake. Het werkt zó goed, dat het sowieso wel uitgevonden zou zijn (sterker nog: het IS uitgevonden, bedacht, aan het begin van de jaren ’90, dat letterlijk in VN documenten staat te lezen).

De ‘Grote (Groene) Reset’

Skouras wijst dan op de ‘Grote (Groene) Reset’ aan, die op het World Economic Forum in Davos werd gelanceerd. Koire reageert dat ze ‘geen paniekzaaier’ wil zijn, maar zich grote zorgen maakt dat die ‘reset’ er nu ongeacht de kosten voor mens en maatschappij doorheen wordt gedrukt. ‘Ze blijven echter achter hun Groene Masker, want als dat eenmaal afgaat, komen de soldatenlaarzen en loopgraven tevoorschijn.’ Letterlijk. Zie ook ons artikel van 4 december 2019: ‘VN kan militair geweld gebruiken tegen landen die klimaatagenda weigeren’ (/ ‘VN kan extreme maatregelen door de strot van bevolking duwen’ – Deelnemers klimaatconferentie Madrid willen harde afspraken over afbreken welvaart en vrijheid in Europa).

We zijn nu op het punt beland waarop de heersende machthebbers zich nauwelijks nog iets aantrekken van de bezwaren en zorgen van het volk. ‘Dat is een soort boodschap van hen aan ons, dat ze zich niet langer echt iets van ons aantrekken.’ Het lijkt erop dat we er niet veel meer aan kunnen doen, maar Koire gelooft dat dit nog wel degelijk mogelijk is.

De technologie is inmiddels zover ontwikkeld, dat twee grote doelen, eeuwig leven en het zelf kunnen creëren van leven, heel dichtbij zijn gekomen. ‘Deze mensen hebben geen ethische grens, en dat is zeer zorgwekkend. Dit zag je ook bij de Nazi’s, bij Stalin, en nu. Er is letterlijk niets waardoor deze mensen zich laten stoppen.’

Alles en iedereen wordt digitaal met elkaar verbonden

In de ‘Vierde Industriële Revolutie’ die ze nu in gang hebben gezet moet werkelijk alles en iedereen digitaal met elkaar worden verbonden. ‘Ze hebben het over een nieuw sociaal contract. Nou, bij een contract hebben normaal gesproken beide partijen er iets over te zeggen. Maar dit is een contract waarbij niemand van ons iets te zeggen krijgt… Dit is één van de redenen waarom we al die hysterie op straat zien. Het is namelijk een les, een mededeling aan ons: dit gebeurt er met je als je de straat op gaat en het waagt tegen ons plan op te staan.’

‘Mensen vragen me: wie doet ons dat aan? Dat is uw regering. Uw regering is overgenomen.’ Met behulp van groepen en bewegingen zoals Antifa en Black Lives Matter wordt geprobeerd een opstand te ontketenen. ‘We worden aangevallen.’ Dit was de reden dat Koire de Democratische Partij de rug toe heeft gekeerd. ‘Maar partijen zijn slechts een afleiding. Aan de top kent de macht geen partij. Bij deze globalistische machtsovername worden alle mogelijke middelen gebruikt. Het plan is om te verstoren en te ontwrichten, en dat is wat iedereen nu ziet. Dit is het plan om de sociale samenhang te vernietigen, en dat is heel succesvol.’

De situatie nu noemt ze ‘extreem gevaarlijk’, omdat dit plan wordt gesteund door universiteiten, stichtingen, bedrijven en overheidsinstellingen. ‘Al die partijen zijn geïndoctrineerd, vanaf de kleuterschool tot het academisch onderwijs. Dit zijn de ‘agenten van verandering’ die zijn geactiveerd.’

‘Transformatie’ = afbraak van het individu

Het alom gebruikte toverwoord is ‘transformatie’, van zowel het onderwijs, de economie, de politie als de samenleving. ‘Transformatie gaat in werkelijkheid over het afbreken van het individu, van je alliantie aan ieder ‘oud’ systeem, zoals je familie, je ‘oude’ gedachten, of je geloof… Het is een psychologische techniek die je persoonlijkheid feitelijk afbreekt, en dan weer opbouwt (volgens hun nieuwe normen).’

De ook door premier Rutte gebezigde term ‘institutioneel racisme’ is ‘enkel een excuus om je geest letterlijk te vernietigen. Mao Zedong gebruikte het, Sung gebruikte het, en ook de Nazi’s. Het is een techniek waarmee je persoonlijkheid wordt afgebroken, om je te herbouwen als de nieuwe mens, de nieuwe wereldburger.’

Mens moet samensmelten met A.I.

Daarbij komt ook A.I. (kunstmatige intelligenties) om de hoek kijken. Er komt een (wereldwijde) A.I. politiemacht aan, die niet bestaat uit mensen. Ook drones zullen op zeker moment niet meer door mensen, maar door A.I. worden bestuurd. ‘Ik hoef niet uit te leggen dat je dan een echt gevaarlijke situatie krijgt.’ Nieuw Zeeland heeft onlangs officieel zijn eerste A.I.-politieagent gelanceerd, en in Singapore gebruiken ze inmiddels intelligente robots om social distancing af te dwingen.

Skouras: ‘Dit is in essentie een anti-humane agenda, waarin ze mens met machine (AI) willen samensmelten.’

Door de Covid-19 maatregelen is iedereen tot potentiële vijand van elkaar verklaard. De bedoeling daarvan is dat je zelfs je naaste familieleden en vrienden niet meer vertrouwt. Tegelijkertijd wordt ook onze gezondheid afgebroken, wat volgens Koire een zeer belangrijk onderdeel van het Agenda 21 plan is. ‘Dit is het plan om alles te inventariseren en controleren, inclusief je DNA (vandaar dat de regering aandringt dat zoveel mogelijk mensen zich op Covid-19 laten testen – daarmee kan meteen uw DNA worden afgenomen en opgeslagen).’

Met je ‘sociale krediet status’ zoals in China en straks ook in de VS en Europa moet je ‘bewijzen’ een trouwe en gehoorzame burger te zijn die het ‘waard’ is om in de nieuwe orde te mogen blijven leven. Het systeem doet dat natuurlijk al langer door bepaalde getalenteerde mensen voor te trekken, waar de rest dan voor moet betalen. Het Chinese systeem gaat over de hele planeet uitgerold worden.

Ontvolkingsvaccin

‘De Chinezen stemden er in de jaren ’90 ook mee in om samen met de VS te werken aan een ontvolkingsvaccin.’ Zijn ze daar mee doorgegaan? Is dat vaccin er inmiddels, en wordt het onder een andere naam (misschien wel een Covid-19 vaccin?) aan de mensheid ‘verkocht’? Hoe dan ook, ‘ontvolking is een essentieel onderdeel van het plan.’ Als bepaald wordt dat je niet genoeg waarde hebt, en/of teveel ruimte in beslag neemt, teveel energie gebruikt, teveel water, teveel land, dan moet je worden ‘geïsoleerd’ en verplaatst.

‘Dit is waar de klimaatverandering agenda om draait.’ De Nederlandse boeren kunnen daar over meepraten, want die worden nu in almaar sneller tempo het leven en werken onmogelijk gemaakt door de regering Rutte, die bezig is alle Agenda 21 punten om te zetten in beleid, ongeacht hoeveel welvaart en welzijn dat ons land gaat kosten.

Het overgrote deel van de mensheid zal worden gedwongen in (‘multiculturele’) mega-steden te leven, waarin ieder aspect van ons leven 24/7/365 zal worden gecontroleerd en bestuurd. ‘Dit plan zal letterlijk alle vrijheid compleet van u afpakken. En dit gaat niet over een plan voor de toekomst, maar is iets dat op dit moment al gebeurt. Dit is dus niet pas in 2030 of 2050. 2020 is echt een heel belangrijk jaar. Heel veel van deze plannen worden nu op regionaal niveau uitgerold.’

‘Eerste stap is bewustzijn, tweede stap: kom in actie’

Kunnen we dit nog stoppen? ‘Bewustzijn is de eerste stap van verzet,’ zegt Koire. ‘Actie is de tweede stap.’ Mensen moeten begrijpen dat we nu geconditioneerd worden om passief te blijven, en om te denken dat als we op social media op ‘like’ drukken, we politiek actief zijn. ‘Maar je bent geen politieke activist als je je huis niet verlaat.’ Vandaar al die lockdowns en social distancing – men wil massaal verzet tegen dit Agenda 21 afbraak- en totale controle plan op voorhand illegaal verklaren en onmogelijk maken.

‘En zeg niet dat jouw regering zo slecht is, dat je er niets meer aan kunt doen. Het ziet er vast zo uit, maar dat komt omdat je het zover hebt laten komen. Het zal niet beter worden als je dit gewoon door laat gaan. Daarom denk ik dat je echt je regering moeten ‘innemen’ (lett. occupy, ook ‘in beslag nemen’, ‘bekleden’ of ‘bezetten’). WEES je regering. Ja, we zitten in het Eindspel, en er is niet veel tijd meer over. Dit had je dus al een tijdje geleden moeten doen.’

Mensen moeten Agenda 21 gaan herkennen, ook in hun eigen plaats en regio. Breng het ter sprake in je gemeenteraad. Spreek volksvertegenwoordigers er voortdurend op aan. ‘Waarschijnlijk is ieder punt op de agenda van je gemeenteraad verbonden aan Agenda 21.’ Ze raadt mensen aan om op haar website te kijken en haar boek te lezen, zodat ‘je gaat ontdekken hoe ze de publieke opinie manipuleren, zodat je geen problemen voor hen gaat veroorzaken. Ze willen dat je thuis in je stoel blijft zitten.’

Kom dus in actie, spreek mensen en officials aan, deel flyers uit, deel video’s, schrijf en publiceer erover. ‘Want enkel weten dat dit speelt, zonder er iets aan te doen, is niet meer genoeg. Je moet politiek actief worden, en bereid zijn niet meteen alles van hen over te nemen.’ Zo willen ze de realiteit gaan vervangen door VR (virtual reality), omdat dit het leven zoveel leuker zou maken.’Maar zodra je dat gaat doen, is je leven voorbij. Je moet dus in verzet komen.’

Geloof Wikipedia niet, Agenda-21 is een anti-menselijke agenda

‘Waar je ook werkt, waar je ook bent, praat hierover.’ Veel mensen zullen dat niet leuk vinden, en je niet (meer) aardig vinden. Maar dat moet dan maar, want dit plan is reëel, en wordt op dit moment uitgevoerd, of we dat nu leuk vinden of niet. ‘Agenda 21 is NIET wat Wikipedia u vertelt. Het is NIET vrijwillig, en niet ‘niet-bindend’. Voor u is dit plan verplicht…. Dus laten we dit samen bestrijden. We moeten ons er allemaal tegen verzetten.’

Skouras: ‘Inderdaad. Ze verkopen het als iets dat de wereld, het klimaat, het milieu zal verbeteren en redden. Maar (Agenda 21 / 2030) is een anti-menselijke agenda dit op dit moment wordt uitgevoerd. Dat duistere pad, deze weg naar tirannie, willen wij niet op.’

Het hele interview:

Agenda 21; de opmars naar een nieuwe wereldorde.


Bron:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/agenda-21-samengevat-de-opmars-naar-een-nieuwe-wereldorde/


COVID-19, The Great Reset & het nieuwe normaal
https://wakkeren.nl/covid-19-the-great-reset-het-nieuwe-normaal/

De staat van de economie
https://wakkeren.nl/de-staat-van-de-economie/

Coronavirus (COVID-19) samenvatting
https://wakkeren.nl/coronavirus-covid-19-samenvatting/

Dr. Carrie Madej, het hele verhaal te lezen..

Dr. Carrie Madej, het hele verhaal te lezen..

Dr. Carrie Madej is een internist (‘internal medicine physician and osteopathic trained’) en werkzaam in McDonough, Georgia. Ze houdt zich al 20 jaar bezig met de ontwikkelingen rond de materie van vaccins. Dit is een samenvatting van het transcript van haar verklaring. Voor degenen die de video graag zou willen nálezen.  En ja, deze video staat ook in een ander artikel centraal (HIER namelijk). Maar dit becommentarieerde transcript in het Nederlands vertaald (Tot je dienst, met de complimenten van dr. Lillian Richell..), geeft een diepere kijk op wat ze eigenlijk met ons deelt en ons VOOR WAARSCHUWT..!!

* * *

“De hamvraag: wat betekent het om menselijk te zijn?
Ons DNA is de blauwdruk van ons leven (onze gedachten, herinneringen) en ons lichaam: hoe het functioneert, hoe het groeit, hoe het zich voortplant. Onze DNA-streng lijkt op de binaire code in een computer. Een kleine verandering in het codepatroon heeft een groot effect. Technisch kunnen we een stukje code in een genoom (DNA/erfelijk materiaal) inbrengen, weghalen en we kunnen het verplaatsen naar een andere plek.

We kunnen ook een synthetisch stukje code of een dierlijk stukje code in het genoom plaatsen. We kunnen dus stukjes code uit het genoom knippen en er in plakken. Hiermee herschrijf je de genetische code in het DNA. De vraag die we ons moeten stellen is: ‘Hoeveel veranderingen zijn er nodig om het menselijk DNA te herschrijven om dan nog menselijk te zijn?’

Urgent Information on Covid Vaccine – Dr. Carrie Madej
VOOR DE NL-ondertiteling klik je op het wieltje en kiest vertaling aan en dan de keus NL.

Over patenten en DNA
Wat uit de natuur komt of van de natuur is kunnen we niet patenteren. Maar we kunnen wel patent hebben op iets dat gemodificeerd (veranderd) is of synthetisch geproduceerd. Een voorbeeld is Monsanto. Zij veranderden het genetisch materiaal van een zaad, zodat het een beetje anders werd dan het natuurlijke zaad. De groenten en het fruit ziet er hetzelfde uit aan de buitenkant, maar van binnen is het iets anders. Dit gemodificeerde zaad kan gepatenteerd worden, je bent er dan eigenaar van. Als we ons DNA laten veranderen, dan kunnen onze cellen gepatenteerd worden. Wij, als mensen zijn dan gemodificeerd en komen in bezit van de patenthouder.

Als ons DNA wordt gemodificeerd met DNA van andere soorten, zijn we dan nog menselijk? Of is dit transhumanisme? De technologie om het DNA te modificeren (bewerken) heet recombinant-DNA of recombinant-RNA technologie en deze wordt al toegepast. Deze technologie wordt toegepast in het covid-19 vaccin. Dit vaccin maakt ons tot genetisch gemodificeerde organismen. Bedrijven als Inovio, GlaxoSmithKline, Sinovi en Moderna zijn hiermee bezig en ze worden gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation.

Dit type vaccin is nog nooit eerder toegepast op mensen.
En ze willen dit in alle mensen spuiten.
De snelheid waarmee dit vaccin wordt geproduceerd is ongelooflijk. Ze slaan dierproeven over en proberen het rechtstreeks uit op mensen. Het is wetenschappelijk onverantwoord. Ze doen geen randomised placebo controletests. Ze volgen geen enkel wetenschappelijk protocol wat noodzakelijk is om goedgekeurd te worden door de FDA en te garanderen dat dit vaccin veilig is voor ons èn dat het werkt. De producenten zijn niet aansprakelijk voor schade door de vaccins. Ze hoeven niet te bewijzen dat de vaccins doen wat ze zeggen dat ze doen. Ze hoeven alleen maar aan te tonen dat de vaccins antilichamen produceren (in vitro is genoeg). Deze hele procedure is onvoorstelbaar!

Alle veiligheidsmaatregelen worden genegeerd en omzeild,
terwijl deze vaccins in alle mensen geïnjecteerd gaan worden.

Wat zit er in de vaccins..?!
Een gemeenschappelijke factor in deze vaccin-run is de MRC-5-cellijn. Dit zijn menselijke diploïde (foetale) cellijnen uit de 60er jaren. Dit type cel heeft het natuurlijke vermogen verloren om te sterven (apoptose). Het is een onsterfelijke cellijn.

Apoptose is het vermogen tot een ‘geprogrammeerde celdood’. Als een cel beschadigd is, of te oud wordt of niet meer goed functioneert of gewoon moet verdwijnen, dan ruimt het zichzelf netjes op. Tijdens de embryonale ontwikkeling gebeurt dit laatste regelmatig: we willen geen kieuwen hebben of dubbele voortplantingsorganen. Het afsterven gebeurt op een natuurlijke en veilige manier, zonder de omliggende cellen te beschadigen. Ook in het immuunsysteem speelt dit vermogen een belangrijke rol: T-cellen vernietigen geïnfecteerde cellen door ze aan te zetten tot apoptose. Celdood dus.

Maar een cel die niet kan sterven is eigenlijk een kankercel. Deze onsterfelijke cellijnen worden gebruikt in vaccins voor bof, mazelen en rode hond (BMR), Hib (haemophylus influenza B), hepatitis B, polio en andere vaccins. Artsen proberen al jaren deze kwestie publiek te maken, maar ze worden allemaal het zwijgen opgelegd. Het lijkt alsof artsen zich niet uitspreken. Ze proberen het echt wel, maar ze worden geboycot. Ze hebben geen vrijheid om zich uit te spreken.

Een Italiaans onderzoek heeft aangetoond dat dit type vaccins het risico op kankervorming doet toenemen. Vaak zitten er ook vervuilingen in de vaccins zoals bv. bacteriën, die na de vaccinatie infecties kunnen veroorzaken. Realiseer je dat met deze vaccins kankercellen, bacteriën en toxinen (er kan oa. aluminium, kwik, formaldehyde, polysorbaat, squaleen in zitten) in onze lichamen worden gebracht. De combinatie van vaccins (cocktails) zorgen voor onoverzichtelijke neveneffecten, omdat ze niet los van elkaar optreden, maar met elkaar interfereren (het synergene effect). En kinderen zijn extra gevoelig vanwege hun onvolwassen immuunsysteem.

Waarom wordt het covid-19 vaccin ons zo opgedrongen?
Om hierop antwoorden te vinden moet je de geldstroom volgen. In 2011 kreeg CureVac in Duitsland US$ 33 miljoen, voor onderzoek en ontwikkeling van een RNA-vaccin. In 2013 kreeg Moderna US$ 25 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling van een RNA-vaccin. In 2015 kreeg Inovio (Pharmaceuticals) US$ 45 miljoen voor hun DNA-vaccin en de toepassing van nanotechnologie.
En al deze bedrijven werden gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation. Tot op heden hebben deze bedrijven geen licentie voor hun producten gekregen om het voor menselijke productie in te zetten. De reden: er was onvoldoende bewijs voor een immuuneffect: aantoonbare antilichamen bij het testen op mensen. Dus deze vaccins produceerden in mensen geen anti-lichamen.

Bill Gates – the vaccine will alter our RNA & DNA with “Nanotechnology”.

Er is met de coronavaccins alleen bewijs van antilichamen in vitro (in laboratoriumbuisjes), maar dat zegt niets over de productie van antilichamen in een levend immuunsysteem.

En dan DARPA..!
In 2010 begon DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, dat is de militaire afdeling) aandacht te schenken aan DNA- en RNA-vaccins. Ze hadden een synthetisch DNA-vaccin dat in het lichaam gebracht kon worden via non-evasieve electroporatie.

Electroporatie is een technologie waarbij je het celmembraan kunt openen mbv stroomstootjes (voltagepulsen). Door deze pulsen verandert de spanning in de membraan waardoor er poriën ontstaan. Door deze gaten kunnen dan stoffen naar binnen en naar buiten bewegen. De passage verloopt via diffusie en electrokinetisch transport. Als de voltagepulsen kort en laag blijven kan het membraan zich weer herstellen. Hoge voltages breken de membraan af en dan sterft de cel.

Electrokinetisch transport is een combinatie van electroforese en electro osmotische stroming. Electroforese houdt in dat er geladen deeltjes, maar ook eiwitten of een DNA-molecule in een electromagnetisch veld in beweging komen. Bij electro osmotische stroming gebeurt hetzelfde maar dan in een vloeistof ipv een electromagnetisch veld.

Hiervoor gebruikten ze een soort sticker op je huid met micronaaldjes waar je niets van voelt bij het opbrengen. De bedoeling hiermee was ‘to enhance and subvert humans at a genetic level’ (letterlijk vertaald: het op genetisch niveau versterken en ondermijnen van mensen). In dit zelfde jaar begon Bill Gates met het zwaar subsidiëren van RNA- en DNA-vaccins bij de genoemde bedrijven.

In 2012 introduceerde DARPA een brain-machine-interface.
Dat is een neuraal netwerk tussen kunstmatige intelligentie (AI) en het menselijk brein. Via dit netwerk is het mogelijk om te communiceren met alleen gedachten (je hoeft dus niet te spreken), gedachten te beïnvloeden en op afstand te controleren. Een voorbeeld: je komt thuis in je ‘smart-huis’ en je bedenkt dat je de lichten aan wilt, de cv hoger wilt zetten, een muziekje wil laten spelen of de oven aan zetten.

Dit hoef je dan niet meer te doen. Via de WiFi is alleen al de gedachte eraan voldoende, om de oven en de lichten aan te laten gaan, de muziek te laten spelen en de cv te laten branden. Dit klinkt leuk, maar besef dat deze communicatie een twéérichting verkeer is. Wat gebeurt er als je ‘smart-huis’ opdrachten aan jou gaat geven..!?

Rond dezelfde tijd (2012) was er een ander DARPA-programma: ‘next gen non-surgical N3-nanotechnology entry program’. Dit is een hersen-computer-interface dat zonder of met een minimale chirurgische ingreep in je lichaam gebracht kan worden en dat dan rechtstreeks kan lezen en schrijven in je hersenen. Het betekent dat wat er in je hersenen gebeurt rechtstreeks kan worden herschreven. Wat gebeurt er dan bv. met je herinneringen en je gedachten? Mensen denken dat dit als ‘the matrix’ (de film) is: als ik karate wil leren, dan download ik het karate-programma en mijn lichaam weet hoe het moet.

Of als je een taal in een dag wil leren, dan download je dit en je kan het spreken. Dit klinkt mooi. Maar als je denkt dat je hierover de controle kan hebben dan vergis je je. De controle ligt bij iets of iemand anders. Het is een herschrijven van je emoties, je ervaringen en er verschijnen kunstmatige ervaringen in je systeem. Wat is dan nog ‘werkelijkheid’? Je wordt een computerprogramma, een karakter in een computerprogramma en hier heb je zelf geen controle over. Dit is geen science-fiction, dit is actueel.

DARPA financierde ook een productiebedrijf van zachte flexibele hydrogels om dit onder de huid aan te brengen voor continue registratie (monitoring) van de gezondheid. Dit kan gesynchroniseerd worden met een app op je mobiel, zodat je direct kan zien hoe het met je is gesteld. Echter de geïmplanteerde hydrogel-nanotechnologie groeit en verspreidt zich in het lichaam en we weten niet hoe dit ons DNA beïnvloedt. Al deze data gaan bovendien rechtstreeks en continue naar een kunstmatige intelligentie (AI).

’t Is nét een mens, vol compassie voor de plantjes en de beestjes..!

In alle smartphones zit tegenwoordig een health-app. Je kan hem wel blokkeren, maar niet verwijderen. De covid-19 app werkt ook op deze manier en deze komt in je smartphone. Je kan deze app helemaal instellen en dan heb je, in combinatie met de hydrogel, het hele monitoring systeem up en running. Daarna wordt alles in je lichaam voor altijd geregistreerd.

Denk dan bv. aan: wanneer er een eisprong is, wanneer je menstrueert, wanneer en hoe vaak je seks hebt, hoeveel alcohol er in je bloed zit, je vitaminen- en mineralengehalte, hoeveel stappen je doet, je emoties, je slaap. Alles wat je doet, denkt, voelt, alles wie je bent komt als data in een kunstmatig intelligentie programma (AI-program). Wat doet dit? Wat gebeurt hiermee? Hier zijn ze nu mee bezig en met een enorme haast. Ze stellen dit in in je smartphone. Dit is geen fantasie, dit is realiteit.

Samenvattend
We betreden een onbekend gebied dat veranderingen kan aanbrengen in wat we menselijk noemen, in wat het betekent een MENS te zijn. De covid-19 vaccins zijn niet veilig, vanuit van welk wetenschappelijk oogpunt je het ook bekijkt. De vaccins brengen in ons lichaam: kanker- en mutagene cellijnen (hierop zijn ze gekweekt en dit gebeurt al veel langer!). Ze brengen in ons lichaam: toxische stoffen (is ook al lang aan de gang), verschillende dierlijke genomen (erfelijke codes en dit gebeurt ook al lang). Er is geen enkel bewijs dat de vaccins doen wat de fabrikanten zeggen dat ze doen. Tot op heden geen enkel bewijs! En ze zijn niet verplicht dit bewijs te geven.

De recombinant-DNA- en recombinant-RNA technologie veroorzaakt onbekende en blijvende genetische veranderingen in het menselijk lichaam. Het is blijvend, want als iemands DNA is gewijzigd, dan moet deze persoon het de rest van zijn/haar leven hiermee doen. En we hebben geen idee van de zijdelingse effecten. Er is geen weg terug! Er valt niets terug te draaien. We weten heel veel niet en ook degenen die het op de markt zetten weten niet waar dit ons brengt. Maar het klinkt niet goed!

Het komt er op neer dat deze ‘ontwikkeling’ een nieuw soort creëert …. en misschien een oude soort vernietigt: wij, mensen zoals wij elkaar kennen.

De vaccins brengen nanotechnologie met zijn robotica-effecten in ons lichaam. Met deze vaccins en de bijbehorende producten (ID2020 of hoe je het ook noemt) worden we allemaal permanent gekoppeld aan een artificiële intelligentie-interface. Nogmaals: dit is geen éénrichting-, maar een twéérichtingverkeer!

Ik snap dat dit veel is om te behappen en het beangstigt me al jaren. Ik ben aanwezig geweest bij wetenschappelijke bijeenkomsten waarin dit gespreksonderwerpen waren. Ik ben ook aanwezig geweest bij bedrijfsbijeenkomsten waarin dit gespreksonderwerpen waren. Het is ècht en echt géén fantasie. Ik volg deze ontwikkelingen al 20 jaar. En….. (emotioneel) het is realiteit.

We moeten nu ons mond opendoen. Voor onszelf, onze families, de toekomstige generaties, voor het menselijk ras. Dit is geen grap, mensen. Ga alsjeblieft zelf op onderzoek uit, zoveel als je kan en deel het met anderen. Blijf op de sociale media en verspreidt deze informatie. We hebben nog een kans als we meer mensen wakker maken. Ik vertel jullie dit vanuit mijn grootste liefde en vrede.”

Lillian Richell / 31 juli 2020


Bron:
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/dr-carrie-madje-het-hele-verhaal-te-lezen/


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz

Coronavirus (COVID-19) samenvatting

Hier een lijst met artikelen om verder te lezen en zelf over na te denken:


Een hypothese / theorie over ‘virussen’
https://wakkeren.nl/een-theorie-over-virussen/

“Het virus” is een van de grootste fraudes in onze moderne geschiedenis
https://wakkeren.nl/het-virus-is-een-van-de-grootste-fraudes-in-onze-moderne-geschiedenis/

Waarom geneeskunst is vervangen door symptoombestrijding
https://wakkeren.nl/waarom-geneeskunst-is-vervangen-door-symptoombestrijding/

De zogenaamde pandemie gaat nergens over, maar dit wel: 17.000 tot 20.000 patiënten omgebracht door foutjes
https://wakkeren.nl/de-zogenaamde-pandemie-gaat-nergens-over-maar-dit-wel-17-000-tot-20-000-patienten-omgebracht-door-foutjes/

Hydroxychloroquine versus vaccins beide een leugen gebaseerd op ‘germ theory’ van fraudeur Louis Pasteur
https://wakkeren.nl/hydroxychloroquine-versus-vaccins-beide-een-leugen-gebaseerd-op-germ-theory-van-fraudeur-louis-pasteur/

COVID-19, The Great Reset & het nieuwe normaal
https://wakkeren.nl/covid-19-the-great-reset-het-nieuwe-normaal/

Demonstratie 1 augustus Malieveld protest Viruswaanzin: wat u echt even zou moeten weten!
https://wakkeren.nl/demonstratie-1-augustus-malieveld-protest-viruswaanzin-wat-u-echt-even-zou-moeten-weten/

Overheid geeft toe dat mondkapje een psyop is
https://wakkeren.nl/overheid-geeft-toe-dat-mondkapje-een-psyop-is/

Ze dekken zich al in: Producent van ‘ons’ coronavaccin beschermd tegen SCHADECLAIMS
https://wakkeren.nl/ze-dekken-zich-al-in-producent-van-ons-coronavaccin-beschermd-tegen-schadeclaims/

Virussen bestaan, ze heten alleen anders
https://wakkeren.nl/virussen-bestaan-ze-heten-alleen-anders/

Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
https://wakkeren.nl/verplichte-vaccinaties-zijn-volgens-de-nurnberg-code-misdaden-tegen-de-menselijkheid/

Nederlandse “coronarechters” vonnissen ALTIJD voor de staat en tegen de burgerrechten
https://wakkeren.nl/nederlandse-coronarechters-vonnissen-altijd-voor-de-staat-en-tegen-de-burgerrechten/

Huisarts schrijft manifest tegen 5G: ‘Kan enorme impact hebben’
https://wakkeren.nl/huisarts-schrijft-manifest-tegen-5g-kan-enorme-impact-hebben/

HELP!! Het Amerikaanse RIVM (CDC) kan het “coronavirus” niet vinden.
https://wakkeren.nl/help-het-amerikaanse-rivm-cdc-kan-het-coronavirus-niet-vinden/

HELP!! Het “coronavirus” is zoek – Deel II
https://wakkeren.nl/help-het-coronavirus-is-zoek-deel-ii/

HCQ zorgt voor 53% minder IC-opnames / Hugo de Jonge: superoplichter / Gommers: “Iedereen NU opsluiten” / Jort Kelder vindt dat we opnieuw in lockdown moeten
https://wakkeren.nl/hcq-zorgt-voor-53-minder-ic-opnames-hugo-de-jonge-superoplichter-gommers-iedereen-nu-opsluiten-jort-kelder-vindt-dat-we-opnieuw-in-lockdown-moeten/

MEGA FRAUDE: Het “nieuwe” coronavirus bestaat helemaal niet. Er is geen onderzoek gedaan.
https://wakkeren.nl/mega-fraude-het-nieuwe-coronavirus-bestaat-helemaal-niet-er-is-geen-onderzoek-gedaan/

FRAUDE: Hoe de PCR test is verprutst en misbruikt
https://wakkeren.nl/fraude-hoe-de-pcr-test-is-verprutst-en-misbruikt/

Het Coronavirus is er niet, maar heeft een hypnotiserend effect
https://wakkeren.nl/het-coronavirus-is-er-niet-maar-heeft-een-hypnotiserend-effect/

“Mijn vriend is viroloog en die zei dat virussen wel degelijk bestaan….”
https://wakkeren.nl/mijn-vriend-is-viroloog-en-die-zei-dat-virussen-wel-degelijk-bestaan/

COVID-19 al in juni door het CDC gekwalificeerd als NIET-BESMETTELIJK voor de mens
https://wakkeren.nl/covid-19-al-in-juni-door-het-cdc-gekwalificeerd-als-niet-besmettelijk-voor-de-mens/

Het virus dat er niet is, genetische sequencing en de goocheltruc
https://wakkeren.nl/het-virus-dat-er-niet-is-genetische-sequencing-en-de-goocheltruc/

Het ontbrekende coronavirus: waarom ben ik niet verrast
https://wakkeren.nl/het-ontbrekende-coronavirus-waarom-ben-ik-niet-verrast/

Het virusverhaal: de ketens van de medische beschaving doorbreken
https://wakkeren.nl/het-virusverhaal-de-ketens-van-de-medische-beschaving-doorbreken/

Onbewezen virussen: niets nieuws onder de zon – ze doen het steeds weer
https://wakkeren.nl/onbewezen-virussen-niets-nieuws-onder-de-zon-ze-doen-het-steeds-weer/

Hoe werkt een goed geoliede propaganda machine?
https://wakkeren.nl/hoe-werkt-een-goed-geoliede-propaganda-machine/

Als je echt wilt zien waarom de coronapandemie totaal nep is (hulp bij discussies)
https://wakkeren.nl/als-je-echt-wilt-zien-waarom-de-coronapandemie-totaal-nep-is-hulp-bij-discussies/

Smoking gun: Fauci stelt dat de COVID-test een fatale fout heeft; bekentenis van de “geliefde” expert
https://wakkeren.nl/smoking-gun-fauci-stelt-dat-de-covid-test-een-fatale-fout-heeft-bekentenis-van-de-geliefde-expert/

Hoe ze het succes van het COVID-vaccin zullen vervalsen
https://wakkeren.nl/hoe-ze-het-succes-van-het-covid-vaccin-zullen-vervalsen/

Ze draaien er niet langer omheen: premier Trudeau zinspeelt op ‘Great Reset’
https://wakkeren.nl/ze-draaien-er-niet-langer-omheen-premier-trudeau-zinspeelt-op-great-reset/

Klaus Schwab (voorzitter World Economic Forum) en ‘the great reset’ bewijs van totale planning
https://wakkeren.nl/klaus-schwab-voorzitter-world-economic-forum-en-the-great-reset-bewijs-van-totale-planning/

Het SARS-Cov-2-virus is nooit bewezen
https://wakkeren.nl/het-sars-cov-2-virus-is-nooit-bewezen/

Politici zouden het COVID-vaccin live op televisie laten injecteren als Fauci hen verzekert dat het veilig is
https://wakkeren.nl/politici-zouden-het-covid-vaccin-live-op-televisie-laten-injecteren-als-fauci-hen-verzekert-dat-het-veilig-is/

Waarom het vaccin-paspoort de introductie van een fascistisch systeem is waar iedereen tegen zou moeten zijn / Laat u zich injecteren met een “vaccin” dat niet op dieren getest is en waarvan de lange termijn effecten onbekend zijn?
https://wakkeren.nl/waarom-het-vaccin-paspoort-de-introductie-van-een-fascistisch-systeem-is-waar-iedereen-tegen-zou-moeten-zijn-laat-u-zich-injecteren-met-een-vaccin-dat-niet-op-dieren-getest-is-en-waarvan-de-lange-term/

COVID-vaccin – geschiedenis is belangrijk
https://wakkeren.nl/covid-vaccin-geschiedenis-is-belangrijk/

Corona: De marketing van gebakken lucht
https://wakkeren.nl/corona-de-marketing-van-gebakken-lucht/

Voorspelde 40 miljoen “coronavirus” doden wereldwijd zonder ingrijpen, maar 135 miljoen hongerdoden door lockdowns / Harde lockdown tot 19 januari van die clown en die acrobaat Rutte en De Jonge
https://wakkeren.nl/voorspelde-40-miljoen-coronavirus-doden-wereldwijd-zonder-ingrijpen-maar-135-miljoen-hongerdoden-door-lockdowns-harde-lockdown-tot-19-januari-van-die-clown-en-die-acrobaat-rutte-e/

Schokkend rapport over bijwerkingen COVID-vaccin: de uitrol gaat sowieso door / Het COVID-vaccin en de commerciële verovering van de planeet: het plan
https://wakkeren.nl/schokkend-rapport-over-bijwerkingen-covid-vaccin-de-uitrol-gaat-sowieso-door-het-covid-vaccin-en-de-commerciele-verovering-van-de-planeet-het-plan/

Waarom de virusmassahysterie (‘besmettingen’) nergens voor nodig is
https://wakkeren.nl/waarom-de-virusmassahysterie-besmettingen-nergens-voor-nodig-is/

Het regime in Den Haag voert BEVELEN uit, van hogerhand, punctueel.
https://wakkeren.nl/het-regime-in-den-haag-voert-bevelen-uit-van-hogerhand-punctueel/

De vijf belangrijkste gebeurtenissen in de neppandemie
https://wakkeren.nl/de-vijf-belangrijkste-gebeurtenissen-in-de-neppandemie/

WHO-hoofdwetenschapper waarschuwt: ‘Geen bewijs dat coronavaccin virusoverdracht voorkomt’
https://wakkeren.nl/who-hoofdwetenschapper-waarschuwt-geen-bewijs-dat-coronavaccin-virusoverdracht-voorkomt/

De criminele WHO heeft zichzelf ontmaskerd: nep PCR-test
https://wakkeren.nl/de-criminele-who-heeft-zichzelf-ontmaskerd-nep-pcr-test/

Rutte en De Jonge negeren uitspraak rechter over coronatest / Coronadictatuur vervangt de rechtsstaat: “GOD zegen de greep”
https://wakkeren.nl/rutte-en-de-jonge-negeren-uitspraak-rechter-over-coronatest-coronadictatuur-vervangt-de-rechtsstaat-god-zegen-de-greep/

Exposed: Fauci en CDC botsen; kunnen hun verhaal niet overeind houden
https://wakkeren.nl/exposed-fauci-en-cdc-botsen-kunnen-hun-verhaal-niet-overeind-houden/

COVID-vaccingeheim, een knaller
https://wakkeren.nl/covid-vaccingeheim-een-knaller/

Kabinet wil avondklok snel invoeren: ‘Onacceptabele schending van de vrijheid’ / Wat is de historische betekenis van de avondklok?
https://wakkeren.nl/kabinet-wil-avondklok-snel-invoeren-onacceptabele-schending-van-de-vrijheid/

Lockdown extremisme: een obsessie voor krankzinnigen en fascisten
https://wakkeren.nl/lockdown-extremisme-een-obsessie-voor-krankzinnigen-en-fascisten/

David Rasnick: nieuwe variant van het coronavirus, of een gigantische oplichterij? Hoe diep gaan de leugens?
https://wakkeren.nl/david-rasnick-nieuwe-variant-van-het-coronavirus-of-een-gigantische-oplichterij-hoe-diep-gaan-de-leugens/

Het bestaan van SARS-CoV-2 is niet bewezen: het schokkende onderzoek van Christine Massey
https://wakkeren.nl/het-bestaan-van-sars-cov-2-is-niet-bewezen-het-schokkende-onderzoek-van-christine-massey/

Meer corona-doden na vaccinaties? “Dat komt door de mutaties” yeah right
https://wakkeren.nl/meer-corona-doden-na-vaccinaties-dat-komt-door-de-mutaties-yeah-right/

Vrijland krijgt weer gelijk: Bedrijven, horeca en scholen mogen ongevaccineerde mensen weigeren / De Jonge wijst UMCG aan als ziekenhuis waar gedwongen corona-isolatie plaatsvindt
https://wakkeren.nl/vrijland-krijgt-weer-gelijk-bedrijven-horeca-en-scholen-mogen-ongevaccineerde-mensen-weigeren-de-jonge-wijst-umcg-aan-als-ziekenhuis-waar-gedwongen-corona-isolatie-plaatsvindt/

10 jaar cel omdat je op vakantie gaat? ‘Dit is een stap te ver’
https://wakkeren.nl/10-jaar-cel-omdat-je-op-vakantie-gaat-dit-is-een-stap-te-ver/

De besmettingsleugen nog een keer samengevat
https://wakkeren.nl/de-besmettingsleugen-nog-een-keer-samengevat/

Symbool van het kwaad: het Agenda 2030/Grote Reset-speldje
https://wakkeren.nl/symbool-van-het-kwaad-het-agenda-2030-grote-reset-speldje/

Wacht niet langer op georganiseerd verzet of een oppositiepartij: zelf opstaan nu / Herstel-NL wekt wantrouwen: ‘Trap hier niet in’
https://wakkeren.nl/wacht-niet-langer-op-georganiseerd-verzet-of-een-oppositiepartij-zelf-opstaan-nu-herstel-nl-wekt-wantrouwen-trap-hier-niet-in/

Smoking gun: Fauci stelt dat de COVID PCR-test een fatale fout heeft; bekentenis van de “geliefde” expert
https://wakkeren.nl/smoking-gun-fauci-stelt-dat-de-covid-pcr-test-een-fatale-fout-heeft-bekentenis-van-de-geliefde-expert/

Nul griepgevallen vastgesteld deze winter: ‘Wat een poppenkast leven we in’
https://wakkeren.nl/nul-griepgevallen-vastgesteld-deze-winter-wat-een-poppenkast-leven-we-in/

27-jarige verpleegster krijgt anafylactische shock na ‘veilig’ AstraZeneca-vaccin en sterft
https://wakkeren.nl/27-jarige-verpleegster-krijgt-anafylactische-shock-na-veilig-astrazeneca-vaccin-en-sterft/

Kan de Rockefeller Germ Theory (Louis Pasteur) voor eens en voor altijd in de prullenbak?
https://wakkeren.nl/kan-de-rockefeller-germ-theory-louis-pasteur-voor-eens-en-voor-altijd-in-de-prullenbak/

Dr. Andrew Kaufman weerlegt de “isolatie” van SARS-CoV-2; hij analyseert stapsgewijs een typische claim van isolatie; er is geen bewijs dat het virus bestaat
https://wakkeren.nl/dr-andrew-kaufman-weerlegt-de-isolatie-van-sars-cov-2-hij-analyseert-stapsgewijs-een-typische-claim-van-isolatie-er-is-geen-bewijs-dat-het-virus-bestaat/

Het RIVM registratiesysteem gevaccineerden is fascisme 2.0
https://wakkeren.nl/het-rivm-registratiesysteem-gevaccineerden-is-fascisme-2-0/

Huisarts Ramdas weigert vaccins te zetten: wat is dat?
https://wakkeren.nl/huisarts-ramdas-weigert-vaccins-te-zetten-wat-is-dat/

Het vaccinatiepaspoort wordt er gewoon doorgedrukt door het oorlogskabinet
https://wakkeren.nl/het-vaccinatiepaspoort-wordt-er-gewoon-doorgedrukt-door-het-oorlogskabinet/

Tweedeling in de maatschappij door betaalde coronatests? De ongeteste ongevaccineerde is de nieuwe ’40/’45 Jood
https://wakkeren.nl/tweedeling-in-de-maatschappij-door-betaalde-coronatests-de-ongeteste-ongevaccineerde-is-de-nieuwe-40-45-jood/

Er zijn goede argumenten waarom ze niet zouden hebben bewezen wat ze beweren te hebben bewezen (SARS-CoV-2); niet met ‘Whole-Genome Sequencing’ en niet met de (gewijzigde) postulaten van Koch
https://wakkeren.nl/er-zijn-goede-argumenten-waarom-ze-niet-zouden-hebben-bewezen-wat-ze-beweren-te-hebben-bewezen-sars-cov-2-niet-met-whole-genome-sequencing-en-niet-met-de-gewijzigde-postulaten-van-koch/

Hoe om te gaan met wetten, regels, verplichtingen, handhaving, boetes, rechtszaken in de aanstaande heksenjacht op ongetesten en ongevaccineerden / Standaard brief reactie aan CJIB coronaboetes
https://wakkeren.nl/hoe-om-te-gaan-met-wetten-regels-verplichtingen-handhaving-boetes-rechtszaken-in-de-aanstaande-heksenjacht-op-ongetesten-en-ongevaccineerden-standaard-brief-reactie-aan-cjib-coronaboetes/

Vaccinatie: de weg richting de androgyne androïde mens
https://wakkeren.nl/vaccinatie-de-weg-richting-de-androgyne-androide-mens/

Shocker: Waarom zit deze stof in het Moderna COVID-vaccin?
https://wakkeren.nl/shocker-waarom-zit-deze-stof-in-het-moderna-covid-vaccin/

En terwijl iedereen afgeleid is met zwaarbewapende Rambo’s drukt de EU het vaccinpaspoort erdoor
https://wakkeren.nl/en-terwijl-iedereen-afgeleid-is-met-zwaarbewapende-rambos-drukt-de-eu-het-vaccinpaspoort-erdoor/

De FDA-doofpot die leidde tot de goedkeuring van het Pfizer-vaccin
https://wakkeren.nl/de-fda-doofpot-die-leidde-tot-de-goedkeuring-van-het-pfizer-vaccin/

Was u blij met de staatssteun tijdens de “coronacrisis”? Hypotheekrenteaftrek gaat eraan om het gat te vullen
https://wakkeren.nl/was-u-blij-met-de-staatssteun-tijdens-de-coronacrisis-hypotheekrenteaftrek-gaat-eraan-om-het-gat-te-vullen/

Het spike-proteïne besmettingsgevaar is een dwaalspoor
https://wakkeren.nl/het-spike-proteine-besmettingsgevaar-is-een-dwaalspoor/

COVID-vaccins: ontworpen voor depopulatie?
https://wakkeren.nl/covid-vaccins-ontworpen-voor-depopulatie/

FDA komt erop terug: verwerpt COVID-antilichaam testresultaten; waanzin heerst
https://wakkeren.nl/fda-komt-erop-terug-verwerpt-covid-antilichaam-testresultaten-waanzin-heerst/

Decadent om het vaccin te weigeren of decadent om feitenvrije verhalen te gebruiken om uitsluitingsfascisme door te voeren? / BREAKING opnieuw een voorspelling van Martin Vrijland die uitkomt: ongevaccineerden tot mutatie/variantfabrieken bestempeld!
https://wakkeren.nl/decadent-om-het-vaccin-te-weigeren-of-decadent-om-feitenvrije-verhalen-te-gebruiken-om-uitsluitingsfascisme-door-te-voeren-breaking-opnieuw-een-voorspelling-van-martin-vrijland-die-uitkomt-ongevac/

Bijna heel Nederland was toch gevaccineerd? Waarom weer meer besmettingen? Ah! Het zijn de mutaties bij ongevaccineerden!
https://wakkeren.nl/bijna-heel-nederland-was-toch-gevaccineerd-waarom-weer-meer-besmettingen-ah-het-zijn-de-mutaties-bij-ongevaccineerden/

Grafeenbevattende gezichtsmaskers zijn gevaarlijk; en we leven in een grafeenwereld
https://wakkeren.nl/grafeenbevattende-gezichtsmaskers-zijn-gevaarlijk-en-we-leven-in-een-grafeenwereld/

Pijnlijk: Rutte wordt geconfronteerd met leugens over boek The Great Reset van Klaus Schwab
https://wakkeren.nl/pijnlijk-rutte-wordt-geconfronteerd-met-leugens-over-boek-the-great-reset-van-klaus-schwab/

Het nieuwe COVID bedrog; het is een variatie op de oude, alles is aangekleed en nergens om heen te gaan – behalve fascistische tirannie
https://wakkeren.nl/het-nieuwe-covid-bedrog-het-is-een-variatie-op-de-oude-alles-is-aangekleed-en-nergens-om-heen-te-gaan-behalve-fascistische-tirannie/

CDC/FDA bekennen: ze hadden geen virus toen ze de test voor het virus bedachten
https://wakkeren.nl/cdc-fda-bekennen-ze-hadden-geen-virus-toen-ze-de-test-voor-het-virus-bedachten/

Gevaccineerden zullen volledig vaccin afhankelijk worden en als junkies iedere 3 maanden een prik moeten halen
https://wakkeren.nl/gevaccineerden-zullen-volledig-vaccin-afhankelijk-worden-en-als-junkies-iedere-3-maanden-een-prik-moeten-halen/

“Grafeenoxide in vaccin” quote ex-Pfizer-medewerkster, misleidingstruc om vaccin criticasters in diskrediet te brengen?
https://wakkeren.nl/grafeenoxide-in-vaccin-quote-ex-pfizer-medewerkster-misleidingstruc-om-vaccin-criticasters-in-diskrediet-te-brengen/

Amerikaanse CDC roept op tot COVID concentratiekampen op haar website
https://wakkeren.nl/amerikaanse-cdc-roept-op-tot-covid-concentratiekampen-op-haar-website/

Breaking: FDA geeft volledige goedkeuring aan COVID-vaccins; geen openbare hoorzitting; geen transparantie; geen open beoordeling van vaccingegevens
https://wakkeren.nl/breaking-fda-geeft-volledige-goedkeuring-aan-covid-vaccins-geen-openbare-hoorzitting-geen-transparantie-geen-open-beoordeling-van-vaccingegevens/

Queensland (Australië) geeft fascistisch voorbeeld in bouw concentratiekampen
https://wakkeren.nl/queensland-australie-geeft-fascistisch-voorbeeld-in-bouw-concentratiekampen/

Willem Engel interview tijdens demonstratie 5 september op de Dam te Amsterdam
https://wakkeren.nl/willem-engel-interview-tijdens-demonstratie-5-september-op-de-dam-te-amsterdam/

Toegangsbewijs horeca en drukke plekken nu officieel (groot alarm)
https://wakkeren.nl/toegangsbewijs-horeca-en-drukke-plekken-nu-officieel-groot-alarm/

Metaaldeeltjes in veel vaccins; maar maak je geen zorgen, ga in de rij staan en neem je injecties als blije kleine robotjes
https://wakkeren.nl/metaaldeeltjes-in-veel-vaccins-maar-maak-je-geen-zorgen-ga-in-de-rij-staan-en-neem-je-injecties-als-blije-kleine-robotjes/

Het niet kunnen bewijzen dat het virus bestaat
https://wakkeren.nl/het-niet-kunnen-bewijzen-dat-het-virus-bestaat/

Nieuw Novavax vaccin en Covid repressie medicijnen goed nieuws voor mRNA vaccin weigeraars? – door Martin Vrijland
https://wakkeren.nl/nieuw-novavax-vaccin-en-covid-repressie-medicijnen-goed-nieuws-voor-mrna-vaccin-weigeraars-door-martin-vrijland/

Boosters: hoe je straffeloos meer mensen kunt doden
https://wakkeren.nl/boosters-hoe-je-straffeloos-meer-mensen-kunt-doden/

Voormalig president van Vaticaanse Bank: Covid is Device for ‘Great Reset’ (Video)
https://wakkeren.nl/voormalig-president-van-vaticaanse-bank-covid-is-device-for-great-reset-video/

Gevaarlijke monsters als Groningse Professor dr. Maarten Postma adviseren om de jongste kinderen te vaccineren
https://wakkeren.nl/gevaarlijke-monsters-als-groningse-professor-dr-maarten-postma-adviseren-om-de-jongste-kinderen-te-vaccineren/

Walging om NPO-fragment waarin ongevaccineerden worden neergeschoten: ‘Totaal ziek!’
https://wakkeren.nl/walging-om-npo-fragment-waarin-ongevaccineerden-worden-neergeschoten-totaal-ziek/

Zit het Vaticaan achter Blackrock en Vanguard die alle bedrijven, media, vastgoed en banken wereldwijd bezitten?
https://wakkeren.nl/zit-het-vaticaan-achter-blackrock-en-vanguard-die-alle-bedrijven-media-vastgoed-en-banken-wereldwijd-bezitten/

Graphene flagship (1 miljard EU funding) project toont aan dat 5G en grafeenoxide de remote control optie bieden
https://wakkeren.nl/graphene-flagship-1-miljard-eu-funding-project-toont-aan-dat-5g-en-grafeenoxide-de-remote-control-optie-bieden/

Als je een zwangere moeder was en lachende dokters kwamen naar je toe met moord in hun gedachten…
https://wakkeren.nl/als-je-een-zwangere-moeder-was-en-lachende-dokters-kwamen-naar-je-toe-met-moord-in-hun-gedachten/

Klimaatcyclussen, wereldrijken, populatie & economie (verval)
https://wakkeren.nl/klimaatcyclussen-wereldrijken-populatie-economie-verval/

Hoe de wereldwijde vaccinatieagenda daadwerkelijk te stoppen? Praktische uitvoering voor iedereen
https://wakkeren.nl/hoe-de-wereldwijde-vaccinatieagenda-daadwerkelijk-te-stoppen-praktische-uitvoering-voor-iedereen/

Bent u gevaccineerd en voor ‘coronapas voor toegang’? Dan bouwt u mee aan een digitaal systeem dat ook u gevangen zal zetten
https://wakkeren.nl/bent-u-gevaccineerd-en-voor-coronapas-voor-toegang-dan-bouwt-u-mee-aan-een-digitaal-systeem-dat-ook-u-gevangen-zal-zetten/

Heel bijzonder: besmettingen kunnen nu als ‘lokaal’ of ‘geïmporteerd’ worden herkend
https://wakkeren.nl/heel-bijzonder-besmettingen-kunnen-nu-als-lokaal-of-geimporteerd-worden-herkend/

Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle 2G liefhebbers: wat is jullie antwoord op deze verpleegkundigen die ontslag namen wegens enorme vaccinatieschade onder patiënten?
https://wakkeren.nl/mark-rutte-hugo-de-jonge-en-alle-2g-liefhebbers-wat-is-jullie-antwoord-op-deze-verpleegkundigen-die-ontslag-namen-wegens-enorme-vaccinatieschade-onder-patienten/

Een pandemie van de gevaccineerden
https://wakkeren.nl/een-pandemie-van-de-gevaccineerden/

De nieuwe Afrikaanse virus mutatie: precies op tijd / Het Omicron virus: wat is de genetische samenstelling? (essentiële informatie)
https://wakkeren.nl/de-nieuwe-afrikaanse-virus-mutatie-precies-op-tijd-het-omicron-virus-wat-is-de-genetische-samenstelling-essentiele-informatie/

Pfizer’s geheime (smoking-gun) document: hun dodelijke COVID-vaccin
https://wakkeren.nl/pfizers-geheime-smoking-gun-document-hun-dodelijke-covid-vaccin/

De kritische massa is aan het winnen! – door Martin Vrijland
https://wakkeren.nl/de-kritische-massa-is-aan-het-winnen-door-martin-vrijland/

Positief getest? Bel nu de GGD en vraag om een bloedtest voor bewijs! #beldeggdvoorbewijs
https://wakkeren.nl/positief-getest-bel-nu-de-ggd-en-vraag-om-een-bloedtest-voor-bewijs-beldeggdvoorbewijs/

COVID zwendel valt uit elkaar; het is voorbij
https://wakkeren.nl/covid-zwendel-valt-uit-elkaar-het-is-voorbij/

Gaat Ernst Kuipers het 1G beleid doorvoeren en wat is de misleidende truc rondom de betekenis daarvan?
https://wakkeren.nl/gaat-ernst-kuipers-het-1g-beleid-doorvoeren-en-wat-is-de-misleidende-truc-rondom-de-betekenis-daarvan/

Ernst Kuipers en het falende beddenbezettingssoftwaresysteem: wat is belangrijker de belangenverstrengeling of maatwerkcijfers voor de coronahoax? – door Martin Vrijland
https://wakkeren.nl/ernst-kuipers-en-het-falende-beddenbezettingssoftwaresysteem-wat-is-belangrijker-de-belangenverstrengeling-of-maatwerkcijfers-voor-de-coronahoax-door-martin-vrijland/

Hebben covid-19 patiënten echt het einde leven medicijn midazolam gekregen? En waarom ga je daar dood aan? – door Martin Vrijland
https://wakkeren.nl/hebben-covid-19-patienten-echt-het-einde-leven-medicijn-midazolam-gekregen-en-waarom-ga-je-daar-dood-aan-door-martin-vrijland/


The Fallacies of Germ Theory with Dr Thomas Cowan


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong

Exposing the Myth of the GERM THEORY

Een hypothese / theorie over ‘virussen’
https://wakkeren.nl/een-theorie-over-virussen/


Nobel Prize Winner Kary Mullis Challenges The Myths About AIDS

“Kary Mullis, Ph.D. on whether or not HIV is the probable cause of AIDS. He was the scientist that created the PCR technique, a brilliant method, unfortunately, all too often used to mislead the public.”


Why I Began Questioning HIV (From the House of Numbers Deluxe Edition DVD)

Was the COVID-19 Test Meant to Detect a Virus?
https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/

COVID-19 test is scientific fraud
https://wickedtruths.org/en/covid-19-test-is-scientific-fraud


* Let’s Talk about PCR Tests


Dr. Cowan and Sally Fallon Morell Discuss The Contagion Myth


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz


Interview with Dr. Aajonus Vonderplanitz on The Primal Diet – Raw Meat and Fat


Hippocratic Hypocrisy

“A collaborative film by Spacebusters and Dr. Andrew Kaufman about how authentic medicine was hijacked by the power elite and turned into a deadly, sickness for profit industry.”


Rockefeller Medicine

“As Americans fret about the Obamacare website and wonder how the country became enslaved to the highest healthcare costs in the world, we turn back the pages to look at how the modern medical paradigm came together in the early 20th century, courtesy of the Rockefeller Foundation and their cronies. Join us this week as we explore the real history of modern healthcare and the real motivations behind the family that brought it to you.”


Your Guide to the Great Reset

“You’ve all heard by now that The Great Reset is upon us. But what is The Great Reset, exactly, and what does it mean for the future of humanity? Join James for this in-depth exploration of the latest rebranding of the New World Order agenda and its vision of a post-human Fourth Industrial Revolution.”


Interessante vragen voor Willem Engel (citaat)

Hi Willem,

Dank voor je reactie.

Omdat ik vaak mails krijg van personages die zich voordoen als iemand anders zou ik willen vragen of je op e.o.a. manier kunt laten zien of dit emailadres echt van jou is. Een kopie paspoort is misschien wat teveel gevraagd.

Aan telefoongesprekken doe ik niet snel, omdat ik in het verleden knip-en-plak-werk heb meegemaakt bij opnames, maar misschien kunnen we een keer een Skype gesprek voeren t.b.v. een uitzending / YouTube via mijn website.

Er zijn enkele punten die ik met je zou willen bespreken. Hiervoor zou ik je willen vragen voorafgaand aan een eventueel gesprek de volgende vragen te beantwoorden, zodat we goed beslagen ten ijs treden:

 1. Kan ik aannemen dat je voor een goed resultaat van je aerosols afstudeerproject ook alles moet weten van virussen en de overdraagbaarheid daarvan?
 2. Zou ik een kopie van jouw afstudeerscriptie over aerosols kunnen inzien?
 3. Wat is jouw mening over de ‘germ theory’ (Pasteur) en de ‘terrain theory’ (Bernard en Béchamp) zie hier?
 4. Wat is jouw definitie van aerosols; kan een virus daarin leven en zo ja, hoe dan?
 5. Is een virus een levend ding of heeft het een gastcel nodig en zo ja, welke gastcellen bevinden zich dan in die aerosols?
 6. Is een virus gevoelig voor UV straling en zo ja, hoe snel breekt die straling het proteïne en daarmee het virus af?
 7. Heb je foto’s van levende virussen in aerosols?
 8. Hoe penetreert een virus een cel en zijn daar beeldopnames of animaties van waaruit het exacte mechanisme blijkt?
 9. Vanaf welke plek in of aan het menselijk lichaam verbindt een virus zich met levende cellen? Is dat in de neusholtes, de mond, de keel of in de longen?
 10. Wat is het verschil tussen mond, neus of longvocht en wat is de invloed hiervan op een virus?
 11. Bij welke temperatuur sterft een virus af of sterft het helemaal niet af en hoe lang zou het op basis van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en UV straling kunnen overleven (als het al een levend ding is)?
 12. Kun je iets vertellen over DNA, RNA, mRNA en welke van deze 3 zijn de bestanddelen van een virus?
 13. Via welk mechanisme vermenigvuldigt een virus zich?
 14. Is er enig bewijs voor de begrippen ‘natural killer cellen’ en ‘cyrokines’ en zijn daar foto’s van?
 15. Als die ‘natural killer cellen’ bestaan wat is dan hun samenstelling en via welk mechanisme maken zijn de zogenaamde ‘cytokines’ aan?
 16. Kun je iets zeggen over de zogenaamde ‘killer-T’ cellen van de “tweede verdedigingslinie” die na enkele dagen zouden worden aangemaakt? Welke cellen maken die ‘killer-T’ cellen en via welk mechanisme? Ook hier is de vraag: zijn daar foto’s van?
 17. Op welke wijze (via welk mechanisme) breken cytokines en killer-T cellen een virus af en wat is de specifieke omschrijving van de ‘helper T-cellen’ en ‘commandanten’ die dit werk voor hun rekening zouden nemen?
 18. Via welke cellen in het menselijk lichaam delen deze cellen zich?
 19. Heb je enig inzicht in wat de werking van het AZD1222 vaccin precies is en wat wordt bedoeld met “een vector van het coronavirus” waaruit dit vaccin zou bestaan?
 20. Kun je met 100% stelligheid zeggen dat een virus besmettelijk is en hiervoor een exacte beschrijving geven aan welke cellen in het menselijk lichaam het coronavirus SARS-CoV-2 zich bindt en repliceert?
 21. We kunnen tegenwoordig met X-ray crystallography op cel niveau foto’s maken. Waarom zien we alleen maar Photoshop plaatjes van het coronavirus?
 22. Waarop test je als je een coronavirus test doet? Test je dan op het voorkomen van een belaad stukje DNA/RNA of mRNA?
 23. Maakt het menselijk lichaam soms ook zelf virussen aan om vervuiling op te ruimen?
 24. Op welke wijze vindt de virusoverdracht van levende cellen op aerosollen plaats in de longen; waaraan bindt het virus zich en wat is het effect van longvocht op het virus?
 25. Wat is naar jouw mening het effect van een mondkapje op de hoeveelheid schone lucht / zuurstof die je inademt?
 26. Als je besmet zou zijn met het coronavirus en je ademt je eigen lucht weer in bij het dragen van een mondpakje, zorg je er dan voor dat je het eigen virus weer opnieuw inademt?
 27. Wat is het effect van de hoeveelheid zuurstof en CO2 die je inademt bij het dragen van een mondkapje?
 28. Waarom zei Bill Gates in 2017 dat de volgende pandemie wel eens van een computerscherm zou kunnen komen en is het SARS-CoV-2 virus volgens jou wellicht op die manier gebouwd?
 29. Zou het volgens jou mogelijk zijn om een enzym in een vaccin te stoppen dat CRISR technologie de mogelijkheid biedt om het menselijk DNA online te editten?
 30. Wat is jouw mening over vaccinatieplicht?
 31. Denk je dat er snel een mondkapjesplicht aan zit te komen en zo ja wat is hierover jouw mening?
 32. Vind je dat het Nederlandse volk meer moet gaan demonstreren of andere vormen van protest moet starten?
 33. Wat denk je dat het effect van demonstraties zal zijn op de besluitvorming van de zittende regering?
 34. Hoe denk je dat Nederland er over 2 jaar uit ziet?
 35. Wat vindt je van de mogelijk introductie van een digitaal certificaat waarop je gezondheidsstatus, je vaccinatiegraad e.d. geregistreerd staat?
 36. Vindt je de coronavirus apps waarmee social distancing gemonitord wordt een inbreuk op de privacy?
 37. Hoe dacht je in het verleden over complotdenkers en vindt je dat jouw kritiek op de coronavirus maatregelen onder de categorie ‘complotdenken’ valt?
 38. Geloof je dat 911 een inside job was of wil je niet met dergelijk gedachtegoed geassocieerd worden?
 39. Zijn er andere complottheorieën waarin je gelooft of waarin je een kern van waarheid ziet?
 40. Ben je van mening dat ons gehele politieke bestel failliet is of geloof je dat de democratie nog wel goed zou kunnen functioneren als Rutte & co maar weer naar het volk gaan luisteren?
 41. Wat vindt je van de rol van de zogenaamde oppositie partijen als Forum voor Democratie en het PVV ten tijde van de coronacrisis?
 42. Wie gaat volgens jou de noodpakketten financieren en wat is het korte en lange termijn effect hiervan op de economie?
 43. Heb je ideeën over fundamentele veranderingen voor de wijze waarop ons land bestuurd wordt?
 44. Heb je zelf politieke ambities?

Omdat ik vrij gedetailleerde en specifieke vragen stel, leek het me nuttig deze vooraf bij je voor te leggen, zodat je je voor kunt bereiden en ik eventueel plaatjes tijdens het gesprek kan invoegen ter ondersteuning van je antwoorden.

Ik zie je antwoorden graag tegemoet en natuurlijk kunnen we ook nog allerlei andere onderwerpen de revue laten passeren, maar ik zou juist graag wat dieper op deze materie in willen gaan, omdat ik de door mij gestelde vragen in nog geen enkel interview met jou heb kunnen terugvinden.

Hartelijke groet,

Martin


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/gaat-martin-vrijland-binnenkort-een-whatsapp-hack-meemaken-willem-engel-stuurde-mij-een-whatsapp-verzoek/


Hier de antwoorden op een aantal van die vragen:

Louis Pasteur, de bedenker van de besmettingstheorie genaamd ‘germ theory’, hield een privé archief bij van zijn onderzoeksresultaten, dat als nalatenschap over ging op zijn nabestaanden. Toen één familielid besloot dat de leugens toch maar eens naar buiten moesten komen, kwamen zijn list en bedrog methodes naar boven, hoewel afgezwakt en witgewassen (zie hier).

In dit artikel licht ik uitgebreid toe wat een virus dan wel is. Het is nuttig om de daarin geplaatste video’s ook eens te bekijken.

Wat is dan de dwaalspoorkritiek die door partijen als Viruswaanzin omkleedt wordt met veel waarheid om de massa (volgens mij) in een vangnet te drijven? Die dwaalspoorkritiek is het uitgangspunt dat een virus besmettelijk is. Dat is het niet.

Nu ik inmiddels antwoord heb van Willem Engel op de vragen die ik hier eerder stelde, blijkt dat Willem eigenlijk helemaal niets van virussen af weet. Hij heeft dan wel onderzoek gedaan naar aerosols, maar dat had ook nog eens niets met aerosols uit de adem te maken. Dat blijkt uit zijn antwoord op vraag 1 uit de lijst van 44 vragen:

 • Kan ik aannemen dat je voor een goed resultaat van je aerosols afstudeerproject ook alles moet weten van virussen en de overdraagbaarheid daarvan?   

Nee virussen en de medische farmaceutische kant was meer de orginele studie 96-01 biofarmaceutische wetenschappen. Het aerosol verhaal is het promotie onderzoek. Het gedeelte dat over nano/Pico electrspray ging.

Feitelijk heeft Willem Engel dus geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van virussen om het lichaam te verlaten via aerosols, maar naar de mogelijkheid om een spraydruppeltje te realiseren vanuit een apparaat (zie hier de door Willem toegezonden leaflet).

Er is geen enkele hard wetenschappelijk bewijs te vinden dat een virus via grote druppels of aerosols in staat zou zijn om een lichaam te verlaten noch binnen te dringen. Ook Willem Engel heeft daar simpelweg geen antwoord op. Ik herhaal: ook Willem Engel heeft daar simpelweg geen antwoord op.

Hij heeft er namelijk helemaal geen onderzoek naar gedaan!

Er is dus geen enkel wetenschappelijk bewijs, anders dan media verhalen en prachtige Photoshop plaatjes van het coronavirus en video’s over waterdamp, killer T cellen, verdedigingslinies en zo voort. Er is echter niets dat bewijst dat een virus besmettelijk is.

Virussen zijn de opruimers van moeder natuur in het menselijk lichaam en virussen zijn NIET besmettelijk en al helemaal niet via druppeltjes of aerosols.


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/demonstratie-1-augustus-malieveld-protest-viruswaanzin-wat-u-echt-even-zou-moeten-weten/

“Het virus” is een van de grootste fraudes in onze moderne geschiedenis

“Het virus” is een van de grootste fraudes in onze moderne geschiedenis

Het covid-19 virus dat ons normale leven aan het verwoesten is heeft nog nooit een dodelijk slachtoffer gemaakt.

Het is een fraude die zijn weerga niet kent in onze moderne geschiedenis.

Het volgende is wat medisch onderzoeksjournalist Jon Rappoport schrijft en is een samenvatting van al die punten die aantonen dat covid-19 een fraude is die zijn weerga niet kent in de moderne geschiedenis.

Het volgende is wat hij onder andere schrijft:

Op dit moment heb ik meer dan 150 artikelen over de covid fraude geschreven en gepubliceerd. Voor ieder punt dat ik in het overzicht hierna noem, heb ik minstens één artikel geschreven.

Om het kort samen te vatten: Het overlijden van mensen die het label “gestorven aan corona” hebben gekregen heeft niets te maken met het zogenaamde virus.

Dit zogenaamde virus is nog nooit ontdekt. Er is een claim van een ontdekking gedaan, maar dit is nooit opgevolgd met deugdelijke wetenschappelijke onderzoeken.

Waardoor de vraag waar deze mensen dan aan zijn overleden blijft staan.

Zijn al die mensen overleden aan dezelfde oorzaak? Nee, dat zijn ze niet.

Een enorm hoog percentage van mensen die zijn gestorven, leden aan een scala van bekende ziektes, zoals diabetes, griep, longontsteking of ander longinfecties. De meeste van al dit soort sterfgevallen hebben het label “overleden aan covid-19” meegekregen.

In China sterven er bijvoorbeeld ieder jaar ongeveer 300.000 mensen aan een longontsteking. Het is niet zo moeilijk om een aantal daarvan het label “covid-19” dode mee te geven.

In Italië sterven er ieder jaar een hoog aantal mensen aan ziektes zoals de griep. Het is niet zo moeilijk om een aantal daarvan het label “overleden aan covid-19” mee te geven.

In Chinese steden en een aantal in het noorden van Italië en Spanje heeft men te maken met misschien wel de ergste luchtvervuiling ter wereld. Deze luchtvervuiling zorgt voor ernstige longproblemen en verergert in hoge mate bestaande longproblemen. Een aantal van de mensen die hieraan stierven kregen/krijgen het label “overleden aan covid-19 mee.

Zoals ik in eerdere artikelen heb duidelijk gemaakt, Covid-19 = oude mensen. In New York bijvoorbeeld zijn 73,6 procent van alle zogenaamde coronadoden ouder dan 65 jaar. Deze mensen sterven voortijdig aan alle eerder genoemde gezondheidsproblemen, tel daar de langdurige behandelingen met giftige medicijnen bij op, de horror diagnose van “covid-19” en de totale isolatie van familie en vrienden. Veel van deze mensen sterven in verpleeghuizen en voor die sterfgevallen heb je echt geen virus nodig.

Als je dit beeld neemt, dan kan je dat toepassen op de hele wereld. Covid-19 = oude mensen. In Canada bijvoorbeeld vindt 81 procent van alle corona sterfgevallen plaats in verpleeghuizen.

Er is nog een factor die mensen de dood in jaagt, zoals in New York. De standaard behandeling daar is verdoving en ventilatoren en dit doodt 97 procent van alle patiënten die er aan worden blootgesteld.

Hoe zit het met het labelen van doden? Hoe wordt dit gedaan? Op verschillende manieren. In ziekenhuizen schrijven artsen simpelweg covid-19 op het overlijdenscertificaat. Nadat de patiënt is overleden, wordt er het covid-19 label aan hun dossier toegevoegd.

In principe zijn er drie manieren waarop de diagnose covid-19 wordt gesteld. De eerste is zonder te testen en het observeren van de griepachtige symptomen. Of een zogenaamde PCR test, dit is een test om te kijken of er antilichamen zijn. Beide bovenstaande manieren zorgen voor heel veel van de diagnoses. Het heeft niets te maken met het constateren van de aanwezigheid van een uniek covid-19 virus. 

Hoe zit het met nieuwe omstandigheden? Gaan er mensen dood als gevolg van niet bekende factoren? Dit is mogelijk met iedere pandemie. Net voordat er zich in het noorden van Italië een tsunami aan covid-19 gevallen voor deed, vonden er diverse vaccinatiecampagnes plaats. Zoals gezegd sterven mensen in New York als gevolg van het gebruik van ventilatoren. Dan hebben we uiteraard nog het 5G verhaal en het uitrollen daarvan zoals dat op dit moment plaats vindt. Om daar meer over te weten te komen raad ik aan het werk te lezen van Arthur Firstenberg, de auteur van de Invisible Rainbow.

Ga er maar van uit dat er niet één sterfgeval is geweest dat is veroorzaakt door covid-19. Dit is de fout die heel veel wordt gemaakt. “Nu ja, als het geen virus is, wat is het dan wel?”. Deze vraag komt van een psychologische veronderstelling dat er een “iets” moet zijn. Zoek naar verschillende oorzaken voor die sterfgevallen, niet een bepaald “iets”.

Er zijn altijd vreemde sterfgevallen. Sterfgevallen waarvoor geen duidelijke verklaring is. Sommigen gebruiken deze als voorbeeld om aan te tonen dat het virus echt is en dat niet alleen, maar een echt “killer virus”. Niets kan verder van de waarheid zijn.

“Jonge en gezonde mensen vallen zomaar dood neer. Zie je wel, dat moet het virus zijn”.

Nee, dat hoeft niet het virus te zijn. Onverklaarbare sterfgevallen, zeker als dit aan een dubieus virus wordt toegeschreven, moeten nauwkeurig worden onderzocht, want deze zijn zeldzaam.

Toen ik in 1988 mijn eerste boek schreef, AIDS INC, onderzocht ik een aantal vroege AIDS gevallen in Los Angeles. Deze werden allemaal omschreven als jonge “voorheen gezonde” mensen, die plotseling werden getroffen door dit virus.

De CDC (Center for Disease Control) publiceerde een deel van hun medisch dossier. Uit deze dossiers bleek dat de uitdrukking “voorheen gezond” een grove leugen was. Deze jonge mannen hadden allemaal bestaande medische condities, waarvoor ze ongetwijfeld werden behandeld met giftige medicijnen. Er waren wel indicaties dat er op straat veelvuldig giftige drugs/medicijnen werden gebruikt. Nadat ik de medische dossiers van deze mensen een paar uur had bestudeerd, kwam er snel een eind aan het fabeltje van “voorheen gezonde” mensen.

Ik onderzoek al 30 jaar lang zogenaamde epidemieën. Daarbij heb ik een strategie ontwikkeld waarbij ik zoek naar meerdere doodsoorzaken die helemaal niets te maken hebben met het virus dat op dat bewuste moment rond waart. Deze oorzaken heb ik altijd kunnen vinden.

“Het virus” is een van de grootste fraudes in onze moderne geschiedenis.

Tot zover Jon Rappoport.

Wat je ook in het verhaal van Rappoport iedere keer weer terugvindt zijn de giftige medicijnen die veel van de slachtoffers slikken. Ook wij hebben daar in eerdere artikelen aandacht aan besteed en gebruik je op dit moment (veel) van dat soort medicijnen, dan is het waarschijnlijk een goede zaak om deze, altijd in overleg met je arts, af te bouwen en over te stappen op natuurlijke manieren om je lichaam sterk en gezond te maken.

Bron:
https://niburu.co/gezondheid/15323-het-virus-is-een-van-de-grootste-fraudes-in-onze-moderne-geschiedenis


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz