Selecteer een pagina
Mensen willen de waarheid vaak niet weten

Mensen willen de waarheid vaak niet weten

Als er één ding is dat de nep coronapandemie heeft veroorzaakt, dan is het ruzie tussen vrienden en/of familie en gezin.

Mensen die wakker zijn geworden en het spel doorzien willen ook dat anderen dat zien, maar dat wordt niet altijd gewaardeerd.

Voor ons is de waarheid gewoon en accepteren wij die zoals deze is, ook al is die vaak niet echt aangenaam. Hetzelfde geldt voor de trouwe lezers van deze website anders zouden ze hier allang niet meer komen.

Maar, voor mensen die tot nu toe altijd hebben geloofd in dingen zoals die door de mainstream media worden verteld, ligt dat toch iets anders. Zij worden angstig en onrustig als iemand hen vertelt dat dingen toch anders zijn en dat er andere, vaak verborgen, agenda’s spelen.

Men noemt dat cognitieve dissonantie:

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging.

Zelfs als mensen geconfronteerd worden met keihard bewijs dat iets ander is dan dat zij toch nu toe hebben gedacht, dan nog weigeren zij vaak om dit te accepteren.

Een bekend voorbeeld is de volgende video van 9/11. Het betreft een reportage van de BBC waarin wordt gezegd dat gebouw WTC7 (Salomon’s Brother Building) is ingestort. Echter, wanneer ze naar een reporter overschakelen voor een live verslag over de ineenstorting van dit gebouw, verschijnt deze nog prominent in beeld achter het hoofd van de verslaggever.

Deze video alleen al zou voldoende moeten zijn voor ieder weldenkend mens om te kunnen constateren dat het officiële verhaal een leugen is.


BBC Reports 911, WTC 7 Collapse BEFORE it Happens

En toch blijft de meerderheid van de mensen vasthouden aan het officiële verhaal, hoewel ze kunnen weten dat het niet klopt.

Dat is cognitieve dissonantie, het niet willen/kunnen onderkennen van de waarheid, bewust de ogen sluiten en de andere kant opkijken.

Precies hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij de coronapandemie. Ook daar wil het merendeel van de mensen niet weten hoe het werkelijk in elkaar steekt, omdat dit voor hen een veel te ongemakkelijke waarheid is. Als ze de waarheid onder ogen zien dan zal hun hele geloofssysteem kritisch onder de loep komen te liggen en dat is voor vele een brug te ver.

Dat wordt heel duidelijk als je naar het volgende fragment kijkt van een uitzending van Nieuwsuur. Enkele praktijkvoorbeelden laten zien van hoe relaties binnen gezinnen of familie en gezinnen worden verstoord doordat één wel de waarheid ziet en accepteert en de ander het gewoonweg niet wil weten.

In het fragment wordt duidelijk dat degenen die de waarheid niet onder ogen willen zien, liever hun ogen sluiten en vasthouden aan wat hen officieel wordt verteld, omdat dit hun leven veel prettiger maakt.

Kijk en oordeel zelf:


Niet iedereen denkt hetzelfde over corona en dat leidt tot de nodige spanningen thuis

Mensen kiezen liever voor een kortetermijnoplossing door een andere kant op te kijken en hopen dat het probleem vanzelf weer weg zal gaan. Dat als ze dat nog maar even volhouden, het leven straks wel weer normaal zal zijn en ze verder kunnen gaan daar waar ze waren gebleven voordat al deze ellende begon.

Probleem in dit geval is dat het niet weg zal gaan. Probleem is dat door dit wegkijken de overheid er zo meteen in slaagt om de gehate coronawet door het parlement te fietsen, waardoor ze een ongekende macht zullen krijgen die de grondwet met voeten treedt, of beter gezegd, buiten spel zet.

Later, wanneer we allemaal onder een nog nooit eerder meegemaakte tirannie zullen leven, dan hebben de wegkijkers spijt dat ze toch niet eerder de waarheid onder ogen hebben durven zien, maar dan is het te laat.

De mensen die wel de waarheid onder ogen durven zien, kopen er ook helemaal niets voor als de wegkijkers hen later gelijk moeten geven. Nu is het moment dat het moet gebeuren, voordat de coronawet wordt aangenomen.

Misschien als heel veel mensen toch nog even die video zien van 9/11 en de onmogelijke ineenstorting van WTC7 zullen ze beseffen dat ze door overheden systematisch worden voorgelogen en dat het nu niet anders is.

En dat zij, als ze waarheid onder ogen durven zien, toch net het verschil kunnen maken tussen vrijheid en tirannie.


Bron:
https://niburu.co/bewustzijn/15490-mensen-willen-de-waarheid-vaak-niet-weten

RIVM: Stop hier toch mee!

RIVM: Stop hier toch mee!

Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-test welke nu door de hele wereld op het (vermeende) SARS-CoV2 virus wordt losgelaten:

“The only way to get rid of AIDS is to stop funding it.”

De financiering van het RIVM en de GGD voor wat betreft COVID-19 moet per direct worden gestopt.

Want men moet toch wel met de handen in het haar zitten bij een dergelijk lange periode van misleiding en valse interpretaties. De besmettingsgraad is meer dan verdubbeld en is nu 2,3%. Besmet met wat precies? Daar komen we straks op terug.Van de RIVM site pikken we de volgende verslaggeving op, betrekking hebbend op de testresultaten van vorige week:

“Andere virussen actief in Nederland”.

Zoals we lezen kunt u ook naar de huisarts om u te laten testen als u klachten heeft. Dan blijkt, zoals we al eerder hebben kunnen concluderen, dat er sinds begin mei geen geval van SARS-CoV2 (COVID-19) meer is geconstateerd. Wél allerlei andere virussen, waaronder het Rhinovirus (neusverkoudheid), welke het meest voorkomt sinds COVID-19 niet meer wordt gesignaleerd. Dat wordt door onderstaande grafiek van RIVM bevestigd:

De berichtgeving in de media gaat zoals altijd over de “waan van de dag”, met andere woorden, wat er vandaag en gisteren wordt rondgebazuind en via interviews wordt geïnterpreteerd. De werkelijke cijfers ijlen altijd 14 dagen na, maar dat is geen belemmering om alvast wat regeringsmaatregelen te nemen op basis van cijfers die nog moeten komen.

Vervolgens presenteert het RIVM een overzicht van de GGD-testen, zie onderstaand overzicht:

Het commentaar wat bij deze grafiekjes per regio wordt geleverd door het RIVM:

Er wordt vooral gesproken over “positieve testen”. Slechts één keer over “bewezen COVID-19”. Men besluit met de zinsnede, dat “vanwege COVID-19 44 patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen”.

Het RIVM gaat hiermee structureel in de fout.

We herhalen het nog maar eens. Er is in Wuhan, China een “nieuw coronavirus” ontdekt, gecodeerd SARS-nCoV2, welke de ziekte “COVID-19” zou veroorzaken.

De PCR test (of afgeleiden onder een andere naam) is volgens de uitvinder ervan 100% ongeschikt om uit de resultaten een diagnostische conclusie te trekken, daar moet je meer onderzoek voor doen. Het specifieke “nieuwe coronavirus” is nooit geïsoleerd en het blijft dus bij een aanname. Er zijn GEEN papers te vinden waarin wordt beschreven hoe die isolatie is gerealiseerd en dat toxicologische effecten zijn uitgesloten. De PCR-test is een random vermenigvuldigingsmethode, die alle “coronavirussen” als positief aanmerkt. Dus ook de “virussen” die bij de huisarts zijn geconstateerd, als daar onder anderen zijn het influenzavirus, SARS-VoV2 virus, het Rhinovirus, in totaal slechts 5 van de meer dan 2000 bekende “coronavirussen”.

Nu de testen bij de GGD’en eerst goed op gang zijn gekomen, zouden we alleen benieuwd moeten zijn naar het aantal testen in relatie tot de positieve uitslag voor het “nieuwe coronavirus” SARS-nCoV2 – toch? Wij kunnen het niet vinden, bij de GGD komt men blijkbaar niet verder dan een “positieve test voor corona”.

Dit is een grove misleiding.

Als bij de huisartsen het “killer-virus” niet meer wordt geconstateerd, maar wel allerlei verkoudheidsvirussen etc., hoe bestaat het dan dat het “killer-virus” wél voorkomt als de GGD die testen uitvoert? Dat is UITGESLOTEN en het is dáárom dat er nu alleen over “positieve testuitslagen” wordt gesproken als “besmetting” met het “killer-virus”. En daarmee worden de media gevoed en daarmee wordt de Nederlander bestookt met irrelevante PULP. Geen journalist die zich in de werkelijkheid verdiept, hij kijkt wel uit!

Dus wat moeten we met een RIVM en GGD die 100.000 testen per week laten uitvoeren, mensen gaan tracken en ons wijsmaken dat er 2,3% “positief” wordt getest?

OP WAT!? Toch zéker niet op het “killer-virus” die onze economie in de vernieling heeft geholpen. Dat kunnen ze niet eens aantonen. Er is geen “bewezen COVID-19”, behalve als registratiemethode in verband met politieke belangen.

Het RIVM en GGD welke al naar gelang de behoefte van alles door elkaar heen haspelen, Covid is virus, corona is ziekte en positief is besmetting met een virus, oude en jonge mensen gaan er aan dood, et cetera, et cetera…… Alle wordt door elkaar heen gebruikt, de gewone mens wordt er simpel van en wil van armoede dan maar een mondkapje op, is ie er van af!

Nee, beste mensen, hou je verstand er bij, vraag om uitleg.

Als men begint over overvolle stranden, feestjes thuis en kroegentochten, dat dat de “besmettingshaarden” zouden zijn: van WAT!? Van het verkoudheidsvirus? Griepje onder de leden? Want dat weten ze namelijk zelf niet eens, dus…. COVID! Het liefst jagen ze achter iedereen aan, als het moet achter de voordeur onder politiebegeleiding. En ze nemen echt geen keiharde bewijzen mee, dat het “killer-virus” onweerlegbaar is aangetoond.

Er gaat namelijk geen sterveling dood aan een “nieuw coronavirus” als die er niet meer is. RIVM en GGD maken ons wijs dat “het virus” nog onder ons is en nog niet met ons klaar is. Die bewering houdt geen stand en dat tonen ze nota bene zelf aan met hun cijfers. Vraag maar eens door en dan komt Van Dissel met de opmerking over “geluk hebben” en andere onwetenschappelijke nonsens.

Deze overheidsinstellingen moeten STOPPEN met het verspreiden van glasharde LEUGENS.

En gewoon zeggen dat er miljarden belastinggeld aan testen wordt verspild om aan te tonen dat je ooit verkouden bent geweest.

Let op, beste lezer.

Wij van de redactie ONTKENNEN NIETS!

Dat doen ze namelijk zelf wel.

Vandaag ingekomen:

De update van vandaag verandert er niet veel aan:

Er ZIJN geen vastgestelde COVID-19 besmettingen. Er zijn slechts “positieve testen”, en dat kan van alles zijn.

Het RIVM maakt nu melding van 3,6% positief getest op grotendeels het Rhinovirus. De media maken ons wijs, dat dit COVID-19 besmettingen zijn, maar dat is onjuist, COVID-19 is een doodsoorzaak.

Het “killer-virus” SARS-nCoV2 wordt door RIVM en GGD’en NIET meer waargenomen.

De leugen persisteert.


Bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/08/11/rivm-stop-hier-toch-mee/


De bevolking wordt genaaid met coronatesten

De Nederlandse en uiteraard ook Belgische bevolking wordt permanent voorgelogen door hun overheid, maar nergens meer dan met de coronatests.

Deze tests bewijzen volgens de wetenschap totaal niet de aanwezigheid van een covid-19 virus en toch wordt op die basis het land kapot gemaakt.

Ooit zullen de verantwoordelijken voor de huidige krankzinnige situatie hopelijk terecht staan voor een rechtbank die hen vervolgens voor de rest van hun natuurlijke leven zal opsluiten en de sleutel weg gooien.

Als je het hebt over een misdaad tegenover de mensheid, dan is het wel nu met de coronahoax.

Wat zou er gebeuren als de bevolking zou weten dat de test waarmee “corona” wordt vastgesteld dit helemaal niet doet? Zou er niet morgenochtend een revolutie uitbreken?

Om bij jou vast te stellen dat jij besmet zou zijn met het coronavirus wordt de zogenaamde PCR test gebruikt. Dit staat voor Polymerase Chain Reaction en is een technologie die wordt gebruikt bij het maken van producten waarbij een bepaalde DNA volgorde miljoenen of zelfs miljarden keren kan worden gerepliceerd.

Deze PCR technologie is nooit ontworpen voor het vaststellen van een covid-19 virus. Deze techniek is bedacht door de vorig jaar overleden biochemicus en Nobelprijs winnaar Kary Mullis die zelf ook van mening was dat deze techniek niet geschikt is voor het opsporen van een virus.

Als iemand via PCR “positief” test, dan wordt automatisch aangenomen dat deze is besmet het covid-19 virus. Wetenschappelijk gezien echter is dit de grootst mogelijke flauwekul.

Wetenschappers stellen het volgende:

The reason for this is that PCR is extremely sensitive, which means it can detect even the smallest pieces of DNA or RNA — but it cannot determine where these particles came from. That has to be determined beforehand.

Wanneer iemand dan ook een positieve uitslag heeft via een PCR test, die geen test is, dan is het enige zekere dat er wat DNA of RNA is aangetroffen, maar het zegt niets over wat het is.

De enige manier waarop vastgesteld zou kunnen worden dat het daadwerkelijk om een covid-19 virus zou kunnen gaan, is, als iemand erin geslaagd was dit bepaalde virus te isoleren, met andere woorden aan te tonen dat het überhaupt bestaat.

Een groep Bulgaarse pathologen is al heel lang bezig om allerlei wetenschappers te benaderen die afbeeldingen hebben gepubliceerd van het covid-19 virus om te vragen of zij er daadwerkelijk in geslaagd zijn dit virus te isoleren, of dat de afbeeldingen die ze tonen gewoon illustratieve voorbeelden zijn.

En het is ronduit schokkend dat tot nu toe niet één van de wetenschappers heeft kunnen aantonen dat ze er daadwerkelijk in geslaagd zijn om dit virus te isoleren.

Hence, we have asked the science teams of the relevant papers which are referred to in the context of SARS-CoV-2 for proof whether the electron-microscopic shots depicted in their in vitro experiments show purified viruses.

But not a single team could answer that question with “yes” — and NB., nobody said purification was not a necessary step. We only got answers like “No, we did not obtain an electron micrograph showing the degree of purification”

Kortom, iedereen wordt getest met een PCR test die bepaalde deeltjes DNA of RNA kan aantonen, maar niet waarvan ze afkomstig zijn.

En toch, op die basis wordt gezegd dat iemand “corona” heeft.

Niet één van de wetenschappers die afbeeldingen van het virus hebben gepubliceerd zijn in staat om aan te tonen dat ze er daadwerkelijk in geslaagd zijn om dit virus te isoleren.

Dit brengt ons dan bij het volgende punt en dat is dat alle mensen die het label covid-19 hebben gekregen hoogstwaarschijnlijk gewoon de griep hadden, want ook bij de griep zou de PCR test “positief” uitslaan.

We hebben nu een Tweede Kamer die urenlang met de regering gaat lopen wauwelen over nieuwe maatregelen tegen het “coronavirus”, terwijl wij een test gebruiken die niet kan aantonen dat iemand besmet is met corona en bovendien dat het een virus betreft wiens bestaan nog nooit op een wetenschappelijk verantwoorde manier is aangetoond.

Zet de overheid voor het blok en laat Ab Osterhaus, Jaap van Dissel en al die andere wijsneuzen op een wetenschappelijk verantwoorde manier aantonen (door het isoleren van dit virus) dat het bestaat.

Zeg tegen Osterhaus dat hij de geschiedenis in kan gaan als de eerste wetenschapper die daadwerkelijk het bestaan van covid-19 heeft aangetoond.

Het is toch volkomen krankzinnig dat wij het land laten lamleggen en onszelf daarbij, op basis van een test die niet kan aantonen dat er bij een positieve meting sprake is van een covid-19 virus, een virus waarvan tot op dit moment niet is bewezen dat het bestaat.

Eis keihard bewijs dat het virus bestaat voordat je ook maar welke afgekondigde maatregel opvolgt. Zelfs bij een snelheidsbekeuring moeten ze aantonen dat ze deugdelijke gekalibreerde meetinstrumenten gebruiken, maar voor het platleggen van een land is het voldoende om te zeggen dat er een “gevaarlijk virus” is.

En nu bewijs graag.


Bron:
https://niburu.co/binnenland/15408-de-bevolking-wordt-genaaid-met-coronatesten


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz


Een hypothese / theorie over ‘virussen’
https://wakkeren.nl/een-theorie-over-virussen/

Europese top pathologen zeggen dat niemand aan Covid-19 is gestorven
https://wakkeren.nl/europese-top-pathologen-zeggen-dat-niemand-aan-covid-19-is-gestorven/

De “coronatest”- ook een HOAX!
https://wakkeren.nl/de-coronatest-ook-een-hoax/

De zogenaamde pandemie gaat nergens over, maar dit wel: 17.000 tot 20.000 patiënten omgebracht door foutjes
https://wakkeren.nl/de-zogenaamde-pandemie-gaat-nergens-over-maar-dit-wel-17-000-tot-20-000-patienten-omgebracht-door-foutjes/

Verboden kennis – het exosoom
https://wakkeren.nl/verboden-kennis-het-exosoom/

Hydroxychloroquine versus vaccins beide een leugen gebaseerd op ‘germ theory’ van fraudeur Louis Pasteur
https://wakkeren.nl/hydroxychloroquine-versus-vaccins-beide-een-leugen-gebaseerd-op-germ-theory-van-fraudeur-louis-pasteur/

Demonstratie 1 augustus Malieveld protest Viruswaanzin: wat u echt even zou moeten weten!
https://wakkeren.nl/demonstratie-1-augustus-malieveld-protest-viruswaanzin-wat-u-echt-even-zou-moeten-weten/

CBS schiet te hulp om coronadoden op te krikken
https://wakkeren.nl/cbs-schiet-te-hulp-om-coronadoden-op-te-krikken/

Overheid geeft toe dat mondkapje een psyop is
https://wakkeren.nl/overheid-geeft-toe-dat-mondkapje-een-psyop-is/

Nog bezig met ‘Corona-schoonmaken? STOP ERMEE.!!
https://wakkeren.nl/nog-bezig-met-corona-schoonmaken-stop-ermee/

Artsen komen massaal met coronawaarheid naar buiten
https://wakkeren.nl/artsen-komen-massaal-met-coronawaarheid-naar-buiten/

Virussen bestaan, ze heten alleen anders
https://wakkeren.nl/virussen-bestaan-ze-heten-alleen-anders/

COVID-19, The Great Reset & het nieuwe normaal
https://wakkeren.nl/covid-19-the-great-reset-het-nieuwe-normaal/

Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen
https://wakkeren.nl/vier-maanden-coronacrisis-een-tussenbalans-in-acht-stellingen/

Coronavirus persconferentie Rutte en De Jonge meer, meer, meer en nog meer
https://wakkeren.nl/coronavirus-persconferentie-rutte-en-de-jonge-meer-meer-meer-en-nog-meer/

Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
https://wakkeren.nl/agenda-21-samengevat-de-opmars-naar-een-nieuwe-wereldorde/

RIVM: Testen liegen, cijfers niet
https://wakkeren.nl/rivm-testen-liegen-cijfers-niet/

Coronavirus (COVID-19) samenvatting
https://wakkeren.nl/coronavirus-covid-19-samenvatting/

Hoe wij voor de zoveelste keer worden voorgelogen, opgelicht en kaalgeplukt – met de groeten van Rutte c.s.

Hoe wij voor de zoveelste keer worden voorgelogen, opgelicht en kaalgeplukt – met de groeten van Rutte c.s.

Hoe de “corona-miljarden” verdeeld worden.

Onderdeel van “Event 201” (ook wel: corona pandemie genoemd) is het binnenhalen van grote financiële voordelen door staten en het bankwezen. Met name deze laatste is gebaat bij crisis en economische schade, waardoor kleinere banken kunnen worden opgeslokt en gigantische leningen aan staten kunnen worden gegeven.

In het geval EU loopt dat over het centrale Politbureau, de Europese Commissie, die ergens garanties zal moeten halen. Zelf kan die Commissie niets, maar de lidstaten hebben de Commissie bevoegdheden gegeven om goedschiks of kwaadschiks honderden miljarden aan leningen tye garanderen door staten en pensioenfondsen als onderpand te geven. De constructies worden in elkaar gezet door Black Rock, het Rothschild vehikel in Brussel, die er zelf ook weer miljarden aan verdient.

Nu weet u weer waar u voor werkt en waarom er 85% van uw inkomen aan belastingen, premies, licenties en boetes wordt afgeroomd. Voor het nut van het algemeen, in uw eigen belang ook.

Hoe die koek moet worden verdeeld, daar gaan we helaas zelf niet over. Je bent het kwijt en je zult nooit weten waar het aan wordt uitgegeven.

Nu zijn er dus landen als Italië en Spanje, die zwaar zijn “getroffen” door de pandemie die er nooit was. Deze zogenaamde pandemie veroorzaakt door een test, met als resultaat COVID-19 op de overlijdensakte, is deel van een grote operatie die de wereld in een permanente staat van vrede moet brengen, echter zonder dat u daar nog deelgenoot van bent. Tenzij u de TV het raam uitdondert, zelf weer begint te denken en u niet laat vaccineren/chippen/tracken door een stel psychopaten, die denken dat ze door de goden zijn aangesteld om de laatste 10% hersencapaciteit van het hybride slavenvolk naar 1% te muteren. Maar voorlopig wordt hen nog niets in de weg gelegd, dat moeten we wel vaststellen.

De hoop is nu nota bene gevestigd op de bij gelegenheid vroeg-dementerende pathetische leugenaar Mark Rutte. Hij verkoopt leugens en als die op zijn, heeft hij er geen herinnering meer aan. Die Rutte dus.

Ja, zo gek is het al, zelfs Duitsers stellen vertrouwen in ’s mans fabelachtige onderhandelingskunsten. Met als standaard resultaat dat men in Brussel linksom of rechtsom altijd haar zin nog heeft gekregen. Ondanks zijn zo nu en dan opspelende dementie, heeft hij door “lekker te lullen” blijkbaar nog krediet over. In de EU ministerraad wordt over die corona miljarden en wie wat moet betalen zwaar onderhandeld, zegt men. Eurofielen in den lande maken het ook niet makkelijker door te beweren dat Nederland reddeloos is verloren als we geen miljarden doneren aan de zwaar door de verkoudheidstesten getroffen landen.

De grote ontvanger van die miljarden is Italië. Daar is volgens Italiaanse artsen en virologen niemand aan COVID-19 overleden. Toch meent men recht te hebben op donaties van de Noordelijke EU-staten als Duitsland en Nederland. Over België hoor je nooit wat, die ontspringen consequent de dans door het de helft van de tijd zonder “regering” te doen. Voor de Britten is de eerste Brexit-winst binnen, want die “mogen” niet meer meepraten, als voormalig netto-betaler. Maar nu het Verenigd Koninkrijk is weggevallen als netto-betaler, kunt u wel uitrekenen wat dat betekent voor de overige netto-betalers in de EU. Per hoofd van de bevolking is Nederland de grootste netto betaler aan de EU. Het gepruttel is dan altijd, dat we “er dan ook heel wat voor terug krijgen”, een uitspraak die wij hier nimmer gaan begrijpen. Netto is geen bruto.

Bovenstaand staatje maakt ook duidelijk dat Nederland en Italië in feite Polen meer dan € 11 miljard per jaar betalen. Waarom? Welnu, dat is voornamelijk omdat ze dan nog goedkoper kunnen produceren. dat betekent dan ook dat wij onszelf uit de markt prijzen en steeds duurder worden. Bovendien werkt Polen niet met de Euro, een ongekend privilege voor de grootste netto ontvanger.

De bevolking heeft daarover niets in te brengen, anders dan wat gemopper in de marge. Dat gemopper bestaat onder anderen uit het ventileren van jaloezie jegens een land als Italië, waar de Noorderlingen zo graag op vakantie gaan. Alleen al om de eetgewoonten, want Italianen worden zeer oud, omdat ze relatief veel gezonder en veelzijdiger kunnen eten dat de aardappeleters van Van Gogh.

Enkele vergelijkende cijfers.

Duitsland heeft een BNP van bijna 4,2 biljoen euro, Nederland 924 miljard euro en Italië 2,3 biljoen euro. De goudreserves van Duitsland belopen 3400 ton (€ 155 miljard), Nederland ruim 600 ton (€ 28 miljard) en Italië ruim 2500 ton (€ 113 miljard). De Italianen gaan in de praktijk met met 60,4 jaar met pensioen, de Nederlanders met 61,7 jaar en de Duitsers met 61,6 jaar. De arbeidsparticipatie van de Italiaan komt niet verder dan 57,9%, maar van de Nederlanders is 77,2% en die van de Duitsers 71,7%. In Italië wordt op 65-jarige leeftijd voor mannen AOW uitgekeerd, voor vrouwen op 60-jarige leeftijd. In Duitsland krijgt men AOW als men 67 is, in Nederland varieert het van 66 tot en met 71 jaar.

Wat nu volgt wordt doorgaans aan onze kennis onttrokken, omdat het schrijnend wordt. Een Italiaan ontvangt maandelijks gemiddeld € 2409,- staatspensioen, een Duitser € 812,- en de Nederlander € 893,-. Dus in Italië gaan ze eerder met pensioen, werkt 40% van de arbeidskrachten niet en toucheren tot het 3-voudige staatspensioen? Met een staatsschuld van 130% van BNP en die afspraken uit het verleden (60%) allang voorbij zijn, moet men zich afvragen wat een land als Nederland nog in de onwettige EU heeft te zoeken, behalve haar financiële ondergang?

Duitsers en in mindere mate Nederlanders buffelen een leven lang om een Italiaan en de Spanjaard een lange oude dag te bezorgen, met een inkomen welke die van de werkende zelfs overschrijdt. Frankrijk, Spanje en Italië zuigen de rest van de EU leeg, we zien het onder onze ogen gebeuren, maar doen er niets aan.

De loopjongen van Kabinet-69 beweert dat de stemming tijdens de EU ministerraad om te snijden was, omdat Nederland zo zijn eisen stelt.

We willen er om wedden, dat binnenkort de sfeer is opgeklaard, omdat Nederland bij monde van Rutte 100% aan de eisen van de EU commissie en Italië toegeeft. Met een diepe buiging, klaar voor de volgende beurt.

Hoe langer wij in de EU blijven, hoe beroerder het wordt.

Hoe eerder de Noord Europese Unie er komt, hoe beter het is. Want in Brussel weten ze namelijk donders goed, dat er in de Nederlandse pensioenfondsen een waarde van 2 biljoen euro is geaccumuleerd. Een vetpot van jewelste, te mooi om te laten lopen. Rutte c.s gaat daar uit snoepen, reken maar.

De reden daarvan is precies dezelfde als de reden waarom Nederland tijdens het kabinet Kok de helft van de goudreserve heeft ingeruild voor waardeloos papier. Na lang duwen en trekken is dat jaren later door Jan Kees de Jager uitgelegd als volgt: “Onze voorraad was niet in lijn met de IMF regels….”

Zo gaat het ook, als we niet op tijd uitstappen, met een terloopse mededeling van de leugenaar van dienst: “De pensioenpotten liggen niet in lijn met die van Italië, Spanje en Frankrijk”.

https://www.indexmundi.com/map/?v=65&r=eu&l=nl

http://usfunds.com/investor-library/frank-talk/top-10-countries-with-largest-gold-reserves/


Bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/07/19/hoe-wij-voor-de-zoveelste-keer-worden-voorgelogen-opgelicht-en-kaalgeplukt-met-de-groeten-van-rutte-c-s/