Selecteer een pagina
Leidt het een halt toeroepen van ‘de overheid’ tot anarchie of schept het de condities voor cohesie? – door Martin Vrijland

Leidt het een halt toeroepen van ‘de overheid’ tot anarchie of schept het de condities voor cohesie? – door Martin Vrijland

Na enkele decennia kunnen zien wat het resultaat van demonstreren is, hebben we kunnen zien dat het maximum haalbare resultaat dat van Sri Lanka is; zijnde een wegvluchtende regeringsleider die wordt vervangen door een nieuw gezicht dat niets meer is dan een nieuw masker op hetzelfde elitaire gezicht. De hier voorspelde chaos in Europa begint zich nu in die richting te ontvouwen nu Mario Draghi in Italië definitief het veld geruimd heeft.

Europa wankelt en de kettingreactie lijkt te zijn ontketend, al merken we daar in de praktijk nog niet zo heel veel van. Het moge echter duidelijk zijn, dat de gastoevoer van Rusland via de Nord Stream 1 nog lang niet in volle gang is nu Rusland enkele maanden nodig lijkt te hebben om de geretourneerde gasturbines te testen en de pijpleiding weer volledig operationeel te krijgen. Daarnaast wil de EU sowieso het gasverbruik tussen augustus 2022 en maart 2023 met 15% terugdringen.

De ECB gaat waarschijnlijk een bail-out doen op de Italiaanse schulden, wat zoveel inhoudt als het bijdrukken van meer euro’s om het (door Italië bij de ECB) geleende geld af te kopen met meer bijgedrukt geld van diezelfde ECB. Ondertussen wordt de rente van de ECB verhoogt, wat zal leiden tot het duurder worden van leningen voor bedrijven en dat zal zijn weerslag hebben op de economie, omdat het een succesformule is voor het kapot maken van de liquiditeit van bedrijven en dus tot meer faillissementen in geheel Europa zal leiden.

Chaos in Europa is hier op 30 december 2021 voorspeld en die chaos is dan ook gepland. Dat moet dan leiden tot ‘Ordo ab Chao’ via het ingrijpen van een ‘sterke arm’. Mijn voorspelling is dat Turkije die rol gaat vervullen en spoedig orde op zaken zal komen stellen. Maar eerst moet er dus chaos komen.

Die chaos wordt gecreëerd en aangewakkerde demonstraties en volksopstanden, zoals de boerenprotesten en andere (die nog zullen oppoppen) moeten dus juist bijdragen aan die chaos. Men wil dat regeringen het volk boos maken en men wil dat die boosheid omslaat in opstanden. Men wil tekorten en men wil inflatie. Ook dat voorspelde ik op 30 december 2021. Dat wil men omdat daardoor de gewenste chaos en uitputting onder de bevolking ontstaat, die dan de ‘sterke arm’ als verlosser zal omarmen, waardoor men (versneld) het totalitair regiem kan installeren dat WEF The Great Reset plannen installeert. Het is dus de shortcut naar het gewenste einddoel.

De vraag is dus niet of demonstreren of het blokkeren van snelwegen en distributiecentra werken, want als het hier correct voorspeld werd, leidt dit automatisch tot de conclusie dat het gewenst en gepland is.

We hebben nu in beeld wat de plannen zijn en we kunnen dan tot de conclusie komen dat we de boevenbende geïdentificeerd hebben. Alle regeringsleiders in alle landen doen mee aan dit plan. Dus als Mario Draghi opstapt, is dat niet spontaan, dan is dat onderdeel van het stappenplan richting chaos. Als de Europese economie straks crasht en als hier in Nederland het kabinet Rutte 4 gedwongen wordt om op te stappen, dan is dat gepland en onderdeel van het stappen plan richting chaos (want ‘orde vanuit chaos’).

De trouwe lezer hier weet inmiddels dat mijn voorstel tot verandering er eentje is die een andere route kiest. Dat voorstel is samen te vatten als: identificeer de boevenbende, demonstreer niet voor de deur van die boevenbende onder het mom van “wilt u voortaan wat minder stelen”, maar roep deze bende een halt toe door haar niet langer te financieren. Praktisch gezien betekent dit dat ik oproep om alle wetgeving af te wijzen, vanwege de ontbrekende gratie Gods van de ondertekenaar (de koning, namens ‘de kroon’). Daarnaast kom ik met praktische oplossingen over hoe je het dan voortaan anders kunt gaan doen (voor zowel de boer als voor iedereen).

Ja, maar als je stopt met het financieren van de overheid, valt het systeem in duigen dat onze infrastructuur in stand houdt en ons leger, ziekenhuizen, sociale potjes, enzovoort enzovoort.” Welnu, Italië heeft wel laten zien dat geld gewoon bijgedrukt wordt en als er een tekort is (gecreëerd tekort, vanwege de rentelast op dat uit-het-niets- gecreëerde-geld) wordt de staatsschuld gewoon afgekocht met nog meer bijgedrukt geld.

De belastingroof op de bevolking maakt het mogelijk miljarden naar geënsceneerde oorlogen te sturen en wordt vooral aangewend om het volk in afhankelijkheid te dwingen. Het stoppen van de boevenbende leidt absoluut niet tot anarchie, het dwingt een stop af en kan dan de zelfredzaamheid en zelfvoorzienendheid herstellen. De originele scheppende geest van de mens is namelijk (in tegenstelling tot die van de Luciferiaanse pionnen die de machtsposities bekleden) constructief van aard. Zij die de show nu runnen zijn destructief van aard. Hun macht is gebaseerd op de destructie van zelfvoorzienendheid, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid; drie woorden die ogenschijnlijk hetzelfde betekenden, maar in essentie de kern raken.

De narcisten aan de top, zijn uit op de macht van een kleine groep, heersende over een uit miljarden mensen bestaande massa, via het afbreken van alles wat die hierboven genoemde drie woorden omhelst. De kracht van het scheppende bewustzijn is juist te vinden in zelfvoorzienendheid, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. De afbreuk daarvan heeft bijvoorbeeld geleid tot ogenschijnlijk goede lapmiddeltjes als AOW en pensioen, terwijl in de praktijk van alle dag leert dat familiestructuren hierdoor uit elkaar zijn gevallen en kinderen hooguit nog 1x per maand een kopje koffie komen doen in de inrichting waar hun oudjes wegkwijnen van eenzaamheid en waar ze van achter een raampje mogen zwaaien omdat ze ‘covid-19’ hebben.

In ‘Vrijheid kan vandaag beginnen‘ laat ik zien dat de werkelijkheid zoals we die waarnemen een Luciferiaanse kopie van de originele schepping is. Dat is geen religieus of spiritueel geneuzel, maar is een nuchtere analyse die iedereen die een paar uurtjes de moeite doet, kan bevatten. Het systeem dat zich overheid noemt zit op een roadmap die de oorspronkelijke capaciteit van de mensheid volledig doet afbrokkelen en uit is op het roven van de vrije geest en het volledig onder afhankelijkheid brengen van de gehele mensheid, naar totalitair technocratisch Chinees model.

Door op de rem te trappen en de scheppende geest (het origineel consciousness) van de ontwakende mensheid, in de praktijk van alle dag, weer te herstellen en de scriptmasters te laten weten dat wij hun valse autoriteit en snode plannen niet langer accepteren, creëer je de ruimte voor iets waarvan we zijn gaan geloven dat we dit niet meer kunnen: zelfvoorzienendheid, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Dat kan beginnen bij kleine communities of zelfs op gezins- en familieniveau, maar is altijd gebaseerd op de positieve opbouwende kracht van de geest; in tegenstelling tot ‘angst dat het fout kan gaan’. Het uiteindelijke doel is het herstel en terugkeer naar de originele schepping, maar de uitvoering kan al in het hier en nu beginnen via de adoptie van deze nieuwe mindset.

Ja, maar criminaliteit dan? Ja, maar nieuwe machtswellustelingen dan?” Het wordt tijd dat u ontdekt dat de menselijke geest scheppend van aard is en dat slechts een klein percentage van de mensheid uit is op destructie, door de perceptie van de meerderheid te kapen via het geloof in de grote gevaren om ons heen. De scriptmasters die de wereld in haar greep willen houden regeren via angst. Zij zijn uit op de totale gevangenschap en roof van uw bewustzijn. Het is daarom de hoogste tijd om dit te gaan doorzien en er per direct van los te breken. Dan zult u zien dat het ontkoppelen van de boevenbende niet leidt tot anarchie, maar juist tot krachtige cohesie!


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/leidt-een-halt-toeroepen-van-de-overheid-tot-anarchie-of-schept-het-de-condities-voor-directe-democratie/


MUST READS:

Wat te doen als het CJIB uw bezwaarschrift op een boete afwijst? – door Martin Vrijland

De economie is volledig kapot, maar de media zwijgen en politici blijven lachen – door Martin Vrijland

Onze eigenaren beginnen in paniek te raken

Zij willen de controle over ons voedsel

Het ideale duo om het kabinet Rutte te vervangen: Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt – door Martin Vrijland

Wie is boer Koos en wie is de boerin naast hem tijdens de distributiecentra blokkade Albert Heijn in Utrecht? – door Martin Vrijland

Staan de boerenprotesten onder leiding van de overheid?

Zullen de boeren in de val lopen?

Check ook de reacties onder dit artikel.

Waarom u echt concreet – en wel nu – in verzet zou moeten komen vanuit onburgerlijke ongehoorzaamheid! – door Martin Vrijland

Waarom u echt concreet – en wel nu – in verzet zou moeten komen vanuit onburgerlijke ongehoorzaamheid! – door Martin Vrijland

Er is nogal wat gaande in Nederland. En dan heb ik het niet over de soapserie van de dag als gerommel in D66 of Johan Derksen die in de kaarsenhandel gaat. Ook heb ik het niet over de laatste perikelen van zeepsterretjes of voetbalvrouwen of overige pulp waar de media u mee afleidt. Nee, dan heb ik het over kunstmatige inflatie gecreëerd door tekorten verscholen achter oorlog, droogte of een kippenvirus en over het digitaal panopticum in de maak.

Minister Voldemort Ernst Kuipers is bezig de (steeds verlengde) tijdelijke coronawetgeving in een definitief jasje te steken. Die stilzwijgende verlenging is u niet verteld; vandaar dat het ‘stilzwijgend’ heet. Het is gewoon opnieuw goedgekeurd en door de kamers gejast. U werd ondertussen afgeleid met cancelcultuur relletjes.

De nieuwe permanente vorm wordt als een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) opgenomen en moet een permanente grondslag voor beperkende maatregelen geven. Dan kun je dus zonder tussenkomst van de rechter, mensen gewoon in isolatie zetten of verplicht mondkapjes doen dragen.

In de gewijzigde Wpg worden onder meer de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid vastgelegd voor het nemen van collectieve maatregelen bij een pandemie. Het gaat onder meer om sluiting van publieke ruimten, het houden van afstand en quarantaineregels voor mensen die naar Nederland reizen.

De coronapas wordt uit de nieuwe wet gesloopt, maar dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat het al vanuit Brussel opgelegd wordt en dus zal de wet waarschijnlijk uit de Wet publieke gezondheid gehaald worden om het vervolgens in een separate wet te gieten.

Ik noem geen namen, maar als er een bepaalde engelachtige verzetsgroep geweest is die tegen de staat geprocedeerd heeft tijdens als die tijdelijke wetgeving, dan heeft dat alleen maar de juridische werking van die tijdelijke wetgeving bekrachtigd, doordat het tot jurisprudentie geleid heeft. Elke verloren zaak heeft daarmee het fundament gelegd voor het definitief maken van die maatregelen.

Het wordt dan ook tijd voor echt verzet, want iedereen die denkt dat de storm is gaan liggen, heeft zich laten misleiden door de ‘hamer en de dans‘ strategie; waarbij de dansfase de schijn van vrijheid wekt, maar wel eentje die aan (zelfgeschapen) hyperinflatie onderhevig is; een creatieve vorm van belasting innen via de BTW die de staat over prijsstijgingen afroomt. Lees in dat kader dit artikel van 5 februari 2022 – twee weken voor de Oekraïne oorlog – nog eens.

Echt verzet doe je niet door naar demonstraties te gaan. Nee, dat doe je door te stoppen met het doen van belastingaangifte; stoppen met betalen van boetes en door onburgerlijke-ongehoorzaamheid. Ja, ik noem het geen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar onburgerlijk ongehoorzaamheid. Zodra u namelijk erkent een burger te zijn, aanvaart u de autoriteit van de wetgever (de koning).

Die wetgever is feitelijk de kroon. De eerste en tweede acteursverenigingskamers zijn er slechts voor de bühne. De kroon tekent de wet; het instituut de kroon, vertegenwoordigd door de koning. De koning tekent de wetten ‘bij de gratie Gods’. Die gratie is echter nooit aangetoond. Die gratie bestaat niet.

Veelvuldig wees ik erop dat je boetes of belastingaanslagen en feitelijk alles wat volgens de wet moet en gehandhaafd wordt door de lakeien van de kroon, kunt afwijzen door een briefje te sturen waarin u aangeeft dat u de autoriteit van de kroon (en daarmee de wetgeving) afwijst.

Bij sommige lezers is dit, zo getuige de reacties die ik per e-mail ontvang, wel succesvol; bij anderen niet. Dat wil zeggen: sommige van die lezers hebben mogelijk wel gestemd (tijdens verkiezingen), waarmee ze dus feitelijk al hun goedkeuring aan het systeem van de kroon gegeven hebben. Anderen zeggen wel dat ze de gratie Gods niet erkennen, maar gaan toch inhoudelijk reageren op de brieven van de lakeien van de kroon (CJIB, belastingdienst, e.d.).

Persoonlijk heb ik nooit meer iets gehoord van boetes of andere kwesties en de reden moge duidelijk zijn: Ik heb nooit mijn goedkeuring aan de schijndemocratie gegeven door naar de stembus te gaan, ik doe geen aangiftes (wat ‘gift geven aan’ betekent) bij de lakeien van de kroon en ik wijs heel duidelijk de autoriteit van de wetgever af. Dat kunt u ook doen.

Iedereen die net als ik niets meer hoort bij zo’n “bezwaarschrift” (wat u geen bezwaarschrift moet noemen, maar ‘mededeling’) heeft waarschijnlijk niet gestemd en heeft mijn voorbeeldbrieven correct geïnterpreteerd. Die voorbeeldbrieven die met ‘Allen die dit lezen, saluut!’ aanvangen in plaatse van het onderdanige ‘geachte heer/mevrouw’ en die voorbeeldbrieven waarin je ook een torenhoge boete instelt als je nog eens een dreigbrief ontvangt.

“Ja, maar het CJIB trekt het geld van de bekeuringen en de verhogingen gewoon van je bankrekening!” Ik weet niet wanneer de lakeien van de kroon zichzelf dat recht toegeëigend hebben en in welke wetgeving dat vastgelegd is, maar dat is des te meer reden om keihard in verzet te komen.

Stuur een brief naar uw bank dat u eist dat ze dat geldgraaien vanuit het CJIB niet toelaten; onder vermelding van het ontbreken van ‘de gratie Gods’ voor de tekenaar van de wet. Leg ze een boete op bij overtreding van uw eis. Vecht terug en laat uw tanden zien, want het web sluit zich en de overheid (zoals het instituut van de kroon zichzelf hooghartig noemt) blijft graaien en blijft meer regels maken om uw leven stap voor stap in een digitale gevangenis te veranderen.

Zoek naar wegen om buiten het systeem om uw geld te verdienen (zoals via dit initiatief dat ik dit jaar liet bouwen om u daarin te ondersteunen). Wees niet bang, want die angst is u aangepraat door de valse werkelijkheid die de perceptiemanagers u hebben in-geprogrammeerd! Niemand heeft autoriteit over u! Dat leg ik uit in mijn nieuwe boek/essay en als u dat eenmaal doorziet, zult u uw kracht en autoriteit herontdekken.

online boek – vrijheid kan vandaag beginnen


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/waarom-u-echt-concreet-en-wel-nu-in-verzet-zou-moeten-komen-vanuit-onburgerlijke-ongehoorzaamheid/


MUST READS:

De hel zal losbreken voor de mensheid

Brecht Arnaert over de Russische coup op de petrodollar – door Martin Vrijland

Er komt een New World DISorder

Het zieke eindspel van de Fed

Open brief aan FBI, NYT, WaPo: voortdurende vernietiging van voedselverwerkende fabrieken in Amerika

Voedseltekorten over zes maanden – De globalisten vertellen ons wat er daarna gebeurt

Check ook de reacties onder dit artikel.