Selecteer een pagina

De mensen die in de achtergrond aan de touwtjes trekken zijn heel goed in plannen en anticiperen op wat gaat komen.

Op dit moment is misschien wel het grootste gevaar dat de boeren massaal in een opgezette val zullen trappen. 

Overal ter wereld beginnen mensen op te staan en verschijnen er scheuren in het bolwerk van de gevestigde orde.

Bij dat alles speelt Nederland op dit moment een hoofdrol en de boeren zijn dan ook wereldwijd nieuws. Vele boeren en andere beroepsgroepen zoals truckers en zelfs brandweerlieden sluiten zich aan bij de protesten.

Het breidt zich uit als een olievlek en iedereen juicht want samen staan we sterk en als er maar genoeg mensen meedoen, dan is het snel over en sluiten voor de machthebbers.

De pogingen van de overheid om de grond van de boeren in handen te krijgen heeft natuurlijk niets te maken met stikstof of klimaat. Het heeft alles te maken met het feit dat mensen die een groot stuk eigen grond bezitten, vrije mensen zijn. De grond is van hen en op die grond kunnen zij binnen het kader van de wet doen en laten wat ze willen.

Wat bijna niemand schijnt te beseffen is dat wij in sneltreinvaart richting communisme gaan. Wij schrijven daar af en toe over, maar het is iets dat niet echt neerdaalt in de hoofden van de bevolking.

Een kenmerk van het communisme is dat alles aan de staat toebehoort en privébezit is uit den boze.

Er wordt druk geschreven dat de overheid het land van de boeren nodig heeft om daar huizen en asielcentra op te kunnen bouwen. Dat is ten dele waar, maar de overheid heeft de grond bovenal nodig omdat de overheid straks alles bezit.

Het jaar 2030 komt rap naderbij en daarbij ook de beruchte (communistische) kreet: ‘Je zult niets bezitten, maar gelukkig zijn’.

Voordat de communistische staat eenmaal werkelijkheid is geworden, zal er een tussenfase plaatsvinden. De fase zoals je die nu ziet in Sri Lanka.

Ook bij ons zal er een punt komen waarbij de overheid de burgers tot zo’n grote wanhoop heeft gedreven dat de vlam in de pan zal slaan.

Ze weten dat dit moment gaat komen, ze weten dat dit het moment is dat de huidige leiders opgejaagd wild zullen worden en dat het waarschijnlijk slecht voor hen gaat eindigen.

Ook dat is allang ingecalculeerd, want de huidige leiders zullen worden opgeofferd.

We zullen dan vervolgens te maken krijgen met een enorme chaos en dat is precies de situatie zoals ze die graag zien. Als de woede van de bevolking enigszins is bedaard en men beseft dat het land een complete puinhoop is geworden waarbij nauwelijks nog iets werkt en er zelfs misschien niet meer voldoende voedsel is, dan komen zij tevoorschijn.

Zij zullen zich opwerpen als redders van de mensheid. Er zullen nieuwe charismatische leiders tevoorschijn worden getoverd en zij zullen de bevolking verzekeren dat zij ervoor zullen zorgen dat de afschuwelijke situatie waarin het land zich nu bevindt nooit weer kan voorkomen.

Om te beginnen zullen alle burgers met onmiddellijke ingang een digitaal inkomen ontvangen van de overheid. Ook zal ervoor worden gezorgd dat niemand meer heeft dan een ander, want dat veroorzaakte juist de vele problemen in het verleden zo zal worden geclaimd.

Ook zal er gezondheidszorg en voldoende voedsel zijn voor iedereen en in ruil verwacht de overheid wel de volledige medewerking van de bevolking en dat je op tijd je prik haalt.

De weg van protesten en opstanden is precies de weg die zij allang geleden hebben uitgestippeld. Al lang geleden hebben ze mensen opgeleid die de protesten moeten leiden en ook de mensen die straks de wereld moeten redden staan in de achtergrond al klaar.

De enige manier die ze niet hebben ingecalculeerd is dat mensen massaal niet meewerken aan de systemen.

Laat boeren massaal weigeren om hun grond te verkopen. Dit ondanks het feit dat ze misschien worden gedwongen om met hun bedrijf te stoppen.

Wanneer het er op lijkt dat ze gedwongen zullen worden om hun grond te verkopen, zorg dat er minimaal 1.000 eigenaren zijn van die grond. Dan moeten ze een procedure starten tegen 1.000 verschillende mensen die allemaal in bezwaar en beroep zullen gaan.

Of misschien een andere manier is waarbij boeren met land 1.000 verschillende huurcontracten aangaan met mensen die allemaal een klein stukje land van die boer huren voor een termijn van tenminste 25 jaar.

Neem een aantal slimme advocaten in de arm om te kijken of bovenstaande of andere vergelijkbare opties haalbaar zijn.

Zorg daarnaast dat mensen zoveel mogelijk direct kopen bij boeren. Niet alleen dat, maar doe alles zoveel mogelijk lokaal. Hou het klein zonder allerlei registratiesystemen en bovenal, betaal alles contant, misschien zelfs in lokale valuta.

Een communistische staat zoals zij die voor ogen hebben kan alleen maar werken als alles gecentraliseerd is. Decentraliseer daarom zoveel mogelijk, want dan zijn ze pas echt machteloos.

Trap niet in de val van strijd en later ook geweld, want dat is precies waar ze op zitten te wachten en waarop ze helemaal zijn voorbereid.


Bron:
https://niburu.co/het-complot/17583-zullen-de-boeren-in-de-val-lopen


MUST READS:

De economie is volledig kapot, maar de media zwijgen en politici blijven lachen – door Martin Vrijland

Onze eigenaren beginnen in paniek te raken

Zij willen de controle over ons voedsel

Het ideale duo om het kabinet Rutte te vervangen: Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt – door Martin Vrijland

Wie is boer Koos en wie is de boerin naast hem tijdens de distributiecentra blokkade Albert Heijn in Utrecht? – door Martin Vrijland

Staan de boerenprotesten onder leiding van de overheid?

Check ook de reacties onder dit artikel.