Selecteer een pagina
FVD in verzet tegen Marrakesh-2, dat Brussel alle macht geeft over onze immigratie

FVD in verzet tegen Marrakesh-2, dat Brussel alle macht geeft over onze immigratie

Duitse boeren woest dat ze (net als hun Nederlandse collega’s) hun land voor een spotprijsje moeten verkopen voor de bouw van woningen voor de geplande nieuwe immigratie golven

De voorstanders van het omstreden Marrakesh massa immigratiepact, aangevoerd door bijna de hele gevestigde Europese politiek en media, bleven eind 2018 maar herhalen dat het verdrag niet bindend is, en dat degenen die anders beweerden ‘complottheorieën’ verspreidden. Toch werd het verdrag door maar liefst negen EU-landen, waaronder Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije, niet ondertekend. Op 1 februari 2019 publiceerde de juridische dienst van de Europese Commissie een rapport waarin stond dat delen van het immigratiepact wel degelijk bindend kunnen worden verklaard, waaruit bleek dat premier Rutte weer eens gelogen had. Brussel bereidt nu een soort Marrakesh-2 voor, dat alle lidstaten, ook de onwillige, zal dwingen hun grenzen te openen voor miljoenen migranten uit Afrika en het Midden Oosten.

‘Marrekesh-2 wordt juridisch bindend’

FVD leider Thierry Baudet noemt het ondertekenen van het Marrakesh pact in 2018 opnieuw ‘een donkere dag voor Nederland. Zoals u weet, was het Marrakesh Immigratiepact erop gericht om legale migratieroutes van Afrika en het Midden-Oosten naar Europa te openen. Om de massale immigratie aan te zwengelen. Om immigranten meer rechten te geven, en Westerse landen meer plichten.’

‘Vanuit de samenleving kwam overweldigend verzet. En u tekende onze petitie ertegen. Maar het kabinet Rutte/De Jonge zwichtte toch. Namens Nederland tekende (Mark) Harbers het pact. Andere Europese landen – zoals Oostenrijk en Tsjechië – waren moediger. Zij weigerden te tekenen.’

‘En dat wil de Europese Unie niet accepteren. Daarom komt de EU deze woensdag met een eigen Immigratiepact. Eigenlijk een soort Marrakesh 2. Maar dan juridisch bindend.’

‘Bij Marrakesh 1 verschool het kabinet zich nog achter een technisch verhaal over het “niet-bindende karakter” van het pact. Tot op de dag van vandaag vragen wij ons af waarom het kabinet het zo belangrijk vond om een akkoord te tekenen dat zogenaamd geen effect zou hebben…’

‘Bij Marrakesh 2 kunnen ze zich daar niet meer achter verschuilen. Als de Europese regeringsleiders met het voorstel van de Europese Commissie instemmen, is Marrakesh 2 bindend voor alle EU-landen. Officieel. Dan zit Nederland vast aan Brusselse immigratiewetten. Dan wordt Nederland gedwongen migranten op te nemen.’

‘Lidstaten worden gedwongen migranten op te nemen, ook laaggeschoolde’

‘Von der Leyen wilde zelfs extra haast maken “vanwege Moria”. Het eiland waar illegale immigranten hun tentenkamp in brand staken en als beloning een reis naar Nederland of Duitsland kregen. Zo naïef is de Europese Commissie dus. Geen woord over de aanzuigende werking. Geen woord over de belangen van onze Europese landen.’

‘De EU maakte bekend: Marrakesh 2 is bedoeld om legale immigratie vanuit Afrika makkelijker te maken – ook voor laaggeschoolden. En lidstaten worden gedwongen om immigranten op te nemen. In Brussel wordt het aantal bepaald. Weg soevereiniteit. Weg eigen grenzen.’

Forum voor Democratie komt hiertegen in verzet. In het Europees Parlement doen we wat we kunnen om dit tegen te houden. In de Tweede Kamer vragen we MORGEN opnieuw een debat met asiel-staatssecretaris Ankie Knol (VVD) aan. En in het hele land roepen wij mensen op: spreek u uit tegen dit pact!

Alleen samen kunnen we de druk op Rutte verhogen. Hij mág niet akkoord gaan… En wij beloven u: wij zullen er ALLES aan doen om Nederland tegen Marrakesh 2 te beschermen!’ (1)

Soft law: Marrakesh-1 was tòch bindend via Europese wetgeving

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz legde in 2018 uit hij zijn handtekening had geweigerd omdat er in pact geen onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen en economische asielzoekers en migranten. Met andere woorden: iedereen die maar wil mag volgens het verdrag naar Europa mag komen.

Wij legden al eerder uit dat het pact officieel weliswaar ‘niet bindend’ is, maar dat in de praktijk wèl is, omdat Nederland EU-lid is en de EU-wetten –met medewerking en medeweten van Den Haag- automatisch boven de onze worden gesteld.

Dit gebeurt via ‘soft law’, een beproefde tactiek van de EU om ‘vrijblijvende’ verdragen via het veelgebruikte achterdeurtje van de Europese rechtsbanken alsnog dwingend aan de lidstaten op te leggen. De rechtbanken in de EU worden al jaren misbruikt als antidemocratisch instrument om er omstreden linksgroenliberaal beleid door te drukken (denk aan het absurde Urgenda vonnis en het schandalige politieke showproces tegen PVV leider Geert Wilders).

Anti-boeren ‘klimaatbeleid’ in werkelijkheid bedoeld voor woningbouw

We hebben al vaker gesuggereerd dat de werkelijke reden van de fictieve ‘stikstof crisis’ vermoedelijk is om boerenland zo goedkoop mogelijk in bezit te krijgen, zodat de staat daar vervolgens op grote schaal energievelden (zonnepanelen, windmolens) en woningen kan bouwen voor de miljoenen migranten die dankzij Marrakesh-1 en -2 naar ons land zullen worden gehaald.

En dat het er miljoenen zullen zijn, is beslist niet overdreven. De gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank, Ignazio Visco, verklaarde in november 2019 dat er tussen 2020 en 2030 maar liefst 230 miljoen migranten naar Europa kunnen komen.  Dat betekent een bevolkingstoename in de EU met bijna 45%. Passen we dat percentage op top-immigratieland Nederland toe, dan zouden we er minstens 7,8 miljoen mensen bij krijgen (4). Ons toch al overvolle land zal dan één grote parkstad worden.

In Duitsland hoefde er geen ‘stikstof crisis’ te worden bedacht om het benodigde land hiervoor in bezit te krijgen. In bijvoorbeeld Wiesbaden worden 25 boeren feitelijk onteigend, omdat ze hun land gedwongen tegen een spotprijsje van € 12,- per vierkante meter moeten verkopen, terwijl de normale marktwaarde ongeveer € 80,-.bedraagt. Vervolgens wordt het land voor € 1000,- tot € 1100,- per m2 doorverkocht aan investeerders, die er een wijk met 12.000 woningen willen gaan bouwen. (2)

Omdat de autochtone Duitse bevolking niet meer groeit, en er zonder massa immigratie geen woningnood zou zijn, kunnen deze huizen alleen maar zijn bedoeld voor migranten.

Europese variant van het Morgenthau-Plan?

Het klimaat/immigratiebeleid van de gevestigde orde deed de Duitse journalist-blogger Michael Mannheimer denken aan het zogenaamde Morgenthau-Plan. In 1944 presenteerde de toenmalige Amerikaanse minister van Financiën Henry Morgenthau een plan om Duitsland na de Tweede Wereldoorlog in drie delen op te splitsen, die compleet gedeïndustrialiseerd moesten worden. De overgebleven Duitsers, waarvan eerst 40% moest worden uitgeroeid, zouden dan alleen nog van de landbouw mogen leven.

Ook stelde Morgenthau voor om alle Duitsers onder de 40 verplicht te steriliseren, zodat het volk uiteindelijk totaal van de aardbodem zou verdwijnen. Een dergelijke eugenetische genocide zou in onze tijd eenvoudig kunnen worden uitgevoerd met massale vaccinaties.

Mannheimer zag in het volledig openzetten van de grenzen voor miljoenen moslimmigranten (‘Umvolkung’), in combinatie met het tegen boeren, burgers, welvaart en vrijheid gerichte klimaatbeleid, een ‘plan B’ om delen van dit door toenmalige president Roosevelt afgewezen plan alsnog op pan-Europees niveau tot uitvoering te brengen, en wel door de hand van bondskanselier Angela Merkel en de EU-elite in Brussel.

Het doet tevens denken aan de uitspraken van ‘onze eigen’ Frans Timmermans, die in 2018 verklaarde dat de islam (door het uitwissen van de grenzen en massa immigratie) deel uitmaakt van onze toekomst, en twee jaar eerder dat alle ‘monoculturele staten’ moeten worden ‘uitgewist’. (3) ‘Marrakesh-2’ moet ervoor gaan zorgen dat deze totale afbraak van de Nederlandse natiestaat en cultuur al binnen enkele jaren onomkeerbaar wordt gemaakt.


Bron:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/fvd-in-verzet-tegen-marrakesh-2-dat-brussel-alle-macht-geeft-over-onze-immigratie/

Externe bronnen:
https://www.fvd.nl/fvd_komt_in_verzet_tegen_marrakesh_2

https://www.agrarheute.com/management/recht/bauern-wiesbaden-enteignet-fuer-spottpreis-573116

https://michael-mannheimer.net/2019/07/26/deutschlandfunk-zur-klimaluege-deutschland-muesse-radikal-deindustrialisiert-werden-die-deutschen-muessen-verarmen/

https://www.infomigrants.net/en/post/20762/bank-of-italy-chief-says-230-million-migrants-expected-from-2020-to-2030


Nederland is een illegale nepstaat
https://wakkeren.nl/nederland-is-een-illegale-nepstaat/

Nieuw migratiepact dat EU stiekem gaat invoeren haalt 3,3 miljard nieuwe MIGRANTEN Europa binnen
https://wakkeren.nl/nieuw-migratiepact-dat-eu-stiekem-gaat-invoeren-haalt-33-miljard-nieuwe-migranten-europa-binnen/

Het Hooton Plan – de vernietiging van een compleet volk
https://wakkeren.nl/het-hooton-plan-de-vernietiging-van-een-compleet-volk/

Europees klimaatactieplan: ‘De stoppen in het hoofd van Timmermans zijn nu echt doorgeslagen’
https://wakkeren.nl/europees-klimaatactieplan-de-stoppen-in-het-hoofd-van-timmermans-zijn-nu-echt-doorgeslagen/

Valentina Zharkova: aanstaande grote zonneminimum zal tot afkoeling leiden
https://wakkeren.nl/valentina-zharkova-aanstaande-grote-zonneminimum-zal-tot-afkoeling-leiden/

Kaag tijdens overwinningstoespraak: Nederland moet haar soevereiniteit opofferen aan de EU
https://wakkeren.nl/kaag-tijdens-overwinningstoespraak-nederland-moet-haar-soevereiniteit-opofferen-aan-de-eu/

Alarm, we worden opnieuw opgesloten

Alarm, we worden opnieuw opgesloten

Het is heel binnenkort tijd voor de tweede golf, waarbij wij ook wij Melbourne-achtige situaties zullen meemaken.

Ze zullen overal ter wereld de bevolking opnieuw gedwongen opsluiten en je mag pas weer naar buiten als je bent gevaccineerd.

Het wordt nu hoog tijd dat we per onmiddellijk een einde maken aan de coronakolder en niet langer accepteren dat we dadelijk opnieuw opgesloten zullen worden.

De tijd om nog iets te doen is kort, heel kort, want als bepaalde klokkenluiders gelijk krijgen, dan zullen we in september met een hele nare verrassing te maken krijgen. En zij die denken dat het bij ons allemaal niet zo’n vaart zal lopen, kijk in ’s hemelsnaam naar Melbourne en sinds heel recent ook Nieuw Zeeland, waar ze tot voor kort precies dat dachten en nu in een hel op aarde leven.

Wij willen eenieder aanraden om dit artikel op Xandernieuws goed te lezen. Als wat daar staat ook maar voor de helft waar is, dan wacht ook ons een hel op aarde.

De door onder meer Bill Gates aangevoerde internationale ‘Deep State’ klimaat/coronasekte heeft de regeringen een internationaal ultimatum gesteld, zo zegt de Duits-Syrische burgerjournalist Hamudi Ebalz op basis van directe informatie van politici militairen. Alle landen moeten tussen 18 en 30 september een totale lockdown afkondigen, en die met het leger gaan afdwingen. Tot die tijd moeten de volken via de mainstream media eerst nog banger worden gemaakt voor de (fake) ‘tweede golf’. Gedurende de nieuwe lockdowns gaan alle remmen los, en zal iedereen zich moeten laten testen op corona. Hierdoor zal het aantal ‘besmettingen’ kunstmatig exploderen, wat het excuus zal zijn om iedereen te vaccineren.

Een van de politici die Ebalz hoorde zei dat ze dit wel ‘moeten doen, omdat op dit moment niemand zich zou laten vaccineren.’ Daarom gaat de politiek eerst ‘de crisis maximaliseren, om de mensen onder druk te zetten om zich te laten vaccineren. Daar gaat het ze om.’ Een collega politicus zou hebben bevestigd dat ze inderdaad een ‘genetisch kadaster’ (DNA register) van ALLE mensen willen hebben, en dat willen gaan doen door iedereen te dwingen zich op corona te laten testen.

Zweiter Lockdown bis zur Impfung 18. September 2020

https://www.youtube.com/watch?v=JSHMB0fSv6A

Het is niet alleen in Duitsland waar dit soort verhalen voorkomen van ingewijden. Ook in Amerika gebeurt dit en ook daar staat die tweede golf gepland voor rond september, maar zal daar voornamelijk worden geconcentreerd rondom scholen.

In september zullen daar de leerlingen weer naar school gaan, met als gevolg dat er overal in Amerika op scholen gigantische “virusuitbraken” zullen voor komen. Echter, daar gaat men klaarblijkelijk nog een stap verder volgens de dame in de onderstaande video, die zegt ook informatie te hebben van mensen die weten wat er staat te gebeuren.

Van het ene op het andere moment zal er in Amerika worden afgekondigd dat de uitbraak in scholen dermate ernstig is dat het niet meer verantwoord is dat ouders hun kinderen van school halen. In verband met de veiligheid van iedereen zullen zij, samen met hun leerkrachten, worden overgebracht naar speciale quarantaine centra. Fema here we come!

Ieder fysiek contact met de ouders zal worden verboden en voor de veiligheid van iedereen zullen de ouders hun kinderen pas weer mogen halen als ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn.

This Is Hideous, Horrific, And Happening – SOS Canadians and Americans

https://www.youtube.com/watch?v=A-vYSl3f-Pg

Wij kunnen niet bevestigen of bovenstaande verhalen waar zijn en uit zullen komen of niet. Maar, er zijn een paar dingen die we wel weten en misschien handig voor wanneer je een afweging maakt om bovenstaande verhalen wel of niet te geloven.

We hebben in de Australische staat Victoria kunnen zien dat de autoriteiten van het ene op het andere moment keihard kunnen toeslaan, zodat niemand tijd heeft om iets te doen. “Waar je de afgelopen nacht hebt doorgebracht, is de plek waar je de komende zes weken zult verblijven”.

We hebben sinds dinsdag precies hetzelfde zien gebeuren in Nieuw-Zeeland.

We weten dat de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren tegen corona afneemt.

Wij weten nu zeker dat we te maken hebben met een hoax, want de test die ze gebruiken om covid-19 vast te stellen, kán dat volgens de maker van de test (Kary Mullis) en andere wetenschappers helemaal niet. (Kary Mullis, die opvallend genoeg in augustus 2019, net voor Event 201 en de kort daarop volgende eerste corona uitbraak waar deze PCR test een hoofdrol in heeft gekregen, overleed) 

Tot op de dag van vandaag is ervoor zover ons bekend nog helemaal niemand in de wetenschappelijk wereld in geslaagd om dit virus te isoleren en zo aan te tonen dat het bestaat en dat dit feit tevens dan kan dienen als standaard, waaraan nieuwe tests kunnen worden getoetst.

Overal ter wereld worden griepdoden geteld als coronadoden. Wij hebben dit aangetoond voor een aantal landen, waaronder ons land en Australië en Zuid Afrika.

Als ze al bereid zijn om het land te verwoesten en jouw leven te verwoesten op basis van een niet werkende test en een virus dat door niemand is bewezen überhaupt te bestaan, wat zijn dan de kansen dat ze die tweede golf zullen uitspelen volgens scenario’s zoals hierboven geschetst?

Als deze klokkenluiders gelijk hebben, dan is er nog een paar weken tijd om zaken recht te zetten. Een belangrijk onderdeel daarvan moet zijn om personeel bij leger en politie te voorzien van informatie, waaruit zij kunnen concluderen met een hoax te maken te hebben.

Als de politie en het leger niet langer wil samenwerken met de oplichters, dan is het leed geleden en zullen wij relatief vrije mensen kunnen blijven. Over het alternatief willen wij op dit moment niet eens nadenken.

Aan de slag, help mee, informeer iedereen die je kent binnen defensie en politie. Ook deze mensen hebben allemaal familie en vrienden en uiteindelijk zullen ook zij niet willen eindigen als slaven van een kleine elite.


Bron:
https://niburu.co/het-complot/15411-alarm-we-worden-opnieuw-opgesloten


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz


Een hypothese / theorie over ‘virussen’
https://wakkeren.nl/een-theorie-over-virussen/

Europese top pathologen zeggen dat niemand aan Covid-19 is gestorven
https://wakkeren.nl/europese-top-pathologen-zeggen-dat-niemand-aan-covid-19-is-gestorven/

De “coronatest”- ook een HOAX!
https://wakkeren.nl/de-coronatest-ook-een-hoax/

De zogenaamde pandemie gaat nergens over, maar dit wel: 17.000 tot 20.000 patiënten omgebracht door foutjes
https://wakkeren.nl/de-zogenaamde-pandemie-gaat-nergens-over-maar-dit-wel-17-000-tot-20-000-patienten-omgebracht-door-foutjes/

Verboden kennis – het exosoom
https://wakkeren.nl/verboden-kennis-het-exosoom/

Hydroxychloroquine versus vaccins beide een leugen gebaseerd op ‘germ theory’ van fraudeur Louis Pasteur
https://wakkeren.nl/hydroxychloroquine-versus-vaccins-beide-een-leugen-gebaseerd-op-germ-theory-van-fraudeur-louis-pasteur/

Demonstratie 1 augustus Malieveld protest Viruswaanzin: wat u echt even zou moeten weten!
https://wakkeren.nl/demonstratie-1-augustus-malieveld-protest-viruswaanzin-wat-u-echt-even-zou-moeten-weten/

CBS schiet te hulp om coronadoden op te krikken
https://wakkeren.nl/cbs-schiet-te-hulp-om-coronadoden-op-te-krikken/

Overheid geeft toe dat mondkapje een psyop is
https://wakkeren.nl/overheid-geeft-toe-dat-mondkapje-een-psyop-is/

Nog bezig met ‘Corona-schoonmaken? STOP ERMEE.!!
https://wakkeren.nl/nog-bezig-met-corona-schoonmaken-stop-ermee/

Artsen komen massaal met coronawaarheid naar buiten
https://wakkeren.nl/artsen-komen-massaal-met-coronawaarheid-naar-buiten/

Virussen bestaan, ze heten alleen anders
https://wakkeren.nl/virussen-bestaan-ze-heten-alleen-anders/

COVID-19, The Great Reset & het nieuwe normaal
https://wakkeren.nl/covid-19-the-great-reset-het-nieuwe-normaal/

Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen
https://wakkeren.nl/vier-maanden-coronacrisis-een-tussenbalans-in-acht-stellingen/

Coronavirus persconferentie Rutte en De Jonge meer, meer, meer en nog meer
https://wakkeren.nl/coronavirus-persconferentie-rutte-en-de-jonge-meer-meer-meer-en-nog-meer/

Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
https://wakkeren.nl/agenda-21-samengevat-de-opmars-naar-een-nieuwe-wereldorde/

RIVM: Testen liegen, cijfers niet
https://wakkeren.nl/rivm-testen-liegen-cijfers-niet/

Nederlandse overheid zwaar in de coronaproblemen
https://wakkeren.nl/nederlandse-overheid-zwaar-in-de-coronaproblemen/

RIVM: Stop hier toch mee!
https://wakkeren.nl/rivm-stop-hier-toch-mee/

ALARM! Opmars van het Rhinovirus (+ nog wat updates)
https://wakkeren.nl/alarm-opmars-van-het-rhinovirus-nog-wat-updates/

Coronavirus (COVID-19) samenvatting
https://wakkeren.nl/coronavirus-covid-19-samenvatting/

Dit staat ons te wachten als we meewerken aan coronamaatregelen

Dit staat ons te wachten als we meewerken aan coronamaatregelen

Misschien als men in dit land echt zou weten en begrijpen wat er kan gebeuren met coronamaatregelen dat ze dan eindelijk wakker schrikken.

We schreven eerder over de Australische staat Victoria en een inwoner uit Melbourne omschrijft de situatie aldaar als de hel op de aarde.

Wie ooit in Melbourne is geweest, weet zich nog te herinneren dat het een heerlijke stad was om te vertoeven. Een groot deel van het jaar prachtig weer, de oneindige barbies (barbecues) en tot diep in de nacht buiten zitten.

Een stad waar het leven goed was, de politie vriendelijk en wanneer je aan hen de weg vroeg, dan waren ze super beleefd en antwoordden steevast met een glimlach en: “no worries”.

Echter, nu is de stad één en al worries en dat heeft niets te maken met een niet bestaand “killer virus”, maar alles met de lokale overheid. Vorige week schreven we een artikel waaruit bleek dat de overheid aldaar helemaal door het dolle heen is, vergezeld van een video van een politiebaas waarbij de koude rillingen je over de rug lopen.

Van het ene op het andere moment is die prachtige stad Melbourne veranderd in een politiestaat/stad die zijn weerga niet kent. De man die voor dit alles verantwoordelijk is, is premier Daniël Andrews, die plotsklaps de inwoners meedeelde dat de plek waar ze de afgelopen nacht hadden doorgebracht de plek zou worden waar ze komende zes weken zullen verblijven.

Een inwoner van Melbourne heeft de situatie als volgt samengevat:

De politie kan nu zonder huiszoekingsbevel ieder huis binnenvallen

De avondklok, de spertijd, gaat om acht uur ’s avonds in, niemand mag dan nog het huis verlaten

Als je buiten de spertijd zonder geldige reden buiten bent, dan krijg je een boete van 1.652 Australische dollars.

Je mag niet op bezoek bij vrienden of bekenden.

Het masker, de muilkorf, is ten alle tijden verplicht, het niet dragen levert een boete op van 200 dollar.

Je mag één uur per dag buiten zijn voor wat lichaamsbeweging. 

Slechts één persoon per huishouden mag per dag naar buiten, dit is inclusief het doen van boodschappen.

Je mag je nooit verder dan vijf kilometer van je woning begeven.

Bruiloften zijn verboden, er mag geen enkele bijeenkomst plaatsvinden, ongeacht de grootte.

Het leger en de politie patrouilleren de straten, iedereen die de regels overtreedt wordt gearresteerd.

Er zijn sinds 21 maart in totaal 193.740 zogenaamde “spot checks” uitgevoerd door de politie in de staat Victoria. Spot checks betekent dat je door de politie wordt staande gehouden en dat ze alles van je controleren.

Protesteren en iedere vorm van activisme is illegaal. Mensen zijn al gearresteerd voor het vreedzaam bij elkaar komen.

De mainstream media vervullen de rol van overheidspropaganda. Mensen die protesteren worden gestoorde rechts extremisten genoemd en er is geen enkele discussie mogelijk of de maatregelen nu gerechtvaardigd zijn of niet.

Enkele duizenden mensen hebben inmiddels huisarrest opgelegd gekregen en mogen onder geen enkele voorwaarde naar buiten. Het voedsel dat ze nodig hebben wordt afgeleverd door het leger. Dit is voor veel mensen uiteraard een uiterst traumatische ervaring.

De Australische overheid doet geen mededelingen over hoeveel coronaboetes ze ondertussen hebben uitgedeeld, maar volgens ABC News zijn er dat tot nu toe meer dan 5,2 miljoen

De straten van Melbourne zijn leeg en dat voor een stad waar vijf miljoen mensen wonen.

Mensen doen naar tegen elkaar, iedereen is bezig met het in de gaten houden van buren en het elkaar verklikken richting autoriteiten is aan de orde van de dag.

Overal langs de weg grote borden met opschriften in hoofdletters: WAT DOE JE? BLIJF THUIS. Alleen al die borden geven de mensen het gevoel alsof de overheid naar hen loopt te schreeuwen.

De eerdergenoemde Daniel Andrews laat zien dat hij totale minachting voor de bevolking heeft en hen permanent de schuld geeft van alles wat er gebeurt. Iedere mogelijkheid die zich voor doet, benut hij om ons te vertellen dat het onze schuld is dat het virus zich verspreidt.

Ook zie je borden die regelrecht uit het boek 1984 van George Orwell afkomstig lijken te zijn. STAYING APART, KEEPS US TOGETHER, oftewel “afstand houden, houdt ons samen”.

En dit alles omdat er in de staat Victoria 147 mensen zijn doodgegaan op een bevolking van ruim zes miljoen. De mensen die zijn overleden waren allemaal boven de 70 jaar oud met allerlei ziektes, net zoals dat overal in de wereld voor komt. (Wij hebben inmiddels gezien dat men ook in Australië de paar griepdoden die het jaarlijks heeft, omgetoverd heeft naar coronadoden).

Wat hier gebeurt is een tirannie op ongekende schaal, waarbij de mens volkomen wordt vernederd, iedere fatsoensnorm met voeten wordt getreden en men volkomen maling heeft aan de rechten van burgers.

Tot zover de getuige uit Melbourne.

En tenslotte komen we nog iets tegen in het ooit zo mooie Australië en dat is dat verzorgingshuizen 25.000 dollar krijgen voor iedere coronadode die ze rapporteren.

Waardoor je verhalen krijgt als de volgende:

Als bijvoorbeeld iemand overlijdt aan kanker en het verzorgingshuis vult in “corona dode”, dan krijgen ze 25.000 dollar. Als nabestaanden moeilijk doen over die niet ware doodsoorzaak dan biedt het verzorgingshuis hen zeg 9.000 dollar onder het motto: Kan het jou wat schelen wat er op het certificaat staat als het geld oplevert?

Ook in Amerika gebeuren dit soort dingen.

In de volgende video wordt erover ook bericht (3:20 min)

Dr Scott Jensen With Laura Ingraham | The Ridiculous CDC Guidlines


Bron:
https://niburu.co/buitenland/15403-dit-staat-ons-te-wachten-als-we-meewerken-aan-coronamaatregelen

More STAGED FOOD SHORTAGES to come?


Covid-1984: ‘Ze hebben deze pandemie jaren van tevoren gepland’

De reactie op de pandemie – de lockdowns, het dragen van mondkapjes, het verdwijnen van banen, de coronasteun, zelfisolatie – staat gelijk aan marteling, zegt de Canadese Amazing Polly in een nieuwe video op YouTube. Zij baseert haar uitspraak op de definitie die Amnesty International hanteert.

Ze veranderen ons allemaal in patiënten en behandelen ons als zodanig. Ze behandelen mensen die niet ziek zijn alsof ze ziek zijn. Dit is een vorm van marteling die in strijd is met de Geneefse Conventies, aldus Polly. We hebben hier een naam voor: het syndroom van Münchhausen by proxy. In zo’n geval krijgt een ouder zoveel controle over en aandacht van een ziek kind dat de ouder het kind ziek maakt door het bijvoorbeeld vergif te geven.

Volgens Polly zien we dit nu op wereldschaal gebeuren. “Het medische systeem, de medische tirannie en de technofascisten willen ons lichaam en onze geest veroveren. Ze zien ons allemaal als patiënten. We moeten ons gedragen alsof we besmettelijk zijn, alsof we gebroken zijn, alsof we gevaarlijk zijn, terwijl we in werkelijkheid niet ziek zijn.”

Ontmenselijkt

“De machthebbers dringen ons lichaam binnen via hun medische zorg. Ze vragen ons om mondkapjes te dragen, handgel te gebruiken, 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het gevolg is dat onze identiteit vervaagt, dat we muteren. Onze idealen en principes brokkelen af. Iedereen is gestrest als gevolg van de extreme psychologische manipulatie waar ze ons tijdens de pandemie aan blootstellen.”

“Wij zijn niet ziek, maar toch moeten we ons gedragen alsof we ziek zijn,” benadrukt Polly. “We worden vernederd, ontmenselijkt. We zien anderen als gevaarlijk of vijanden in plaats van naasten. Dit is tragisch.”

“De mensen die het coronabeleid bepalen, zorgen ervoor dat hun wereldbeeld overheerst, ze maken ons bang door te zeggen dat het erger zal worden als we ons niet gedragen en niet luisteren, ze maken ons medeplichtig aan de marteling omdat we bang zijn en omdat het om onze gezondheid gaat.”

Volledig afhankelijk

“We hebben geen idee wat ze hierna gaan doen. We zijn volledig afhankelijk van de medische zorg, aangezien er geen alternatieven zijn in onze samenleving. Er zijn natuurlijke geneesmiddelen, maar de mainstream media en ‘wetenschap’ zorgen er wel voor dat we die niet kunnen gebruiken.”

Eerst moesten we enkele maanden in lockdown, toen kwamen de mondkapjes en nu zeggen sommige ‘experts’ dat de pandemie wel jaren kan duren. Ze laten levensgevaarlijke gevangenen vrij, maar arresteren mensen die zich verzetten tegen de medische tirannie, die simpelweg geen mondkapje willen dragen en handgel willen gebruiken of die simpelweg zeggen dat ze de cijfers niet geloven.”

Dit is het nieuwe normaal.

They’ve Been Planning This For Years – COVID-1984


Bron:
https://www.ninefornews.nl/covid-1984-ze-hebben-deze-pandemie-jaren-van-tevoren-gepland/


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz


Nederlandse overheid zwaar in de coronaproblemen
https://wakkeren.nl/nederlandse-overheid-zwaar-in-de-coronaproblemen/