Selecteer een pagina

Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen

Vier maanden na het begin van de coronacrisis maken we een tussenbalans op. Kern daarvan is dat wat ons medio maart overviel de eerste fase is van The Great Reset, de beoogde herinrichting van de westerse samenlevingen naar eigentijds fascistisch model. Een vijandige operatie, die plaatsvindt onder de valse vlag van een virusepidemie.

1. Virussen zijn geen ziekteverwekkers

De afgelopen maanden stonden twee woorden centraal in de corona mediastorm: het woord VIRUS en het woord BESMETTING.

Volgens de berichten zou er een zeer gevaarlijk virus rondwaren dat via direct contact en via de lucht (aerosolen) overgedragen wordt en dan iemand kan besmetten en ziekmaken. Heel veel mensen hechten nog steeds geloof aan deze voorstelling van zaken.

Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat er geen bewijs is dat dat dit Covid-19-virus daadwerkelijk bestaat. Dat lijkt bizar en dat is bizar, maar het is wel waar.

De hele theorie omtrent Covid-19 is gebaseerd op onderzoek van een klein stukje genetisch materiaal: een segment van een RNA-streng. Dat is geen virus, zoals dr. Andrew Kaufman in de onderstaande video toelicht.

Ook is er geen bewijs geleverd dat dit materiaal ziekte kan veroorzaken in een mens. Proeven in deze richting zijn niet eens gedaan.

Het hele Covid-verhaal staat daarmee op wetenschappelijk drijfzand. Ook dit wordt door dr. Kaufman helder uitgelegd in deze video.

Dr. Andrew Kaufman, M.D. Coronavirus Truth and 5G

Wat voor het Covid-19-virus geldt, gaat ook op voor Sars, Ebola, HiV, HPV, pokken, enzovoort. Er bestaat tot nu toe hoegenaamd geen wetenschappelijk bewijs dat virussen ziekte kunnen veroorzaken.

De Duitse bioloog Stefan Lanka heeft een prijs van 100.000 euro uitgeloofd voor de eerste wetenschapper die spijkerhard aantoont dat het mazelenvirus daadwerkelijk bestaat. Tot nu toe is dit niemand gelukt.

In de de video hieronder licht hij zijn visie toe. Het is een selectie uit een opname van anderhalf uur.

(Zie de video in het originele artikel of kijk anders een stuk van deze (dezelfde) video.)

The History & Lie of Viruses and Bacteria from virologist Dr. Stefan Lanka – German with Subtitles..

Dat virussen besmettelijk zouden zijn is een aanname geweest die de farmaceutische industrie heel goed uitkwam. Het is de basis voor een hele reeks aan vaccins en antivirale producten die op de markt zijn gekomen (1).

Als virussen geen ziekteverwekkers zijn:
1) wat zijn het dan wel?
2) en wat is dan wel de oorzaak van ziekten?

Sommige wetenschappers, zoals Lanka, stellen dat wat we virussen noemen de kleinste bouwstenen zijn in een cel. Een soort minuscule bouwsteentjes in onze celbiologie. Ze zijn duizend keer kleiner dan een bacterie en van enorme waarde voor het instandhouden van ons organisme. Allesbehalve gevaarlijk dus.

Andere onderzoekers stellen dat wat wij virussen noemen de afvalproducten zijn van cellen die aan een of andere vorm van vergiftiging hebben blootgestaan. Ze worden ook aangeduid als exosomen. Het afweersysteem heeft zijn werk gedaan en de cel scheidt vervolgens ‘afvalstoffen’ af en de helpende exosomen werken dievervolgens weg. Dat is een opvatting die meer dan een eeuw geleden ook al door Rudolf Steiner naar voren is gebracht, zij het in andere bewoordingen.  Zie daarvoor de volgende uitleg van dr. Thomas Cowan:

(Zie de video in het originele artikel.)

Recent onderzoek van een groep Italiaanse wetenschappers lijkt deze visie te ondersteunen. Zij ontdekten dat 5G-straling (de vergiftigende oorzaak) in huidcellen een afweerreactie oproept waarbij ‘coronavirussen’ (het uitdrijvende gevolg) werden geproduceerd.

Beide richtingen (‘virussen zijn bouwstoffen’ en ‘virussen zijn opruimers’) delen de overtuiging dat ziekte het gevolg is van de een of andere vorm van vergiftiging. Dat kan komen door vaccinaties, elektromagnetische straling, verkeerde voeding (of ondervoeding), giftige gedachten, angsten (!) en toxische omgevingsinvloeden zoals de aanwezigheid van pesticiden in voedsel.

De vraag of virussen ziekte kunnen veroorzaken is een absolute sleutelkwestie.

Als dit namelijk NIET het geval is – en inmiddels wijst veel in deze richting – dan valt de vloer weg onder de hele Covid angstbolwerk van overheid, RIVM en media.

3. Het doel van de beramers van de coronacrisis is de door hen aangestuurde samenlevingen te veranderen in high tech concentratiekampen

Je kunt niet tegen je bevolking zeggen dat je naar een fascistisch staatsmodel toe wilt. Dat gaat niemand accepteren. Daarom moet je een list verzinnen. Corona is die list.

Er is een spookvijand geschapen, die iedereen grote angst aanjaagt. Net als het geval was bij de aanslagen op 11 september 2001. Toen was het Bin Laden. Nu is het Covid-19.

Dat we met een spookvijand te maken hebben, wil niet zeggen dat er geen gevaar dreigt. Er is wel degelijk groot gevaar. Alleen komt het uit een totaal andere hoek. En het heeft vele gezichten.

Allereerst is er de politieke dreiging van een hernieuwd fascisme. Dat is een kolossaal politiek gevaar.

Vervolgens is er de invoering van 5G. Dat is de centrale hefoom in de omvangrijke politieke Covid-operatie.

Sommige frequenties binnen het 5G spectrum (en vooral de 60Ghz frequentie) resoneren met zuurstof en zijn daarom extreem gevaarlijk voor zoogdieren, zoals wij mensen. Ze kunnen leiden tot een acuut zuurstofprobleem in organen, zoals de longen. Je kunt ook zeggen dat ze SARS veroorzaken, want dat staat voor Severe Acute Respiratory Syndrom.

En zie hier de duivelse opzet: je weet dat 5G onder bepaalde omstandigheden levensbedreigend kan zijn. Dat houd je geheim. Je rolt 5G uit en zegt dat de ramp die daar op volgt het gevolg is van een nieuw virus. En in de strijd tegen Het Virus (de nieuwe Bin Laden) rol je de politiestaat uit met 1,5 metersamenleving, overal controle, afschaffing van de rechtsstaat, vernietiging van grote delen van de middenstand en van de cultuur.

Sterker nog: door met de frequenties te ‘spelen’ kun je zelf de uitbraken regisseren. Het is dan letterlijk een Plan-demie.

Bovendien gebruik je de gezondheidscrisis die je zo zelf veroorzaakt om iedereen te dwingen tot vaccinatie, wat een van je hoofddoelen is. Alles draait daarbij om de totale onderwerping van het individu (2).

We gaan nog even door op het duivelse karakter van de Covid-maatregelen, want er zijn inmiddels aanwijzingen dat het door sommigen zo sterk aangeprezen HCQ ook deel uitmaakt van de sinistere opzet van de Covid-planners. Net als ontsmettingsmiddelen, mondkapjes en bepaalde typen luchtbehandelingsinstallaties. Zie daarvoor deze video van de Amerikaan Joe Imbriano.

Imbriano waarschuwt al jaren via zijn YouTube-kanaal The Fullerton Informer voor de gevaren van 60Ghz wifi. Hij schaart het hele palet van de door overheden opgelegde corona-maatregelen onder de War on Oxygen, de oorlog tegen zuurstof.

Resultaat: I can’t breathe (ik kan niet ademen). Zie de video hieronder die stamt uit februari 2018.
Daarin voorspelt hij de huidige coronacrisis in opmerkelijk rake bewoordingen.

Joe Imbriano warned us in 2018-60GHz blocks Oxygen uptake=fake virus=kill grid= forced vaccinations.

Ik heb het lang niet in willen geloven, maar ik houd het inmiddels voor zeer wel mogelijk dat bevolkingsreductie deel uitmaakt van de plannen van de Davos-elite. Als dit het geval is, dan staan vanaf nu de levens van honderden miljoenen mensen die op het spel.

Wat dit aangaat benauwt het me dat zoveel mensen de opvatting huldigen dat er ‘teveel’ mensen op de wereld zijn en vinden dat het helemaal geen kwaad kan als daar ‘wat’ van afgaat.

Zo praat viroloog Marion Koopmans In een interview in de Volkskrant zo’n uitroeiiing gladweg goed (3). Virussen zijn natuurlijke opruimers, zo betoogt ze. Als er teveel mensen komen, gaan virussen aan het werk met een grote schoonmaak en herstellen zo ‘de natuurlijke balans’.

Het zijn niet de virussen die dood en verderf zaaien. Dat kunnen ze helmaal niet, zoals uiteengezet bij stelling 1. Het zijn de 5G-masten die dit doen, de chemtrails, de gifstoffen in de landbouw, de vaccinaties en giftige medicamenten. Dat zijn de echte eigentijdse doders.

En: er zijn niet teveel mensen op de aarde. Tenminste, als je holistisch denkt en uitgaat van een leven in harmonie met de natuur. De aarde kan de huidige mensheid naar mijn stellige overtuiging met gemak dragen en is vermoedelijk in staat om nog heel veel meer mensen te voeden, te huisvesten en te laten genieten van de natuurlijke omgeving..

Wie alle macht wil concentreren bij een kleine elite van oligarchen en dat in een technocratisch-materialistische samenleving die draaiend gehouden wordt door robots enerzijds en moderne menselijke slaven anderzijds, tja, die moet het bestaande middenveld vernietigen, de hele sociale laag van zelfstandige individuen, zoals zzp’ers, kleine zelfstandigen, kunstenaars en gepensioneerden. De rest komt dan in staatsdienst of corporate dienst.

Nu punten: 2, 4, 5, 6, 7 en 8.

2. De coronacrisis is geen natuurverschijnsel, maar een geopolitieke operatie die tientallen jaren lang zorgvuldig is voorbereid;
4. Wie het kwaad niet wil benoemen, gaat er deel van uitmaken;
5. De diepere oorzaak van de catastrofe die zich dreigt te voltrekken is dat we van God los zijn geraakt;
6. Acties om druk uit te oefenen op parlement en regering hebben op zijn best een signaalfunctie;
7. Het krachtigste verzet is in de praktijk werken aan een nieuwe samenleving;
8. Sterke familieverbanden zijn het cement van een gezonde samenleving.


Bron:
https://www.transitieweb.nl/corona/vier-maanden-coronacrisis-een-tussenbalans-in-acht-stellingen/


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz


Een hypothese / theorie over ‘virussen’
https://wakkeren.nl/een-theorie-over-virussen/

Europese top pathologen zeggen dat niemand aan Covid-19 is gestorven
https://wakkeren.nl/europese-top-pathologen-zeggen-dat-niemand-aan-covid-19-is-gestorven/

De “coronatest”- ook een HOAX!
https://wakkeren.nl/de-coronatest-ook-een-hoax/

De zogenaamde pandemie gaat nergens over, maar dit wel: 17.000 tot 20.000 patiënten omgebracht door foutjes
https://wakkeren.nl/de-zogenaamde-pandemie-gaat-nergens-over-maar-dit-wel-17-000-tot-20-000-patienten-omgebracht-door-foutjes/

Verboden kennis – het exosoom
https://wakkeren.nl/verboden-kennis-het-exosoom/

Hydroxychloroquine versus vaccins beide een leugen gebaseerd op ‘germ theory’ van fraudeur Louis Pasteur
https://wakkeren.nl/hydroxychloroquine-versus-vaccins-beide-een-leugen-gebaseerd-op-germ-theory-van-fraudeur-louis-pasteur/

Demonstratie 1 augustus Malieveld protest Viruswaanzin: wat u echt even zou moeten weten!
https://wakkeren.nl/demonstratie-1-augustus-malieveld-protest-viruswaanzin-wat-u-echt-even-zou-moeten-weten/

CBS schiet te hulp om coronadoden op te krikken
https://wakkeren.nl/cbs-schiet-te-hulp-om-coronadoden-op-te-krikken/

Overheid geeft toe dat mondkapje een psyop is
https://wakkeren.nl/overheid-geeft-toe-dat-mondkapje-een-psyop-is/

Nog bezig met ‘Corona-schoonmaken? STOP ERMEE.!!
https://wakkeren.nl/nog-bezig-met-corona-schoonmaken-stop-ermee/

Artsen komen massaal met coronawaarheid naar buiten
https://wakkeren.nl/artsen-komen-massaal-met-coronawaarheid-naar-buiten/

Virussen bestaan, ze heten alleen anders
https://wakkeren.nl/virussen-bestaan-ze-heten-alleen-anders/

COVID-19, The Great Reset & het nieuwe normaal
https://wakkeren.nl/covid-19-the-great-reset-het-nieuwe-normaal/