Selecteer een pagina
DIT IS HET! – HET FINANCIËLE SYSTEEM IS TERMINAAL GEBROKEN.

DIT IS HET! – HET FINANCIËLE SYSTEEM IS TERMINAAL GEBROKEN.

Het financiële systeem is terminaal kapot, toast, kaput!

door Egon von Greyerz – 19 maart 2023

Iedereen die niet ziet wat er gebeurt, zal spoedig een groot deel van zijn vermogen verliezen, hetzij door het faillissement van banken, hetzij door de ontwaarding van de munt, hetzij door de ineenstorting van alle zeepbelactiva zoals aandelen, onroerend goed en obligaties met 75-100%. Veel obligaties zullen waardeloos worden.

Vermogensbehoud in fysiek goud is nu absoluut noodzakelijk. Uiteraard moet het worden opgeslagen buiten een gebroken financieel systeem. Meer later in dit artikel.

De soliditeit van het banksysteem is gebaseerd op vertrouwen. Met het fractionele banksysteem hebben banken met een hoge hefboomwerking slechts een fractie van het geld beschikbaar, als alle spaarders hun geld terugvragen. Dus wanneer het vertrouwen verdampt, verdampen ook de balansen van de banken en beseffen de depositohouders dat het hele systeem gewoon een zwart gat is.

En dit is precies wat er gaat gebeuren.

Wie denkt dat dit slechts een probleem is van een paar kleinere Amerikaanse banken en één grote (Credit Suisse), moet nog maar eens goed nadenken.

RE CREDIT SUISSE ZIE “STOP PRESS” AAN HET EIND VAN HET ARTIKEL.

DE BANKEN VALLEN ALS DOMINOSTENEN, INCLUSIEF CREDIT SUISSE VANAVOND…

Ja, Silicon Valley Bank (16e grootste Amerikaanse bank) is weg na een idioot en onverantwoord beleid om kortlopende deposito’s van klanten te beleggen in langlopende Amerikaanse Treasuries op het dieptepunt van de rentecyclus. Erger nog, ze waardeerden de obligaties vervolgens op de vervaldag in plaats van op de markt, om geen verlies te hoeven nemen. Duidelijk een management dat geen idee had van risico’s. De ondergang van SVB is de op één na grootste mislukking van een Amerikaanse bank.

Ja, Signature Bank (29e grootste) is verdwenen door een stormloop op deposito’s.

En ja, First Republic Bank moest door Amerikaanse geldschieters en de Fed gesteund worden met een lening van 30 miljard dollar door een run op deposito’s. Maar dit zal de verrotting niet stoppen, want depositohouders vallen de volgende bank aan en de volgende en de volgende……….

En ja, de Zwitserse op één na grootste bank Credit Suisse (CS) is terminaal ziek na een aantal slechte investeringen door de jaren heen in combinatie met slecht management dat vrijwel elk jaar komt en gaat. Ik schreef een belangrijk artikel over de komende ondergang van CS 2 jaar geleden hier: “ARCHEGOS & CREDIT SUISSE – TIP OF THE ICEBERG.”

De situatie bij CS is zo nijpend dat er voor de opening van maandag (20 maart) een oplossing moet worden gevonden. De bank kan in haar huidige vorm niet overleven. Een faillissement van Credit Suisse zou niet alleen het Zwitserse financiële systeem op zijn kop zetten, maar ook ernstige wereldwijde gevolgen hebben. Een fusie met UBS is één oplossing. Maar UBS moest in 2008 worden gered en wil niet opnieuw door Credit Suisse worden verzwakt zonder staatsgaranties en steun van de Zwitserse Nationale Bank (SNB). De SNB injecteerde vorige week CHF50 miljard in CS, maar de koers van het aandeel daalde nog steeds naar een nieuw dieptepunt.

Niemand moet geloven dat een door de staat gesubsidieerde overname van Credit Suisse door UBS het probleem zal oplossen. Nee, het zal alleen de stoelen van de Titanic herschikken en het probleem groter maken in plaats van kleiner. Dus in plaats van een reddingsboei zal UBS een enorm loden gewicht moeten dragen dat haar ondergang zal garanderen wanneer het banksysteem instort. En de Zwitserse regering zal activa overnemen die niet realiseerbaar zijn.

Toch is het waarschijnlijk dat tegen het einde van dit weekend een deal zal worden aangekondigd, waarbij UBS een deal krijgt aangeboden die ze niet kunnen weigeren door de goede activa over te nemen en de SNB/overheid de slechte activa van Credit Suisse in een reddingsvehikel onderbrengt.

De SNB zit natuurlijk zelf in de problemen, met een verlies van 143 miljard dollar in 2022. De balans van de SNB is groter dan het Zwitserse BBP en bestaat uit valutaspeculatie en Amerikaanse tech-aandelen. Deze centrale bank is het grootste hedgefonds ter wereld en het minst succesvolle.

Om een evenwichtig beeld van Zwitserland te schetsen. Het heeft het beste politieke systeem ter wereld, met directe democratie. Het heeft ook een lage staatsschuld en normaal gesproken geen begrotingstekorten. Het is ook het veiligste land ter wereld.

ZWITSERS BANKSYSTEEM TE GROOT OM TE REDDEN

Maar het Zwitserse banksysteem is zeer ondeugdelijk, net als dat van de rest van de wereld. Een centrale bank die groter is dan het BBP van het land is uiterst ondeugdelijk. En een banksysteem dat 5x het Zwitserse BBP bedraagt, maakt het te groot om te redden.

Hoewel de Fed en de ECB in verhouding tot het BBP van hun land veel kleiner zijn dan de SNB, zullen deze twee centrale banken binnenkort ontdekken dat hun activa van elk ongeveer 8 biljoen dollar sterk overgewaardeerd zijn.

Met een wereldwijd banksysteem op de rand van een systeemfalen hebben centrale bankiers en bankiers dit weekend de klok rond gewerkt om de onvermijdelijke ineenstorting van het failliete financiële systeem tijdelijk te voorkomen.

GROOTSTE GELDDRUK IN DE GESCHIEDENIS OP KOMST

Zoals ik hierboven al aangaf, zouden de belangrijkste Centrale Banken ook failliet zijn als ze hun activa eerlijk zouden waarderen. Maar ze hebben een prachtige geldbron die ze zullen aanboren om het systeem te redden.

Ja, ik heb het natuurlijk over het drukken van geld.

We zullen de komende maanden en jaren de meest massale lawine van gelddrukken zien die de wereld ooit heeft getroffen.

Iedereen die gelooft dat we gewoon weer een bankrun zien die snel zal verdampen, moet een douche nemen in ijskoud Alpenwater.

Wat we nu meemaken is niet zomaar een tijdelijk drama dat zal worden opgelost door “de almachtige en vindingrijke” centrale banken.

DE DOOD VAN HET GELD

Nee, wat we nu zien is de eindfase van dit financiële tijdperk, dat begon met de oprichting van de Fed in 1913 en in de komende jaren, of veel eerder, zal eindigen met de dood van het geld.

Maar de dood van het geld betekent niet alleen dat de dollar (en de meeste valuta’s) hun laatste stap naar NUL zullen zetten, na al 98% te zijn gedaald sinds 1971.

Geldontwaarding is niet de oorzaak, maar het gevolg van het feit dat the banking Cabal de controle over het geld overneemt voor hun eigen voordeel. Zoals Mayer Amschel Rothschild eind 1700 zei: “Laat mij het geld van een land uitgeven en controleren en het kan me niet schelen wie de wetten maakt”.

Helaas, zoals deze Cassandra (ik) al sinds het begin van de eeuw schrijft, is de Dood van het Geld niet alleen dat alle valuta’s naar NUL gaan, zoals in de loop van de geschiedenis is gebeurd.

Nee, de Dood van het Geld betekent een totale en definitieve ineenstorting van dit financiële systeem.

Cassandra was een priesteres in de Griekse mythologie, die de gave kreeg om belangrijke gebeurtenissen nauwkeurig te voorspellen, maar ook de vloek kreeg dat niemand haar voorspellingen zou geloven.

Geen enkele deposant mag geloven dat de FDIC (Federal Deposit Insurance Corp) in de VS of soortgelijke vehikels in andere landen hun deposito’s zullen redden. Al deze organisaties zijn zwaar ondergekapitaliseerd en uiteindelijk zullen het in alle landen de regeringen zijn die ingrijpen.

We weten natuurlijk dat de overheid geen geld heeft. Ze drukken gewoon wat ze nodig hebben. Dat laat de gewone mensen de uiteindelijke last dragen van al dit geld printen.

Maar gewone mensen zullen ook geen geld hebben. Ja, een paar rijke mensen zullen zwaar belast worden, om banktekorten en verliezen te dekken. Toch zal dat een druppel op een gloeiende plaat zijn. In plaats daarvan zullen gewone mensen verarmen met weinig inkomen, geen overheidstoelagen, geen pensioen en geld dat waardeloos is.

Het bovenstaande is helaas de cyclus die alle economische tijdperken doorlopen. Deze keer is het probleem wereldwijd en van een omvang die nooit eerder in de geschiedenis is gezien.

Helaas moet een verrot en failliet financieel systeem een reinigingsperiode doormaken die de wereld nu zal meemaken. Er kan geen sprake zijn van gezonde groei en gezonde waarden totdat het huidige corrupte en door schulden geteisterde systeem implodeert. Alleen dan kan de wereld weer gezond groeien.

De overgang zal helaas dramatisch zijn met veel lijden voor de meeste mensen. Maar er is geen andere manier. We zullen niet alleen armoede en hongersnood zien, maar ook veel menselijke tragedies. Het risico van sociale onrust of burgeroorlog is zeer groot plus het risico van een wereldoorlog.

Centrale banken hadden natuurlijk gehoopt dat hun Digitale Valuta’s (CBDC) klaar zouden staan om hen (maar niet de wereld) te redden van het huidige debacle door de uitgaven van de mensen volledig te controleren. Maar volgens mij komen ze te laat. En aangezien CBDC’s gewoon een andere vorm van Fiat-geld zijn, zou het het probleem alleen maar verergeren met een nog ernstiger afloop. Toch zal het ze er niet van weerhouden het te proberen.

MARKTWAARDE VAN AMERIKAANSE BANKACTIVA $2 BILJOEN LAGER DAN BOEKWAARDE

Een paper van 4 Amerikaanse academici in financiën illustreert het zwarte gat van 2 biljoen dollar in het Amerikaanse banksysteem:

“Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023: Mark-to-market Losses and Uninsured Depositor Runs?”.

13 maart 2023

Erica Jiang, Gregor Matvos, Tomasz Piskorski en Amit Seru.

CONCLUSIE

“Wij geven een eenvoudige analyse van de blootstelling van Amerikaanse banken aan hun activa bij een recente stijging van de rente met gevolgen voor de financiële stabiliteit. De marktwaarde van de activa van het Amerikaanse banksysteem is 2 biljoen dollar lager dan de boekwaarde van de activa suggereert. Wij tonen aan dat deze verliezen, in combinatie met een groot aandeel onverzekerde deposito’s bij sommige Amerikaanse banken, hun stabiliteit kunnen schaden. Zelfs als slechts de helft van de onverzekerde depositohouders besluit zich terug te trekken, lopen bijna 190 banken een potentieel risico op schade aan zelfs verzekerde depositohouders, met potentieel 300 miljard dollar aan verzekerde deposito’s in gevaar. Als onverzekerde deposito-opnames zelfs kleine brandjes veroorzaken, lopen aanzienlijk meer banken gevaar. In het algemeen wijzen deze berekeningen erop dat de recente waardedalingen van bankactiva de kwetsbaarheid van het Amerikaanse banksysteem voor runs van niet-verzekerde depositohouders aanzienlijk hebben vergroot.”

Wat cruciaal is om te begrijpen, is dat het “verlies” van 2 biljoen dollar alleen het gevolg is van hogere rentetarieven. Wanneer de Amerikaanse economie onder druk komt te staan, zullen de leningenportefeuilles van de banken dramatisch verslechteren en zullen de oninbare vorderingen exponentieel toenemen. Met totale activa van commerciële banken in de VS ter waarde van 23 biljoen dollar zou het mij verbazen als 50% in de komende crisis wordt terugbetaald of gerecupereerd.

Bovenstaande risico’s gelden alleen voor het Amerikaanse financiële systeem. Het mondiale systeem zal er niet beter op worden met de EU onder enorme druk, mede door de door de VS geleide sancties tegen Rusland. Vrijwel elke grote economie in de wereld staat er slecht voor.

Laten we eens kijken naar de schuldenpiramide die ik in vele artikelen heb besproken.

In 1971, toen Nixon het goudraam sloot, bedroeg de wereldwijde schuld 4 biljoen dollar. Met goud als back-up, werd dit een vrijbrief om onbeperkt geld te drukken. En zo was tegen 2000 de schuld 25x gegroeid tot $100t. In 2006, toen de Grote Financiële Crisis begon, was de wereldwijde schuld 120 biljoen dollar. Tegen 2021 was die 75x gegroeid tot 300 biljoen dollar.

De rode kolom toont een wereldwijde schuld van 3 biljard dollar ergens tussen 2025 en 2030.

Dit veronderstelt dat het schaduwbanksysteem plus uitstaande derivaten van momenteel waarschijnlijk ongeveer 2 biljard dollar door centrale banken zal moeten worden gered in een gelddruk-bonanza. Dit zal uiteraard leiden tot hyperinflatie en daarna tot een depressieve implosie.

Ik weet dat dit sensationeel klinkt, maar toch is dit een zeer waarschijnlijk scenario aan het einde van de grootste kredietzeepbel in de geschiedenis.

GOUD – BELANGRIJK VOOR VERMOGENSBEHOUD

Ik sta al meer dan 20 jaar op een zeepkist om de wereld te waarschuwen voor de komende financiële crisis en het belang van fysiek goud voor vermogensbehoud. In 2002 investeerden we belangrijke fondsen in fysiek goud met het doel het te behouden voor de nabije toekomst.

Tussen 2002 en 2011 ging goud van $300 naar $1.900. Sindsdien corrigeerde het goud en ging het zijwaarts terwijl de aandelen- en activamarkten stegen, gesteund door een enorme kredietexpansie.

Nu het goud rond $1990 ligt, is er niet veel winst sinds 2011. Toch is goud sinds 2002 7x gestegen. Door de tijdelijk sterkere dollar is de winst van goud, gemeten in dollars, veel kleiner dan in euro’s, ponden of yen. Maar dat zal snel veranderen.

In het laatste deel van het artikel “WIL NUCLEAR WAR, DEBT COLLAPSE OR ENERGY DEPLETION FINISH THE WORLD?”, schetste ik het belang van het bezit van fysiek goud om het op te slaan in een veilige jurisdictie, weg van kleptocratische regeringen.

“2023 wordt waarschijnlijk het jaar van het goud. Zowel fundamenteel als technisch ziet het ernaar uit dat goud dit jaar grote opwaartse bewegingen zal maken.”

En aan het eind van dit artikel leg ik het belang uit van hoe en waar goud moet worden aangehouden: “PREPARE FOR 10 YEARS OF GLOBAL DESTRUCTION.”

“Mijn eigen voorkeur gaat dus uit naar fysiek goud en zilver waarover alleen ik directe controle heb en dat ik op zeer korte termijn kan terugtrekken of verkopen.

Het is ook belangrijk om zaken te doen met een bedrijf dat je metalen op zeer korte termijn kan verplaatsen als de veiligheids- of geopolitieke situatie dat zou vereisen.”

In februari 2019 schreef ik over wat ik de gouden Maginotlijn noemde, die 6 jaar lang onder $1.350 had standgehouden. Dit is typisch voor goud. Nadat het van $250 in 1999 naar $1.900 in 2011 was gegaan, bracht het vervolgens 8 jaar door in een correctie. Destijds voorspelde ik dat de Maginotlijn snel zou breken, wat ook gebeurde en snel naar $2.000 ging tegen augustus 2020. Sindsdien hebben we weer een periode van consolidatie gehad en de volgende beweging boven $2.000 en richting $3.000 is aanstaande.

Om ons eraan te herinneren wat er gebeurt met uw geld en goud tijdens een periode van hyperinflatie, is hier een foto van China’s hyperinflatie in 1949 terwijl mensen proberen hun 40 gram (iets meer dan een ounce) te bemachtigen die zij van de regering hadden gekregen. Ergens in de komende jaren zal er in het Westen een paniek ontstaan om goud te kopen tegen elke prijs.

Dus zoals ik beleggers al meer dan 20 jaar aanspoor, koop uw goud NU, nu het nog beschikbaar is.

STOP PRESS

Hier in Zwitserland worden momenteel intensieve besprekingen gevoerd tussen UBS, Credit Suisse, de toezichthouder FINMA, de Zwitserse Nationale Bank – SNB – en de Zwitserse regering. Ook de Fed, de Bank of England en de ECB zijn erbij betrokken.

Het laatste gerucht is dat UBS Credit Suisse zal kopen voor CHF900 miljoen ($1 miljard). De aandelen van CS sloten vrijdag op een marktkapitalisatie van CHF8 miljard. De deal zou duidelijk gepaard gaan met steun van de SNB en de Zwitserse regering, die grote verplichtingen op zich zouden moeten nemen.

De boekwaarde van CS in december 2022 was 42 miljard CHF, zoals bij alle banken massaal overschat.

De deal is op dit moment, 17.30 uur Zwitserse tijd, nog niet rond, maar de hele bankwereld weet dat zonder een deal er vanaf morgen maandag de 20e wereldwijde besmetting zal zijn.

Zelfs als er een voorlopige deal wordt gesloten voor de opening van maandag, is het financiële systeem nu permanent gewond met een open wond die niet zal genezen.

Het probleem zal zich gewoon verplaatsen naar de volgende bank, en de volgende en de volgende…..

Hou je stoelen vast, maar koop eerst goud.


Bron:
https://goldswitzerland.com/this-is-it-the-financial-system-is-terminally-broken/


MUST READS:

Welkom in de doodsspiraal

Zullen nucleaire oorlog, schulden instorting of energie uitputting de wereld beëindigen?

De monsterlijke Davos religie

De navraagplicht banken, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), vanaf € 100 – de hel op aarde ter introductie van de CBDC als “verlossing” – door Martin Vrijland

Fauci down, Biden bijna down, de januari 6 video’s exposen de deep state en de banken beginnen om te vallen (SVB bank eerst): het gaat beginnen! – door Martin Vrijland

Het duurt altijd even voordat de tsunami de kust bereikt

Check ook de reacties onder dit artikel.

De navraagplicht banken, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), vanaf € 100 – de hel op aarde ter introductie van de CBDC als “verlossing” – door Martin Vrijland

De navraagplicht banken, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), vanaf € 100 – de hel op aarde ter introductie van de CBDC als “verlossing” – door Martin Vrijland

Het lijkt nog niet helemaal door te dringen bij de massa, maar de navraagplicht van banken, Transactiemonitoring Nederland (TMNL) en het wetsvoorstel om dit vanaf €100 te doen is een financiële terreuraanslag van de overheid op de bevolking die zijn weerga niet kent. Op dit moment is die navraagplicht al in werking, net als de transactiemonitoring van TMNL. Het enige wat de guillotine nog effectiever maakt, is dat nu het mes op €100 geslepen wordt. Wat staat (ook u en iedereen) te wachten?

U heeft het misschien nog niet meegemaakt, maar het is een erg vervelende ervaring als je bij de kassa van de supermarkt staat en je bankpas blijkt niet meer te werken. Nu kunt u nog een vriend of familielid in uw nabije omgeving vragen om u snel even wat cash te lenen, zodat u toch nog kunt eten vanavond, maar met de € 100 grens zal iedereen die u kent wel uitkijken om dat geld aan u te lenen, want alleen al die opname uit de geldautomaat moet verantwoord worden en het geven van cash aan een vriend of kennis kan al als witwassen beschouwd worden.

Het gebeurt allemaal onder het mom van criminaliteitsbestrijding en anti-witwasmethoden, maar feitelijk hangt de guillotine boven ieders hoofd. Sta je dan bij de kassa en open je je bankapp, dan krijg je de melding ‘uw rekening is geblokkeerd’ en dan leest u het bericht dat u eerst verantwoording moet afleggen voor uw bestedingen. Wat!? Ja, het is al in werking getreden. Er kan ook een andere reden zijn. De bank bepaalt zelf. Zo kan de bank vinden dat u zich gewoon even opnieuw moet identificeren. Waarom? Dat had u toch al gedaan bij aanvraag! Nou, gewoon, omdat de bank dat vindt.

Dacht u dat banken dienstverleners waren, waar u gewoon door lieve medewerkers geholpen werd om een rekening te openen? U tekent niet voor niets al die papierstapels aan contracten. Banken zijn de baas over uw geld en als uw rekening op slot gaat, bent u het kwijt totdat u bewezen hebt wat zij vinden dat u moet bewijzen. En om het extra kruidig te maken, zal het onder het nieuwe wetsvoorstel zo gaan dat wanneer u bij de ABN AMRO geweigerd wordt, u meteen bij alle banken geweigerd bent.

Dus mocht u bijvoorbeeld geen goede verklaring hebben voor die €100 die u gepind heeft omdat u een vriend in nood wilde helpen; die vriend die bij de kassa stond en ineens niet meer kon pinnen, omdat zijn rekening geblokkeerd werd, dan beland u zelf in diezelfde bankblokkade. “Maar schets je nu niet een beetje een overtrokken beeld?” Nee, iedereen: zowel de uitgever als de ontvanger zal elk bedrag boven de €100 moeten verantwoorden. Geen correct antwoord? Boem! Weg. Op slot en nooit meer een bankrekening; nergens en voor ever. Einde oefening salaris ontvangen, einde oefening alles.

Oh ja, en als u dan bijvoorbeeld vennoot in een bedrijf bent of een bedrijf wilt opstarten, dan heeft u ook een probleem of heeft het bedrijf een probleem. Die rekening komt dan ook in aanmerking voor een blokkade, want één van de aandeelhouders (u die net geblokkeerd was op zijn privé rekening vanwege die €100) is misschien wel een levensgevaarlijke Jihadist of een drugscrimineel die probeert geld wit te wassen.

Kijkt u onderstaande video van AvroTros Radar, waarbij de bevolking alvast een veel te lieftallige voorstelling van de horror in de maak krijgt. Wybren van Haga, mag alvast een beetje oppositie spelen. Heeft u al die oppositiepartijen bezwaar zien maken tegen de wetgeving die deze horror in eerste instantie al geïnstalleerd heeft? Ja, tegen die €100 grens gaan ze nu waarschijnlijk bezwaar maken. Dat is mosterd na de maaltijd en bovenal is het de bekende handjeklap. Leg de grens op €100, doe vervolgens wat schijndiscussie op tv en in de Tweede Kamer en veer dan een beetje mee om de grens op €200 te leggen en verder wat kleine lettertjes in de wet aan te passen.

Oh ja, in de Radar uitzending hoort u ook nog even de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Medy van der Laan aan het woord. Haar woorden? “Dat hebben we nu eenmaal met z’n allen zo afgesproken. Wij voeren gewoon uit.” Samengevat: ‘Befehl ist Befehl’. Misschien weet u nog waar die kreet vandaan komt. Medy zit natuurlijk alleen op die plek omdat zij haar assassin job uit mag voeren namens moordsquadleider Secret Kaag. Zo gaat dat op hoge posities: voer het klusje uit en krijg een nog hogere functie met nog meer salaris, terwijl je het gepeupel in de klauwen van het systeem drijft. Banken hebben tienduizenden medewerkers klaargestoomd om de kill switch om te schakelen.

Wat te doen? Nee zeggen! Nee, wij willen dit niet en we laten dit niet gedwee over ons heen komen. Wilt u weten waarom dit gedaan wordt? Heel simpel. Als straks half Nederland potentieel terrorist of drugscrimineel is en iedereen wel een paar keer per maand met die vervelende blokkades geconfronteerd wordt, kun je die vreselijk handige oplossing introduceren: de CDBC. En dat alles onder het mom van “dan wordt u niet meer geblokkeerd, omdat wij dan al uw transacties automatisch kunnen monitoren. U kunt zelf kiezen.” Problem, Reaction, Solution.


Video:
https://radar.avrotros.nl/embed/10388/


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-navraagplicht-banken-transactiemonitoring-nederland-tmnl-vanaf-e-100-de-hel-op-aarde-ter-introductie-van-de-cbdc-als-verlossing/

Nog een belangrijk artikel:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/smart-cities-15-minutes-steden-zelfrijdende-naar-de-leverancier-terugrijdende-autos-transactiemonitorng-cbdc-de-val-slaat-dicht/


MUST READS:

Welkom in de doodsspiraal

Zullen nucleaire oorlog, schulden instorting of energie uitputting de wereld beëindigen?

De monsterlijke Davos religie

Check ook de reacties onder dit artikel.

Men is bang voor bankruns in Duitsland

Men is bang voor bankruns in Duitsland

Het mooie weer is een beetje voorbij en dit weekend wordt al aanzienlijk kouder dan normaal.

In Duitsland is men druk bezig met het treffen van voorbereidingen om sociale onrust in de komende maanden te voorkomen.

Alhoewel men druk in de weer is om contant geld helemaal uit te bannen en over te schakelen op de CBDC van de centrale banken, is het nog niet zo ver.

Zeker niet in een land als Duitsland waar burgers toch wel erg gehecht zijn aan hun contante geld.

Er wordt door overheden gezegd dat er in West-Europa voldoende gasvoorraden zijn aangelegd om de komende winter door te komen, maar toch is men in een land als Duitsland druk bezig met het voorbereiden op dingen zoals woedende volksmassa’s en bankruns. Dit laatste is iets wat men voorziet als er toch sprake is van black-outs waardoor de Duitsers geen cash meer kunnen opnemen.

Het schijnt dat men daar druk bezig is met de voorbereidingen voor noodleveranties van bankbiljetten voor het geval het land te maken krijgt met black-outs.

Die black-outs kunnen worden ingesteld als er niet voldoende energie is en men toch de economie enigszins draaiende wil houden.

Niet alleen worden er leveringen van extra bankbiljetten voorbereid, ook zal er dan sprake zijn van beperkte contante opnames.

Volgens berichten op Zerohedge is er niets erger dan een boze Duitser die niet bij zijn of haar geld kan komen.

Er zijn een aantal klokkenluiders die op basis van anonimiteit met Reuters hebben gesproken en hebben verteld over al de voorbereidingen die nu in de achtergrond plaatsvinden.

Natuurlijk wordt er voor het publiek een show opgevoerd over hoe het allemaal wel meevalt en dat er geen reden is tot paniek enzovoort.

Maar, gezien de voorbereidingen waar ze nu mee bezig zijn, hebben de autoriteiten er zo te zien zelf weinig vertrouwen in dat ze de winter zonder kleerscheuren zullen doorkomen.

Vooral Duitsland is natuurlijk zwaar getroffen door de tegen Rusland ingestelde strafmaatregelen. Niet Rusland, want die verkoopt haar olie en gas toch wel en dat is iets dat bij het slapende deel van de bevolking maar niet wil inzinken. Dat een land als Duitsland straks misschien volledig onderuit gaat omdat Rusland moet worden gestraft.

Als gevolg van de Duitse historie en de gierende inflatie ten tijde van de Weimar Republiek is de Duitser zeer gehecht aan contant geld en heeft niet zo gek veel vertrouwen in banksystemen.

Tot op dit moment worden nog ongeveer 60 procent van alle aankopen in Duitsland contant betaald. Gemiddeld neemt een Duitser op jaarbasis meer dan 6,600 euro’s op uit de pinautomaten.

Wat niet erg bekend is dat Duitsland in het begin van de coronapandemie ook te maken had met een soort bankrun. In maart 2020 werd er 20 miljard meer euro’s van de bank gehaald dan er werd gestort.

Maar, dat was in een periode dat er nog geen zorgen waren over de energievoorziening en alle pinautomaten nog normaal werkten. Op het moment dat er sprake is van black-outs, heb je een totaal andere situatie.

Volgens een parlementair onderzoeksrapport van ongeveer tien jaar geleden valt de Duitse maatschappij volledig uit elkaar als de burgers niet langer toegang hebben tot contant geld.

Bijkomend, maar niet onbelangrijk detail is natuurlijk dat je totaal niets hebt aan digitaal geld in geval van een black-out. Dan is contant weer het enige wettige betaalmiddel, net zoals het dat vroeger was.

Als er een black-out is en je moet eten kopen, hoe wil je dat betalen zonder contant geld?


Bron:
https://niburu.co/buitenland/18000-men-is-bang-voor-bankruns-in-duitsland


MUST READS:

Toxicologie versus Virologie: Rockefeller Instituut en de criminele polio fraude

Waarom Charles III, nu hij koning is, snel het digitale paspoort en digitaal geld er doorheen kan drukken – door Martin Vrijland

“U krijgt korting op het prijsplafond en een volumegrens”, snapt u het al? De manipulatieve politieke woordspelletjes uitgelegd – door Martin Vrijland

De complete financiële ineenstorting in ons land is begonnen

Het gastekort maakt van de EU een communistische superstaat

Niet zo vreemd dat woede van het volk steeds groter wordt

Peter Borger moet het er nog een keer inwrijven dat virussen “echt besmettelijk” zijn – door Martin Vrijland

Het “Als je niet voor David Icke bent, ben je voor de gevestigde orde” standpunt gereviseerd – door Martin Vrijland

Check ook de reacties onder dit artikel.

Waarom Charles III, nu hij koning is, snel het digitale paspoort en digitaal geld er doorheen kan drukken – door Martin Vrijland

Waarom Charles III, nu hij koning is, snel het digitale paspoort en digitaal geld er doorheen kan drukken – door Martin Vrijland

De media zullen de komende dagen vol staan van het overlijden van koningin Elizabeth II, van een hoop geforceerd verdriet en van de coronatie van zoonlief Charles tot koning Charles III. Nou zijn deze mensen alleen koning of koningin omdat dat een algemeen aanvaarde aanname is, maar die aanname wordt met een miljardenbudget over de wereld uitgerold. Doordat iedereen de hele dag met beelden geconfronteerd wordt, lijkt het algemeen geaccepteerd en lijkt het afwijkend als je vragen stelt.

De belangrijkste vraag die iedereen natuurlijk zou moeten stellen is: “Waarom accepteren we dat een familie de baas over ons is, terwijl dat gewoon een algeheel aanvaarde aanname is?” Als u voldoende miljarden zou hebben en de voltallige wereldwijde media in uw zak zou hebben, zou u ook een kroon op kunnen zetten en roepen “Ik ben de baas!”.

“Ja, Vrijland, dat is nu eenmaal zo. Dat hebben we allemaal aanvaard en tenslotte is het maar ceremonieel en leven we eigenlijk in een democratie; net als in het Verenigd Koninkrijk”. Nou, daar wilde ik het toch eens met u over hebben.

Het is na de zwartepietendiscussie die elk jaar rond Sinterklaas opduikt, toch wel een vraag die ook gaat over discriminatie en inclusiviteit (new speak voor ‘uitsluiting’). Waarom zou een bepaalde blanke bloedlijn van Duitse bloed op de troon moge zitten in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk (waar op 19 juni 1917 de familienaam door koning George V van Saxe-Coburg-Gotha omgedoopt tot Windsor om de Duitse afkomst te verbergen).

Als de media er niet zo’n ophef over zouden maken dat koningin Elizabeth II gisteren 8 september 2022 overleed (of tot die tijd in de vriezer lag om het juiste moment voor de mediahype af te wachten) en iemand zou u een foto tonen van een oud mens van 96, zonder make up en kroon op, onder vermelding van “Kijk deze mevrouw is zojuist overleden”, zou u schouder ophalend verder gaan met uw dagelijkse bezigheden en zou u zich afvragen waarom diegene u daarmee lastig viel. Geen haan die ernaar kraait, dat een oud mens het kistje in gaat. Het is de mediahype die het circus maakt.

“Ja, maar dat is traditie Vrijland! Dat is cultuur! Dat maakt dat we een nationaliteitsgevoel houden!” Ja, ja, en ondertussen stromen de honderdduizenden “vluchtelingen” ons land binnen en is het enige nationale symbool dat we iedere dag hoog houden, dat bekende biermerk waarvoor ik geen reclame wens te maken (vanwege de Heineken ontvoeringshoax die leidde tot het principe van ‘de kroongetuige’; een anonieme getuige die iedereen zonder bewijs achter de tralies kan krijgen).

Maar laten we niet afdwalen. Het is belangrijk dat u uw geloof in ‘de kroon’ handhaaft, want dan blijft u vrijwillig slaaf. Voor ieder ander is de tijd aangebroken te gaan doorzien dat de keizer feitelijk naakt is, zoals het kleine jongetje constateerde in dat bekende sprookje. Koningshuizen zitten daar bij de vermeende gratie Gods of de veronderstelde gratie van het volk (zoals in België). Voor beide is geen bewijs. Of heeft u ze verkozen? Heeft u ooit op de grondwet gestemd of hebben uw voorouders daarop kunnen stemmen?

Nu hoor ik u denken: “Ja, maar wat zij hebben is de macht via het geweldsmonopolie”. Dan wijs ik u even op onderstaand plaatje van Plato, dat eigenlijk in één illustratie samenvat hoe het nu eigenlijk daadwerkelijk zit met die macht (kijk en lees daaronder verder).

Wat u dagelijks en full time waarneemt is de mediawerkelijkheid links op de muur. Die mediawerkelijkheid schetst u het beeld van de geweldsmonopolie. Die geschetste werkelijkheid is als een valse werkelijkheid over uw waarneming gelegd en omdat iedereen om u heen hetzelfde ziet, dezelfde programmering heeft ondergaan en dezelfde angsten kent, weet u niet beter. Er zijn drie personen op het plaatje die uit de grot ontsnappen. Zij hebben gezien dat de centrale lichtbron die de beelden over de massa uitspreidt, eigenlijk door zwakke mensen die een beeld moeten hooghouden, gecreëerd wordt. Die drie ontdekten dat ze gewoon vrij zijn.

In mijn boek/essay ‘Vrijheid kan vandaag beginnen’ laat ik zien waarom u op basis van de oorspronkelijke scheppende autoriteit al vrij bent en de autoriteit van ‘de kroon’ en de koning ontbreekt. Het is een compleet valse werkelijkheid.

Het wordt tijd om dit te gaan doorzien en om u hierop gaan te beroepen (dat kan hier), want het wereldwijde web gaat zich de komende tijd in zeer rap tempo sluiten en u moet voorbereid zijn en losbreken, zodat u in vrijheid het laatste stukje van de race kunt volbrengen.

De valselijk aanvaarde nieuwe koning van Engeland, die zich vermoedelijk Charles III gaat noemen, zal mogelijk de gelegenheid aangrijpen om het digitale paspoort er versneld doorheen te drukken. Het is namelijk een gebruik in het Verenigd Koninkrijk dat de nieuwe (zelfverklaard en algemeen geaccepteerde) koning al het briefgeld met daarop het portret van zijn voorganger vervangt en het is traditie dat de nieuwe koning alle paspoorten laat vervangen door eentje waarop zijn portret zichtbaar is.

Nu is Charles nogal van de klimaat hoax propaganda en dus zou hij dit moment kunnen aangrijpen om het digitale paspoort en mogelijk zelfs een Central Bank Digital Currency (CBDC) door te drukken, in het kader van milieuvriendelijkheid (geen papier gebruik). Dan heb je binnen no time iedereen aan de traceerbare big data systemen en drukt Charles zeer snel en doortastend zijn stempel op de maatschappij.

Het is echter altijd en overal simpelweg het feit dat mensen de algemeen aanvaarde autoriteit van ‘de kroon’ omhelzen en accepteren; is het nu in Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Dat moet veranderen.

Waarom zou een koning belasting uit mogen vaardigen, wetten mogen tekenen, paspoorten mogen uitvaardigen en feitelijk over alles en iedereen de baas mogen spelen? Als u graag in zo’n systeem wilt leven en ook geen bezwaar heeft tegen de schijn democratische leugen waarmee u zoet gehouden wordt via politici acteurs en mediapropaganda, dan kunt u gewoon uw oogjes dicht en snaveltjes toe doen en in de grot blijven. Wij willen alles anders bij de gratie Gods.

Er bestaat namelijk geen gratie Gods (zie hier het bewijs). In het Verenigd Koninkrijk bestaat die niet; in Nederland bestaat die niet. Het is een algeheel aanvaarde aanname.

Welnu, nu gebleken is dat politici onbetrouwbaar zijn, medische experts beroepsleugenaars zijn, journalisten propagandisten zijn en overduidelijk is dat fascisme op de loer ligt via uitsluiting en rantsoenering (als gevolg van een geveinsde oorlog en zelfgeschapen tekorten), heeft u het volste recht om de autoriteit van de wetgever af te wijzen. Doet u dat niet? Dan hangt u straks net als in het VK (via de te verwachten Charles III shortcut digitaliseringsroute) onder een digitaal panopticum dat u altijd en overal in de gaten houdt en u volledig klem zet als u niet precies doet wat u opgedragen wordt. You’ve got to break free!


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/waarom-charles-nu-hij-koning-is-snel-het-digitale-paspoort-en-digitaal-geld-er-doorheen-kan-drukken/


MUST READS:

Toxicologie versus Virologie: Rockefeller Instituut en de criminele polio fraude

De tweede helft van 2022 wordt vuurwerk in de VS (Obama vervangt Biden) en in Europa (Turkse machtsgreep) – door Martin Vrijland

Afhankelijkheid is de achilleshiel: hoe te veranderen voordat je vastloopt – door Martin Vrijland

Check ook de reacties onder dit artikel.