Omgekeerde wereld

Omgekeerde wereld

Dit kan toch niet langer mensen?! Geloof het of niet, er zijn nog altijd mensen die het gruwelijke lef hebben vrij ademend door het leven te gaan! En dat niet alleen, ze raken elkaar aan, tot knuffelen aan toe! Het zal me niet verbazen als ze het ook vertikken de Corona-app op hun mobiel te installeren en erger: de mobiel niet altijd bij zich te dragen! Ze zijn dus vast ook niet bereid hun buren te verklikken als die de regels overtreden; tis een schande!

Het voelt waanzinnig dit zo op te schrijven, maar ik beschrijf hiermee de werkelijkheid van vandaag. Aldus wordt gedacht in de schedels van mensen die gemaskerd hun kinderen op schoolpleinen in afgezette vierkanten plaatsen en hen het verbod toespreken deze te verlaten. Als dan de les begint leren ze, op instigatie van the World Health Organisation, hoe je als vierjarige kunt masturberen, en dat zonder masker leven betekent dat je de moordenaar van je oma bent.

Ik zag laatst een filmpje van moeder met baby, ze speelden face to face met gebaren en waren blij. Toen opeens was de moeder zonder gezichtsuitdrukking, opzettelijk. De baby speelde nog even door maar toen trad de eerste verwarring in. Het was zeer naar om naar te kijken, als kijken naar een misdaad. Het kind werd verdrietig, onrustig, keek van moeder weg in toenemende paniek; dit te aanschouwen werd bijkans ondragelijk. De baby wilde duidelijk weg uit de situatie en huilde toen de mimiek van moeder eindelijk weer tevoorschijn kwam en de ontspanning in het kind terug kon keren. Een wreed experiment? Dit experiment duurde een minuut, moeders die maskers dragen terroriseren hun kind aan één stuk door!

Mensen denken vaak dat communicatie via taal verloopt; das een grote vergissing. Lichaamstaal en mimiek vormen het leeuwendeel van een overdracht, het dragen van een masker brengt het kind in enorme onzekerheid. Alle vormen van affectie worden niet meer getoond, vertrouwen kan niet ontstaan. Het kind leeft in voortdurende spanning van wat er voor emoties achter dat masker spelen. Ongelooflijk maar waar: ouders mishandelen zo hun kinderen en menen dat het voor hun gezondheid is. Hoe gek wil je het hebben?

Op zovele wijzen is de wereld op de kop komen te staan. Gezonde mensen gaan in quarantaine. We laten miljoenen mensen sterven om er duizenden te redden. Wie de waarheid spreekt is conspiracydenker en wie liegt spreekt de waarheid. Gezondheidszorg focust op ziekte en chemie; gezondheid en natuur gaan in de ban. Omdat de zon goed voor je is moet je binnen blijven, omdat een masker slecht voor je is moet je deze dragen. Ga zelf nog maar even door lezer, ik ben het wat moe de evidentie zo uitgemeten onder woorden te brengen.

Wat ik volstrekt onbegrijpelijk vind is dat er zo ontstellend veel mensen zijn die weten wat hier de oplichting is maar zich er niet over uitspreken uit angst voor wat hun omgeving van ze denkt. Zelfcensuur treedt hier in en ook de medeplichtigheid aan het vernietigen van de gezondheid en vrijheid van hun kinderen en de geslachten na hen. Voor wat geld? Voor je baan? Of omdat je bedreigd bent? Is dat genoeg reden om je kind te laten verrekken? Klaag dan niet over de satanisten die de kinderen verkrachten, je doet eraan mee ook al druk je dit niet seksueel uit. Iedere medewerking aan het huidig regime maakt je schuldig aan verraad naar je eigen kinderen toe.

Het schijnt allemaal niet uit te maken. Maar ik zeg je: niemand ontspringt de dans van gerechtigheid. Ook al zal niemand je ooit aanklagen, in het binnenste van je ziel zal, als je niet tot oprechtheid komt, een vuur van zelfverwijt branden dat je niet kunt stoppen zonder tot openlijke erkenning te komen van wat je er te zien krijgt. Uitstel maakt zaken alleen maar moeilijker. Dit is wat de heilige boeken met de hel bedoelen.

En zeg me niet dat Jezus voor je zonden is gestorven, en deze zo heeft weggenomen. Tis duidelijk dat ze niet weggenomen zijn. Jezus heeft de zonden op zich genomen, niet door te sterven, maar door geboren te worden en de hel der mensen te ondergaan om zo zijn Wijsheid te kunnen ontwikkelen en delen.

Alles is anders dan het je verteld is, werkelijk alles. Ieder deeltje in het radarwerk van de wereld is besmet met de corruptie ervan. Dat is geen probleem op zich, -we roeien met de riemen die we hebben-, wees in de wereld maar niet van de wereld. Maak je los van iedere medeplichtigheid aan satanische praktijken zodra je enige vorm van betrokkenheid hierin onderkent. Wie dit niet voor het nageslacht kan doen heeft de kinderen niet lief, verwart liefde met attachment, met gebondenheid. Dan wilde je een knuffelbeest voor jezelf, geen onvoorwaardelijke liefde.

De feiten in de wereld zijn dwingender dan ooit. Ze drukken de één depressie en zelfmoord in, ze verheffen de ander tot een hogere frequentie van bestaan, waardoor ie fluitend door de hel van een ander blijft gaan. Tijd om je testament op te maken: wat kan weg, wat wil ik voor het nageslacht werkelijk achterlaten?

Het gaat nu niet meer om beloften, die kunnen altijd gebroken worden. Het gaat er altijd alleen maar om in het huidig ervaren geen corruptie toe te staan. Dit trouw zijn en blijven is de uitgang uit de hel. Het klinkt eenvoudig en is ook eenvoudig: het vraagt alles van je.

Met je verstand hiernaar kijken is niet genoeg, raakt de diepte van het werkelijke probleem niet aan. Met je verstand kun je denken dat je dan, om maar iets te noemen, je mobieltje minimaal zal gebruiken, maar in werkelijkheid ben je er waarschijnlijk sterk mee vervlochten en zo creëer je alleen maar meer innerlijk conflict. Monniken die met hun verstand het celibaat aangaan misbruiken later misdienaars. Het gaat niet om een keuze van een deel waar alles aan elkaar vast zit. Het gaat om doorzien, en daarvoor is geen ingrijpen nodig. Wees de getuige van krachtenspelen, dan ben je hun slaaf niet langer. Maak er geen project van van dingen af te komen, helder waarnemen zal je tonen wat pijn vergroot en wat geluk, das genoeg. Maar uiteindelijk gaat het niet om geluk, want ongeluk en geluk vormen een koppel in het dualistisch bestaan. Het gaat om vrede met wat ook maar het geval is, zodat je originele licht kan blijven stralen en je de wereld het beste geeft dat je te geven hebt.

Als ik belerend heb geklonken bedenk dan dat ik in vrijheid heb gesproken en tot mijn eigen essentie; ik lees niemand de les. Wel weet ik dat mijn essentie niet verschilt van die van mijn lezer, dus als het resoneert ben ik verheugd. Ik voeg er graag aan toe: Stilte toont de essentie meer dan welk woord dan ook, het is ´s mens oorsprong en creatieve bron. Schep hieruit volgens de wijsheid van je eigen vorm; dit is van grote Schoonheid.

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/

.

Volg ons
Dictatuur, democratisch gekozen

Dictatuur, democratisch gekozen

Och ja, ik hoor de vele stemmen van politici in mijn geheugen klinken: onze democratie is zwaar bevochten en dient ten alle tijden verdedigd te worden! Hmmm, daar wordt anno 2020, om precies te zijn op 13 oktober, toch wel anders over gedacht. Al die zogenaamde vrijdenkers van de politiek, wat is er met hen gebeurd? Ze hebben massaal voor de Noodwet van de gevangenschap gekozen.

Ja, maar de verdediging van de democratie was tegen de Russen, tegen de communisten of fascisten; maar met Covid-19, de onzichtbare onverslaanbare doodsvijand nummer één zijn zelfs de grootste vrijdenkers niet bestand. Ze leveren via de democratie de democratie in! Helemaal mesjokke! En waarom? Vanwege de dood en het verderf van Corona, nog nooit aangetoond of geïsoleerd. Vanwege de ernstige cijfers, die gemanipuleerd zijn en nog altijd te weinig doden tonen zodat men maar is overgegaan op het tellen van besmettingen om de angst er bij het volk in te houden. Die worden gemeten met testen die dat niet meten kunnen. Maar loeiende sirenes ho maar en ook de lijkwagens komen niet langs.

Braveburgerbreinen blijft maar spreken over criticasters als ik als conspiracydenkers, en ik vermoed dat ze dat nog doen als hun kinderen in Femakampen gemarteld, verkracht en van organen ontdaan worden. Ik zie het ze nog roepen als de militaire laarzen op hun onweldenkende schedels staan. Blindheid gaat ver, veel verder dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Democratische blindheid vaart op de schapenmentaliteit van mensen die je nooit op originaliteit betrappen zal; napraters, stuk voor stuk. Hetzelfde geldt voor de artsen die leren uit boeken die door Big Pharma zijn geschreven en iedere natuurlijke oplossing voor kwalen vermijden. Zij die werkelijk iets van het menselijk lichaam begrijpen en met passie spreken over de goddelijke herstelcapaciteiten ervan, zij gaan in de ban middels de censuur. De democratie was in die zin allang ver te zoeken; het stemhokje was een symbool zonder werkelijke inhoud.

Gisteren sprak iemand op Twitter zijn diep ongenoegen uit. Hij had een restaurant, de anderhalve meter werd aangehouden, het personeel droeg maskers, plastic schotten waren geplaatst en nog meer; – ze moesten sluiten. ¨Kabinet schaam je¨ waren de laatste woorden. Ik voegde eraan toe: ¨Schaam je dat je al die maatregelen heb toegepast, de regering hebt geloofd en gevolgd. Doe eens wat zelfonderzoek voor het algemeen belang.¨ Ik word tegenwoordig makkelijk pissig van mensen die de oplichting pas constateren als het henzelf raakt en dan de vinger wijzen naar de overheid terwijl ze al die tijd volstrekt medeplichtig gedrag vertoonden. Natuurlijk zit de overheid 100% fout. Maar geef de balk in je eigen oog toe als je ontwaakt of zeg ronduit dat je volbloed egoïst bent.

De nodeloze wetteloze Noodwet is er dus door. Prima, het volk krijgt wat het verdient. Zet allemaal je maskers op, blijf thuis en wacht op de prik die je verlossen moet. Het zal de injectie van slavernij, handicaps en de dood zijn. De meeste geesten zijn al door de staat overgenomen, het vaccin zal je brein voorgoed verbinden met de Artificial Intelligence wolk; dan wordt er voor u gedacht. Makkelijk toch? Dat noemen jullie dan vooruitgang.

Het verzet zal ondergronds gaan. Er wordt aangestuurd op een burgeroorlog tussen de aangepaste robots en de zogenaamde conspiracydenkers. En ze zijn goed te traceren: tis een oorlog tussen makersdragers en vrije gelaten.

Het internet is belangrijk voor het verzet maar wordt meer en meer gecensureerd. Daarom zullen zogenaamde peer-to-peer systemen als The InterPlanetary File System (IPFS) essentieel zijn. Als Google James Corbett van The Corbett Report niet ziet zitten wordt al zijn werk eenvoudig van YouTube verwijderd, omdat Google die server beheert. James Corbett heeft ook een eigen server met zijn werk, maar als hij wordt gearresteerd en zijn server ingenomen, dan is alles weg. Daarom heeft hij van zijn werk nu een back-up op IPFS dat niet van één server afhankelijk is, maar alle aangesloten computers als server-eenheid (peer-to-peer) gebruikt. Aanvankelijk was IPFS wat traag, maar met meer deelnemers loopt de zaak al een stuk soepeler. En censuur heeft binnen dit systeem geen kans.

Het eenvoudig handwerk blijft een aanrader: flyers verspreiden of graffiti gebruiken om mensen te bereiken bijvoorbeeld. Mensen die niet weten wat ze kunnen doen tegen de waanzin mogen best een tandje creatiever worden en wat meer risico´s nemen. Geen risico is hier de ondergang. Ik heb gezien dat teksten die ik met sjablonen op borden en muren heb gespoten een week later nog altijd aanwezig waren hier in Ierland. Ben ook blij als ik soortgelijk werk van anderen zie langs drukke wegen en in latere instantie mag ontdekken dat ook dit is blijven staan.

De eerste weken van de lockdown had ik al veel protest verwacht, maar mensen gingen mee in de zinsnede ´flatten the curve´. Dit laatste is gebeurd ondanks alle bedrog met de cijfers maar desondanks werden de maatregelen alsmaar fascistischer. De protesten namen niet geweldig toe. En nu is er de Noodwet en moet ik vernemen dat Jochem Meyer klaagt over de maatregelen en zijn business en de schuld geeft aan de verzetsstrijders! En daarvoor ook nog eens lof ontvangt van Klaas Vaak Wilting, de voormalig politiewoordvoerder van Amsterdam! Waarom gebruik ik nog uitroeptekens?-uilskuikens zijn al zolang volstrekt in de meerderheid in alle lagen van de bevolking.

Tot nu toe kon je nog zeggen dat iets tegen de wet was; die tijd is wel voorbij. Onze Grondrechten zijn weggestemd door een stel zwakke karakters met een te groot salaris. Als de waanzin van 7 maanden je niet heeft doen ontwaken dan gaan we gewoon door naar het Victoria Australië model. Het ene paard loopt bij de schaduw van de zweep, het ander na tien slagen nog niet.

Ik heb geen contact meer met familie. Ik vraag me nog regelmatig af wat er in de hoofden van hen afspeelt. Maar omdat dit zinloos is verzet ik dan snel mijn aandacht. Ze zien gerechtigheid in de zweep, misleid door media en New Age nonsense. Ik wens ze het allerbeste.

Mijn dochter zie ik ook nooit meer. Toen ik na scheiding in 1992 een omgangsregeling wilde werd dit zeer moeilijk gemaakt. Ik besef nu dat dit toen al deel van de agenda was: families uit elkaar trekken, ouderlijk gezag ondermijnen, de staat steeds meer vrij spel naar de kinderen toe geven. Wie weet heeft mijn dochter al een kind en gaat die straks naar een Femakamp. De waanzin is totaal zegt dit conpiracywappie.

Soms ben ik boos op alle domheid, de andere keer vind ik de dommen slachtoffer van iets dat ze niet overzien. Maar principieel ga ik ervan uit, als je niet mentaal gehandicapt bent, dat je het kunt zien en dat wie dit zien onderdrukt daar de karmische gevolgen van krijgt te verduren. Om dit te voorkomen heb ik stevige taal naar ook familie doen uitgaan. Maar feitelijk erken ik geen bloedbanden, net zo min als nationalisme. Verbondenheid ervaar ik met een ieder die vrij wenst te zien wat werkelijk op deze planeet speelt en bereid is alles te doen om het tij te keren. Met het grootst respect neem ik mijn aluhoedje voor hen af.

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/

Volg ons
Het Circus van Venijn

Het Circus van Venijn

Hugo het jongetje mag baasje spelen en zie: hij gaat meteen naast zijn puntschoentjes lopen. Verwierp een kamervoorstel betreffende hydroxychloroquine (HCQ) vanuit een persoonlijk aangemeten autoriteit en sprak daarbij van kwakzalverij. Ik heb veel gehoord over de Vereniging Tegen Kwakzalverij in het verleden. Die gasten wijzen alles af dat natuurlijk is en zijn vanzelfsprekend voor wat de farmacie zoal in ons wil proppen. Nu is HCQ ook afkomstig van de farmacie, maar tis te goedkoop en dient geen verdienmodel zoals een giftig vaccin met gemalen babietjes en zware metalen erin die de mens op DNA/RNA-niveau te grazen neemt. Kabouter Hugo tekende het contact voor een ongetest vaccin voor een schilderij van Auschwitz en ten gunste van het bedrijf waarin zijn broer belangen heeft. Als schaamteloosheid een nieuwe naam zou moeten krijgen dan koos ik voor Bordeelslippertje Hugo.

Bloothoofd Grapperhaus is ook zo´n lekkertje. Noemt velen asociaal en geeft dan een feestje zonder de regels die hij dicteert in acht te nemen. Hij noemde het een foutje, alsof het om een moment van onachtzaamheid ging, maar al zijn bezoekers hadden schijt aan Corona. En terecht. Maar sta dan niet later achter een lezenaar vals te janken. Gatverdamme, als er een Grammy voor ondermaats acteerwerk bestond dan moest deze zeker naar Kale Knikker gaan. Die het politiewerk roemt nadat Romeo´s, politieagenten in burger, uit busjes waren gesprongen om even op vreedzame demonstranten in te meppen. Meerdere filmpjes van meerdere demonstraties van gezien. Maar Bloothoofd niet, die kijkt alleen tv, ontkent het fascisme waar hij voor staat en roemt dan zijn manschappen.

Rutte, ach ja, teveel Walt Disney gekeken. Liegen mag maar je ziet het aan zijn neus. Zit volledig in de knel, gelijk de hiervoor besproken clowns. Ze kunnen niet fatsoenlijk meer over straat. Rutte op een fietsje naar het Binnenhof, das wel verleden tijd. En dan hebben we nog Sigrid Kaag, mijn goedheid, die noemt George Soros een filantroop! Maar oké, ze is geen vrouw, koud in een poging tot rationaliteit en voelt zaken bepaald niet fijntjes aan. Maar hé, ik stop ermee, ik heb helemaal geen zin om langer over de politieke oplichtersbende te spreken.

Volgende week zondag is hier in Cork een demonstratie. Gaan Karin en ik met twee vrienden heen, als we het weten te bereiken en de verhevigde lockdown ons niet voortijds stopt. Zag vandaag enkele filmpjes van vechtpartijen tussen demonstrerende Ieren en Antifa. Kan gezellig worden. Één van de filmpjes was wel lekker om te zien. Je zag Antifa-leden dreigend op demonstranten afgaan toen ze opeens de verrassing van hun leven kregen: de voorhoede van de demonstranten week opeens niet langer terug, nam het initiatief over en volleerde vechters, mogelijk uit de school van MMA-fighter Conor McGregor, gaven de uitdagers er kundig en hardhandig van langs. Natuurlijk ben ik pacifist, maar niet als er gevochten moet worden.

De onnoemelijke stompzinnigheid van bekende Nederlanders is overweldigend. Ik ga geen voorbeelden geven, zet je radio of tv maar aan en de voorbeelden worden je voorgeschoteld. Ik zet geen radio of tv aan maar soms ontkom je er niet aan wat ervan te horen op het internet. Die gasten denken dat ze iemand zijn omdat ze in vroeger dagen door de ether via radiogolven huiskamers binnenkomen mochten. Ze snappen werkelijk niet waarvoor ze deze dagen worden ingezet. Ze hechten meer aan publieke opinie dan aan integriteit. Ze schijten in hun eigen nest, let maar op. Hollywood is al verdwenen. Immers, acteren doet tegenwoordig ongeveer iedereen en de Gouden Kalven zijn op. Gestorven aan Covid-19.

Af en toe voel ik een diepe intuïtie, dat vrij waarnemen het feitelijk al volstrekt gewonnen heeft van de waan, alleen de consequenties vragen nog tijd en verdieping van de crisis. Het lijkt wel een estafetteloop van halfgare en overkookte schapen die elkaar het stokje van de waan doorgeven. Doodlopers.

En dan al die gesprekken over de ´crisis´. Mensen die ik eens nog wel wist te waarderen zitten nu te neuzelen over de kleinste details terwijl de wereld wordt opgerold. Tis klagen over een kapotte deur als je gehele huis wordt gebombardeerd. Zeiken over aerosolen terwijl je gif binnen krijgt via lucht, water, voedsel en je geen moer van virussen begrijpt. Een virus valt niemand aan, een virus verschoont het lijf en wordt je alleen fataal als je gezondheid al teveel is aangedaan door ouderdom, andere ziekten of een slechte levenswijze. Maar daar hebben we het niet over, nee, we vragen ons af hoe lang we nog thuis moeten zitten voordat er een goed vaccin is. Er zal nooit een goed vaccin komen omdat de aandoening niet bestaat.

Er zijn mensen die weten dat het Coronabeleid wereldwijd op oplichting berust en toch een masker opdoen. Ze willen niet buiten de boot vallen. Nou, dan blijf je lekker bij de kudde, gezellig met zijn allen naar de prik van filantroop Bill Gates die al ontelbare moorden en verminkten op zijn conto heeft staan. Mensen lijken al teveel zombie om nog iets te willen onderzoeken.

Ik heb het nog niet over 5G gehad. Kijk eens op Ookla´s 5G-map, dan zie je dat waar 5G is uitgerold ook de uitbraken van ´Covid-19´ plaatsvinden. Een griepje met wat 5G straling en je komt IC-bedden tekort. Maar we kwamen geen IC-bedden tekort, ondanks al deze vuiligheid. Noem me conspiracydenker of aluhoedje als je wilt, ik voel me goed in het kennen van de feiten en aluminium werkt prima. Maar niet in de spuit van Gates die onvruchtbaarheid een groot goed acht.

Mensen die nu nog lezen raad ik aan: doe jezelf een plezier, neem het Circus van Venijn als een feit en beantwoord dit met gepaste maatregelen. Zorg voor een goed immuunsysteem. Dit betekent eenvoudig: leef natuurlijk, vind je ontspanning ongeacht wat de clowns van bedrog je ook voorspiegelen.

Tegen vuile lucht kun je weinig doen zou je zeggen, maar er bestaat de Nano-emmer die alle troep uit je lijf haalt.

Tegen vuil kraanwater bestaan goede filters.

Tegen vuil eten bestaat het simpel advies: niet nemen. Ik ken het geluk met Karin te leven die in deze weet wat verantwoord is.

Tegen 5G-straling bestaan verschillende opties, waaronder leven in een gebied met een minimum ervan, bijvoorbeeld in bergdallen. Maar Elon Musk heeft al spul de ruimte in gezonden die je sowieso weet te bereiken, dan komen de andere mogelijkheden aan de orde.

Kan nog wel even doorgaan maar dit is geen gezondheidslecture. Wie goed advies wil kan hier reageren; Karin en ik werken aan een tekst die al deze zaken ondervangen. Persoonlijke consulten met Karin zijn binnenkort online mogelijk.

Tot besluit beste mensen: virussen zijn onze vrienden, overheden niet.

Wees Bron!

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/

.

Volg ons
Ontmaskerd bal

Ontmaskerd bal

Das wat we willen mensen, aldus kunnen we al leven. Daarom wil ik een ieder bedanken die de Coronavoorschriften, tegen alle oordelen vanuit de omgeving in, niet volgt en nog altijd met open tronie door het leven gaat. Velen ontwaakten vragen zich af wat ze tegen de dictatuur kunnen doen. Het naakte gelaat staat wat mij betreft voor een stil en tegelijk luid signaal naar alle maskerdragers, ordehandhavers en wetgevers; een krachtig teken dat niet per se iets gedaan moet worden maar de maskerade nalaten reeds volwaardig statement in deze is.

Ook bedank ik hier graag mijn lezers. Zij die de volgknop ingedrukt hebben en zij die reageren tonen actief hun waardering; dit inspireert en voelt als steun voor de goede zaak. Ook de anonieme bezoekers die de statistieken van deze site doen rijzen ontvangen hier mijn dank; het feit dat ze me lezen betekent dat hun intentie meebeweegt met wat ik schrijf en zulk een intentie komt alle wezens door de ether heen ten goede.

Facebook kan omgedoopt worden tot Maskbook. Het regime aldaar rechtvaardigt dit. Ze zijn daar bereid je berichtgeving die hen onwelgevallig is door te spelen naar de verschillende (verschillend?) overheden die je dan tot de orde komen roepen en bij verzet je inrekenen. ´Mensen tot elkaar brengen´ of zoiets was de slogan van Facebook; er werd niet bij verteld dat dit achter de tralies is. De foto hier geplaatst maakte ik, als lomograaf onderhands uit de losse pols, van een paspop die staat voor de pui van een slager in Clonakilty. Wonderwel gelukt naar mijn smaak. Toen de smoeldoekwaanzin hier zijn intrede deed had dezelfde slager de euvele moed gehad de negroïde butler die immer voor zijn shop stond van een heus gasmasker te voorzien. Toen ik dit constateerde had ik helaas geen camera bij me, de dag erop wel maar toen was het masker verwijderd, waarschijnlijk na een stevige dosis kritiek uit zijn omgeving. Nog wat later was de kleine zwarte butler ook verdwenen, waarbij we onwillekeurig aan Black Lives Matter moeten denken.

Robert Jensen had van meerdere kijkers het verzoek gehad maskers te gaan verkopen met protesttekst. Hoe gek wil je het hebben? Protesteren terwijl je toegeeft aan wat gevraagd wordt? Ik zag het ook op demonstraties. Blijf dan maar thuis.

Groot nadeel van het masker vind ik dat je bij een snotneus je neus niet kunt snuiten. Of dragen mensen het masker om de snotneus juist te verbergen, zodat ze niet naar een concentratiekamp hoeven? Dat kan ook natuurlijk. Mijn moeder noemde me in mijn jonge jaren wel eens een vervelende snotneus. Dit klinkt deze dagen opeens zo anders.

Ik lag deze week wat te doezelen op de bank toen ik opeens een ingeving had. Ik dacht aan de sjablonen die ik had gemaakt om met spuitbussen wat ontwaakte teksten in de omgeving af te leveren. Ik dacht aan de flyers die ik in brievenbussen had gestopt, de stickers die ik op geldautomaten had achtergelaten. Wat kon ik nog meer doen? Opeens hoorde ik een lied van Pink Floyd (niet te verwarren met George die niet kon ademen) en ik dacht: die ga ik spelen op gitaar en zingen voor de plaatselijke supermarkt als de gemaskerden in en uit lopen; Karin mag dan mijn camerawoman zijn: ¨Breathe, breathe in the air!¨

Ik weet deze dagen vaak niet goed of iets serieus is bedoeld of als grap, zo bizar is de wereld geworden. Een dametje kwam vandaag met ademnood bij Karin in de winkel en Karin zei: doe je masker af. Ze bedankte Karin voor het goede advies. Beseffen mensen dit soort elementaire zintuigelijk zaken al niet meer? De fluoride heeft in Ierland zijn werk goed gedaan. En dan lees ik op Twitter dat Trump gezegd zou hebben dat het inhaleren van zuurstof een goed idee is als je niet sterven wilt. Wetenschappers zeiden dat hier geen bewijs voor te leveren is.

Verontwaardiging over maskergebruik is in zichzelf ziekmakend als ongeveer iedereen er een draagt. Gelukkig heb ik geen moeite met weinig mensen zien en wie ik zie verbergen hun snuiten niet. Wat me doet denken: dat masker past goed bij de invoering van de Islam in een land. Als je vooruitstrevend wilt zijn, koop dan een burkini.

Als de Coronahoax is doorgeprikt, reken dan maar op UFO´s en ik vermoed dat daarna Jezus Christus als hologram aan de hemel zal verschijnen. Er zitten heel wat spullen in de toverdoos van de elite, das wel zeker. Maskers zullen, voor de zekerheid, door velen gedragen blijven worden, maar Jezus zal zonder masker verschijnen, want zonder baard wordt Hij niet herkend.

Overigens ben ik van mening dat ware Unidentified Flying Objects onze gedachten zijn. Probeer er één te vangen en weg is ie. Dit houdt meteen een verlichtend advies in voor mensen die met een obsessie zitten en niet van die gedachte afkomen: hou de gedachte opzettelijk vast en zie dat dit niet lukt.

Hoorde afgelopen dag dat een politicus uit een of andere bananenrepubliek aan alle kunstenaars heeft geadviseerd een ander beroep te kiezen. Fantastisch, niet? Alles dat lijkt op natuur, creativiteit, schoonheid en vreugde moet de laan uit. Louter de lust van powergame mag prevaleren. Gaat niet gebeuren.

Dus denk niet mensen, dat we tegen het kwaad moeten strijden. You become what you meditate on, en zo willen die satanistische gasten dat. Trap er niet in. Kies natuur, kunst, schoonheid en vreugde. Je zal altijd zien dat het ze in paniek brengt. Ze kunnen er niet mee omgaan. Het zijn losers.

Alles dat niet origineel is, dit durf ik rustig te zeggen, is deel van de matrix van de satanisten op de een of andere manier. Wees origineel and already happy. Dank!

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/

.

Volg ons