Selecteer een pagina
De hel is bijna af, hoog tijd om aan de hemel te beginnen

De hel is bijna af, hoog tijd om aan de hemel te beginnen

O, ze willen cash geld verbannen? Dan zal ik alleen nog cash geld gebruiken. De bankkaart dient louter nog om geld uit de muur te trekken. Als officiële instanties geen handgeld meer uitgeven leven we het met het handgeld dat nog beschikbaar is. Alle winkels die geen cash meer accepteren betreden we niet langer. Ze wilden ons buitenspel zetten, we zetten hen buitenspel.

Echt joh, de oudjes die ze middels corona maatregelen wilden redden, stellen ze nu door absurde energieprijzen bloot aan de winterse kou en de dood? En gij gelooft die lui nog? Luistert nog naar hen? Niet meer betalen die energie rekening. Die kou komt toch. Er zijn betere oplossingen. Ik stel voor: sociale afstand opheffen. Samengaan, knuffelen, delen wat we hebben.

Werkelijk, dus je belastingcenten kunnen wel naar nazistaat Oekraïne maar niet naar de huisartsen die gebukt gaan onder belachelijke bureaucratische verplichtingen en hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen? En wat hebben velen geapplaudisseerd voor de frontlineworkers die dansend op sociale media verschenen omdat ze niks beters te doen hadden toen werkelijke patiënten hun hulp niet kregen, omdat De Staat zo bevolen had. Staat die Staat nog? Geen cent meer naar de Staat die louter door domheid overeind wordt gehouden. De Staat is dan niet staande te houden, implodeert.

Meen je niet, dus we moeten rekening gaan houden met meer armoede terwijl onze woningen, waar decennia lang door belastingbetalers op gewacht is, na binnenkomst van zogenaamde ´vluchtelingen´ meteen voor hen beschikbaar zijn? Die dan vaak niet tevreden zijn en het eerste opvangpunt hebben vol hebben gezeken en gescheten. Eigendom is vogelvrij verklaard, dan kunnen we het dus eenvoudig, ook vogelvrij, tot bezit verklaren. Mocht het politieapparaat je uit je woning zetten omdat er een onbekende in moet, wees dan verzameld met je lotgenoten en sta het niet toe. Het is oorlog. Iedereen kan zien dat er vrijwel alleen maar jonge mannen ´op de vlucht zijn´ en asiel willen in Nederland. Wanneer ze willen gaan ze op vakantie naar het thuisland waarvan ze gevlucht waren omdat…nou ja, dat geloof is waanzin.

Het is alweer eind augustus, dus snel zal het weer tijd zijn om je eigen bek te snoeren voor de veiligheid van ieder ander. De beklappen zijn illustratief voor de censuur waarmee men de democratie zegt te willen redden. Geen leugen is te groot, hoe groter hoe beter zelfs. Jesse Klaver, het Nederlands Trudeautje, beweerde afgelopen avond op tv in een praatprogramma dat de migranten Nederland hebben opgebouwd. Niemand sprak hem tegen. Politieke correctheid maakt de vreemdste sprongen, en je vindt dit fenomeen in geen psychiatrisch boek terug, omdat ook de zogenaamde wetenschap, ja, ook het gehele welzijnswerk, is opgekocht door de globalisten. Daarom zien we het spook, –geen grap–, Ernst Kuipers ook zo vaak op tv.

Beginnen aan de hemel is het nalaten van de hel. Het is feitelijk zeer eenvoudig uit de huidige chaos helderheid te peuren. Als je The Great Narrative van Klaus Schwab wil bevechten, dan mediteer je alleen maar op wat je niet wilt, en maak je onnodig de hel groter in je aandacht. Een verhaal is gedacht, kent een tijdslijn, maar je werkelijke Intelligentie Is uit je Hart, die altijd al het geval is. Volg niemand, Wees reeds je Hart. Verbind als dit Hart met anderen en zeg ze dit: waarheid IS al het geval, The Great Narrative kent louter rabbit holes. Trap er niet in.

In de hemel gebruiken we cash geld en we betalen naar waarde zonder ingewikkeld rente clausules. We hadden nog wat cash geld nodig om Petrus om te kopen en naar binnen te mogen, maar in de hemel is het nog fijner, zonder geldmiddelen, goederen voor goederen te ruilen, volstrekt onvervuild door economisch ofwel winstgevend denken.

De oplichting die van alle kanten op een ieder nu afkomt heeft het vermogen verwarring te stichten zoals er nog nooit verwarring in je bestond. Stink er niet in. Wees bereid iedere vorm van identiteit te verliezen aan het mazennet dat ze voor je sponnen; je zit er niet aan vast. Je eigen schedel zit vol met die waanzin; wees dapper de Getuige die je Werkelijk Bent, en laat Iedere betrokkenheid met de oplichters los waar je het ziet. Zo heb je de chaos die ze schiepen bedwongen door niet langer in problemen van tijdslijnen te denken, maar problemen onmiddellijk te herkennen en te lossen. Je creëert geen tijdslijn door uitstel meer, oprechtheid maakt je onvangbaar voor de oplichters.

Dit is geen ontsnappingsclausule, dit is de werkelijkheid. Ik besef dat oprecht zijn kan betekenen dat ze je opsluiten en zelfs doden. Dat is het punt niet. Dan doden ze dit lichaam. Maar ze willen mijn ziel en die krijgen ze niet. Als meer en meer mensen de werkelijkheid in deze dynamiek ont-dekken, dan is de zogenaamde elite machteloos, hoeveel doden ze ook nog sorteren. Ik ben bereid ´vroegtijdig´ (whatever that may mean) te sterven voor de zaak, zoals ontelbare dappere zielen voor onze vrijheid, die toen nog op nationaal niveau bevochten werd, stierven. We kijken nu naar de Endgame, de rek ´leugentje voor bestwil´ is eruit. Liegen is eenvoudig en evident je ondergang.

De constellatie van deze ultieme oorlog kent geen vergelijk met wat we hiervoor zagen of meenden te zien. Eigenlijk hebben we altijd alles verkeerd gezien. Dat hier aliens werkzaam zijn, daar twijfel ik niet aan, maar ze ´buitenaards´ te noemen is een vergissing. Gelijk Klaus Schwab overheden heeft geïnfiltreerd met zijn World Economic Forum, zo hebben aliens de mensheid geïnfiltreerd. Ze vertonen zich als mensen. Je herkent ze meteen als je een Harts vraag stelt of een Harts opmerking doet; dan gaat er iets mis in hun presentatie. Misschien woont er wel een alien naast je. Of ben je ongemerkt met een alien getrouwd.

Is dit beangstigend? Nee. Niet als je niet focust op aliens, wel in het Hart verblijft. Dan zijn ze principieel machteloos. Verzamel je met met mensen die goed reageren als je je Hart laat zien. Hoe doe je dat? Laat je Hart zien in alles wat je denkt en doet en niet doet. Wees bron. Houd niets achter. Be well.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

Gezichtsverlies, wat is dat?

Gezichtsverlies, wat is dat?

Vertellen wat er niet deugt aan de politiek is doen alsof de politiek bedoeld zou zijn om te deugen. Dat is vanzelfsprekend niet zo. Politiek gaat om macht, en macht wil zichzelf behouden, niet weggeven.

Dus ik ben erg blij met de boeren vandaag, die klaar zijn met Den Haag en ook de order-followers weten te omzeilen door hun tractoren door bermen langs politieblokkades te sturen.

De polarisatie in de maatschappij, aangedreven door het politiek bedrog en de slapers die er rechtschapenheid in zien, is gericht tegen het gezonde boerenverstand. Het verstand dat vanuit de natuur redeneert en zich niet laat vangen door de labels en frames van de leugenindustrie.

Al de praatjesmakers die verschijnen in gekochte tv-programma´s en gedrukte media, verliezen terrein, iedere dag meer. Je ziet de koppen van de sprekers aan inflatie onderhevig zijn; het innerlijk conflict van de lieden straalt meer en meer van de snuiten af. Waarom gaan ze dan toch door?

In vroeger dagen zeiden we dat ze geld en macht wilden. Vandaag de dag kunnen we zien dat hun drang naar geld en macht hen vatbaar maakte voor manipulatie van hogerhand. Als iemand niet eenvoudig omkoopbaar was, dan werd ie wel naar een seksuele escapade geleid, waarvan hogerhand dan bewijsstukken verzamelde om de persoon mee af te persen. En als dat niet genoeg leek om iemand te laten gehoorzamen, dan werd de persoon naar minderjarige seks en zo nodig kinderoffers geleid.

Gezichtsverlies, dat is een probleem voor sociale wezens. En het is een feit dat de mensen in wie demonische krachten spelen, die iedere empathie ontberen, gevoelig blijven voor de sociale controle omdat hun ingebeelde heerschappij ermee onder druk kan komen te staan. Hoogmoed komt voor de val.

Gezichtsverlies betekent niets voor wie geen specifiek gezicht hoog wil houden. Wij noemen dit soort mensen spiritueel, maar ik zeg: een ieder is in beginsel zonder gezicht, en dit beseffen is je ware natuur beseffen. Wie dit beseft is op slag bevrijd van alle waanzin die in het leven speelt.

Gerechtigheid in politiek blijven zoeken is waanzin, als het proberen een doosje lucifers te redden uit een brandend huis.

Wakker worden is een veel gebezigde term deze dagen, maar lijkt meestal slechts te verwijzen naar het doorhebben van het bedrog dat hier gaande is. Als je echter de rest van je leven dit bedrog blijft vaststellen, dan ben je er bepaald niet van losgekomen, niet werkelijk wakker te noemen.

Wakker zijn is niet bang voor gezichtsverlies, lijdt bijgevolg niet aan gezichtsbedrog.

Gezichtsverlies is een zegen, omdat het je ontslaat van de aangeleerde ´plicht´ te voldoen aan wat je niet bent. Gezichtsverlies voorkomen is hangen aan de oordelen van anderen, gezichtsverlies toestaan is weten dat alles dat men je wijs wil maken onnodig en vergankelijk is, of het nu van familie, kerk of staat komt.

Wees nu gelukkig en vrij, wacht niet op waanzin om je te verschaffen wat aan waanzin vooraf gaat. Verlies je gezicht en zing het uit!

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

.

Zo zo, dus Nederland is in oorlog

Zo zo, dus Nederland is in oorlog

Dat is wat Mark Rutte ons, reagerend op een vraag over de Oekraïne, tenminste liet weten. ¨Die oorlog daar, dat is de onze¨, zei de Minister President van de toenemend Verlaagde Landen, bijna als bijkomstigheid. Hij voegde er nog aan toe dat we het daar over eens moeten worden. De Eerste en Tweede Kamer, die voor een oorlogsverklaring nodig zijn, liet hij gemakshalve links liggen. Het LeugenBeest wil ten strijde! De puinhopen achter hem kunnen zijn interesse niet wekken. Voorwaarts!

In vroeger dagen was oorlog vrij duidelijk en recht door zee: je wist wie je vijand was en waarom je tegen hem vocht. Daarbij kon je in een waan verkeren qua motivatie, maar waar de grens van de tegenstander lag, dat was duidelijk. Nu is daar Premier Langneus die zijn snuiter niet kan houden, niet namens het volk dan wat slapers spreekt en zegt dat we in oorlog zijn. Kan ie allemaal zeggen, het woord ´oppositie´ betekent in Haagse kringen iedere nieuwe dag weer wat minder. De oppositie die werkelijk openlijk spreekt over wat ze ziet gebeuren herken ik steeds weer in mensen van de club Forum voor Democratie. Proteststemmen van anderen ontberen de doortastendheid van de FvD, duwen, voor de vorm, wat terug terwijl ze achteruit boeren. Principieel en Oorspronkelijk zijn is er voor hen niet bij, daarom zijn ze te manipuleren. In feite lijden ze aan het euvel dat ze menen te bestrijden: onoprechtheid.

De term ´politieke correctheid´ staat voor de wens tot een taal te komen waarbij niemand meer gekwetst kan worden, kortom, een taal zonder bloed en leven. Onder dit goedertieren vaandel van beste intentie en deugd, wordt de iedere vorm van oorspronkelijke natuur en authentiek gevoel van identiteit de nek om gedraaid. De robotisering van het volk verloopt grotendeels via de taal, via labels die de mensen gaan geloven en vervolgens als ´feiten´ in hun brein hanteren, waardoor ze de misleiding niet meer kunnen detecteren. Volksstammen staan nu waanwijs en ´progressief´ te doen, ze zijn woke. Als dat progressief is dan hoeft de toekomst van mij niet, maar het is verre van progressief; het is achterlijk, ingekaderd en loopt in vaste groeven.

Ik ben niet in oorlog. Ik vond het als kind al vreemd dat ik, eenvoudig om het feit dat in in Nederland geboren was, de Russen als vijand diende te beschouwen. Nadat ik mijn dienstplicht vervuld had heb ik om deze reden alsnog dienstplicht geweigerd. Ik kwam voor een trio militaire dienders met vele onderscheidingen te zitten en één daarvan vroeg me of ik, als mijn vriendin in het park dreigde verkracht te worden, niet in zou grijpen? Ik antwoordde: vanzelfsprekend grijp ik dan in, maar ik heb er geen wapens opgesteld voor het geval dat.

Het gebrek aan nuance: omdat ik de veiligheid van mijn vriendin voorsta zou ik ook moeten instemmen met wat een stelletje barbaren op pluche menen dat moet gebeuren; zij stellen spontane actie gelijk met wapentoevoer naar de Oekraïne, en als ik Rutte zo hoor, mogelijk ook weldra manschappen. Ik bedoel: mensen-met pennissen-en-vagina´s-schappen. Soldaten aller landen, gehoorzaam nooit meer, en vrede is een feit.

En dan heb je de trollen nog. Die zijn altijd op oorlogspad. Maar ´de trollen´ bestaan niet, iedere trol is een uniekheid op zich die zichzelf echter niet wenst te kennen. Daarom moet de oorzaak voor het gebrek aan welbevinden van de trol buiten de trol gevonden worden, en liefst vindt de trol daarbij gelijkgestemden om gebrek aan zelfinzicht mee te maskeren. Samen blind en dit dan zien noemen. Mooi te zien dat velen die trollenaanvallen te verduren krijgen hier hun eigen afstemming mee vinden. Willem Engel veert wat mee, reflecteert, roept mensen op de aanvallers wat liefde te zenden. Rob Scholte toont vele tweets van het trollenleger, zonder commentaar, en krijgt dan als reactie op deze prachtige demonstratie van freedom of speech weer narigheid over zich heen vanuit andere hoek. Ik verheug me in de mensen die geen compromissen sluiten met wat ze in alle oprechtheid als juist zien. Dan kunnen er altijd vergissingen optreden, maar juist het uitgangspunt draagt zorg voor herstel hiervan. Dit is bij trollen onmogelijk, dus we hoeven verder niks met hen.

Conclusie: er is geen oorlog. Vechten is een persoonlijke actie, en wie niet meedoet die doet niet mee. Rutte en zijn trawanten kunnen zeggen wat ze willen, de democratie is dood en hun stem ongeldig.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

Onderste Steen

Onderste Steen

Foto: Karin de Vries

(Omdat het begrip dat mensen van virussen hebben sterk gemanipuleerd is door de propagandamachine plaats ik hier graag het blogbericht van Karin de Vries van haar site Over alles en niets.)

***

Altijd gedacht goed bezig te zijn met mijn gezondheid. Biologisch eten, de juiste voedingssupplementen, genoeg rust etc etc. Tot op zekere hoogste heeft dit me op de been gehouden, maar werkelijke genezing heeft het nooit bewerkstelligd, een zekere vermoeidheid bleef me hinderen. Ziek zijn zal ik het noemen. Maar wat is ziek zijn nu werkelijk? Is ziekte iets mysterieus dat het lichaam is binnengekomen en de bezitter verhindert om naar zijn of haar volledige capaciteit te functioneren? Ik heb als heel klein kind al longklachten gehad, ernstige welteverstaan. Soms werd ik ziek, kreeg ik griep en mijn lijf maakte dan hoge koorts aan dat gepaard ging met veel hoesten en niezen. Ik was er altijd dankbaar voor. Nadien moest ik een week of wat herstellen maar ging dan verder met een opgeruimd lijf en beduidend meer energie. Ik nam tijdens zo een periode nooit medicatie, zelfs de gebruikelijke ventolin kon achterwege blijven. Ik slaap, drink veel water en kruidenthee, eten heb ik dan geen zin in, kortom; een reset voor het arme uitgeputte lichaam. Griep heet zoiets in de volksmond en er aan toegeven is het beste dat je kan doen, het wijze lichaam doet het zelf mits je het proces niet stopt door er paracetamolletjes in te stoppen.

Tegenwoordig noemt men dit Corona en hele volksstammen menen dat je dit van de een op de ander kan overdragen. Besmetting heet dat. Mijn ervaring is dat wanneer ik goed in mijn energie zit, ik temidden van mensen kan zijn die over me heen hoesten en niezen, het doet me niets, ik word niet ziek. Ik werk als voedingsadviseuse in een natuurvoedingswinkel en ik heb de hele dag mensen om me heen wiens lichaam niet doet wat zij willen. Ik zou dus aan heel wat besmettingsgevaar bloot moeten staan. Ik geloof hier niet in en ik krijg zelden of nooit griep, eens in de 10 jaar misschien.

Wat is dan dit verhaal over ziekmakende bacterieën en virussen? Tijdens mijn opleiding als nutritioniste leerde ik dat als je een wondje hebt er een leger bacterieën aan komt zetten om de dode witte bloedcellen en andere troep op te ruimen en de plek vrij te maken voor mooi en nieuw weefsel. Ik herinner me dat ik de vraag stelde dat deze bacterieën dan toch zeer dienstbaar zijn en als een soort vuilophaaldienst fungeren en dat daar dan de stelling dat bacterieën de veroorzakers van ziekte zijn omgedraaid zou moeten worden en ze hulptroepen genoemd moeten worden. Mijn lerares keek me wat glazig aan en ging er niet op in. Ze had blijkbaar geleerd en in haar hoofd zitten dat bacterieën de veroorzakers zijn van ziekte en deze overtuiging zat op dat moment zo diep dat er geen ruimte was voor een ander inzicht, ook al lag het vlak voor haar neus. Het virusverhaal is wat ingewikkelder. Maar ik leef in de stellige overtuiging dat virussen, simpel gezegd, niet meer of minder zijn dan exosomen of gifstoffen die het lichaam wensen te verlaten. Dit gaat met ongemak gepaard, maar het is en blijft dienend. Ja, als het lichaam dusdanig verzwakt is kan het overlijden door de ontgiftiging, vooral als deze tegen wordt gehouden door pharmaceutisch ingrijpen. Voor oudere en zwakkere mensen is het dan geboden de ontgiftiging te begeleiden en niet te drastisch te laten verlopen.

Dit alles gaat over het lichaam, echter steeds meer mensen ontdekken dat lichaam en geest één zijn en dat veel aandoeningen niet alleen hun oorsprong vinden in een inferieure levenswijze, maar zeker ook ontstaan door vastgezette overtuigingen en traumatische gebeurtenissen die in een rommellade zijn opgeslagen omdat we misschien op een bepaald moment daar niet mee konden dealen. De laatste 2 jaren is het ingedaald dat mijn acties en reacties voortkomen uit deze rommellade. Zeer ongemakkelijk want er zit veel pijn en ontkenning in de rommellade die zich een uitweg wil forceren en door zijn onbewuste aard nogal eens voor verwijdering met mensen zorgt. Maar de rommellade wil open, de lichamelijke klachten en vermoeidheid zijn te groot en het verborgene wil gezien worden. Zo worden ruzies geforceerd die alleen op te lossen zijn als ik bereid ben om diep in mijzelf te kijken en geen verwarring te creeëren door te verwachten dat de ander zijn aandeel moet nemen om het mijne te verlichten. Dat wat niet aangezien wil worden zoekt zich een uitweg middels fysieke klachten dat gepaard gaat met een diep geestelijk lijden.

Ik hoef mezelf niets kwalijk te nemen, de oorsprong van dit alles is het diepe verlangen om lief te hebben en liefde te ontvangen als 1 beweging. Als ik kijk naar alle daden en misdaden kan ik ineens compassie opbrengen voor zelfs de grootste misdadiger. De prachtige song van Leonard Cohen schiet me ineens te binnen: it is in love that we are made, in love we disappear. We moeten er allemaal aan geloven en de tijd is nu aangebroken om vrede te sluiten met onszelf en de wereld om ons heen. Hoe oneerlijk het allemaal ook lijkt te zijn, juist deze schijnbare oneerlijkheid is de kans om er integriteit tegenover te zetten. Zo binnen, zo buiten. Uitbuiting, moord, roof, diefstal, leugens, ontkenning, het vindt allemaal nog steeds plaats. Het enige antwoord is Liefde. En dan bedoel ik zeker niet dat onrecht getolereerd moet worden. We blijven onze kinderen leren wat juist en wat niet juist is, ook al is dat pijnlijk voor hen, ze worden er mensen van die hun rug recht weten te houden. Maar we blijven ieder levend wezen zien als een unieke uitdrukking van de Creator. Ieder levend wezen staat op dit moment in zijn of haar waarheid. Het hoeft niet anders te zijn, het is goed, precies zoals het is. Ik kijk naar al mijn overtuigingen en ik herzie ze, ieder moment opnieuw, en vaak lukt me dit niet, dan helpt de pijn die ik daardoor ervaar opnieuw te kijken, met frisse, onbevooroordeelde blik. Het leven is geen aflopende zaak, we hoeven niet ouder en zwakker te worden, we zijn eeuwige wezens gemaakt om te stralen en een volledig leven te leven.

Karin de Vries

https://overallesenniets.wordpress.com/

.

Wees vrij, altijd al

Wees vrij, altijd al

De wereld was al krankjorum, maar het was blijkbaar nog niet genoeg; dagelijks en in versneld tempo wordt de waanzin opgeschroefd. Eerst was er het valse virus, toen kwam het valse vaccin waarvan, – omdat het niet werkt, wel schaadt –, meerdere doses nodig werden geacht. Wie in dit schandalig verhaal niet mee wensten te gaan werden al snel als gevaarlijke desinformanten weggezet. Ze werden gelabeld als complotdenkers, wappies, zelfingenomen asociale wezens, kortom, tegen wie nog eenvoudig feiten konden waarnemen was een hetze gestart. Zo kregen we goed te zien wie, – hoe groot de dwaasheid van wat hen werd voorgespiegeld ook was –, volgzaam naar de overheid bleven en wie authentiek rechtop bleven staan. Nou ja, de volgzamen zagen dit feitelijk niet, want ziende en volgzaam zijn gaan niet samen, blindheid bleek in veel gevallen een keuze te zijn.

Fake virus, prik na prik na prik, lockdown met gedragsregels, maskering letterlijk en figuurlijk de deugd, openheid de zonde. Het was niet langer aanbevelenswaardig oprecht te verkondigen wat je waarnam want dat kon mensen wel eens kwetsen. Het vrije woord ging in de ban en dit slijtageproces gaat voort alles wat het leven kwaliteit geeft uit te hollen, omdat iedereen politiek correct moet spreken, zoals het hoort, gehoorzaam. Het nieuwe normaal is volkomen mesjokke. Mannen worden zwanger en ´het zwakke geslacht´ bestaat niet meer, dat was een vergissing van de natuur; penissen winnen nu sportwedstrijden van mensen met een vagina. De uitrollende agenda is hard bezig op ieder levensgebied het aangeboren gevoel voor natuur, schoonheid en liefde te frustreren met als doel dit volledig uit de menselijke ervaring te wissen. De mens moet sowieso verdwijnen. Pfizer beweert al dat mensen die de prik hebben gehad in feite Pfizer´s technologie in zich meedragen, derhalve onder hun patent vallen. Ze zijn technisch gezien, in Pfizer´s ogen, hun bezit geworden.

Sinds de aanvang van deze corona fabel heb ik vele stukken geschreven om aan te tonen wat er zoal niet klopte aan deze mondiale misdaad, met bewijsstukken van wat ik beweerde erbij. Nu voel ik die behoefte niet meer, alles is wel gezegd. Wie nu nog niet willen zien volharden zo krachtig in hun standpunt dat de kans dat ze gaan horen tot een minimum is gedaald. Dat er tegenwoordig opeens vele ´onverklaarbare´ doden vallen onder jonge mensen, zelfs dat wekt hun argwaan niet en ´wetenschappers´ verzinnen wel weer termen voor en doen onderzoek naar dit ´mysterieuze´ verschijnsel. Zij die de prik niet namen speelden geen rol in de oversterfte, maar zo een feit maakt geen indruk meer bij de volgzamen, want de overheid verdient het niet gewantrouwd te worden. Dat zie je ook in de cultuur van de Tweede Kamer: de rol van de oppositie om de regering te controleren is allang in verval, waar de Kamervoorzitter graag een handje bij meehelpt.

Er komt nu weer een schijnargument op ons af waar we steeds vaker over zullen gaan horen: de mens heeft geen vrije wil, dus democratie is helemaal niet nodig. De argumentatie voor deze visie komt onder andere voort uit wetenschappelijk onderzoek dat zou hebben aangetoond dat, als een mens meent iets te beslissen, de beslissing in de hersenen feitelijk al gemaakt was. Dit is een puur materialistisch argument dat ervan uitgaat dat de mens zijn of haar (of x´s) hersenen is. Mensen geloven zoveel dat hen wordt voorgeschoteld, je zou bijna geloven dat vrije wil inderdaad bij hen niet meer bestaat en dat zelfbeschikking derhalve een onmogelijkheid is. Ik koop deze onzin echter niet.

De matrix wil de lichaam-geest controleren en de inwonende ziel kapen. Dit kan via ontelbare benaderingen waarbij zaktelefoon, computer en internet een hoofdrol spelen. Sta je dit toe? Als je durft te zien hoe je gebonden wordt, dan zie je ook hoe dit opgeheven kan worden. Er is geen intelligentie in de kwaadaardige agenda, louter psychopathische sluwheid die goed is te doorzien. Wees stil, zie dat de lichaam-geest je instrument en niet je wezen is, dan ben je niet te vangen. Wees vrij, altijd al.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

.