Selecteer een pagina
Gecontroleerde dwaasheid & Mysterie

Gecontroleerde dwaasheid & Mysterie

¨Bah, ik word gek van mijn opspelende ponskaarten!¨, riep ik uit.
¨Heb jij het ook? Bij mij is het nog erger!¨, lachte Karin.
Dit was de korte dialoog toen ik de voordeur achter ons sloot om naar zee te gaan. De term ´ponskaart´ is in ons gesprek gangbaar geworden voor automatismen, geconditioneerde responsies in meeste verschillende gedaanten, ook wel bekend staand als cliché´s. Vooral als we in dwaze buien verkeren vliegen de platitudes in de rondte, is er niets in ons dat dit wil voorkomen, totdat we geheel blasé van de overdaad zijn, de meligheid bijkans onverdraaglijk is geworden, en we weer rijp zijn voor langere stilten en oorspronkelijke en doorvoelde opmerkingen.

´Gecontroleerde dwaasheid´, dat is de term die Karin in het werk van Carlos Castaneda was tegengekomen en welke haar had aangesproken. Is dit wat wij bezigen, vraag ik me nu af: dwaasheid toestaan om vastgeroeste psychosomatische onderdelen los te krijgen, waarna een evaluatie volgt die de waanzin weer onder controle krijgt? Zou zomaar kunnen. In feite controleren we de boel echter juist niet, we geven de waanzin vrij spel totdat we er moe van zijn. Toen ik, ruim zeven jaar terug alweer, naar Ierland was gekomen en Karin met mijn gekte in deze veelvuldig te maken kreeg, zei ik dat mijn attitude een prima antidotum was tegen de kwaadaardige ´vrije radicalen´, zoals ontspoorde kankercellen ook wel worden genoemd. Geef de shit in je ziel de lucht van vrije expressie, dan zet het zich niet vast in het lijf. Me dunkt: een primitieve en zeer genadige visie, met een ingebouwd correctiemechanisme.

Ik heb altijd afkeer van ´ziekteleer´ gehad. You become what you meditate on. Doe mij liever gezondheidskunde. Artsen in het Westen krijgen geld voor ziektegevallen; wat een ziek principe in zichzelf is. Er bestaan culturen waarin een arts geld krijgt zolang de klant gezond is, wordt ie ziek dan stopt de betaling. Dit is wijs.

In feite bestaan er geen ziekten. Ieder ziekte-etiket is een vorm van uitstoting. Ik leg dit niet uit, overweeg het maar eens langer dan de tijd die een diagnose vraagt. Diagnose is desinformatie en oplichting. Ieder mens is gezond zoals ie is. Die hele label- en verdeelindustrie van aandoeningen is een farmaceutische farce.

Pijn bestaat, en vraagt om Liefde. Lijden is een verzinsel, een oplichting, waar ongeveer iedereen voor gevallen is. En zodra je het lijden wilt oplossen doe je net alsof het echt is. Het is in werkelijkheid een gedachte constructie. Zonder die constructie wordt lijden in geen enkel label vastgezet, en is er louter sprake van pijn in een stroom, pijn die niet gefixeerd wordt en niet blijven kan. Farmaceutische medicijnen fixeren ellende terwijl ze doen alsof deze helpen. Je hebt er steeds meer van nodig, is dat niet opmerkelijk?

Het is al hetzelfde als met zelfhulpboeken: omdat ze niet werken zijn er zo ontzettend veel van. Terwijl er geen zelf is om te geholpen te worden. Het is pure oplichting. Er is louter waarnemendheid, deze behoort niemand toe.

Ik wilde altijd verlicht worden. En als het even kon een beroemd leermeester worden die alle andere leermeesters achter zich zou laten, omdat ik hun schaduwzijden doorzien zou, helder zou kunnen bespiegelen voor iedereen om te zien, en dan was ik de beste. Ook religie is in die zin een labelindustrie die van Stilte een handeltje weet te maken. Waarheid laat zich echter niet organiseren. De duivel kreeg op een dag van een persoon te horen dat heel veel mensen God hadden ontdekt, waarop die persoon de duivel vroeg of ie hier niet bezorgd om was. De duivel antwoordde: nee hoor, ik heb er wat op gevonden en dat zal afdoende zijn: ik heb die mensen ingefluisterd zich te organiseren.

God is niet weer een fetish van het ego die door een groep bekrachtigd moet worden. Spiritualiteit is God en ik, verder niks. Als ik er met God niet uit kom gaat geen wereld mij helpen. Wat is zelfvertrouwen anders dan integriteit? Wat is integriteit anders dan het vermogen te integreren? Niets ontwijken is wat God mij vraagt. Als ik niets ontwijk verdwijnen zowel God als ik.

Er is geen zuivere toestand die gehandhaafd dient te worden. Het idee van zonde en schuld dient geen enkel belang, behalve die van demonische krachten die van verdelen houden. Alles is al heel voordat welke verdeling ook begint. En dit ieder moment opnieuw. Er is geen progressie naar originele perfectie, iedere weg gaat van originele perfectie weg. Labelwaanzin, steeds weer.

Eerst was het woord? Dacht het niet!

Eerst was het woord om tot schepping te komen. Scheppen betekent: een schep nemen uit. Verdelen wat heel is. Woorden verdelen. Woorden kunnen, in reeds bestaande verdeeldheid, helend zijn. Dan gebruik je het woord, zoals Ramana Maharshi zei, als een doorn waarmee je een tweede doorn uit iemands huid verwijdert, en dan gooi je beide doornen weg.

Het bestaan blijft, ieder moment dat ik het be-grijpen of be-vatten wil, mij ontglippen, en zo leef ik mijn leven niet. In de wens te begrijpen zit reeds de afsplitsing van het bestaan verborgen. Diegene die ik wil redden bestond al niet in de eerste plaats. Het leven is geen probleem om op te lossen, tis Mysterie om in op te gaan.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

.

Spiritualiteit in een verdwaasde wereld

Spiritualiteit in een verdwaasde wereld

We horen deze dagen veel gezegd worden: zorg goed voor jezelf en laat je niet gek maken. Goed advies, maar naar mijn smaak niet afdoende. Het feit dat je door hebt dat overheden vals spel naar hun volkeren spelen, maakt menigeen reactief, waarmee er wordt ingehaakt op hetgeen juist niet gewenst wordt. Zien dat iets onzin is, is vanzelfsprekend van belang, maar daarmee nog niet voldoende om ook aan de onzin voorbij te gaan, zeker niet als je er iedere nieuwe dag vanuit alle windrichtingen opnieuw mee ingepeperd wordt. Hier komt het allereerste belang van de spirituele oriëntatie om de hoek kijken. Daarover straks meer.

Ik meende nu wel ongeveer klaar te zijn met het aandragen van belangrijke documenten en video´s om het bedrog rond Covid-19, klimaat, de transgender gekte en meer aan te tonen, maar telkens als ik zo denk kom ik er toch weer op terug, want nog altijd zien zo ontzettend veel mensen niet in welke oplichting onze planeet al zo lang regeert. Ik heb me afgevraagd: welke video zou ik tonen aan iemand die nog geheel argeloos tegenover onze overheid staat waar het de corona pandemie betreft? Ik dacht onmiddellijk aan de film Plandemic. Omdat hier een tweede, onlangs ook een derde deel van is uitgekomen, heb ik besloten deze tot één bestand te maken en op mijn BitChute-kanaal te plaatsen.

Voor promotors van het LBTQ…ideaal met de regenboog symbolen heeft Ickonic een ontnuchterend documentaire verzorgd die de duistere werkelijkheid achter alle kleurrijke vlaggetjes goed toont. Maar durven ze te kijken? Je kunt het paard naar het water brengen, niet dwingen om te drinken.

En voor wie nog dan nog niet overtuigd is van het feit dat we in een omgekeerde wereld leven, waarin misdaad als deugd, leugen als waarheid wordt verkocht, een kort filmpje betreffende Julian Assange, de brenger van waarheid die daarvoor zwaar gestraft wordt.

We leven in een gekkenhuis, een open inrichting die zich langzaam als een digitale oester om ons heen sluit. Zijn we het eens? Wat kan spiritualiteit hier nog betekenen? Alles! De waanzin van de op materie, macht en lust gebaseerde wereldvisie mogen we bewezen achten nu alles om ons heen dit illustreert. Als het je nog niet gek gemaakt heeft kan dit als een wonder worden beschouwd. Het betekent dat je denken en voelen nog niet geheel door de dwingende matrix van de boevenbende is overgenomen. Dat deel dat nog vrijheid beseft spreek ik hier aan.

Om geestelijk gezond te blijven is het van belang je niet geheel blind te staren op het gekkenhuis. Ik zie spiritualiteit daarentegen ook niet als een optie om de wereld, omdat deze toch maar een illusie is, verder maar te negeren. Nee, mij gaat het om een gezond evenwicht tussen binnen- en buitenwereld, waarbij de buitenwereld niet de baas wordt over wat er in het innerlijk afspeelt. Wat mij leidt tot het eenvoudige principe dat zegt: origineel zijn we geboren, om originaliteit te handhaven dienen we, –zodra de wereld ons verwart, reactief maakt, dreigt te vangen–, naar binnen te keren, de stilte in, om onze oorspronkelijke onverdeeldheid weer te beseffen. Als we aldus opnieuw gegrond in werkelijkheid zijn, kunnen we opnieuw de wereld bezien en kritisch beschouwen, tot iets ons weer uit het evenwicht brengt, dan keren we onmiddellijk weer tot de contemplatie die onze originaliteit en gezondheid, zowel fysiek als geestelijk, verzorgt en beschermt.

That´s it, dit is het punt dat ik wilde maken. Maar er zijn vanzelfsprekend zeer veel wijzen waarop dit punt in het dagelijks leven ingebed en uitgebreid kan worden. Ontmoet de juiste mensen, doe de juiste dingen, lees geschikte boeken, etcetera. Ik eindig blij met het benoemen van de website welke ik gisteren heb opgezet en die geheel draait om een wijs en bijzonder humoristische man: Anthony de Mello. Ter ere van hem is het opgezet, maar op eer zat ie niet te wachten en feitelijk was mijn drijfveer veeleer hem, zijn wijsheid en prachtige voordrachten, nog eens goed onder de aandacht te brengen en voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken. Neem er een kijkje en vind audio- en video-opnamen als wel ebooks om te downloaden. In de loop van de tijd zal ik de site nog uitbreiden, veel plezier alvast, er ligt menig lach in het verschiet.

https://anthonydemelloawareness.wordpress.com/

*

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

*

Dankzegging

Dankzegging

Woest en scheef, gestoord en schoon
de wereld
die we allen wereld noemen
en die voor een ieder
een andere wereld is.

Meister Eckhart bad tot God:
verschoon mij van God
omdat hij wist
dat God en de wereld niet bestaan
dan als valse concepten.

Tot wie bid ik dan vandaag?
Wie zal mij horen?
Ik word gehoord
telkens weer
en voel me gezegend.

Verlangen
naar wie niet luisteren wilde
is een gebed zonder eind,
wil je gebed verhoord worden
vraag dan geen voorbije zaken.

Alles is hier.
Dichter bij God komen
is de afstand handhaven
die de bidder aanbidt,
niet uit beeld wil, conflict.

Alle kerken storten in,
alle concepten vallen,
geen identiteit blijft
en dan God aanroepen
om je lijf te redden?

God is als de dood,
laat niets van je heel,
G eboorte,
O nderhoud
D ood.

Wees niet bevreesd,
ook je angst gaat hierin mee;
er is werkelijk niets
dat je ooit kreeg, had
of kon behouden.

Zie je dit onmiddellijk,
dan is de driedeling
ziener, zien en het geziene
versmolten tot
wat nooit heeft plaats gehad.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

Waanzin en wijsheid in een dag

Waanzin en wijsheid in een dag

De dictatoriale pandemie wet is goedgekeurd in Nederland. Ik had niet anders verwacht. Corruptie is ongeveer overal. Rechte ruggen en integriteit zijn ver te zoeken. Oprechtheid is niet meer dan uiterlijk vertoon. Geheime agenda´s, dat is heel gewoon.

Ook kunnen mensen vanaf heden verplicht worden ingestroomde buitenlanders in hun huizen op te nemen, of hun huizen worden zelfs afgenomen. Mensen betalen nog altijd belasting voor deze politiek. Het is echt waar, al zal er een tijd komen dat niemand kan geloven dat deze waanzin werkelijk heeft plaats gevonden.

Karin en ik, we konden ons er niet druk om maken. We gingen naar het onbevolkte strand hier vlakbij, zaten ongeveer anderhalf uur in wat de chemtrails nog aan zonnestralen door lieten, en doken toen in de koude zee om vervolgens fris en in best humeur huiswaarts te gaan.

Ik had op het strand sinds lange tijd weer eens wat gelezen. Stuk voor stuk rake citaten van Nisargadatta Maharaj, welke me menigmaal een glimlach bezorgden. Ik ervoer de blijdschap daar te zijn met de vrouw van mijn leven. Ik hield het nooit lang met een partner uit, of een partner met mij, maar Karin en ik gingen 7 jaar lang door het vuur van confrontaties, en zagen beperkingen die ons samenzijn moeilijk maakten verbranden.

*

Learn to look without imagination, to listen without distortion: that is all. Stop attributing names and shapes to the essentially nameless and formless, realize that every mode of perception is subjective, that what is seen or heard, touched or smelled, felt or thought, expected or imagined, is in the mind and not in reality, and you will experience peace and freedom from fear.

Nisargadatta Maharaj

*

Nisargadatta is stellig de belangrijkste leraar in mijn leven geweest, en, als ik dan weer bij de zee zijn woorden lees: nog altijd. Maar ik voel geen behoefte meer zijn woorden veel te raadplegen, ik heb de kern goed verstaan. En die is zonder fratsen of trucs, had nooit de bedoeling mensen aan hem te binden, zoals blijkt uit het volgend citaat:

*

Under the right teacher, the disciple learns to learn, not to remember and obey. Satsang, the company of the noble, does not mold, it liberates. Beware of all that makes you dependent.

*

In een wereld, waarin angst aanjagen het wapen voor controle over de menselijke geest is, raad ik een ieder Nisargadatta graag aan. Gezien de urgentie van zaken zeg ik er dan bij: enkele maanden intens bestuderen, vanaf dag één echter het gezag van waarneming in en als jezelf erkennen. Zijn belangrijkste boek, I Am That, bied ik hier graag als download aan:

Woorden dienen om illusies bloot te leggen, zodra illusies doorzien zijn maken woorden louter nog herrie.

Doet me denken aan de leerling van de Boeddha, die dagelijks met de Meester wandelde. Op een dag vroeg hij Gautama of een vriend van hem hen tijdens de wandeling mocht vergezellen. Boeddha stemde hiermee in. Ze wandelden over bergen, dalen en vlakten, urenlang, toen op zeker moment de zon op onderging. De vriend van de leerling zei vol geestdrift: ¨wat een prachtige zonsondergang!¨ De wandeling vervolgde, nam nog een klein uur voordat de tempel werd bereikt en de vriend zijns weegs ging. Waarop de Boeddha tegen de leerling zei: ¨Die ouwehoer gaat volgende keer niet meer mee!¨

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

Rust in Vrede Dr. Rashid Buttar

Rust in Vrede Dr. Rashid Buttar

Op 18 mei jongstleden ontviel ons de man die vreesloos streed voor alle mensen, ook voor hen die in hem een tegenstander zagen. Ik heb vijf videoclips samengevoegd als eerbetoon aan deze bijzondere man.

Op 24 juli 2020 plaatste ik een video van hem op mijn Bitchutekanaal dat uit 4 delen bestaat en de titel draagt: Time to Wake Up!

Part 1:
On April 13, 2020, the following report was released:

“In a stunning turn of events, Surgeon General Jerome Adams explained in an interview on live XM radio, that the Coronavirus Task Force has, effectively, dumped the Bill Gates/CDC/WHO predictive contagion model, and is now working with the real data.
He explained on the Sirius XM’s Breitbart News Daily host Alex Marlow, that given the new data, businesses will begin to re-open as early as May, others in June.

This runs contrary to the out-and-out fear-mongering of Dr. Fauci and Bill Gates who have made a media tour, threatening the public that businesses may not re-open for six months to a year, or until and unless governments purchase their conveniently patented, big-pharma vaccination.

According to Dr. Adams: “What the American people need to know now is we actually have data, and so we’re tracking that data,”

Before this about-face, which appears to have come as an order from the Trump administration in consultation with the findings of Dr. Adams, the task force was working with predictive models’, which had been created by the Bill Gates dominated WHO and CDC. Dr. Fausti’s control over the CDC has been criticized in the past for its for-profit motive in handling a range of illnesses from HIV to H1NI.

In those inflated, ‘fear-based’ models, the deaths of millions worldwide, and hundreds of thousands in America, were touted. These were used as the basis for what many experts have termed a ‘grossly disproportionate response‘.
Previously, the task force was working with predictive models, frequently criticized because of their tendency to exaggerate the possible effect of the virus on the United States. Models predicting the deaths of millions and hundreds of thousands in America appear to be overblown, as the real-time data is showing the death count much lower.

And that is assuming the numbers being reported are actually accurate. And even if they are accurate, they still are below that of the average flu season and still lower than this years flu season. It’s important to remember that with the false positives, change in criteria to attribute death to COVID-19 despite other significant co-morbidity, and media deception depicting the massive amount of loss of life despite an overwhelming amount of evidence that what the media is reporting is not accurate, the actual numbers of COVID-19 deaths is far less than what is being reported.

The question is, Why is the mainstream media NOT talking about what the Surgeon General stated? Instead of reporting on businesses returning to normal by May 2020 as the Surgeon General explained in his XM interview, mainstream media has relentlessly increased it’s fear-mongering and deception. In this video, Part 1 and 4, Dr. Buttar asks this question and begins to look at the possible answers.

Part 2:
What steps can we take as individuals? First, we need to be empowered with as much information as possible. Part 2 of 4 – Time to WAKE UP! explains the history of how we got here. At least, a part of that history. Also, Dr. Buttar calls out doctors and scientists who are not talking and then asks the critical question, how did Fauci know 3 years before that there was going to be a pandemic during the next 4 years??? Please watch this completely, and watch it again… and then pass it on to your friends and family so they have the opportunity to become empowered as well with this knowledge. Part 3 of 4 will be released tomorrow. And also, watch the video “A Special Time-Sensitive Message” from Nia, Dr. Lipton, and Dr. Buttar.

Part 3:
How did Fauci know? How did he know there was going to be a “surprise pandemic” as far back as 2017? Did Fauci threaten the whistleblower, Dr. Judy Mikovits, who worked at the NIH for 22 years? Dr. Buttar goes into detail on this topic, and then discusses the lack of support for the “stay at home” and “social distancing” that’s become the new status quo. Sweden and demonstrations are also discussed. Also, all the FREE resources are discussed available at https://www.AskDrButtar.com/Ask as well as a brief description is provided of the IADFW (International Association for a Disease Free World). Watch this video and pass it on! It’s up to us to make sure the world KNOW the truth!

Part 4:
Dr Buttar discusses the US Constitution, the CDC, The WHO, as well as the evolutionary process we are going through. This is the most important of the 4 Parts – Time to WAKE UP! How to get organized, mass gatherings, what our children will remember, and a reminder to all US Military and law enforcement, both retired and active duty are discussed.

Remember to look into the IADFW (International Association for a Disease-Free World). Watch this video and pass it on! It’s up to us to make sure the world knows the truth!

https://efemerefenomenen.wordpress.com/