Selecteer een pagina

Deze dagen is veel te horen dat steeds meer mensen beseffen dat ze flink in de maling zijn genomen met het corona schandaal, dat dit ontwaken accelereert. Dat is vanzelfsprekend fijn, maar als mensen vervolgens toch overheden weer geloven in andere zaken, dan zal ik toch niet van ontwaken willen spreken. Er is een luikje open gegaan, maar de matrix zit vol luikjes met bedrog eronder; er is meer voor nodig om het tij van misleiding en het bestendigen van slavernij te keren.

Velen die ook de klimaat hoax doorzien, het vuile NAVO oorlogsspel in de Oekraïne niet wilden steunen, kiezen in het Midden-Oosten conflict opeens partij. Steeds weer zijn de zogenaamd wakkeren weer de matrix in te sleuren. We hebben te maken met een zeer pittige intelligentietest waarbij vele slachtoffers vallen. Het lijkt erop dat mensen liever partij kiezen en zodoende een identiteit hebben dan de waarheid accepteren dat partij kiezen altijd kiezen voor de Nieuwe Wereld Orde betekent. Partij kiezen betekent zo instemmen met slavernij.

George Carlin, de komiek, zei dat hij graag met mensen is, maar zodra er van groepsvorming sprake is ziet hij eigenaardig en niet te appreciëren gedrag ontstaan, dan doet men bandjes met symbolen om de arm, gaat lijstjes van andersdenkenden aanleggen, en zo meer.

Het systeem volgens welke de wereld nu is georganiseerd staat op omvallen, maar als iedereen maar partij blijft kiezen gaat de slavernij er gewoon komen. Partij kiezen is blind staren op wat weliswaar verschrikkelijk is, maar desalniettemin symptoom van het ware probleem. Het probleem is dat individuen hun eigen verantwoordelijkheid voor het bestaan graag uitbesteden aan overheden en andere instellingen. Overheden die democratisch heten te zijn maar verlengstukken zijn van het WEF. Of je nu links kiest of rechts in Nederland, je kiest bijna altijd voor het WEF, kijk het stemgedrag op verschillende moties er maar op na.

De enige uitzondering is Forum voor Democratie. Die wil ik mijn stem geven. Maar zei ik zojuist niet dat men geen partij meer moet kiezen? Jazeker, maar FvD staat voor een belang dat het politiek dualisme overstijgt. De partij die als enige de democratie opnieuw gestalte wil geven, wordt bedreigd verboden te worden omdat ze de democratie zou bedreigen. Dit past uitstekend in het beeld van de Newspeak die mensen het woord ontneemt om vrije meningsuiting te beschermen. Want zo absurd is het al heel lang.

FvD ziet heel goed dat het systeem verrot is en in en in corrupt, is bereid dit keer op keer aan te tonen binnen het afbladderend politiek bestel. Ondertussen werken ze aan een parallelle samenleving door goede initiatieven op het gebied van voedsel, onderwijs en meer. Thierry Baudet heeft van zichzelf gezegd dat hij zich geen politicus voelt, maar dat de staat waarin de politiek zich bevond hem ertoe maande de arena te betreden. Hij is, met zijn collega´s, sindsdien een verademing in de slaapkamer vol protocollengeesten zonder originaliteit gebleken.

Eigen initiatief nieuw leven inblazen, dat is wat iedereen te doen staat. Dat kan alleen als je je los trekt van het luie vertrouwen in overheden en andere instanties. Een volstrekt zuiver NEE tegen de oude politiek met corrupte rechtsspraak is een goed begin. En dan leren denken los van die gebaande doch instortende circuits.

Als je moeilijk uit vastgeroeste schema´s van gewoonten komt lijkt mijn voorstel ondoenbaar misschien. Maar dit is het niet. Start dan eenvoudig met kleine aanpassingen te doen. Doorbreek routines op een vriendelijke manier. Neem eens een andere weg naar de supermarkt of je werk. Sla, al is het maar voor één keer, dat bakkie koffie over in de ochtend en pers daarvoor in de plaats een sinaasappel of grapefruit uit en drink dit sap. Het aardige van het doorbreken van gewoonten in het klein is: de schok die het je geeft is klein en goed op te vangen, het gevolg is verrassend en kan smaken naar meer. Voor je het weet heb je een persoonlijke revolutie ontketend.

Dieper en ruimer zien dan wat je nu ziet vraagt om uitzoomen. Daartoe helpen: goed dieet, voldoende beweging, steeds weer de vraag stellen ´waarin komt dit op?´, af en toe het tegenovergestelde doen van wat je automatische piloot suggereert, reactieve emoties tot tien laten tellen en, laatst maar niet het minst: zien wat al het geval is voordat je er een mening over hebt gevormd.

Bron is goed noch kwaad. Donald Trump toont, als vele anderen, dat hij niets begrijpt van goed en kwaad en de overstijging ervan. Hij wordt niet vermoord, speelt zijn spel pro Israël, net als Bobby Kennedy. Amerika wordt bepaald door Israël, en ook Israël staat nu op omvallen. Wat een tijd mensen, wat een tijd!

Er wordt vaak gezegd: ´pas goed op jezelf!´, alsof je met zijn tweeën bent, of een afgespleten persoon. Een ieder is echter ten diepste in-dividu, on-verdeeld. Daarom is de allereerste opdracht die ik aanbeveel geen opdracht van wie dan ook meer te accepteren, te relaxeren zonder oordeel over de conditie waarin je je nu meent te bevinden. Ontspanning kan nooit een opdracht zijn, het is een feit als alle opdrachten ijdel blijken te zijn. Laat iedereen maar praten, erken de Rust die er altijd al voor ligt. Dan zal je Hart spreken en handelen. Dit wens ik de wereld.

Dank de lezer!

https://efemerefenomenen.wordpress.com/