Selecteer een pagina
Geen partij kiezen, dieper zien

Geen partij kiezen, dieper zien

Deze dagen is veel te horen dat steeds meer mensen beseffen dat ze flink in de maling zijn genomen met het corona schandaal, dat dit ontwaken accelereert. Dat is vanzelfsprekend fijn, maar als mensen vervolgens toch overheden weer geloven in andere zaken, dan zal ik toch niet van ontwaken willen spreken. Er is een luikje open gegaan, maar de matrix zit vol luikjes met bedrog eronder; er is meer voor nodig om het tij van misleiding en het bestendigen van slavernij te keren.

Velen die ook de klimaat hoax doorzien, het vuile NAVO oorlogsspel in de Oekraïne niet wilden steunen, kiezen in het Midden-Oosten conflict opeens partij. Steeds weer zijn de zogenaamd wakkeren weer de matrix in te sleuren. We hebben te maken met een zeer pittige intelligentietest waarbij vele slachtoffers vallen. Het lijkt erop dat mensen liever partij kiezen en zodoende een identiteit hebben dan de waarheid accepteren dat partij kiezen altijd kiezen voor de Nieuwe Wereld Orde betekent. Partij kiezen betekent zo instemmen met slavernij.

George Carlin, de komiek, zei dat hij graag met mensen is, maar zodra er van groepsvorming sprake is ziet hij eigenaardig en niet te appreciëren gedrag ontstaan, dan doet men bandjes met symbolen om de arm, gaat lijstjes van andersdenkenden aanleggen, en zo meer.

Het systeem volgens welke de wereld nu is georganiseerd staat op omvallen, maar als iedereen maar partij blijft kiezen gaat de slavernij er gewoon komen. Partij kiezen is blind staren op wat weliswaar verschrikkelijk is, maar desalniettemin symptoom van het ware probleem. Het probleem is dat individuen hun eigen verantwoordelijkheid voor het bestaan graag uitbesteden aan overheden en andere instellingen. Overheden die democratisch heten te zijn maar verlengstukken zijn van het WEF. Of je nu links kiest of rechts in Nederland, je kiest bijna altijd voor het WEF, kijk het stemgedrag op verschillende moties er maar op na.

De enige uitzondering is Forum voor Democratie. Die wil ik mijn stem geven. Maar zei ik zojuist niet dat men geen partij meer moet kiezen? Jazeker, maar FvD staat voor een belang dat het politiek dualisme overstijgt. De partij die als enige de democratie opnieuw gestalte wil geven, wordt bedreigd verboden te worden omdat ze de democratie zou bedreigen. Dit past uitstekend in het beeld van de Newspeak die mensen het woord ontneemt om vrije meningsuiting te beschermen. Want zo absurd is het al heel lang.

FvD ziet heel goed dat het systeem verrot is en in en in corrupt, is bereid dit keer op keer aan te tonen binnen het afbladderend politiek bestel. Ondertussen werken ze aan een parallelle samenleving door goede initiatieven op het gebied van voedsel, onderwijs en meer. Thierry Baudet heeft van zichzelf gezegd dat hij zich geen politicus voelt, maar dat de staat waarin de politiek zich bevond hem ertoe maande de arena te betreden. Hij is, met zijn collega´s, sindsdien een verademing in de slaapkamer vol protocollengeesten zonder originaliteit gebleken.

Eigen initiatief nieuw leven inblazen, dat is wat iedereen te doen staat. Dat kan alleen als je je los trekt van het luie vertrouwen in overheden en andere instanties. Een volstrekt zuiver NEE tegen de oude politiek met corrupte rechtsspraak is een goed begin. En dan leren denken los van die gebaande doch instortende circuits.

Als je moeilijk uit vastgeroeste schema´s van gewoonten komt lijkt mijn voorstel ondoenbaar misschien. Maar dit is het niet. Start dan eenvoudig met kleine aanpassingen te doen. Doorbreek routines op een vriendelijke manier. Neem eens een andere weg naar de supermarkt of je werk. Sla, al is het maar voor één keer, dat bakkie koffie over in de ochtend en pers daarvoor in de plaats een sinaasappel of grapefruit uit en drink dit sap. Het aardige van het doorbreken van gewoonten in het klein is: de schok die het je geeft is klein en goed op te vangen, het gevolg is verrassend en kan smaken naar meer. Voor je het weet heb je een persoonlijke revolutie ontketend.

Dieper en ruimer zien dan wat je nu ziet vraagt om uitzoomen. Daartoe helpen: goed dieet, voldoende beweging, steeds weer de vraag stellen ´waarin komt dit op?´, af en toe het tegenovergestelde doen van wat je automatische piloot suggereert, reactieve emoties tot tien laten tellen en, laatst maar niet het minst: zien wat al het geval is voordat je er een mening over hebt gevormd.

Bron is goed noch kwaad. Donald Trump toont, als vele anderen, dat hij niets begrijpt van goed en kwaad en de overstijging ervan. Hij wordt niet vermoord, speelt zijn spel pro Israël, net als Bobby Kennedy. Amerika wordt bepaald door Israël, en ook Israël staat nu op omvallen. Wat een tijd mensen, wat een tijd!

Er wordt vaak gezegd: ´pas goed op jezelf!´, alsof je met zijn tweeën bent, of een afgespleten persoon. Een ieder is echter ten diepste in-dividu, on-verdeeld. Daarom is de allereerste opdracht die ik aanbeveel geen opdracht van wie dan ook meer te accepteren, te relaxeren zonder oordeel over de conditie waarin je je nu meent te bevinden. Ontspanning kan nooit een opdracht zijn, het is een feit als alle opdrachten ijdel blijken te zijn. Laat iedereen maar praten, erken de Rust die er altijd al voor ligt. Dan zal je Hart spreken en handelen. Dit wens ik de wereld.

Dank de lezer!

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

Werkten de Britse staat en de Zionistische organisatie samen om via de Tweede Wereldoorlog de staat Israël te realiseren? – door Martin Vrijland

Werkten de Britse staat en de Zionistische organisatie samen om via de Tweede Wereldoorlog de staat Israël te realiseren? – door Martin Vrijland

Werkten de Britse staat en de zionistische organisatie samen om via de Tweede Wereldoorlog de staat Israël te realiseren? Dat is een vraag die rijst als je kijkt naar welke namen er achter de Balfour-verklaring uit november 1917 zaten en wie de Bank of International Settlements (de BIS bank) oprichtten. Zo was het Chaim Azriel Weizmann, een Russische biochemicus en opvolger van Theodor Herzl in de Zionistische organisatie, die een deal sloot met de Britten (de Balfour-verklaring) om Palestina te reserveren voor de oprichting van de staat Israël. Weizmann zou in 1948 de eerste president van de staat Israël worden.

Palestina werd dus al tijdens de Eerste Wereldoorlog aangewezen als het toekomstige grondgebied voor de staat Israël. Ongetwijfeld omdat Jeruzalem zich daar bevindt en omdat de Zionistisch beweging vond dat er daarmee een historische claim op dat grondgebied lag, maar dat terzijde.

Vervolgens sloten de Britten samen te werken met Frankrijk en een deal te sluiten over de verdeling van grond in de vorm van het Sykes-Picot verdrag. Syrië en Libanon zouden daarin Frans grondgebied worden. Jordanië en Irak zouden Brits grondgebied worden.

Tegelijkertijd maakten zij een tegenstrijdige deal met de Arabieren, waarin de Arabieren (van wat nu Saoedi-Arabië is) hun eigen koninkrijk zouden mogen vestigen en ook Palestina onder hun hoede zouden krijgen. Dit stond natuurlijk haaks op de Balfour-verklaring waarin juist de Zionistische beweging Palestina beloofd had gekregen. De Arabieren werden echter geronseld om tegen het toen nog bestaande Ottomaanse rijk van de Turken te vechten en zo konden Groot-Brittannië en Frankrijk samen met de Arabieren de Turken (die samenwerkten met Duitsland) op de knieën dwingen.

Groot-Brittannië hield zich vervolgens deels aan de belofte met de Arabieren, die hun eigen koninkrijk mochten oprichten: het huidige Saoedi-Arabië. Om ze te paaien, mochten de zoons van Sheriff Hoessein respectievelijk de baas worden over Irak en Jordanië. Zoon Abdullah Hoessein mocht de koning van Jordanië worden en zoon Faisal Hoessein (de grootvader van Saddam Hoessein) werd koning van Irak. De belofte van het Palestijnse grondgebied werd zo weggemasseerd door de Hoessein familie Irak en Jordanië te geven tijdens de onderhandelingen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, waarbij Faisal Hoessein aanwezig was voor de deal.

Palestina ging dus niet naar de Arabieren, maar zij werden ruimschoots beloond. Tenslotte hadden zij olierijke landen onder hun beheer en konden zo rekenen op flink wat rijkdom. De Britten en Fransen konden natuurlijk rekenen op olie vanuit die landen en waren feitelijk de echte baas via Arabische vazal koningen. Palestina kwam onder beheer van The League of Nations; een organisatie die Palestina onder Brits militair bewind hield tot enkele jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Vervolgens kregen we twee decennia later de Tweede Wereldoorlog. Duitsland zat met de herstelbetalingsregeling, waarbij het land miljarden moest afstaan als een soort strafbetaling voor de schade van de Eerste Wereldoorlog. Deze herstelbetalingen waren een prachtig alibi voor de opkomst van Adolf Hitler, die het Duitse volk kon verkopen dat hij van deze regeling af wilde. Die opkomst van Adolf Hitler is interessant om eens nader onder de loep te nemen, want als we kijken naar de financiering van Hitler, dan spelen de Britten een belangrijker rol.

We wisten al dat een groot deel van de financiering van de Duitse oorlogsmachine wordt toegeschreven aan Prescott Bush (opa van George Walker Bush, de laatste president uit de Bush clan), maatje van de Rothschild en de Rockefellers. Wat voor velen wellicht nieuw is, is dat een groot deel van de financiering van Duitsland kwam vanuit Groot-Brittannië in de vorm van 23,1 ton goud. Dat goud kon aan de Duitsers worden overgedragen via de oprichting van de Bank of International Settlements (de BIS bank).

De BIS-bank werd opgericht door de gouverneur van de Britse Centrale Bank, Montagu Norman, in samenwerking met zijn Duitse vriend Hjalmar Schacht. Die Hjalmar Schacht was vervolgens de man die de titel ‘de bankier van Hitler’ kreeg (zie de foto bij dit artikel). Hij noemde de BIS-bank ‘mijn bank’, maar feitelijk was het een bank van de Britten en de Duitsers samen; de bank van Montagu Norman en Hjalmar Schacht; de bank die Hitler het (in de Eerste Wereldoorlog geroofde) goud gaf om zijn opdracht uit te kunnen voeren. Ik noem het ‘zijn opdracht’ omdat het er alle schijn van heeft dat Hitler een marionet van de Britten was; de Britten die hun Zionistische agenda vastlegden in de Balfour-verklaring tussen Chaim Azriel Weizmann en Walter Rothschild.

Waaruit kunnen we opmaken dat de Britten een doel hadden met de Tweede Wereldoorlog (en dus met de opkomst en ondergang van het Derde Rijk)? Welnu, dat blijkt uit een 1295 pagina tellend document van de Bank Of England waarin het volgende te lezen valt: ‘De algemene houding van de directeuren de Bank of England aangaande de BIS bank tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bepaald door hun angst aangaande de rol van de BIS aangaande de oplossing tijdens naoorlogse problemen.’

Feitelijk ging de Bank Of England er dus vanuit dat de BIS (die bank die speciaal opgericht was om Duitsland te financieren) een rol moest spelen in een naoorlogse uitdaging. En daarmee zou je kunnen zeggen dat ze wisten dat zij de winnaar van deze oorlog zouden zijn. En dat mag toch wel een groot signaal genoemd worden dat die belangrijke financier van Adolf Hitler dit gehele spel van A tot Z beheerste en die oorlog slechts en alleen nodig had voor die naoorlogse uitdaging. Het heeft er alle schijn van dat Adolf Hitler dus op mocht komen, in macht mocht groeien en vervolgens weer neergeslagen moest worden; geheel van tevoren gepland en groots gefinancierd door Groot-Brittannië.

Wat was dan die naoorlogse uitdaging? Welnu, we weten allemaal dat na de Tweede Wereldoorlog de VN werd opgericht. Wat velen waarschijnlijk niet weten is dat er vervolgens een nieuwe truc werd uitgehaald. De Britten trokken na die oprichting van de Verenigde Naties hun koloniale mandaat (het zelfverklaarde eigendomsrecht) over Palestina in en droegen dit over aan de VN. De ruim 30 jaar onder Brits militair bewind vallende Palestijnen kwamen zo zonder bescherming te zitten. Vervolgens nam de VN een resolutie aan over een tweedeling van het Palestijns grondgebied in een gedeelte voor de Palestijnen en een gedeelte voor de vestiging van de staat Israël.

Dit leidde tot een conflict tussen de originele Palestijnse bevolking en tijdens de Tweede Wereldoorlog toegestroomde Joodse “vluchtelingen”, waarbij de Palestijnen natuurlijk het onderspit delfden, want die waren decennia lang klein gehouden en ontwapend door de Britten.

Voor de bühne hielpen de (omgekochte) Arabieren nog wel een beetje mee aan Palestijnse zijde, maar in werkelijkheid was het een koud kunstje om deze kortstondige oorlog in het voordeel van de Zionisten te laten uitvallen, wat leidde tot oprichting van de staat Israël op 14 mei 1948. En wie werd president van die staat Israël? U las het al aan het begin van dit artikel. De eerste president van de staat Israël was diegene die de Balfour-deal sloot met Walter Rothschild (met Groot-Brittannië) voor de reservering van de grond in Palestina: Chaim Azriel Weizmann.

Hebben we hier de beschrijving van wat in dat 1295 pagina’s tellende document van de Bank Of England te vinden was; dat document waarin ze de BIS bank beschreven als een belangrijke partner, waar gesproken werd over de rol van de BIS aangaande de oplossing tijdens naoorlogse problemen?

Zouden we uit dit alles kunnen concluderen dat het Derde Rijk en de opkomst en val van Adolf Hitler, inclusief die zo veel besproken (en door sommigen illegaal betwiste) holocaust, volledig gepland en gefinancierd werd door Groot-Brittannië in samenwerking met de Zionistische organisatie, ten bate van een Problem, Reaction, Solution set-up om de staat Israël te kunnen vestigen en om zo de slachtoffers de onschendbaarheidsstatus te kunnen geven in dat (door Walter Rothschild, namens Groot-Brittannië) beloofde land?

Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/werkten-de-britse-staat-en-de-zionistische-organisatie-samen-om-via-de-tweede-wereldoorlog-de-staat-israel-te-realiseren/


MUST READ:

Als iedereen dit weet, dan wordt misschien alles anders

Check ook de reacties onder dit artikel.