Selecteer een pagina
Dankzegging

Dankzegging

Woest en scheef, gestoord en schoon
de wereld
die we allen wereld noemen
en die voor een ieder
een andere wereld is.

Meister Eckhart bad tot God:
verschoon mij van God
omdat hij wist
dat God en de wereld niet bestaan
dan als valse concepten.

Tot wie bid ik dan vandaag?
Wie zal mij horen?
Ik word gehoord
telkens weer
en voel me gezegend.

Verlangen
naar wie niet luisteren wilde
is een gebed zonder eind,
wil je gebed verhoord worden
vraag dan geen voorbije zaken.

Alles is hier.
Dichter bij God komen
is de afstand handhaven
die de bidder aanbidt,
niet uit beeld wil, conflict.

Alle kerken storten in,
alle concepten vallen,
geen identiteit blijft
en dan God aanroepen
om je lijf te redden?

God is als de dood,
laat niets van je heel,
G eboorte,
O nderhoud
D ood.

Wees niet bevreesd,
ook je angst gaat hierin mee;
er is werkelijk niets
dat je ooit kreeg, had
of kon behouden.

Zie je dit onmiddellijk,
dan is de driedeling
ziener, zien en het geziene
versmolten tot
wat nooit heeft plaats gehad.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

Waanzin en wijsheid in een dag

Waanzin en wijsheid in een dag

De dictatoriale pandemie wet is goedgekeurd in Nederland. Ik had niet anders verwacht. Corruptie is ongeveer overal. Rechte ruggen en integriteit zijn ver te zoeken. Oprechtheid is niet meer dan uiterlijk vertoon. Geheime agenda´s, dat is heel gewoon.

Ook kunnen mensen vanaf heden verplicht worden ingestroomde buitenlanders in hun huizen op te nemen, of hun huizen worden zelfs afgenomen. Mensen betalen nog altijd belasting voor deze politiek. Het is echt waar, al zal er een tijd komen dat niemand kan geloven dat deze waanzin werkelijk heeft plaats gevonden.

Karin en ik, we konden ons er niet druk om maken. We gingen naar het onbevolkte strand hier vlakbij, zaten ongeveer anderhalf uur in wat de chemtrails nog aan zonnestralen door lieten, en doken toen in de koude zee om vervolgens fris en in best humeur huiswaarts te gaan.

Ik had op het strand sinds lange tijd weer eens wat gelezen. Stuk voor stuk rake citaten van Nisargadatta Maharaj, welke me menigmaal een glimlach bezorgden. Ik ervoer de blijdschap daar te zijn met de vrouw van mijn leven. Ik hield het nooit lang met een partner uit, of een partner met mij, maar Karin en ik gingen 7 jaar lang door het vuur van confrontaties, en zagen beperkingen die ons samenzijn moeilijk maakten verbranden.

*

Learn to look without imagination, to listen without distortion: that is all. Stop attributing names and shapes to the essentially nameless and formless, realize that every mode of perception is subjective, that what is seen or heard, touched or smelled, felt or thought, expected or imagined, is in the mind and not in reality, and you will experience peace and freedom from fear.

Nisargadatta Maharaj

*

Nisargadatta is stellig de belangrijkste leraar in mijn leven geweest, en, als ik dan weer bij de zee zijn woorden lees: nog altijd. Maar ik voel geen behoefte meer zijn woorden veel te raadplegen, ik heb de kern goed verstaan. En die is zonder fratsen of trucs, had nooit de bedoeling mensen aan hem te binden, zoals blijkt uit het volgend citaat:

*

Under the right teacher, the disciple learns to learn, not to remember and obey. Satsang, the company of the noble, does not mold, it liberates. Beware of all that makes you dependent.

*

In een wereld, waarin angst aanjagen het wapen voor controle over de menselijke geest is, raad ik een ieder Nisargadatta graag aan. Gezien de urgentie van zaken zeg ik er dan bij: enkele maanden intens bestuderen, vanaf dag één echter het gezag van waarneming in en als jezelf erkennen. Zijn belangrijkste boek, I Am That, bied ik hier graag als download aan:

Woorden dienen om illusies bloot te leggen, zodra illusies doorzien zijn maken woorden louter nog herrie.

Doet me denken aan de leerling van de Boeddha, die dagelijks met de Meester wandelde. Op een dag vroeg hij Gautama of een vriend van hem hen tijdens de wandeling mocht vergezellen. Boeddha stemde hiermee in. Ze wandelden over bergen, dalen en vlakten, urenlang, toen op zeker moment de zon op onderging. De vriend van de leerling zei vol geestdrift: ¨wat een prachtige zonsondergang!¨ De wandeling vervolgde, nam nog een klein uur voordat de tempel werd bereikt en de vriend zijns weegs ging. Waarop de Boeddha tegen de leerling zei: ¨Die ouwehoer gaat volgende keer niet meer mee!¨

https://efemerefenomenen.wordpress.com/