Selecteer een pagina

Woest en scheef, gestoord en schoon
de wereld
die we allen wereld noemen
en die voor een ieder
een andere wereld is.

Meister Eckhart bad tot God:
verschoon mij van God
omdat hij wist
dat God en de wereld niet bestaan
dan als valse concepten.

Tot wie bid ik dan vandaag?
Wie zal mij horen?
Ik word gehoord
telkens weer
en voel me gezegend.

Verlangen
naar wie niet luisteren wilde
is een gebed zonder eind,
wil je gebed verhoord worden
vraag dan geen voorbije zaken.

Alles is hier.
Dichter bij God komen
is de afstand handhaven
die de bidder aanbidt,
niet uit beeld wil, conflict.

Alle kerken storten in,
alle concepten vallen,
geen identiteit blijft
en dan God aanroepen
om je lijf te redden?

God is als de dood,
laat niets van je heel,
G eboorte,
O nderhoud
D ood.

Wees niet bevreesd,
ook je angst gaat hierin mee;
er is werkelijk niets
dat je ooit kreeg, had
of kon behouden.

Zie je dit onmiddellijk,
dan is de driedeling
ziener, zien en het geziene
versmolten tot
wat nooit heeft plaats gehad.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/