Selecteer een pagina
En toen ineens was er paniek

En toen ineens was er paniek

Op 1 juni 2022 stuurt de Mijnraad een lange brief naar de overheid met het advies om er snel voor te zorgen dat de reservevoorraad gas wordt verhoogd.

Natuurlijk legt de overheid dat advies volledig naast zich neer, en nu zijn de rapen gaar want overal breekt paniek uit. 

Als je eenmaal weet wat de plannen zijn, dan is het zo ongelooflijk voorspelbaar wat er verder zal gebeuren.

Daarom vind je op deze website al vaak jaren tevoren berichten over wat er gaat komen en keer op keer blijken ze later te kloppen. Niet omdat wij helderzienden zijn, maar wel omdat we een aardig idee hebben van de plannen van de duistere machten in de achtergrond.

Dat grote beeld houdt in dat er via een biowapen genocide wordt gepleegd op de bevolking. Ondanks het feit dat de bevolking letterlijk bij bosjes dood neervalt, heeft zo goed als niemand in mainstreamland door wat er werkelijk aan de hand is.

Een tweede onderdeel van het plan is de totale verwoesting van onze maatschappij zodat er een nieuwe communistische wereldstaat kan worden gebouwd met digitale slaven.

Daarom moet onze maatschappij worden vernietigd en moeten wij in een diepe recessie c.q. depressie terechtkomen. Zodanig dat men net als in Sri Lanka achter de schuldigen aangaat en dat zijn in de perceptie van het volk altijd de politieke leiders.

Als het volk daarmee heeft afgerekend, dan zullen de echte machthebbers als ‘redders’ tevoorschijn komen en stellen dat iets dergelijks nooit meer mag gebeuren.

Er moeten enorme problemen ontstaan. Er moet een crisis ontstaan zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt.

Wanneer je een land als Rusland kapot probeert te maken door economische sancties en je bent van dat land afhankelijk voor je energie dan pleeg je als feitelijk zelfmoord.

Om dat te kunnen inschatten hoef je geen econoom te zijn.

Je weet dan dat Rusland vroeg of laat terug zal slaan met het of snel of langzaam dichtdraaien van de gaskraan.

Dat is dan ook de reden dat de Mijnraad op 1 juni 2022 de overheid het volgende zeer dringende advies gaf.

Het kabinet dient Groningen voor te bereiden op heropening van het Groningse gasveld. Bovendien moeten onze gasbergingen met spoed niet voor tachtig, maar voor honderd procent gevuld worden. Dat staat in een nieuw alarmerend advies van de Mijnraad, de bij wet ingestelde en onafhankelijke groep energiedeskundigen, dat naar het kabinet is gestuurd.

Vervolgens verschijnen er grote koppen bij de MSM waar staat dat de overheid het advies naast zich neerlegt.

Nu wordt bekend dat Gazprom bekend heeft gemaakt dat het wegens overmacht helaas niet aan al haar gasleveringen kan voldoen bij een grote Europese klant. Iedereen weet dat het hierbij gaat om Duitsland.

Natuurlijk zijn er geen technische belemmeringen voor het leveren van gas en wordt dit door Rusland gebruikt als excuus om de gaskraan steeds verder dicht te draaien.

En dus wordt het nu tijd voor de paniekberichten zoals in het hoofdredactionele commentaar van de Telegraaf.

Want, er wordt nu opeens ook alarm geslagen door het Internationaal Energie Agentschap (IEA) over de komende gastekorten.

Donderdag aanstaande is het onderhoud aan de Nordstream I in principe afgelopen en zouden de gasleveringen weer moeten opstarten. De verwachting is dat dit niet zal gebeuren, ook vanwege de door Gazprom afgegeven waarschuwing voor overmacht.

Men zal dan in Duitsland in razend tempo beginnen met het afschalen van de industrie, hetgeen enorme economische gevolgen heeft voor veel landen, waaronder dat van ons.

Al met al ligt de Great Reset vooralsnog precies op schema en krijgt Jetten de nodige complimenten van baas Schwab.


Bron:
https://niburu.co/het-complot/17608-en-toen-ineens-was-er-paniek


MUST READS:

“Joe Biden wil een Consulaat voor Palestijnen in Oost-Jeruzalem” en voortekenen van de aanstaande burgeroorlog in de VS – door Martin Vrijland

Wat te doen als het CJIB uw bezwaarschrift op een boete afwijst? – door Martin Vrijland

Check ook de reacties onder dit artikel.

Onze eigenaren beginnen in paniek te raken

Onze eigenaren beginnen in paniek te raken

Het gaat niet goed met de plannen van het WEF, want overal loopt het helemaal fout.

Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd doemt er dan voor ons een ander groot gevaar op.

Er is al heel lang een discussie gaande over het feit of Rusland nu wel of niet bij de gevestigde orde hoort en derhalve het spel meespeelt.

Afhankelijk hoe je daar over denkt, kom je dan ook tot bepaalde conclusies. Vandaag het verhaal van iemand die gelooft dat niet alle landen onder controle staan van de satanische sekte, WEF-kliek, Illuminati of hoe je ze ook wilt noemen.

Het is een verhaal zoals dat is verschenen op The Saker en geschreven door Gaius Baltar.

Zo schrijft hij dat het Westen (Amerika, de EU en nog een aantal landen) al jarenlang hele grote druk hebben uitgeoefend op eigenlijk de hele wereld. Die druk was gericht tegen landen die niet bij het Westen behoren, maar ook landen die daar wel bij horen, maar die een te zelfstandige koers begonnen te varen.

Als je dan een overzicht maakt van al die landen die met die enorme druk te maken hebben gekregen, dan vraag je je af wat die landen eigenlijk gemeen hebben. En zo op het eerste gezicht lijken ze ook weinig overeenkomsten te hebben.

We komen dan terecht bij landen zoals Rusland, China, Cuba, Venezuela, Libië, Syrië, Servië, India en Hongarije.

Alhoewel die landen allemaal heel verschillend zijn, hebben ze volgens Baltar toch wel iets gemeen en dat is dat ze zelf controle willen hebben over de manier waarop ze het land besturen.

In de ogen van wat hij het Westen noemt is dit onvergeeflijk en moet dan ook op iedere mogelijke manier worden aangepakt. Dit via bijvoorbeeld kleurenrevoluties, economische sancties of simpelweg militaire interventie.

De NAVO, als militaire tak van het Westen had Rusland dan ook omringd met vijandelijke landen en militaire bases en heeft vervolgens Oekraïne gemanipuleerd en bewapend om als hamer tegen Rusland te kunnen gebruiken.

Eenzelfde soort strategie wordt gevoerd richting China, waar ook dit land op alle mogelijke manieren is omsingeld.

In de jaren voordat de oorlog uitbrak in Oekraïne heeft het Westen er via diplomaten alles aan gedaan om overal de druk op te voeren. Uiteindelijk kwam toen de oorlog begin dit jaar en werd de druk nog veel verder opgevoerd.

Er volgde een nog nooit eerde gezien media propaganda offensief om zo te proberen Rusland volkomen te isoleren van de rest van de wereld.

Dit is jammerlijk mislukt, iets dat men niet had verwacht met volgens Baltar paniek tot gevolg binnen diplomatieke kringen in Amerika en Europa.

Er is een goede reden voor de grote haast van het Westen en de paniek omdat het niet is gelukt om Rusland volledig te isoleren en economisch gezien monddood te maken.

Die paniek heeft weer alles te maken met schuld.

De schulden van een land als Amerika zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat volgens sommige experts de schuld groter is dan alles van waarde in het land, en dat is inclusief het land zelf.

Dit telt niet alleen voor Amerika, maar voor de meeste landen in het Westen. De enige manier waarop landen in staat zijn om hun schuld terug te betalen is door het hele land te verkopen met alles wat zich daarin bevindt.

Echter, alle onderpanden die ooit zijn gegeven voor leningen zijn allemaal in handen van de WEF-kliek, de Illuminati of de satanische sekte. Waardoor in feite het WEF als filiaal van de sekte niet alleen eigenaar is van onze overheid, maar ook van ons en ons land.

We leven van de ene bail-out naar de andere, van het ene hulpprogramma naar het andere en ondertussen loopt de schuld alleen maar verder op.

Wij hebben in feite alles wat wij bezitten verpand aan de geldleners (sekte). Als we alle schulden zouden afbetalen, dan zouden wij als het Westen niets meer over hebben volgens Baltar.

De eigenaren van onze schuld zijn derhalve de eigenaren van alles wat wij denken te bezitten. Wij in het Westen bezitten op dit moment al helemaal niets meer, alleen denken we dat nog wel steeds.

En dat betekent dat wij eigendom zijn van het WEF (sekte).

Maar, onze eigenaren maken zich op dit moment hele grote zorgen, want alles loopt bij lange na niet zoals gepland.

Daarom schijnt de stemming bij de laatste bijeenkomst in Davos ook niet al te best zijn geweest en dit heeft alles te maken met het feit dat de ‘onafhankelijke landen’ nog steeds dwarsliggen en hoe dan ook onafhankelijk willen blijven van het Westen. Maar, het heeft bovenal te maken met het feit dat men er niet in is geslaagd om Rusland te isoleren.

Het is, zo schrijft Baltar, te begrijpen dat onze eigenaren in paniek raken, want we zijn aan het eind van de rit gekomen. Wij kunnen niet langer blijven leven zoals we altijd hebben gedaan en de schulden nog maar weer verder laten oplopen.

Dit, omdat de schulden groter worden dan al hetgeen wij als landen bezitten. Het gehele Westen staat op het punt om failliet te gaan en onze levensstandaard staat op het punt naar een nieuw dieptepunt te kelderen.

Hierdoor zijn onze eigenaren in paniek geraakt en zien ze op dit moment twee mogelijke scenario’s.

In het eerste scenario verklaart ieder land in het Westen zichzelf failliet en schrijft daardoor de totale schuld af. Hiermee zou ook in één keer alle rijkdom en macht van onze eigenaren van de kaart worden geveegd.

In het tweede scenario pakken onze eigenaren alles wat wij ooit als onderpand voor de leningen hebben gegeven. Dat onderpand zijn wij en alles wat wij bezitten.

Je hoeft geen Einstein te zijn om te weten welke van de twee scenario’s onze eigenaren hebben gekozen. Het plan om alle collateral in beslag te nemen is al genomen en dat is in elkaar gedraaid door de mensen achter het WEF.

Het is geen geheim plan. Het heet de Great Reset en is het mechanisme waarmee ze alle onderpanden zullen pakken, inclusief jouw bezittingen, de bezittingen van je gemeente, de bezittingen van het land waarin je woont en alle zakelijk bezit wat nog niet in hun handen is.

Het mechanisme van de Great Reset bestaat uit veel verschillende belangrijke componenten. Hier volgen de belangrijkste vier.

Afschaffen van soevereiniteit.

Een onafhankelijk soeverein land is een gevaarlijk land, want het kan er voor kiezen om zich failliet te laten verklaren en zo de schuld weg te poetsen. Daarom zijn onze eigenaren ook heel druk bezig om zo snel mogelijk een eind te maken aan soevereine landen. Een goed voorbeeld hiervan is uiteraard de EU.

Het afschalen van de economie.

De westerse en eigenlijk de hele wereldeconomie moet drastisch worden afgeschaald tot haar werkelijke niveau en niet het geïnflateerde niveau waarop we zijn terechtgekomen door het onbeperkt bijdrukken van geld.

De werkelijke waarde of niveau van onze economie is misschien niet meer dan de helft van wat het nu is. Het langzaam afschalen van de economie verkiest de voorkeur boven een crash, wat voor een geweldige maatschappelijk oproer zou zorgen.

Dit gecontroleerd afschalen van de economie is al langere tijd bezig. Neem alleen maar de energiecrisis die is gefabriceerd als een manier om de economie te saboteren. Kijk naar alle logistieke problemen die zich ineens voordoen, Schiphol enzovoort. Het is allemaal onderdeel van de sabotage die nodig is om de economie drastisch naar beneden af te schalen.

Het oogsten van bezittingen

Jij zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn. Alle bezit dat beschouwd kan worden als onderpand voor onze particuliere en nationale schuld zal worden overgenomen.

Dit is een onderdeel van de Great Reset, maar het is minder duidelijk hoe men dit oogsten van bezittingen wil uitvoeren.

Wat hiervoor nodig is, is totale controle van het WEF van alle Westerse overheden. Dit is al dichterbij dan je zou denken, want de meeste Westerse overheden, inclusief de onze, staan volledig onder controle van het WEF.

Onderdrukking

Heel veel mensen zullen in opstand komen als ze eenmaal doorhebben wat er aan de hand is.

Daarom wordt er nu door overheid keihard gewerkt om zoveel mogelijk vrijheden bij burgers weg te halen. Daarom krijg je dingen zoals een nep corona pandemie.

Maar, ook dat zal nog veel verder gaan en er zal een einde komen aan vrijheid van meningsuiting en privacy. Er wordt eveneens keihard gewerkt achter de schermen om de burger straks helemaal afhankelijk te maken van de staat.

Dit alles moet snel gebeuren, want anders hebben onze eigenaren te maken met een revolutie.

Op dit moment is men druk bezig bovenstaand mechanisme te implementeren zoals iedereen kan zien.

En dan komt natuurlijk de vraag hoe de niet onderworpen eerder genoemde landen in dit alles passen.

Waarom die hele grote druk vanuit het Westen de afgelopen jaren en waarom nu de paniek?

Het grote probleem dat het WEF (sekte) heeft is dat landen als Rusland en China niet overgenomen kunnen worden op de manier zoals ze dat bij ons nu doen. Deze landen hebben geen torenhoge schulden in Westerse valuta hetgeen betekent dat onze eigenaren niet de eigenaren zijn van die landen. En dus kunnen ze die landen ook niet overnemen door de schuldenroute zoals ze dat bij ons wel kunnen.

Daarom zijn ze nu uit alle macht bezig om deze landen te verzwakken zoals door economische sancties en indien nodig militaire middelen. Ook betekent dit dat ze niet alleen Oekraïne zullen gebruiken als stormram, maar ook Taiwan voor China.

Het is voor onze eigenaren dan ook van het grootste belang dat ze erin slagen om Rusland en China te onderwerpen. Als de gehele Westerse economie gaat instorten, dan moet de rest van de wereld ook instorten.

Als het Westen qua economie onderuit gaat en er blijft een ander groot machtig blok over waar weinig aan de hand is, dan zal het een ramp worden voor het Westen en onze eigenaren.

We zullen dan afdalen naar een soort nieuw feodaal tijdperk en Europa zal niets meer te betekenen hebben op het wereldfront.

Om de Great Reset goed te kunnen laten werken, moet de hele wereld onderuitgaan. Rusland en China moeten koste wat het kost worden onderworpen, net zoals landen als India.

En zo komen we bij de Derde Wereldoorlog aan. Onze eigenaren zullen alles in het werk stellen om hun machtspositie te behouden en als dit betekent dat er een Derde Wereldoorlog moet komen, dan zal die komen.

De reden voor de grote paniek in Davos is dat het Oekraïne plan niet werkt zoals ze hadden gepland. In plaats van dat de Russen doodbloeden op het slagveld gebeurt dit met het leger van Oekraïne.

In plaats van dat de Russische economie aan alle kanten in elkaar stort, is het de Westerse economie. In plaats van dat Rusland steeds meer geïsoleerd raakt zijn wij in het Westen degenen die dat overkomt.

Niets werkt zoals het moet voor het WEF en daar komt nog eens bovenop dat Europa alle troefkaarten aan de Russen heeft gegeven.

Rusland is in staat om de complete Europese economie te vernietigen, dit door ervoor te zorgen dat de industrie niet verder kan draaien.

Zonder Russische grondstoffen is er geen Europese industrie en zonder industrie kan er geen belasting worden geheven om alle uitkeringen en pensioenen te betalen.

Rusland bevindt zich nu in een positie dat als ze willen ze morgen de industrie bij ons volledig kunnen torpederen.

Wanneer dit gebeurt, dan zullen er uiteraard ook koppen gaan rollen in Davos en dat weten ze.

Daarom heerst er paniek in de elitaire kringen en daarom heerst daar angst. Volgens Bartal is de enige manier vooruit voor hen het forceren van een Derde Wereldoorlog.

Eigenlijk is onze enige hoop om dat te voorkomen dat de bovengenoemde ‘dwarsliggende’ landen samen een blok vormen en alles wat het giftige Westen is, buitensluiten en bovenal zich niet laten provoceren.

Op die manier houden zij hun eigen cultuur en historie intact terwijl die van ons per dag meer verdwijnt.

Ook zouden bovengenoemde landen uit alle internationale organisaties moeten verdwijnen volgens Baltar. Clubs zoals de V.N. en de WHO.

Een ander, maar meer onwaarschijnlijk, scenario is dat er hier in het Westen bepaalde leiders wakker zullen schrikken. Dit zal echter heel moeilijk worden, zo niet onmogelijk omdat de WEF als een soort octopus overal zijn tentakels heeft.

De adder onder het gras is dan ook: Hoe beter Rusland het doet, des te groter de kans op die Derde Wereldoorlog.


Bron:
https://niburu.co/37-artikelen/wereld/17525-onze-eigenaren-beginnen-in-paniek-te-raken


MUST READ:

De economie is volledig kapot, maar de media zwijgen en politici blijven lachen – door Martin Vrijland

Check ook de reacties onder dit artikel.

Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is

Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is

Paus Franciscus ‘heeft vanaf het begin zijn rol verraden, en de globalistische ideologie gepromoot’ –  Historische strijd van Kwaad tegen Goed, van Duisternis tegen Licht’

De uit de kokers van het WEF, de VN/WHO en Bill Gates afkomstige ‘Grote (Groene) Reset’, zoals die ook in Nederland onverkort door het klimaat-virus regime Rutte wordt uitgevoerd, is volgens de bekende aartsbisschop Carlo Maria Vigano, de voormalige pauselijke afgevaardigde voor de VS, een ‘wereldwijd complot tegen God en de mensheid’, waarmee al onze vrijheden ‘zullen worden vernietigd.’ Vigano waarschuwt in een open brief aan president Trump dat hij nog de enige muur is tegen deze oorlog van de globalisten tegen de mensheid. ‘De vijand heeft Satan aan zijn kant, hij die alleen maar kan haten… maar deze Grote Reset zal falen.’

In de brief, die is gedateerd op 25 oktober, begint Vigano al in eerste regel dat ‘het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijd complot tegen God en de mensheid… Ik schrijf u te midden van het zwijgen van zowel de burgerlijke als religieuze autoriteiten. Dat u mijn woorden mag aanhoren als ‘een stem van een die roept in de woestijn’. (Joh.1:23).’

‘Zoals ik al schreef in mijn brief in juni zijn de machten van het Kwaad in dit historische moment opgesteld in een alomvattende strijd tegen de machten van het Goede; de krachten van het Kwaad blijken machtig en georganiseerd te zijn in hun verzet tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, en in de steek zijn gelaten door hun wereldlijke en spirituele leiders.’

‘We ervaren dagelijks deze steeds heviger wordende aanvallen van degenen die de basis van onze samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor je land, en vrijheid van onderwijs en onderneming. We zien hoe staatshoofden en religieuze leiders deze zelfmoord van de Westerse cultuur en zijn christelijke ziel in de hand werken door burgers en gelovigen hun fundamentele rechten af te pakken, in naam van een gezondheidscrisis die zich meer en meer volledig ontpopt als een instrument voor de oprichting van een onmenselijke anonieme (lett. ‘faceless’ = gezichtsloze = mondkapjes) tirannie.’

‘Er is een wereldwijd plan dat de Grote Reset wordt genoemd gaande. De architect is een globalistische elite die de hele mensheid wil onderwerpen met dwangmaatregelen, die de vrijheden van individuen en hele bevolkingen drastisch beperken. Dit plan is in allerlei landen reeds goedgekeurd en gefinancierd; andere landen zitten nog in een beginfase. Achter de wereldleiders, die medeplichtig zijn en uitvoerders zijn van dit helse project, zitten meedogenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren, waarmee ze hun agenda promoten.’

‘Het doel van deze Grote Reset is het opleggen van een medische dictatuur, gericht op het afdwingen van vrijheidsdodende maatregelen. Dit wordt verborgen achter verleidelijke beloften van een basisinkomen en het kwijtscheden van schulden. De prijs voor deze concessies van het IMF is het afstand doen van privé bezit, en het volgen van een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21, zoals deze door Bill Gates wordt gepromoot, in samenwerking met de grote farmaceutische groepen.’

‘Naast de enorme economische belangen die de promotors van de Grote Reset motiveren, zal het afdwingen van vaccinaties gepaard gaan met een verplicht gezondheidspaspoort en een digitale ID, met ‘contact tracing’ van de hele wereldbevolking als gevolg. Degenen die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in interneringskampen, of onder huisarrest worden geplaatst. Al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.’

‘Meneer de president, ik vermoed dat u er reeds van op de hoogte bent dat de Grote Reset in sommige landen tussen het einde van dit jaar en het eerste kwartaal van 2021 zal worden geactiveerd (nu de spoedwet is aangenomen hoort Nederland daar overduidelijk ook bij – X.). Voor dit doel zijn nog meer lockdowns gepland. Officieel zullen die worden gerechtvaardigd door een zogenaamde tweede en derde golf van de pandemie. U weet heel goed welke middelen worden ingezet om paniek te zaaien, en draconische beperkingen van individuele vrijheden te legitimeren.’

‘Dit zal een gekunstelde wereldwijde economische crisis veroorzaken. Volgens de bedoelingen van diens architecten zal deze crisis de toevlucht van landen naar deze Grote Reset onomkeerbaar maken. Daarmee wordt de finale klap uitgedeeld aan een wereld wier bestaan, en de herinnering daaraan, zij compleet willen opheffen.’

‘Maar deze wereld, meneer de president, bevat mensen, gevoelens, instituten, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die niet als robotten handelen, die niet als machines gehoorzamen, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, en die worden samengebonden door een spirituele band die zijn kracht van boven krijgt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer in het begin van de tijd deed met zijn ‘non serviam’ (‘ik zal niet dienen’).’

‘We beseffen goed dat veel mensen zich ergeren aan deze verwijzing naar de botsing tussen Goed en het Kwaad, en aan het gebruik van ‘apocalyptische’ termen, die volgens hen alleen maar boosheid* en verdeeld zaaien (* lett. ‘geesten kwaad maakt’). Het wekt geen verbazing dat de vijand boos is ontdekt te zijn, precies wanneer hij denkt dat hij het fort dat hij ongestoord wil veroveren, heeft bereikt.’

‘Het is echter wonderlijk dat niemand alarm slaat. De reactie van de deep state op degenen die dit plan afwijzen loopt stuk en is onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net nu de medeplichtigheid van de mainstream media erin geslaagd was om de transitie naar de Nieuwe Wereld Orde bijna pijnloos en onopgemerkt te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het daglicht.’

‘Tot voor een paar maanden geleden was het eenvoudig om ‘complotdenkers’, degenen die deze vreselijke plannen die we nu tot in het kleinste detail voor onze ogen uitgevoerd zien worden, afwijzen, te belasteren. Tot afgelopen februari had niemand ooit kunnen denken dat mensen in al onze steden gearresteerd zouden worden voor het lopen op straat, voor een luchtje scheppen, voor het willen open houden van hun zaak, en voor het naar de kerk willen gaan op zondag. Toch gebeurt dit nu over de hele wereld, zelfs in het pittoreske Italië, dat veel Amerikanen een klein en betoverend land vinden, met zijn oude monumenten, kerken, charmante steden en karakteristieke dorjes.’

‘Maar terwijl de politici zich in hun paleizen hebben opgesloten en hun decreten als Perzische stadhouders uitvaardigen, gaan bedrijven kapot, sluiten winkels, en mogen mensen niet meer leven, reizen, werken en bidden. De desastreuze psychologische gevolgen van deze operatie zijn reeds zichtbaar, beginnend met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, die gescheiden zijn van hun vrienden en klasgenoten, en hun lessen thuis alleen achter de computer moeten volgen.’

‘In de Heilige Schrift spreekt Paulus over de ‘tegenstander’, de manifestatie van het ‘geheimenis der wetteloosheid’ (de kathèkon, 2 Tess. 2:6-7). In de religieuze sfeer is de Kerk, met name het pausschap*, het obstakel tegen het kwaad, in de politieke sfeer zijn dat degenen die de oprichting van de Nieuwe Wereld Orde willen verhinderen.’

(* Het zal onze vaste lezers duidelijk zijn dat ik daar totaal anders over denk. Het pausschap / Vaticaan is niet alleen onder Franciscus, maar altijd al een van de kernonderdelen van dat wereldwijde onderdrukkings- en overheersingssysteem, dat sinds een jaar of 30 is omgelabeld naar de ‘Nieuwe Wereld Orde’, geweest. – X.).

‘Het is nu duidelijk dat degenen die de Stoel van Petrus bezet (paus Franciscus) vanaf het allereerste begin zijn rol heeft verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en promoten, en de deep church, die hem vanuit hun rangen hebben gekozen, te steunen.’

‘Meneer de president, u heeft duidelijk gesteld dat u het land wil verdedigen – One Nation under God, de fundamentele vrijheden, en de niet onderhandelbare waarden die ons nu worden afgenomen, waar nu tegen gestreden wordt. Het is u, beste president, die de ‘tegenstander’ is van de deep state, van de definitieve aanval van de kinderen der duisternis.’

‘Daarom is het noodzakelijk dat alle mensen van goede wil overtuigd worden van het enorme belang van deze aanstaande verkiezingen: niet zozeer vanwege een of ander politiek programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw acties die deze wereld – met name in historische context -, onze wereld, die zij met lockdowns willen opheffen, het beste belichaamt. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijke ras, hij die een ‘mensenmoordenaar van den beginne’ is (Joh.8:44).’

‘Rondom u hebben degenen die u als het laatste bolwerk tegen deze wereld dictatuur zien, zich met geloof en moed verzameld. Het alternatief is te stemmen op een persoon die gemanipuleerd wordt door de deep state, die ernstig gecompromitteerd is door schandalen en corrupte, en die de VS zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio (= de naam van Paus Franciscus) de Kerk aandoet, wat premier Conte Italië aandoet, president Macron aan Frankrijk, premier Sanchez aan Spanje, (premier Rutte aan Nederland), en zo voorts.’

‘Door de afpersbare natuur van Joe Biden – net als die van de prelaten van de ‘magische cirkel’ van het Vaticaan – zal blijken dat hij gewetenloos zal worden gebruikt, en illegitieme machten zal toestaan om zich met zowel het binnenlandse beleid als met de internationale balans te bemoeien. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand hebben klaarstaan die nog erger is dan hij, en die hem zal vervangen zodra de mogelijkheid zich voordoet.’ (Hij bedoelt waarschijnlijk Bidens runner-up Kamala Harris, een extreemlinksgroene en uitgesproken anticonservatieve activist – X.).

‘En toch, te midden van deze sombere toestand, deze ogenschijnlijk niet te stoppen opmars van de ‘Onzichtbare Vijand’, rijst er hoop. De tegenstander weet niet hoe lief te hebben, en begrijpt niet dat een basisinkomen en het schrappen van hypotheken om de massa te onderwerpen, om hen te overtuigen zich als vee te laten brandmerken, niet voldoende is.’

‘Dit volk, dat al te lang het misbruik van een haatdragende en tirannieke macht heeft moeten verduren, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en opheffing van zijn identiteit; het begint de waarde van gezins- en sociale banden te begrijpen, van de banden van geloof en cultuur, die eerlijke mensen met elkaar verenigen.’

‘Deze Grote Reset is gedoemd te falen, omdat degenen die dit hebben gepland niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die klaar staan de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, hun geliefden te beschermen, en hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven. De uniforme onmenselijkheid van het globalistische project zal hopeloos in stukken breken dankzij de standvastige en moedige tegenstand van de kinderen van het Licht.’

‘De vijand heeft Satan aan zijn kant, hij die enkel weet hoe te haten. Maar aan onze kant hebben wij de Almachtige God, de Heer der heerscharen die staan opgesteld voor de strijd, en de (‘meest heilige maagd’**), die de kop van de oude slang zal vermorzelen. ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom.8:31).’

(** Blasfemische (en ook nog eens on-Bijbelse) omschrijving van de moeder van Jezus tussen haakjes en aanhalingstekens gezet. Sommige dingen gaan mij echt te ver om zo over te nemen, zelfs als het een citaat is. – X.).

‘Meneer de president, u bent zich er goed van bewust dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur beschouwd worden als de verdedigende muur waar de voorstanders van het globalisme de oorlog aan hebben verklaard. Vertrouw op de Heer, wees gesterkt door de woorden van de apostel Paulus: ‘Alle dingen kan ik aan door Hem, die mij kracht geeft (Fil.4:13).’

‘Een instrument zijn van Goddelijke voorzienigheid is een grote verantwoordelijkheid, waar u absoluut alle genade voor zult ontvangen die u nodig heeft, omdat ze vurig over u wordt afgesmeekt door de vele mensen die u met hun gebeden ondersteunen. Met deze hemelse hoop, en de verzekering dat ik voor u zal bidden, voor de First Lady, en voor uw medewerkers, geef ik u met al mijn hart mijn zegen. Carlo Maria Viganò, aartsbisschop van Ulpiana, voormalige apostolische nuntius voor de Verenigde Staten van Amerika.’ (1)

Hoewel velen net als ik niet veel ophebben met de Katholieke Kerk, is het zaak in deze cruciale tijd, die inderdaad ‘apocalyptisch’ lijkt te zijn, elkaars verschillende insteken te respecteren en daar overheen te kijken, en gezamenlijk één vuist vormen in de strijd van degenen die Vigano ‘de kinderen van het Licht’ noemt, tegen die van de Duisternis en het Kwaad, die ook in ons land – nota bene met hulp en instemming van twee christelijke partijen – helaas al heel ver gevorderd zijn met hun finale machtsgreep tegen al het menselijke, en tegen alles wat ons lief is.


Bronnen:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/aartsbisschop-vigano-waarschuwt-trump-dat-grote-reset-wereldwijd-complot-tegen-mensheid-en-god-is/

https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2020/10/Archbishop-to-Trump.pdf

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/conspiracy/archbishop-vigano-warns-trump-of-great-reset-is-to-destroy-our-freedom/

https://www.lifesitenews.com/news/abp-vigano-warns-trump-about-great-reset-plot-to-subdue-humanity-destroy-freedom

Namen op vluchtmanifesten Epstein binnenkort onthuld: ‘Paniek onder rijken en machtigen’

Namen op vluchtmanifesten Epstein binnenkort onthuld: ‘Paniek onder rijken en machtigen’

De Amerikaanse Maagdeneilanden, waar Jeffrey Epstein een huis had, willen de logboeken van zijn vier helikopters en drie vliegtuigen inzien. Zijn rijke en machtige vrienden zijn nu in paniek, schrijft de Daily Mirror.

De minister van Justitie van de Amerikaanse Maangdeneilanden, Denise George, wil naast de passagierslijsten ook eventuele notities ontvangen die de piloten hebben gemaakt of meldingen van verdacht gedrag.

George wil de namen en contactgegevens van eenieder die voor de piloten heeft gewerkt of die contact heeft gehad met Jeffrey Epstein of zijn passagiers.

Piloot David Rodgers overhandigde in 2009 logboeken waaruit bleek dat prins Andrew, Bill Clinton, Kevin Spacey en Naomi Campbell meevlogen met Epstein’s ‘Lolita Express’. Hoofdpiloot Larry Visoski, die meer dan 25 jaar voor de pedofiel werkte, heeft zijn logboeken nog niet overhandigd.

Er heerst paniek

Volgens een ingewijde zijn de vluchtgegevens die Rodgers heeft verstrekt een post-it in vergelijking met het materiaal dat George via een dagvaarding boven water wil halen. “Er heerst paniek onder de rijken en machtigen.”

In juli zijn op verzoek van de rechtbank in New York zo’n 80 documenten openbaar gemaakt over de omgang die Ghislaine Maxwell had met Epstein. Maxwell, vertrouwelinge en ex-vriendin van Epstein, wordt verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik.

Tussen het openbaar gemaakte materiaal zaten onder meer vluchtlogboeken van de privéjets van Epstein en politierapporten uit Palm Beach in Florida, waar Epstein een villa had en met regelmaat meisjes liet langskomen.

[Mirror, The Sun]


Bron:
https://www.ninefornews.nl/namen-op-vluchtmanifesten-epstein-binnenkort-onthuld-paniek-onder-rijken-en-machtigen/


Hoewel ik niet alles weet, is het wel interessant om dit te onderzoeken:

Donald Trump kreeg Melania via Jeffrey Epstein
https://wakkeren.nl/donald-trump-kreeg-melania-via-jeffrey-epstein/

President Trump door “arrestatie” Ghislaine Maxwell uitgeschakeld ???
https://wakkeren.nl/president-trump-door-arrestatie-ghislaine-maxwell-uitgeschakeld/

Bill Clinton bezocht pedo-eiland ‘met 2 jonge meisjes’. Waarom is dit geen voorpaginanieuws?
https://wakkeren.nl/bill-clinton-bezocht-pedo-eiland-met-2-jonge-meisjes-waarom-is-dit-geen-voorpaginanieuws/

Bill Gates: IQ komt met de miljarden
https://wakkeren.nl/bill-gates-iq-komt-met-de-miljarden/

Hoelang houden de koninklijken nog stand?
https://wakkeren.nl/hoelang-houden-de-koninklijken-nog-stand/

Dramatische toename van seksueel misbruik van kinderen in Europa
https://wakkeren.nl/dramatische-toename-van-seksueel-misbruik-van-kinderen-in-europa/

De ongekende macht van BlackRock..!
https://wakkeren.nl/de-ongekende-macht-van-blackrock/

Alle politici liegen, maar Trump spant de kroon
https://niburu.co/buitenland/15457-alle-politici-liegen-maar-trump-spant-de-kroon

De schokkende waarheid waarom belastingaangiftes van Trump verborgen blijven
https://niburu.co/buitenland/15524-de-schokkende-waarheid-waarom-belastingaangiftes-van-trump-verborgen-blijven

Beter dan dit krijg je het niet! De clash tussen de media en de werkelijkheid!

Beter dan dit krijg je het niet! De clash tussen de media en de werkelijkheid!

Waarheid slaat Spaanse media keihard om de oren!

MILJOENEN Spanjaarden kregen een aangename verrassing te zien tijdens het ochtendprogramma van de Spaanse staatsomroep TVE.

Zie dit als NIEUWSUUR dat het ziekenhuis belt.

Het normaal gesproken zwaar gescripte ochtendprogramma van de staatsmedia dacht een routine interview te houden met een arts uit een ziekenhuis in Madrid. Maar dat liep anders!

Heerlijke video die veel mensen wakker heeft geschud. Sinds deze video gaan de demonstraties non-stop door en heeft veel Spanjaarden wakker geschud. (bron) (bron) (bron)

Zie het contrast tussen de paniekbeelden van de media en de waarheid uitgesproken door deze arts.

Eigenlijk heel triest. Door fataal beleid van corrupte politici en de media zijn miljoenen levens verwoest. Maar toch doet het goed te zien dat het net zich steeds meer lijkt te sluiten.

KIJK EN GENIET! Luis de Benito.


Beter krijg je het niet! Arts vernietigt Spaanse media over pandemie

24/7 paniek zaaien. De media geeft het zelfs toe in deze video. Het zegt zoveel over de media en in wat voor wereld deze mensen leven.

De media heeft steeds minder aanspreekpunten uit de medische hoek die nog meegaan in dit overduidelijke circus. Alleen heeft de media het zelf nog niet door.

Alleen wat de media niet in de gaten heeft, is dat er een HELE GROTE GROEP artsen is die zichzelf “Medicos por la Verdad” noemen. Artsen voor de waarheid.

Afgelopen week liep de media dan eindelijk tegen de verkeerde aan. Dr. Luis de Benito!

De verkeerde voor hen, wel te verstaan. Eindelijk, na zoveel maanden onrecht, bangmakerij en eenzijdigheid, kwam dit! En de Spanjaarden die wakker zijn snakten ernaar want dit heeft vele mensen de ogen geopend.

En dan komt de ware aard van de door en door corrupte media naar boven aan het einde van de video.

Er zijn nu dagelijks demonstraties in het land, tegen de plandemie, de maatregelen, de mondkapjes en tegen Pedro Sánchez zelf. (bron) (bron) (bron)

Bron:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/doctor-benido-coronavirus-manana/5646142/


Bron:
https://commonsensetv.nl/beter-dan-dit-krijg-je-het-niet-de-clash-tussen-de-media-en-de-werkelijkheid/