Selecteer een pagina
Asieldwangwet (Spreidingswet) plus Omgevingswet (1 januari 2024) maken onteigening mogelijk – door Martin Vrijland

Asieldwangwet (Spreidingswet) plus Omgevingswet (1 januari 2024) maken onteigening mogelijk – door Martin Vrijland

Terwijl alle aandacht gericht is op de politieke volksverlakkerij van een kabinetsformatie die onder druk komt omdat de Eerste Kamer in de VVD toch voor de Asieldwangwet (ook wel Spreidingswet genoemd) gestemd heeft, is er iets anders dat nergens genoemd wordt. We hebben slechts de bevestiging gezien van wat u hier allang gehoord had: demissionair is totalitair. De rest is allemaal discussie voor de bühne. Het volk moest even denken dat de nieuwe politieke garde ze wel zou komen redden. En dus speelt Wilders de gebeten hond en speelt Yeşilgöz-Zegerius de vermoorde onschuld.

En terwijl het volk afgeleid werd met een goed getimede moord in Weiteveen en de Asieldwangwet aangenomen werd, is er iets anders aan de hand waar niemand het over heeft. Die alarmerende ontwikkeling is heel slim opgevangen door eerdere Kamer discussies waarin JA21 even de rol van criticaster mocht spelen. Ja, al die Kamerdebatten zijn acteerwerk voor de bühne, maar dit was wel een heel prachtig voorbeeld daarvan. JA21, bij hoofde van Joost Eerdmans, stelde op 23 februari 2023 de vraag over mogelijke onteigening via de Asieldwanget aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (citaat uit het verslag):

Vraag 3
Deelt u de conclusie dat gemeenten derhalve als gevolg van uw dwangwet de deur naar onteigening openzetten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 3
De Raad van State heeft op 6 februari jl. haar advies gepubliceerd ten aanzien van het wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Het wetsvoorstel is op 24 maart jl. in de Ministerraad besproken en wordt voorgelegd ter behandeling aan de Tweede en daarna de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat geen bepalingen die onteigening mogelijk maken. Onteigening is dus onder deze wet geen optie.

En daarmee was de gehele bevolking weer even gerust gesteld en leek de kous af te zijn. Tenslotte lezen we de Telegraaf en de kritische mens kijkt ‘s avonds naar OP1 en diegenen die echt wakker zijn kijken naar Blckbx en dan ben je gewoon zeer goed op de hoogte. Toch?

Wat echter nergens vermeld wordt is dat er nog een andere wet is aangenomen die per 1 januari 2024 in werking getreden is. Deze nieuwe wet heeft een mooie en onschuldige naam gekregen, namelijk ‘de Omgevingswet‘. Het leuke van deze wet is dat hij de Onteigeningswet grotendeels vervangt, maar omdat de naamgeving geen negatieve trigger geeft, is er niemand die er om maalt. Onbewust denken we bij Omgevingswet toch aan iets met onze omgeving en dat is prima, zolang het maar niet het alarmerende woord ‘onteigening‘ bevat. En toch gaat die wet daarover.

Die Omgevingswet regelt dus de onteigening. En dat gaat bij koninklijk decreet: de Kroon. De rechter doet de uitspraak. De onteigende mag zijn mening geven (lees: geen bezwaar opwerpen) via een advocaat, maar het besluit wordt onherroepelijk genomen door de rechtbank. Aan wie zweren de rechters ook al weer trouw? Ja, helemaal goed! Rechters handelen voor en namens de Kroon. En dan is het niet wachten tot het vonnis. Nee, het besluit wordt per direct notarieel verwerkt op de dag van de uitspraak (zie hier).

Wat houdt dat in? Dat houdt in dat u dacht dat de Asieldwangwet wel vervelend was, want dan kan een gemeente gedwongen worden meer asielzoekers op te nemen, maar op zijn minst was u dan toch beschermd tegen onteigening, want Joost Eerdmans had daar dan toch een mooie rol in vervuld. Hulde aan JA21! Hulde aan Joost Eerdmans!

Maar, oeps! Dat blijkt dus in een andere wet gestopt te zijn. En de combinatie van die twee wetten maakt onteigening dus wel degelijk mogelijk. Het is de kroon die u zal onteigenen en dat mag zonder duidelijke opgave van reden. Slim hè! U wordt besodemieterd en bedrogen, bestolen en voorgelogen door acteurs genaamd politici.

Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/asieldwangwet-spreidingswet-plus-omgevingswet-1-januari-2024-maken-onteigening-mogelijk/


MUST READS:

COVID-vaccins: ontworpen voor depopulatie?

Het niet kunnen bewijzen dat het virus bestaat

Pfizer’s geheime (smoking-gun) document: hun dodelijke COVID-vaccin

Toxicologie versus Virologie: Rockefeller Instituut en de criminele polio fraude

Centrale banken voeren een VERNIETIGENDE ACTIVITEIT uit

ZIJ WISTEN HET – COVID ‘vaccins’ waren dodelijke injecties

Als iedereen dit weet, dan wordt misschien alles anders

Werkten de Britse staat en de Zionistische organisatie samen om via de Tweede Wereldoorlog de staat Israël te realiseren? – door Martin Vrijland

Rood alarm: miljarden deeltjes vreemd DNA gevonden in flesjes COVID-vaccins – Is DAT genoeg om je van de injectie af te houden?

Er is nog steeds een enorm gebrek aan basiskennis over de RNA COVID-vaccins / Stel je een kernraket voor ter grootte van één atoom

Worden er straks vliegtuigen gebruikt om de bevolking te vaccineren?

Er zijn van die heel bizarre ‘toevalligheden’

Check ook de reacties onder dit artikel.

Boeren willen de Sloopregeling voor Nederland stoppen

Boeren willen de Sloopregeling voor Nederland stoppen

Het regime Rutte gaat onder dekking van een “killer-test-virus” over lijken bij de verwezenlijking van de Stadstaat Nederland en gaat onverdroten door met de uitverkoop van ons grondgebied. Klik op onderstaande link:

Boeren kondigen code Oranje af.

De Sloopregeling van ons land wordt verwoord in de Staatscourant en is een voorloper op alle Afbraakregelingen die voor de Nederlanders in het verschiet liggen.

Farmers Defence Force slaat alarm, want:

Boeren die in een straal van 10 km rondom een N2000 gebied uitgekocht worden of hun vergunning kwijtraken krijgen daarbij een beroepsverbod voor het leven. Deze boeren mogen nooit weer een veehouderij voeren, of deelnemen aan een maatschap of samenwerkingsverband.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-57568.pdf

In de Staatscourant staat het plan van aanpak. Ondertekend door de Minister van Landbouw, toch de belangenbehartiger van de boeren, nietwaar? Inderdaad: NIET WAAR.

De boeren willen optrekken naar één van de door onze aangekochte en duur onderhouden koninklijke paleizen, om de “ultieme Eindbaas” te vragen iets te DOEN. U weet, “doen” is een werkwoord, het is bekend in hoeverre de “ultieme Eindbaas” – in schrille tegenstelling tot de boeren – enige affiniteit met “werkwoorden” heeft. De boeren zouden het hem kunnen proberen aan zijn verstand te peuteren. Hopelijk is de man thuis…..

Omdat de “regeling” al op 1 november j.l. is ingegaan, is niets doen een levensgevaarlijke optie, niet alleen voor de boeren, maar voor ALLE Nederlanders. Farmers Defence Force eist het volgende:

Nu Rutte III er voor heeft gekozen de Nederlandse boeren te degraderen tot “ongewenste elementen in het landschap” is de Koning ons laatste en enige hoop. Waarom vragen we de tussenkomst van de Koning?

Om te bewerkstelligen dat Rutte III:

  • Alle onderdelen in de Omgevingswet – inclusief de stikstofplannen – pas laat behandelen in de Kamers als het publieke debat en gesprekken met verantwoordelijke politici, weer op een normale manier gevoerd kunnen worden, na de lockdown en als beperkingen voor COVID-19 zijn opgeheven.
  • Alle onderdelen van deze wet vooraf toetst aan de Nederlandse Grondwet, de Grondrechten van alle Nederlandse burgers en het Handvest EU!
  • Het beroepsverbod in de opkoopregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant per direct verwijdert: dit verbod is in strijd met onze rechten, voortvloeiend uit het Handvest Grondrechten EU.

De regering is samengesteld uit de “koning” en zijn ministers. De “koning” is minstens zo verantwoordelijk voor de Afbraakregeling Nederland. Dit land moet een 30 miljoen mensen tellende Hanzestad onder regie van de EU worden, zoveel is wel duidelijk.

Niet alleen de boeren hebben hier een taak, ALLE Nederlanders moeten hiertegen in opstand komen. Ons grondgebied wordt volgestort met beton en asfalt en de “natuur” wordt misbruikt om grondbezit te nationaliseren, vooral dat van de boeren. Dan moet je vooral beginnen over de stikstofnorm en die manipuleren, zoals je de COVID-pandemie kunt manipuleren. In ieder geval is luisteren naar onderstaande leugenaar verspilde moeite.

Toetsing aan de gemankeerde grondwet?

Er komt ook nog eens aan de orde, dat het in dit luilekkerland voor de heersende elite zo is geregeld, dat het grondwettelijk is verboden wetten te toetsen aan de grondwet. Niet dat wij daar voor hebben kunnen kiezen, maar het regime Rutte zal zich er ongetwijfeld op beroepen. De “koning” zal geen meter bewegen, aangezien hij voor zichzelf heeft geregeld dat hij onschendbaar is en al heeft gezegd, dat hij alle wetten bij het kruisje tekent. Als hij tijd heeft….

Toch moeten de boeren massaal worden gesteund bij deze actie, niets doen is geen optie. Zij willen de sloopregeling voor Nederland een halt toeroepen, wie kan daar tegen zijn behalve wat NSB’ers van het Nieuwe Normale?

Echt veranderen zal er overigens pas iets, als dit ondemocratische regime is gevallen. Inclusief de volledig te onteigenen “koning”, de ultieme Eindbaas die om allerlei redenen nergens recht op heeft.

Een jaar geleden schreef deze krant:

Die ultieme Eindbaas kan eigenlijk ook wel een bijdrage leveren, aangezien we deze instelling riant betalen. Niet alleen betalen in harde valuta, maar ook belastingen voor hen betalen, onderhoud aan hun paleizen betalen, hun eindeloze rij privileges verschaffen, het is een ongekende weelde, die wij voor deze instelling in stand houden. Als tegenprestatie brengt hij jaarlijks een bezoekje aan de voedselbank, om te kijken hoe het er met zijn onderdanen voor staat.


Bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/11/05/boeren-willen-de-sloopregeling-voor-nederland-stoppen/

https://farmersdefenceforce.nl/de-rovers-van-rutte-iii-en-de-meest-achterbakse-wetgevingsoperatie-ooit/


17 NOVEMBER BOERENOPSTAND TEGEN ‘GENOCIDE OP BLANKE BOEREN’ IN NEDERLAND
https://commonsensetv.nl/17-november-boerenopstand-tegen-genocide-op-blanke-boeren-in-nederland/


Nederland is een illegale nepstaat
https://wakkeren.nl/nederland-is-een-illegale-nepstaat/