Selecteer een pagina

Dat is wat Mark Rutte ons, reagerend op een vraag over de Oekraïne, tenminste liet weten. ¨Die oorlog daar, dat is de onze¨, zei de Minister President van de toenemend Verlaagde Landen, bijna als bijkomstigheid. Hij voegde er nog aan toe dat we het daar over eens moeten worden. De Eerste en Tweede Kamer, die voor een oorlogsverklaring nodig zijn, liet hij gemakshalve links liggen. Het LeugenBeest wil ten strijde! De puinhopen achter hem kunnen zijn interesse niet wekken. Voorwaarts!

In vroeger dagen was oorlog vrij duidelijk en recht door zee: je wist wie je vijand was en waarom je tegen hem vocht. Daarbij kon je in een waan verkeren qua motivatie, maar waar de grens van de tegenstander lag, dat was duidelijk. Nu is daar Premier Langneus die zijn snuiter niet kan houden, niet namens het volk dan wat slapers spreekt en zegt dat we in oorlog zijn. Kan ie allemaal zeggen, het woord ´oppositie´ betekent in Haagse kringen iedere nieuwe dag weer wat minder. De oppositie die werkelijk openlijk spreekt over wat ze ziet gebeuren herken ik steeds weer in mensen van de club Forum voor Democratie. Proteststemmen van anderen ontberen de doortastendheid van de FvD, duwen, voor de vorm, wat terug terwijl ze achteruit boeren. Principieel en Oorspronkelijk zijn is er voor hen niet bij, daarom zijn ze te manipuleren. In feite lijden ze aan het euvel dat ze menen te bestrijden: onoprechtheid.

De term ´politieke correctheid´ staat voor de wens tot een taal te komen waarbij niemand meer gekwetst kan worden, kortom, een taal zonder bloed en leven. Onder dit goedertieren vaandel van beste intentie en deugd, wordt de iedere vorm van oorspronkelijke natuur en authentiek gevoel van identiteit de nek om gedraaid. De robotisering van het volk verloopt grotendeels via de taal, via labels die de mensen gaan geloven en vervolgens als ´feiten´ in hun brein hanteren, waardoor ze de misleiding niet meer kunnen detecteren. Volksstammen staan nu waanwijs en ´progressief´ te doen, ze zijn woke. Als dat progressief is dan hoeft de toekomst van mij niet, maar het is verre van progressief; het is achterlijk, ingekaderd en loopt in vaste groeven.

Ik ben niet in oorlog. Ik vond het als kind al vreemd dat ik, eenvoudig om het feit dat in in Nederland geboren was, de Russen als vijand diende te beschouwen. Nadat ik mijn dienstplicht vervuld had heb ik om deze reden alsnog dienstplicht geweigerd. Ik kwam voor een trio militaire dienders met vele onderscheidingen te zitten en één daarvan vroeg me of ik, als mijn vriendin in het park dreigde verkracht te worden, niet in zou grijpen? Ik antwoordde: vanzelfsprekend grijp ik dan in, maar ik heb er geen wapens opgesteld voor het geval dat.

Het gebrek aan nuance: omdat ik de veiligheid van mijn vriendin voorsta zou ik ook moeten instemmen met wat een stelletje barbaren op pluche menen dat moet gebeuren; zij stellen spontane actie gelijk met wapentoevoer naar de Oekraïne, en als ik Rutte zo hoor, mogelijk ook weldra manschappen. Ik bedoel: mensen-met pennissen-en-vagina´s-schappen. Soldaten aller landen, gehoorzaam nooit meer, en vrede is een feit.

En dan heb je de trollen nog. Die zijn altijd op oorlogspad. Maar ´de trollen´ bestaan niet, iedere trol is een uniekheid op zich die zichzelf echter niet wenst te kennen. Daarom moet de oorzaak voor het gebrek aan welbevinden van de trol buiten de trol gevonden worden, en liefst vindt de trol daarbij gelijkgestemden om gebrek aan zelfinzicht mee te maskeren. Samen blind en dit dan zien noemen. Mooi te zien dat velen die trollenaanvallen te verduren krijgen hier hun eigen afstemming mee vinden. Willem Engel veert wat mee, reflecteert, roept mensen op de aanvallers wat liefde te zenden. Rob Scholte toont vele tweets van het trollenleger, zonder commentaar, en krijgt dan als reactie op deze prachtige demonstratie van freedom of speech weer narigheid over zich heen vanuit andere hoek. Ik verheug me in de mensen die geen compromissen sluiten met wat ze in alle oprechtheid als juist zien. Dan kunnen er altijd vergissingen optreden, maar juist het uitgangspunt draagt zorg voor herstel hiervan. Dit is bij trollen onmogelijk, dus we hoeven verder niks met hen.

Conclusie: er is geen oorlog. Vechten is een persoonlijke actie, en wie niet meedoet die doet niet mee. Rutte en zijn trawanten kunnen zeggen wat ze willen, de democratie is dood en hun stem ongeldig.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/