Selecteer een pagina

De wereld was al krankjorum, maar het was blijkbaar nog niet genoeg; dagelijks en in versneld tempo wordt de waanzin opgeschroefd. Eerst was er het valse virus, toen kwam het valse vaccin waarvan, – omdat het niet werkt, wel schaadt –, meerdere doses nodig werden geacht. Wie in dit schandalig verhaal niet mee wensten te gaan werden al snel als gevaarlijke desinformanten weggezet. Ze werden gelabeld als complotdenkers, wappies, zelfingenomen asociale wezens, kortom, tegen wie nog eenvoudig feiten konden waarnemen was een hetze gestart. Zo kregen we goed te zien wie, – hoe groot de dwaasheid van wat hen werd voorgespiegeld ook was –, volgzaam naar de overheid bleven en wie authentiek rechtop bleven staan. Nou ja, de volgzamen zagen dit feitelijk niet, want ziende en volgzaam zijn gaan niet samen, blindheid bleek in veel gevallen een keuze te zijn.

Fake virus, prik na prik na prik, lockdown met gedragsregels, maskering letterlijk en figuurlijk de deugd, openheid de zonde. Het was niet langer aanbevelenswaardig oprecht te verkondigen wat je waarnam want dat kon mensen wel eens kwetsen. Het vrije woord ging in de ban en dit slijtageproces gaat voort alles wat het leven kwaliteit geeft uit te hollen, omdat iedereen politiek correct moet spreken, zoals het hoort, gehoorzaam. Het nieuwe normaal is volkomen mesjokke. Mannen worden zwanger en ´het zwakke geslacht´ bestaat niet meer, dat was een vergissing van de natuur; penissen winnen nu sportwedstrijden van mensen met een vagina. De uitrollende agenda is hard bezig op ieder levensgebied het aangeboren gevoel voor natuur, schoonheid en liefde te frustreren met als doel dit volledig uit de menselijke ervaring te wissen. De mens moet sowieso verdwijnen. Pfizer beweert al dat mensen die de prik hebben gehad in feite Pfizer´s technologie in zich meedragen, derhalve onder hun patent vallen. Ze zijn technisch gezien, in Pfizer´s ogen, hun bezit geworden.

Sinds de aanvang van deze corona fabel heb ik vele stukken geschreven om aan te tonen wat er zoal niet klopte aan deze mondiale misdaad, met bewijsstukken van wat ik beweerde erbij. Nu voel ik die behoefte niet meer, alles is wel gezegd. Wie nu nog niet willen zien volharden zo krachtig in hun standpunt dat de kans dat ze gaan horen tot een minimum is gedaald. Dat er tegenwoordig opeens vele ´onverklaarbare´ doden vallen onder jonge mensen, zelfs dat wekt hun argwaan niet en ´wetenschappers´ verzinnen wel weer termen voor en doen onderzoek naar dit ´mysterieuze´ verschijnsel. Zij die de prik niet namen speelden geen rol in de oversterfte, maar zo een feit maakt geen indruk meer bij de volgzamen, want de overheid verdient het niet gewantrouwd te worden. Dat zie je ook in de cultuur van de Tweede Kamer: de rol van de oppositie om de regering te controleren is allang in verval, waar de Kamervoorzitter graag een handje bij meehelpt.

Er komt nu weer een schijnargument op ons af waar we steeds vaker over zullen gaan horen: de mens heeft geen vrije wil, dus democratie is helemaal niet nodig. De argumentatie voor deze visie komt onder andere voort uit wetenschappelijk onderzoek dat zou hebben aangetoond dat, als een mens meent iets te beslissen, de beslissing in de hersenen feitelijk al gemaakt was. Dit is een puur materialistisch argument dat ervan uitgaat dat de mens zijn of haar (of x´s) hersenen is. Mensen geloven zoveel dat hen wordt voorgeschoteld, je zou bijna geloven dat vrije wil inderdaad bij hen niet meer bestaat en dat zelfbeschikking derhalve een onmogelijkheid is. Ik koop deze onzin echter niet.

De matrix wil de lichaam-geest controleren en de inwonende ziel kapen. Dit kan via ontelbare benaderingen waarbij zaktelefoon, computer en internet een hoofdrol spelen. Sta je dit toe? Als je durft te zien hoe je gebonden wordt, dan zie je ook hoe dit opgeheven kan worden. Er is geen intelligentie in de kwaadaardige agenda, louter psychopathische sluwheid die goed is te doorzien. Wees stil, zie dat de lichaam-geest je instrument en niet je wezen is, dan ben je niet te vangen. Wees vrij, altijd al.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

.