Selecteer een pagina
Voedseltekorten over zes maanden – De globalisten vertellen ons wat er daarna gebeurt

Voedseltekorten over zes maanden – De globalisten vertellen ons wat er daarna gebeurt

door Brandon Smith – 29 april 2022

Medio 2007 publiceerde de BIS, Bank voor Internationale Betalingen (de centrale bank der centrale banken) een verklaring waarin een naderende “Grote Depressie” werd voorspeld, veroorzaakt door een implosie van de kredietmarkt. Datzelfde jaar publiceerde het Internationaal Monetair Fonds ook waarschuwingen over “subprime ellende” die zou leiden tot bredere economische onrust. Ik was pas een jaar eerder, in 2006, begonnen met het schrijven van alternatieve economische analyses en ik vond het meteen vreemd dat deze enorme globalistische instellingen met verregaande invloed op de financiële wereld plotseling veel begonnen te lijken op die van ons in de vrijheidsbeweging.

Dit was 16 jaar geleden, dus veel mensen die dit lezen zullen het zich misschien niet eens herinneren, maar in 2007 waarschuwden de alternatieve media al enige tijd voor een dreigende deflatoire crash op de Amerikaanse markten en huizenmarkt. En, niet verrassend, de mainstream media was er altijd om al onze zorgen te ontkennen als “doemdenken” en “samenzweringstheorie”. Minder dan een jaar later kondigden de eerste bedrijven, overspoeld met derivaten, aan dat ze op het punt stonden failliet te gaan en alles zakte in.

De reactie van de media? Ze maakten twee zeer bizarre beweringen tegelijkertijd: “Niemand had het kunnen zien aankomen” en “We zagen dit op een kilometer afstand aankomen.” Mainstream journalisten probeerden zich op te werpen als de waarzeggers van de dag, alsof ze altijd al hadden gezegd dat de crash ophanden was, maar er waren slechts een handvol mensen die het echt hadden voorspeld en geen van hen was in de MSM. Ook het feit dat de BIS en het IMF ruim voor de crash hun eigen “voorspellingen” hadden gepubliceerd, werd genegeerd; de media deden alsof ze niet bestonden.

In de alternatieve media houden we de verklaringen en openlijke bekentenissen van de globalisten ZEER nauwlettend in de gaten, omdat zij zich niet bezighouden met dreigingsanalyse; maar met dreigingssynthese. Dat wil zeggen, als er iets heel erg mis gaat in de wereld op economisch gebied, dan blijken centrale bankiers en geldelites met aspiraties van een enkele gecentraliseerde economische autoriteit voor de wereld ALTIJD de hand te hebben in die ramp.

Om de een of andere reden vertellen ze ons graag wat ze van plan zijn te doen voordat ze het doen.

Het idee dat globalisten kunstmatig economische ineenstortingen creëren zal natuurlijk bekritiseerd worden als “samenzweringstheorie”, maar het is een FEIT. Voor meer informatie over de realiteit van opzettelijke financiële sabotage en de “orde uit chaos” ideologie van globalisten, lees mijn artikelen ‘Fed One Meeting Away From Creating A Doomsday Sinkhole’ en ‘What Is The Great Reset And What Do The Globalists Actually Want?’

De agenda van de Grote Reset, voorgesteld door het hoofd van het WEF, Klaus Schwab, is slechts één voorbeeld van de vele discussies die de globalisten in het volle zicht verborgen houden over hun plannen om de economische en sociale neergang te gebruiken als een “kans” om snel een nieuw één wereld systeem te vestigen, gebaseerd op socialisme en technocratie.

Het voornaamste probleem bij het onderscheiden van wat de globalisten van plan zijn, is niet het ontdekken van geheime agenda’s – zij zijn geneigd hun agenda’s openlijk te bespreken als je weet waar je moet zoeken. Nee, het probleem is om de bekentenissen te scheiden van de desinformatie, de leugens van de waarheid. Daarvoor moeten de witboeken en verklaringen van de globalisten worden vergeleken met de feiten en bewijzen in de echte wereld. Laten we het probleem van het voedseltekort eens in detail bekijken…

Voedseltekorten over zes maanden

Een week geleden was er een stortvloed van persberichten van internationale instellingen die allemaal precies dezelfde bezorgdheid uitten: Voedseltekorten binnen de komende 3 tot 6 maanden. Deze verklaringen sluiten nauw aan bij mijn eigen schattingen, want ik heb regelmatig gewaarschuwd voor de dreigende gevaren van inflatie die leidt tot voedselrantsoenering en verstoringen van de toeleveringsketen.

Het IMF, de BIS, de Wereldbank, de VN, de Rockefeller Foundation, het World Economic Forum, de Bank of America en zelfs Biden zelf voorspellen allemaal een grote voedselcrisis op korte termijn, en het is geen toeval dat het beleid van deze zelfde instellingen en de acties van marionettenpolitici die met hen samenwerken de crisis veroorzaken die zij nu voorspellen. Met andere woorden, het is gemakkelijk om een ramp te voorspellen als je de ramp zelf hebt gecreëerd.

Er wordt beweerd dat de invasie van Rusland in Oekraïne de hoofdoorzaak is, maar dit leidt af van het echte probleem. Ja, sancties tegen Rusland zullen uiteindelijk leiden tot minder voedsel, maar de globalisten en de media negeren opzettelijk de grotere dreiging, namelijk de devaluatie van de valuta en de prijsinflatie die wordt veroorzaakt door centrale banken die tientallen biljoenen dollars aan stimuleringspakketten uitgeven om “too big to fail” bedrijfspartners overeind te houden.

Alleen al in 2020 heeft de Fed meer dan 6 biljoen dollar uit het niets gecreëerd en in de economie gepompt via covid welzijnsprogramma’s. Voeg dat bij de vele biljoenen dollars die de Fed heeft gedrukt sinds de kredietcrash in 2008 – Het is een non-stop dollarvernietigingsfeest geweest en nu begint het publiek de gevolgen te voelen. Gelukkig voor de centrale bankiers dat de covid toesloeg en Rusland Oekraïne binnenviel, want nu kunnen ze alle schuld voor het inflatoire onheil dat ze hebben gecreëerd afschuiven op de pandemie en op Poetin.

De inflatie bereikte een hoogtepunt in 40 jaar in de VS lang voordat Rusland Oekraïne binnenviel, maar laten we eens kijken naar de vertakkingen van die oorlog en hoe het de voedselvoorziening beïnvloedt.

De Russische invasie verstoort zeker de Oekraïense graanproductie, die ongeveer 11% van de totale wereldtarwemarkt uitmaakt. Rusland heeft ook een aandeel van 17% en samen voeden deze twee landen een groot deel van de derdewereldlanden en delen van Europa met 30% van de tarwe- en gerstexport, 19% van de maïsexport, 23% van de canola-export en 78% van de zonnebloemexport.

De sancties tegen Rusland zijn echter niet alleen een probleem voor Oekraïne, want Rusland produceert ook ongeveer 20% van de mondiale ammoniak- en 20% van de mondiale potasvoorraden. Dit zijn belangrijke ingrediënten van meststoffen die in de grootschalige industriële landbouw worden gebruikt. Boeren schatten een algemene prijsstijging van ongeveer 10% op de voedselmarkten, maar ik denk dat dit zeer conservatief is. Ik zie nu al prijsstijgingen van minstens 20% ten opzichte van zes maanden geleden, en ik verwacht dat de prijzen nog eens met 30% zullen stijgen voor dit jaar voorbij is. Met andere woorden, de gemiddelde prijsstijgingen in 2022 zullen 50% bedragen.

Officiële overheidsgegevens over inflatie en CPI zijn niet te vertrouwen. Verdubbel de cijfers die ze geven en je zit veel dichter bij de waarheid. Het inflatiecijfer dat Shadowstats.com gebruikt, berekend volgens methoden die ooit door de Amerikaanse regering in de jaren tachtig werden toegepast voordat zij hun modellen “aanpasten” om de gegevens te verbergen, ondersteunt mijn standpunt tot nu toe.

De verwachting onder Amerikaanse landbouwdeskundigen is dat China de leegte zal opvullen waar de Russische voorraden verdwijnen, maar het is een vergissing om deze veronderstelling te maken.

Er is iets vreemds aan de hand in China

China’s harde optreden, zogezegd tegen ‘covid infecties’ heeft zo’n bizar niveau bereikt dat ik de vraag moet stellen: Gaat het echt om de covid, of verbergen ze iets anders?

Lockdowns hebben in het hele land geleid tot voedseltekorten omdat de bevoorradingsketens onder druk zijn komen te staan en de productie in veel gevallen stil blijft liggen. Waar veel westerlingen echter niet veel over horen, is het feit dat de Chinese export in wezen bevroren is. Dit is zeer belangrijk, dus ik denk dat het moet worden benadrukt – meer dan 1 OP DE 5 containerschepen IN DE WERELD liggen nu vast in Chinese havens als gevolg van hun covid lockdowns. Dit is ongelooflijk.

Waarom zou China dit doen? Waarom de ergste lockdown in het land tot nu toe instellen en hun eigen bevolking uithongeren als de meerderheid van de westerse regeringen hun angstzaaierij over een pandemie en de gedwongen vaccinatie-agenda inmiddels hebben opgegeven?

Ik denk dat China misschien al bezig is met een economische oorlog waarvan veel Amerikanen en Europeanen niet eens beseffen dat die aan de gang is. Dit kan een bèta test zijn voor een stopzetting van de export naar de VS en Europa, of het is een geleidelijke stopzetting die bedoeld is om permanent te worden. Het knelpunt in de handel kan ook een voorbode zijn van een Chinese invasie in Taiwan.

Taiwan is in feite afhankelijker van en verweven met de Chinese economie dan veel mensen weten. China is de grootste afnemer van de Taiwanese export en die export is goed voor 10% van het BBP van Taiwan. Taiwan heeft honderdduizenden werknemers en zakenlieden die regelmatig naar China reizen om te werken, nog een economische factor die nu onder druk staat door de lockdowns. Bovendien heeft Taiwan meerdere bedrijven die hun fabrieken op het vasteland van China hebben, die allemaal gesloten kunnen worden als gevolg van de covid lockdowns.

Wat ik wil zeggen is, dat als ik China was en Taiwan in de nabije toekomst wilde binnenvallen, ik zou kunnen overwegen om covid te gebruiken als dekmantel om eerst hun economie te beschadigen en hun exportmodel te ontwrichten. Communisten zien de bevolking als een nutsvoorziening die kan worden opgeofferd indien nodig, en China is perfect bereid om op korte termijn lijden te veroorzaken voor hun bevolking als het op lange termijn winst betekent voor de partij. Bovendien, als ik heimelijk economische oorlogsvoering met het westen zou willen voeren, wat is dan een betere manier dan 20% van ’s werelds vrachtschepen vast te leggen en bevoorradingsketens te verstoren in naam van de bescherming van het land tegen een “pandemie”?

Waar komt het op neer? Vertrouw niet op China voor de export van kunstmest of iets anders als de sancties tegen Rusland doorgaan.

Inflatie vs. Aanbod vs. Controle

Het zijn niet alleen globalistische organisaties die het hebben over dreigende voedseltekorten; ook de CEO van het internationale levensmiddelenconcern Goya heeft onlangs gewaarschuwd dat we aan de vooravond staan van een voedselcrisis. Zoals ik in het verleden heb opgemerkt, leidt inflatie tot prijsbeheersing door de overheid, prijsbeheersing leidt tot gebrek aan productieprikkels (winst), gebrek aan winst leidt tot productieverlies, productieverlies leidt tot tekorten, en tekorten leiden tot rantsoenering door de overheid (controle over alle grote voedselbronnen).

Zoals we hebben gezien bij bijna elk autoritair regime in de moderne geschiedenis, is controle over de voedselvoorziening de sleutel tot het onder controle houden van de bevolking. Het wordt als strategisch belang alleen overtroffen door controle over energie (waar we binnenkort ook tekorten van zullen zien als Europa Russische olie en gas sanctioneert en de voorraden van andere exporteurs begint op te eten). De voedselproblematiek komt het dichtst bij huis omdat we de gevolgen onmiddellijk kunnen zien in onze portemonnee en voor onze gezinnen. Voor veel ouders is er niets ergers dan het vooruitzicht dat hun kinderen honger zullen lijden.

De media negeren eens te meer elke potentiële economische bedreiging, en ontkennen met name dat voedseltekorten iets zijn om ons zorgen over te maken. Ik zeg, waarom luisteren naar een groep mensen die het altijd mis hebben over dit soort gebeurtenissen? Ik zou in ieder geval de woorden van de globalisten serieus nemen als het gaat om economische ineenstorting; zij profiteren tenslotte het meest van dergelijke rampen, en zij hebben ook de meeste invloed als het gaat om het teweegbrengen van een crisis.

Voorbereid zijn vandaag kost morgen niets. Gebrek aan paraatheid vandaag kost morgen ALLES. De keuze voor iedereen met hersens is simpel – Bereid je voor op het einde van betaalbaar en gemakkelijk verkrijgbaar voedsel voordat dit jaar voorbij is.


Bron:
https://alt-market.us/food-shortages-in-six-months-the-globalists-are-telling-us-what-happens-next/


MUST READS:

De hel zal losbreken voor de mensheid

Brecht Arnaert over de Russische coup op de petrodollar – door Martin Vrijland

Er komt een New World DISorder

Het zieke eindspel van de Fed

Open brief aan FBI, NYT, WaPo: voortdurende vernietiging van voedselverwerkende fabrieken in Amerika

Check ook de reacties onder dit artikel.