Selecteer een pagina
Asieldwangwet (Spreidingswet) plus Omgevingswet (1 januari 2024) maken onteigening mogelijk – door Martin Vrijland

Asieldwangwet (Spreidingswet) plus Omgevingswet (1 januari 2024) maken onteigening mogelijk – door Martin Vrijland

Terwijl alle aandacht gericht is op de politieke volksverlakkerij van een kabinetsformatie die onder druk komt omdat de Eerste Kamer in de VVD toch voor de Asieldwangwet (ook wel Spreidingswet genoemd) gestemd heeft, is er iets anders dat nergens genoemd wordt. We hebben slechts de bevestiging gezien van wat u hier allang gehoord had: demissionair is totalitair. De rest is allemaal discussie voor de bühne. Het volk moest even denken dat de nieuwe politieke garde ze wel zou komen redden. En dus speelt Wilders de gebeten hond en speelt Yeşilgöz-Zegerius de vermoorde onschuld.

En terwijl het volk afgeleid werd met een goed getimede moord in Weiteveen en de Asieldwangwet aangenomen werd, is er iets anders aan de hand waar niemand het over heeft. Die alarmerende ontwikkeling is heel slim opgevangen door eerdere Kamer discussies waarin JA21 even de rol van criticaster mocht spelen. Ja, al die Kamerdebatten zijn acteerwerk voor de bühne, maar dit was wel een heel prachtig voorbeeld daarvan. JA21, bij hoofde van Joost Eerdmans, stelde op 23 februari 2023 de vraag over mogelijke onteigening via de Asieldwanget aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (citaat uit het verslag):

Vraag 3
Deelt u de conclusie dat gemeenten derhalve als gevolg van uw dwangwet de deur naar onteigening openzetten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 3
De Raad van State heeft op 6 februari jl. haar advies gepubliceerd ten aanzien van het wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Het wetsvoorstel is op 24 maart jl. in de Ministerraad besproken en wordt voorgelegd ter behandeling aan de Tweede en daarna de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat geen bepalingen die onteigening mogelijk maken. Onteigening is dus onder deze wet geen optie.

En daarmee was de gehele bevolking weer even gerust gesteld en leek de kous af te zijn. Tenslotte lezen we de Telegraaf en de kritische mens kijkt ‘s avonds naar OP1 en diegenen die echt wakker zijn kijken naar Blckbx en dan ben je gewoon zeer goed op de hoogte. Toch?

Wat echter nergens vermeld wordt is dat er nog een andere wet is aangenomen die per 1 januari 2024 in werking getreden is. Deze nieuwe wet heeft een mooie en onschuldige naam gekregen, namelijk ‘de Omgevingswet‘. Het leuke van deze wet is dat hij de Onteigeningswet grotendeels vervangt, maar omdat de naamgeving geen negatieve trigger geeft, is er niemand die er om maalt. Onbewust denken we bij Omgevingswet toch aan iets met onze omgeving en dat is prima, zolang het maar niet het alarmerende woord ‘onteigening‘ bevat. En toch gaat die wet daarover.

Die Omgevingswet regelt dus de onteigening. En dat gaat bij koninklijk decreet: de Kroon. De rechter doet de uitspraak. De onteigende mag zijn mening geven (lees: geen bezwaar opwerpen) via een advocaat, maar het besluit wordt onherroepelijk genomen door de rechtbank. Aan wie zweren de rechters ook al weer trouw? Ja, helemaal goed! Rechters handelen voor en namens de Kroon. En dan is het niet wachten tot het vonnis. Nee, het besluit wordt per direct notarieel verwerkt op de dag van de uitspraak (zie hier).

Wat houdt dat in? Dat houdt in dat u dacht dat de Asieldwangwet wel vervelend was, want dan kan een gemeente gedwongen worden meer asielzoekers op te nemen, maar op zijn minst was u dan toch beschermd tegen onteigening, want Joost Eerdmans had daar dan toch een mooie rol in vervuld. Hulde aan JA21! Hulde aan Joost Eerdmans!

Maar, oeps! Dat blijkt dus in een andere wet gestopt te zijn. En de combinatie van die twee wetten maakt onteigening dus wel degelijk mogelijk. Het is de kroon die u zal onteigenen en dat mag zonder duidelijke opgave van reden. Slim hè! U wordt besodemieterd en bedrogen, bestolen en voorgelogen door acteurs genaamd politici.

Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/asieldwangwet-spreidingswet-plus-omgevingswet-1-januari-2024-maken-onteigening-mogelijk/


MUST READS:

COVID-vaccins: ontworpen voor depopulatie?

Het niet kunnen bewijzen dat het virus bestaat

Pfizer’s geheime (smoking-gun) document: hun dodelijke COVID-vaccin

Toxicologie versus Virologie: Rockefeller Instituut en de criminele polio fraude

Centrale banken voeren een VERNIETIGENDE ACTIVITEIT uit

ZIJ WISTEN HET – COVID ‘vaccins’ waren dodelijke injecties

Als iedereen dit weet, dan wordt misschien alles anders

Werkten de Britse staat en de Zionistische organisatie samen om via de Tweede Wereldoorlog de staat Israël te realiseren? – door Martin Vrijland

Rood alarm: miljarden deeltjes vreemd DNA gevonden in flesjes COVID-vaccins – Is DAT genoeg om je van de injectie af te houden?

Er is nog steeds een enorm gebrek aan basiskennis over de RNA COVID-vaccins / Stel je een kernraket voor ter grootte van één atoom

Worden er straks vliegtuigen gebruikt om de bevolking te vaccineren?

Er zijn van die heel bizarre ‘toevalligheden’

Check ook de reacties onder dit artikel.