Selecteer een pagina
Het bestaan van SARS-CoV-2 is niet bewezen: het schokkende onderzoek van Christine Massey

Het bestaan van SARS-CoV-2 is niet bewezen: het schokkende onderzoek van Christine Massey

door Jon Rappoport – 26 januari 2021

Je kunt het werk van Christine Massey bekijken op haar site, fluoridefreepeel.ca (ook twitter: [1]). Ze verdient de dank van ieder denkend persoon.

Massey [2] citerend: “I (CM), along with some anonymous helpers, have submitted Freedom of Information requests to various Canadian institutions seeking records that describe the isolation of ‘SARS-COV-2’ (the alleged ‘COVID-19 virus’) from an unadulterated sample taken from a diseased patient.”

(“Ik (CM) heb, samen met enkele anonieme helpers, verzoeken om vrijheid van informatie ingediend bij verschillende Canadese instellingen die gegevens zoeken die de isolatie van ‘SARS-COV-2’ (het vermeende ‘COVID-19 virus ‘) van een onvervalst monster genomen van een zieke patiënt beschrijven.”)

“My requests were intentionally worded to weed out the fraudulent, illogical and unscientific claims of having ‘isolated SARS-COV-2’, of which there are many…”

(“Mijn verzoeken waren opzettelijk geformuleerd om de frauduleuze, onlogische en onwetenschappelijke beweringen van het hebben van ‘geïsoleerde SARS-COV-2’ uit de wereld te helpen, waarvan er veel zijn…”)

“My requests were not limited to records of isolation performed by the respective institution, and not limited to records authored by the respective institution, rather they were open to records of isolation performed by anyone, anywhere on the planet.”

(“Mijn verzoeken waren niet beperkt tot vermeldingen van isolatie uitgevoerd door de respectieve instelling, en niet beperkt tot vermeldingen geschreven door de respectieve instelling, maar stonden open voor vermeldingen van isolatie uitgevoerd door iedereen, waar ook ter wereld.”)

“Colleagues in numerous other countries have obtained responses to the same and similar information requests from dozens of additional institutions.”

(“Collega’s in tal van andere landen hebben van tientallen andere instellingen reacties gekregen op dezelfde en soortgelijke informatieverzoeken.”)

“As of January 22, 2021 46 institutions and offices have responded to said requests. Every institution has failed to provide, or cite, even 1 record describing the actual isolation of any ‘SARS-COV-2’ from a patient sample by anyone, anywhere on the planet, ever.”

(“Op 22 januari 2021 hebben 46 instellingen en kantoren op deze verzoeken gereageerd. Elke instelling heeft nagelaten om zelfs maar één vermelding te verstrekken of aan te halen dat de feitelijke isolatie beschrijft van een ‘SARS-COV-2’ van een patiëntenmonster door wie dan ook, waar dan ook ter wereld, ooit.”)

Hier is een typisch antwoord op een Massey-verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid van Ontario. De reactie kwam na vier maanden: “This is to inform you that no responsive records were located. A reasonable search of the ministry was conducted, and no responsive records were found. Dr. David C. Williams, Chief Medical Officer of Health, is responsible for this decision.”

(“Dit is om u te informeren dat er geen responsieve vermeldingen zijn gevonden. Het ministerie werd redelijk doorzocht en er werden geen responsieve verslagen gevonden. Dr. David C. Williams, Chief Medical Officer of Health, is verantwoordelijk voor deze beslissing.”)

GEEN vermeldingen die aangeven dat SARS-CoV-2 is geïsoleerd. “Geïsoleerd” betekent “gescheiden van ander materiaal”. Het betekent “we hebben het virus daadwerkelijk gevonden en konden het identificeren”.

WERKELIJKE ISOLATIE BETEKENT DAT HET VIRUS BESTAAT. ONMOGELIJKHEID OM HET TE ISOLEREN BETEKENT DAT ER GEEN BEWIJS IS DAT HET VIRUS BESTAAT.

Als, zoals Massey aangeeft, 46 verschillende instanties hetzelfde zeggen – “geen gegevens over isolatie beschikbaar” – vragen we ons niet meer af wat er aan de hand is. We weten dat er sprake is van FRAUDE.

Zoals ik al vaak heb gezegd [3] [4], verdraaien en veranderen virologen de betekenis van het woord “geïsoleerd”. Ze beweren dat ze het virus in een soep in een schaal in het laboratorium hebben. “In een soep” is precies het tegenovergestelde van “geïsoleerd”.

De soep bevat dierlijke en menselijke cellen, giftige chemicaliën en giftige medicijnen, en ander genetisch materiaal. Sommige cellen sterven. De onderzoekers stellen (belachelijk) dat de dood het gevolg moet zijn van het virus dat deze cellen aanvalt.

De chemicaliën en medicijnen zouden echter de moord kunnen plegen. En de menselijke en dierlijke cellen worden uitgehongerd aan voedingsstoffen – wat alleen al voldoende is om ze te laten sterven.

Daarom is er geen bewijs dat het vermeende (en niet-geïsoleerde) virus in de soep in de schaal in het laboratorium zit.

Dit “bewijs van isolatie” is op het niveau van beweren dat de zon de maan is, Alaska een kleine stad op Saturnus is en een konijn een ruimteschip is.

Het is geen toeval dat het meedogenloze onderzoek van Christine Massey nul gegevens van daadwerkelijke isolatie heeft opgeleverd.BRONNEN:

[1] https://twitter.com/ChrisMasseyFOIs

[2] https://www.fluoridefreepeel.ca/foi-reveals-ontario-ministry-of-health-has-no-record-of-sars-cov-2-isolation-by-anyone-anywhere-ever/

[3] https://twitter.com/jonrappoport/status/1339769925402038273

[4] https://www.youtube.com/watch?v=R6-8VRGvNtQBron:
https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/26/sars-cov-2-has-not-been-proven-to-exist-shocking/Exosome Theory vs Virus Theory


MUST READS:

Het SARS-CoV-2-virus is nooit bewezen (Jon Rappoport)

Waarom de virusmassahysterie (‘besmettingen’) nergens voor nodig is

De criminele WHO heeft zichzelf ontmaskerd: nep PCR-test (Jon Rappoport)

Exposed: Fauci en CDC botsen; kunnen hun verhaal niet overeind houden (Jon Rappoport)

Lockdown extremisme: een obsessie voor krankzinnigen en fascisten (Jon Rappoport)

David Rasnick: nieuwe variant van het coronavirus, of een gigantische oplichterij? Hoe diep gaan de leugens? (Jon Rappoport)

Politici zouden het COVID-vaccin live op televisie laten injecteren als Fauci hen verzekert dat het veilig is (Jon Rappoport)

COVID-vaccin – geschiedenis is belangrijk (Jon Rappoport)

Schokkend rapport over bijwerkingen COVID-vaccin: de uitrol gaat sowieso door / Het COVID-vaccin en de commerciële verovering van de planeet: het plan (Jon Rappoport)

COVID-vaccingeheim, een knaller (Jon Rappoport)