Selecteer een pagina
Zulk weer hebben we nog nóóit gehad – nietwaar?

Zulk weer hebben we nog nóóit gehad – nietwaar?

Pieter Lukkes.

Een bijdrage van Pieter Lukkes.

Kort van memorie

Steevast eindigt het 8-uur journaal met een herhaling van het item waarmee het nieuwsblok begon. Blijkbaar zijn wij zo kort van memorie dat wij een nieuwsbericht nog geen kwartier in herinnering kunnen houden. Deze eigenschap speelt ons op allerlei terrein parten. Daarover straks meer.

Weer, klimaat en ons geheugen

Als ik zeg dat het vandaag snikheet is en dat die hitte een bewijs is van klimaatverandering dan zal een klimaatdeskundige dat een domme opmerking noemen. Want het weer van vandaag zegt niets over klimaatverandering. Met klimaat bedoelen wij als regel immers het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Gedurende die periode worden de temperatuur, de vochtigheid, de luchtdruk, de wind, de bewolking en de neerslag gemeten. Natuurlijk komen er in die jaren in al deze klimaatfactoren hoge pieken en diepe dalen voor. Met deze pieken en dalen gaat het als met TV nieuws: het ene oor in en het andere oor uit. Zij zijn binnen de kortste keren uit het geheugen verdwenen. Daarom kan men ons met uitspraken als: sinds mensenheugenis is het nog nooit zo warm, nat, droog enz. geweest, van alles wijs maken. Want wij herinneren ons die dingen niet.

Invloedrijke opiniemakers

Belangrijke opiniemakers hebben lak aan de regel dat ééndaagse weersextremen niet als bewijs voor klimaatverandering mogen dienen. Zo verklaarde dr. Jan Terlouw op 24 februari 2020 voor de televisie dat hij hoopte op een soort weer-ramp. Bijvoorbeeld een vernietigende hagelbui. Dat zou ook de laatste twijfelaars wel tot het (zijn) geloof in een rampzalige klimaatverandering bekeren. Ik sta pal achter Terlouw. Op voorwaarde echter dat die hagelbui alle windturbines in dit land vernielt en ook de bunders zonnepanelen aan gruzelementen slaat.

Dat zal zowel financieel als qua ruimtelijke ordening een zegen zijn. Als wij van die maatschappelijke ondingen zijn verlost kunnen we eindelijk beginnen met het zoeken van de juiste weg naar energietransitie. Overigens moet het strafbaar zijn om deze lelijkheden liefkozend “windparken”, “zonneweides” of “zonneparken” te noemen.

Terlouw staat echter niet alleen als het om ééndaagse weersextremen gaat. Zelfs het KNMI doet daaraan mee. Op de website daarvan lezen wij bijvoorbeeld “De weersverwachting als venster op klimaatverandering”. Het weer van vandaag wordt dus wel degelijk aangegrepen om ons bang te maken voor klimaatverandering. Daarbij wordt graag gebruik gemaakt van weerrecords die worden gepresenteerd als bewijs dat het met ons klimaat de verkeerde kant op gaat.

Kansen op weerrecords

Weerrecords worden gemeten aan de hand van temperatuur, bewolking, vochtigheid, windkracht, neerslag en luchtdruk. De tijdseenheid waarover wordt gemeten kan een etmaal, maar ook een uur, dagdeel, week, maand , kwartaal, jaar of een nader te kiezen periode zijn. Verder is er nog het aantal meetpunten. Het KNMI heeft 46 automatische weerstations maar veel meer meetpunten. Zo wordt de neerslag op 325 en de temperatuur op 262 plaatsen gemeten en meet Buienradar de windkracht op 47 plekken. Het temperatuurrecord van 40,70 op 25 juli 2019 werd niet in De Bilt maar in Gilze Rijen genoteerd! Deze massa aan variabelen heeft tot gevolg dat het aantal kansen op weerrecords in de vele 10.000den per jaar loopt. Sneu voor Jan Terlouw en voor mij dat er ondanks al die kansen nog steeds geen allesvernietigende hagelbui is geweest.

Toch kan het niet anders dan dat weerrecords veel voorkomende verschijnselen zijn .

Drs. Jan Buisman: Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen (7 delen)

Deze auteur (geb. 1925) heeft sinds 1995 in 7 delen het weer in het voorbije millennium beschreven. Het achtste deel komt waarschijnlijk dit jaar uit. De reeds verschenen delen tellen tezamen meer dan 5600 pagina’s . In een aanvullend deel, “Extreem weer. Een canon van weergaloze winters & zinderende zomers, hagel & hozen & watersnoden”, vinden we een recapitulatie van weersextremen. Dit deel telt 576 pagina’s. Hetgeen eens te meer duidelijk maakt dat weersextremen ook in de voorbije 1000 jaar niet zeldzaam zijn geweest. In elk geval zijn het er veel te veel om ze stuk voor stuk na te lopen. Als voorbeeld pikken wij het droogteprobleem er uit.

Droogteproblemen … echt of ingebeeld?

Hebben wij een droogteprobleem ? Veel alarmsignalen wijzen daar op. Zoals:

– Het is nog nooit zo droog geweest (Twents Volksblad 07-08-2018)

– Extra 100 miljoen tegen droogte;. Droogte is al decennia een probleem.(Nieuwsuur 04-06-2020).

– Al drie jaar kampt Nederland met extreme droogte. (Leeuwarder Courant (LC) 27-06-2020),

Bovenstaande citaten doen denken dat wij in een tijd van extreme droogte leven. Maar wat is extreem? Wat zegt Buisman daarover? Die staat uitvoerig stil bij het jaar 1540. Toen was het zo droog dat men in Keulen en Parijs over de rivierbedding bijna droogvoets de Rijn resp. Seine kon oversteken. Het water was vies. Zo vies dat keizer Karel V een bezoek aan Amsterdam onderbrak omdat hij bang was het stedelijke (drink)water niet te overleven. Mens, dier en gewas stierven op grote schaal.

Daarmee vergeleken stelt “onze” droogte niets voor. Is onze tijd wel echt droog ?

1910-2017: 27% méér neerslag

Juli 2020. De Unie van Waterschappen heeft onderzoek laten doen naar droogte. Het resultaat ervan is geheel naar de wens van de opdrachtgeefster: ons land kent een droogteprobleem. Het staat in alle kranten. Zowel de Unie als de kranten hebben blijkbaar een publicatie van het KNMI gemist. Dit Instituut meldt immers dat, over 102 stations in Nederland gemeten, de hoeveelheid neerslag in de perioden 1910-2017 met meer dan een kwart is toegenomen.

Maar sinds 2017 is het volgens de LC toch extreem droog geweest?. 2017 en 2019 waren met resp. 938 mm en 872 mm neerslag helemaal niet droog. Dit jaar (2020) loopt de neerslag tot dusver gelijk op met 2019. 2018 was met 679 mm wel droog, zei het niet erg uitzonderlijk. Want deze hoeveelheid komt sinds 1910 gemiddeld minstens eens in de 10 jaar voor.

Hoezo klimaatprobleem zult U vragen. De klimaatverandering zorgt er toch voor dat het meer gaat regenen en dat is toch zeer welkom? Mis! Want nu wordt er geklaagd dat de regen niet precies valt op het tijdstip dat men nattigheid nodig heeft. In het verleden was dat niet anders, maar toen waren de mensen minder verwend. Tegenwoordig wordt er regen op bestelling geëist. Just in time en op precies de aangewezen plaats. Gebeurt dat niet dan is de schuldige snel gevonden: die akelige klimaatverandering. Daar moeten “ze” (meestal is dat de overheid) wat aan doen. Die eis is wel logisch want politiek en media laten ons immers geloven dat het klimaat maakbaar is. Daar is na vele jaren nog steeds geen enkel bewijs voor en dus ben ik zo vrij daar geen sikkepit van te geloven. De consequentie hiervan is dat het hier te lande gevoerde klimaatbeleid in mijn ogen op drijfzand berust. Tenslotte denk ik dat de klagers over droogte er goed aan doen zich aan te passen. Dat hebben vorige generaties, die in drogere tijden leefden, ook gedaan.

Moraal

De moraal van het verhaal is dat wijzelf en het tijdsgewricht waarin wij leven minder uniek zijn dan dat we denken. Zo zijn de weers- en klimaatomstandigheden van vandaag de dag allerminst uitzonderlijk. Die omstandigheden laten zich niet wezenlijk veranderen. Dat konden onze voorouders niet en ook wij zijn daar niet toe in staat. Dat wij ons daar niet bij neerleggen en er 100den miljarden aan besteden/verkwisten is erg onverstandig. Het haalt niets uit en onze pensioenen worden er alleen maar lager door.


Bron:
https://www.climategate.nl/2020/07/zulk-weer-hebben-we-nog-nooit-gehad-niet-waar/


1,500-Year-Old Pile of Trash Reveals a Civilization’s Overnight Collapse


The proportion of grape pips to grain seeds in a 1,500-year-old trash pile reveals an almost overnight collapse of the ancient Negev Desert economies (SW Israel) — a violent volcanic eruption and the associated drop in temperature are to blame.

PhD student Daniel Fuks discovered that the ratio between grapes and grains provided evidence of a significant economic downturn on the fringe of the sixth century Byzantine Empire — Fuks found that civilizations shifted from thriving to falling “almost overnight”.

When faced with disaster, farmers would plant fewer grapevines and more grains as they switch from cash crops to subsistence crops. And that is exactly what Fuks found in his study of nearly 10,000 seeds of grape, wheat and barley from 11 trash mounds across the Negev desert.

10,000 grape seeds, barley grains and wheat grains were retrieved and counted from 11 trash mounds at three sites in the Negev. [Daniel Fuks]

The factor that kicked-off the disaster is one we should all be preparing for today: an enormous volcanic eruption began a record-cold era during the middle of the sixth century. Thick ash filled the global sky, and lingered in the stratosphere for years. The ambient temperature decreased by some 1.5C to 2.5C globally, contributing to that decade (the 530s) being the coldest for the last 2.3 millennia. Continents experienced unseasonable snowfall during this time, crops died, and many many millions starved to death.

You think 2020 is bad? Think again. Wait for the “real” Catastrophes to kick-in — Volcanic Eruptions, Global Cooling, Crop Loss, and Famine

“Imagine you’re an ancient farmer with a plot of land to feed your family,” explains Fuks. “On most of it, you plant cereals like wheat and barley because that’s how you get your bread. On a smaller part, you plant a vineyard and other crops like legumes, vegetables and fruit trees, for your family’s needs.

“But one day you realize that you could sell the excellent wine you produce, for export, and earn enough cash to buy bread and a bit more. Little by little you expand your vineyard and move from subsistence farming to commercial viticulture.

“If we look at your trash and count the seeds, we’ll discover a rise in the proportion of grape pips relative to cereal grains. And that’s exactly what we discovered — a significant rise in the ratio of grape pips to cereal grains between the fourth century CE and the mid-sixth century. Then suddenly, it declines.”

The ancient town of Shivta, SW Israel, with its southern church in the center. [Guy Bar-Oz/University of Haifa]

The climate is the reason for this sudden decline.

We should heed the warning, today.

Volcanic eruptions are one of the key forcings driving Earth into its next bout of global cooling. Today’s worldwide volcanic uptick is tied to low solar activity, coronal holes, a waning magnetosphere, and the influx of Cosmic Rays penetrating silica-rich magma. In fact, ALL of the powerful, climate-altering volcanic eruptions of the past have been linked to low solar activity. Worryingly for us modern humans, the Sun is currently going through its deepest solar minimum of the past 100+ years and, looking forward, NASA has revealed the next cycle (25) will likely be “the weakest of the past 200 years” — a return to Dalton Minimum conditionsa return to the eruption of Mt. Tambora in 1815 which led to the disastrous “year without a summer” in 1816.

The western world transitioned to growing grapes a long time ago — we ditched those subsistence crops in return for cash and materialistic nonsense, and in the process lost all the skills required to provide for ourselves. During the next round of climatic hardship this will prove the downfall of our modern civilization. We’ve allowed ourselves to become useless zoo animals reliant on handouts to survive, and once released into the wild to fend for ourselves (once the supermarket shelves run empty), most of us will be dead within a month.

Earth’s climate isn’t a game, it isn’t a tool to be used in the implementation of any political agenda. History tells us it should be respected — for while it can deliver prosperity during times of warmth (Grand Solar Maximums), it will bring misery, suffering, and famine in times of cold (Grand Solar Minimums).

Unfortunately, the COLD TIMES appear to be returning, the next Grand Solar Minimum cycle is due, in line with historically low solar activity, powerful volcanic eruptionscloud-nucleating Cosmic Rays, and a meridional jet stream flow.

NOAA Releases New Interactive Solar Cycle Tool — Big Freeze (Volcanic Eruption) by the Year 2027?


Bron:
https://electroverse.net/1500-year-old-pile-of-trash-reveals-a-civilizations-overnight-collapse/