grand solar minimum Articles

De zonne-retrograde cyclus en kleine ijstijden

Jupiter en Saturnus staan ​​op het punt iets te doen dat sinds het jaar 1226 niet meer is gezien. De twee grootste planeten in het zonnestelsel fascineren astronomen al honderden jaren. Maar de gasreuzen zullen later deze maand iets doen dat sinds de middeleeuwen niet...

Global Cooling: Tikkende tijdbom Noordpool kan abrupte extreme afkoeling Europa veroorzaken

Afsluiten van ‘fossiele’ energie zal tijdens nieuwe Kleine IJstijd ongekend drama veroorzaken In weerwil van alle valse CO2 / Global Warming propaganda tonen de wetenschappelijke feiten keer op keer aan dat het aangebroken zonne minimum een periode met Global Cooling...

Is CO2 het belangrijkste broeikasgas?

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. Algemeen wordt aangenomen dat CO2 het belangrijkste broeikasgas is. CO2 is een van de vele gassen die in de atmosfeer voorkomen en bestaat uit 1 atoom koolstof en 2 atomen zuurstof. CO2 is voor het leven op aarde het belangrijkste...

Er woedt niet alleen een oorlog tegen zuurstof, maar ook tegen voedsel

Nog steeds merken wij vrij weinig van de steeds groter wordende voedseltekorten op deze aarde.Maar, in de achtergrond zijn steeds meer tekenen te ontdekken dat er een aanval plaatsvindt op de wereld voedselvoorraad. Nog steeds kunnen wij ademhalen zonder verplicht...
Is CO2 het belangrijkste broeikasgas?

Is CO2 het belangrijkste broeikasgas?

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. Algemeen wordt aangenomen dat CO2 het belangrijkste broeikasgas is. CO2 is een van de vele gassen die in de atmosfeer voorkomen en bestaat uit 1 atoom koolstof en...