Selecteer een pagina
Wat te doen als het CJIB uw bezwaarschrift op een boete afwijst? – door Martin Vrijland

Wat te doen als het CJIB uw bezwaarschrift op een boete afwijst? – door Martin Vrijland

Het is natuurlijk allemaal nieuw, dus ook bij het CJIB moeten ze nog even wennen aan het feit dat mensen de staatsafpersing via (onder meer) verkeersboetes niet langer accepteren. In meerdere artikelen liet ik zien hoe je in verzet kunt gaan. Dat is nieuw voor iedereen en dus moeten we ook begrijpen dat de lakeien van de koning (zoals de medewerkers van het CJIB) proberen uw verzet laatdunkend af te wimpelen.

Daarbij proberen zij er u op te wijzen dat u nu eenmaal staatsburger bent en dat dit staatsburgerschap rechten en plichten met zich mee brengt. Een voorbeeld van zo’n reactie van het CJIB ziet u hieronder. Let daarin op de volgende volzin: “Als u het inhoudelijk niet met de verkeersboete eens bent, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de verkeersboete beroep instellen bij de officier van justitie”. Terwijl u de discussie juist voert over de autoriteit van de wetgever.

Leest u eerst maar even (het plaatje is een samenvoeging van twee plaatjes met de telefoon genomen) en lees daaronder verder:

Dergelijke instanties zijn altijd in staat om met prachtige volzinnen te komen, maar feitelijk staat er slechts en alleen dat het CJIB de standpunten niet deelt. Er wordt dus niet inhoudelijk gereageerd en daar zit het nu juist de crux. Er moet wel inhoudelijk gereageerd worden. U heeft niets aan een mening onder de vermelding van ‘wel vertel ik u’. Dat is een persoonlijke mededeling van een medewerker van het CJIB, maar u krijgt dus geen inhoudelijke reactie en dat is niet juist.

Hoe hier dan op te reageren? De eerste emotie is natuurlijk dat u bang wordt voor de consequenties. Dat is begrijpelijk, maar mijn reactie zou er een zijn van niet opgeven! En hoewel het geschrevene hieronder misschien absurd en overtrokken in de oren zou kunnen klinken, lijkt het mij meer dan tijd om tegengas te geven aan deze geld slurpende roversbende. U mag natuurlijk ook braaf vooraan in de kerk blijven zitten en de collectezak blijven vullen.

Onderstaande brief zou als voorbeeld kunnen dienen in reactie op de arrogantie van de lakeien van de staat. Het is aan u wat u besluit ermee te doen.


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/wat-te-doen-als-het-cjib-uw-bezwaarschrift-op-een-boete-afwijst/

Waarom u echt concreet – en wel nu – in verzet zou moeten komen vanuit onburgerlijke ongehoorzaamheid! – door Martin Vrijland

Waarom u echt concreet – en wel nu – in verzet zou moeten komen vanuit onburgerlijke ongehoorzaamheid! – door Martin Vrijland

Er is nogal wat gaande in Nederland. En dan heb ik het niet over de soapserie van de dag als gerommel in D66 of Johan Derksen die in de kaarsenhandel gaat. Ook heb ik het niet over de laatste perikelen van zeepsterretjes of voetbalvrouwen of overige pulp waar de media u mee afleidt. Nee, dan heb ik het over kunstmatige inflatie gecreëerd door tekorten verscholen achter oorlog, droogte of een kippenvirus en over het digitaal panopticum in de maak.

Minister Voldemort Ernst Kuipers is bezig de (steeds verlengde) tijdelijke coronawetgeving in een definitief jasje te steken. Die stilzwijgende verlenging is u niet verteld; vandaar dat het ‘stilzwijgend’ heet. Het is gewoon opnieuw goedgekeurd en door de kamers gejast. U werd ondertussen afgeleid met cancelcultuur relletjes.

De nieuwe permanente vorm wordt als een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) opgenomen en moet een permanente grondslag voor beperkende maatregelen geven. Dan kun je dus zonder tussenkomst van de rechter, mensen gewoon in isolatie zetten of verplicht mondkapjes doen dragen.

In de gewijzigde Wpg worden onder meer de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid vastgelegd voor het nemen van collectieve maatregelen bij een pandemie. Het gaat onder meer om sluiting van publieke ruimten, het houden van afstand en quarantaineregels voor mensen die naar Nederland reizen.

De coronapas wordt uit de nieuwe wet gesloopt, maar dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat het al vanuit Brussel opgelegd wordt en dus zal de wet waarschijnlijk uit de Wet publieke gezondheid gehaald worden om het vervolgens in een separate wet te gieten.

Ik noem geen namen, maar als er een bepaalde engelachtige verzetsgroep geweest is die tegen de staat geprocedeerd heeft tijdens als die tijdelijke wetgeving, dan heeft dat alleen maar de juridische werking van die tijdelijke wetgeving bekrachtigd, doordat het tot jurisprudentie geleid heeft. Elke verloren zaak heeft daarmee het fundament gelegd voor het definitief maken van die maatregelen.

Het wordt dan ook tijd voor echt verzet, want iedereen die denkt dat de storm is gaan liggen, heeft zich laten misleiden door de ‘hamer en de dans‘ strategie; waarbij de dansfase de schijn van vrijheid wekt, maar wel eentje die aan (zelfgeschapen) hyperinflatie onderhevig is; een creatieve vorm van belasting innen via de BTW die de staat over prijsstijgingen afroomt. Lees in dat kader dit artikel van 5 februari 2022 – twee weken voor de Oekraïne oorlog – nog eens.

Echt verzet doe je niet door naar demonstraties te gaan. Nee, dat doe je door te stoppen met het doen van belastingaangifte; stoppen met betalen van boetes en door onburgerlijke-ongehoorzaamheid. Ja, ik noem het geen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar onburgerlijk ongehoorzaamheid. Zodra u namelijk erkent een burger te zijn, aanvaart u de autoriteit van de wetgever (de koning).

Die wetgever is feitelijk de kroon. De eerste en tweede acteursverenigingskamers zijn er slechts voor de bühne. De kroon tekent de wet; het instituut de kroon, vertegenwoordigd door de koning. De koning tekent de wetten ‘bij de gratie Gods’. Die gratie is echter nooit aangetoond. Die gratie bestaat niet.

Veelvuldig wees ik erop dat je boetes of belastingaanslagen en feitelijk alles wat volgens de wet moet en gehandhaafd wordt door de lakeien van de kroon, kunt afwijzen door een briefje te sturen waarin u aangeeft dat u de autoriteit van de kroon (en daarmee de wetgeving) afwijst.

Bij sommige lezers is dit, zo getuige de reacties die ik per e-mail ontvang, wel succesvol; bij anderen niet. Dat wil zeggen: sommige van die lezers hebben mogelijk wel gestemd (tijdens verkiezingen), waarmee ze dus feitelijk al hun goedkeuring aan het systeem van de kroon gegeven hebben. Anderen zeggen wel dat ze de gratie Gods niet erkennen, maar gaan toch inhoudelijk reageren op de brieven van de lakeien van de kroon (CJIB, belastingdienst, e.d.).

Persoonlijk heb ik nooit meer iets gehoord van boetes of andere kwesties en de reden moge duidelijk zijn: Ik heb nooit mijn goedkeuring aan de schijndemocratie gegeven door naar de stembus te gaan, ik doe geen aangiftes (wat ‘gift geven aan’ betekent) bij de lakeien van de kroon en ik wijs heel duidelijk de autoriteit van de wetgever af. Dat kunt u ook doen.

Iedereen die net als ik niets meer hoort bij zo’n “bezwaarschrift” (wat u geen bezwaarschrift moet noemen, maar ‘mededeling’) heeft waarschijnlijk niet gestemd en heeft mijn voorbeeldbrieven correct geïnterpreteerd. Die voorbeeldbrieven die met ‘Allen die dit lezen, saluut!’ aanvangen in plaatse van het onderdanige ‘geachte heer/mevrouw’ en die voorbeeldbrieven waarin je ook een torenhoge boete instelt als je nog eens een dreigbrief ontvangt.

“Ja, maar het CJIB trekt het geld van de bekeuringen en de verhogingen gewoon van je bankrekening!” Ik weet niet wanneer de lakeien van de kroon zichzelf dat recht toegeëigend hebben en in welke wetgeving dat vastgelegd is, maar dat is des te meer reden om keihard in verzet te komen.

Stuur een brief naar uw bank dat u eist dat ze dat geldgraaien vanuit het CJIB niet toelaten; onder vermelding van het ontbreken van ‘de gratie Gods’ voor de tekenaar van de wet. Leg ze een boete op bij overtreding van uw eis. Vecht terug en laat uw tanden zien, want het web sluit zich en de overheid (zoals het instituut van de kroon zichzelf hooghartig noemt) blijft graaien en blijft meer regels maken om uw leven stap voor stap in een digitale gevangenis te veranderen.

Zoek naar wegen om buiten het systeem om uw geld te verdienen (zoals via dit initiatief dat ik dit jaar liet bouwen om u daarin te ondersteunen). Wees niet bang, want die angst is u aangepraat door de valse werkelijkheid die de perceptiemanagers u hebben in-geprogrammeerd! Niemand heeft autoriteit over u! Dat leg ik uit in mijn nieuwe boek/essay en als u dat eenmaal doorziet, zult u uw kracht en autoriteit herontdekken.

online boek – vrijheid kan vandaag beginnen


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/waarom-u-echt-concreet-en-wel-nu-in-verzet-zou-moeten-komen-vanuit-onburgerlijke-ongehoorzaamheid/


MUST READS:

De hel zal losbreken voor de mensheid

Brecht Arnaert over de Russische coup op de petrodollar – door Martin Vrijland

Er komt een New World DISorder

Het zieke eindspel van de Fed

Open brief aan FBI, NYT, WaPo: voortdurende vernietiging van voedselverwerkende fabrieken in Amerika

Voedseltekorten over zes maanden – De globalisten vertellen ons wat er daarna gebeurt

Check ook de reacties onder dit artikel.

Hoe om te gaan met wetten, regels, verplichtingen, handhaving, boetes, rechtszaken in de aanstaande heksenjacht op ongetesten en ongevaccineerden / Standaard brief reactie aan CJIB coronaboetes

Hoe om te gaan met wetten, regels, verplichtingen, handhaving, boetes, rechtszaken in de aanstaande heksenjacht op ongetesten en ongevaccineerden / Standaard brief reactie aan CJIB coronaboetes

Hoe om te gaan met wetten, regels, verplichtingen, handhaving, boetes, rechtszaken in de aanstaande heksenjacht op ongetesten en ongevaccineerden

Dit advies geldt niet alleen in de fascistische periode die iedereen boven het hoofd hangt waarin ongetesten en ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, gebieden, producten en diensten zal worden ontnomen. Dit advies geldt in zijn algemeenheid, want feitelijk zijn we al jaren gewend geraakt aan een overheid die roversgedrag en morele teloorgang van onmenselijkheid faciliteert. Ik noem alleen maar even het systeem van incassobureaus, deurwaarders en boetes in zijn algemeenheid die velen dusdanig knel zetten dat ze in een onstuitbare neerwaartse spiraal belanden.

Het is meestal de groep die alles in de schoot geworpen krijgt die roept dat je in Nederland alleen schulden hebt als je dingen aanschaft die je niet nodig hebt of gewoon te kooplustig bent en je jezelf onnodig in de schulden steekt. Natuurlijk zijn er mensen die dat doen, maar zouden we dan niet eens die bedrijven of instanties die dat mogelijk maken onder de loep nemen. Zouden we überhaupt het hele systeem van het uitknijpen van de onderlagen van de samenleving via arbeidsslavernij, lage lonen en hoge kosten (wonen, verzekeren, etc.) niet eens kritisch moeten bekijken?

Waar je vroeger nog met 1 inkomen een geheel gezin kon onderhouden, moet je nu tweeverdiener zijn en je kinderen op de kinderopvang dumpen om alleen al je basiskosten te kunnen voldoen. Het beeld dat Nederland een welvarend land is, gaat maar op voor een kleine laag die vooral parasiteert op de slavernij aan de onderkant. Hoe hoger je op de maatschappelijke ladder komt hoe meer je ziet dat mensen eigenlijk gewoon gratis geld krijgen.

Of verdien je geld als je voor een bank werkt en je feitelijk niets anders doet dan papier van a naar b schuiven en contracten dicht te timmeren om dikke bonussen op te strijken en genoeg geld in de beleggingen met voorkennis te kunnen schuiven, zodat je eigenlijk nooit kopzorgen hebt? Nee, je krijgt geld. Als je het mij vraagt verdient een timmerman het 10x zo hard. Die maakt tenminste iets.

Of verdien je geld als je in een jeugdzorg instelling werkt, waar je kinderen van arme gezinnen gevangen houdt (zie voorbeeld) of ze bij pleeggezinnen plaatst tegen een dagvergoeding die hoog genoeg is om de biologische ouders financieel draagkrachtig genoeg te maken om goed voor hun eigen kinderen te kunnen zorgen? Nee, je verdient het niet. Je krijgt geld in de vorm van een vergoeding voor het wegkijken en wegmasseren van je gewetenswroeging die je hebt als je thuis komt en je eigen kinderen weer recht in de ogen aan moet kijken.

Lees hier meer…


Standaard brief reactie aan CJIB coronaboetes

Ik krijg vaak de opmerking dat het onmogelijk is om onder de coronaboetes uit te komen, want je moet gewoon betalen. U moet helemaal niets. U denkt dat u moet omdat u een dwingende brief krijgt, maar in dit artikel (en vele anderen) heb ik uitgelegd dat alle wetten ongeldig zijn, omdat ze getekend zijn door de koning. Die koning heeft geen macht over u, want hij zegt te mogen regeren bij de gratie God’s en zolang u en ik geen door God getekend document te zien krijgen, waarin die aanstelling tot koning staat opgesteld, kunnen we dus alle wetten als niet op ons toepasbaar beschouwen.

Ja, maar Vrijland, zo simpel werkt dat heus niet, dan krijg je de politie op je dak en wordt je opgepakt!” Dan wort u meegenomen door agenten die de door de koning ondertekende wetten handhaven en komt u voor een rechter die de door de koning getekende wetten omzet in straffen en kunt u zich beroepen op hetzelfde feit. U kunt dan stellen dat u de handhaving en de rechtbank niet accepteert en dat zij geen autoriteit over u hebben zolang zij het bewijs van de macht van de koning kunnen overleggen (die brief van God met daaronder zijn/haar/genderneutraal handtekening).

Lees hier meer…


MUST READS:

Er zijn goede argumenten waarom ze niet zouden hebben bewezen wat ze beweren te hebben bewezen (SARS-CoV-2); niet met ‘Whole-Genome Sequencing’ en niet met de (gewijzigde) postulaten van Koch

Tweedeling in de maatschappij door betaalde coronatests? De ongeteste ongevaccineerde is de nieuwe ’40/’45 Jood