Selecteer een pagina
Waarom u echt concreet – en wel nu – in verzet zou moeten komen vanuit onburgerlijke ongehoorzaamheid! – door Martin Vrijland

Waarom u echt concreet – en wel nu – in verzet zou moeten komen vanuit onburgerlijke ongehoorzaamheid! – door Martin Vrijland

Er is nogal wat gaande in Nederland. En dan heb ik het niet over de soapserie van de dag als gerommel in D66 of Johan Derksen die in de kaarsenhandel gaat. Ook heb ik het niet over de laatste perikelen van zeepsterretjes of voetbalvrouwen of overige pulp waar de media u mee afleidt. Nee, dan heb ik het over kunstmatige inflatie gecreëerd door tekorten verscholen achter oorlog, droogte of een kippenvirus en over het digitaal panopticum in de maak.

Minister Voldemort Ernst Kuipers is bezig de (steeds verlengde) tijdelijke coronawetgeving in een definitief jasje te steken. Die stilzwijgende verlenging is u niet verteld; vandaar dat het ‘stilzwijgend’ heet. Het is gewoon opnieuw goedgekeurd en door de kamers gejast. U werd ondertussen afgeleid met cancelcultuur relletjes.

De nieuwe permanente vorm wordt als een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) opgenomen en moet een permanente grondslag voor beperkende maatregelen geven. Dan kun je dus zonder tussenkomst van de rechter, mensen gewoon in isolatie zetten of verplicht mondkapjes doen dragen.

In de gewijzigde Wpg worden onder meer de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid vastgelegd voor het nemen van collectieve maatregelen bij een pandemie. Het gaat onder meer om sluiting van publieke ruimten, het houden van afstand en quarantaineregels voor mensen die naar Nederland reizen.

De coronapas wordt uit de nieuwe wet gesloopt, maar dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat het al vanuit Brussel opgelegd wordt en dus zal de wet waarschijnlijk uit de Wet publieke gezondheid gehaald worden om het vervolgens in een separate wet te gieten.

Ik noem geen namen, maar als er een bepaalde engelachtige verzetsgroep geweest is die tegen de staat geprocedeerd heeft tijdens als die tijdelijke wetgeving, dan heeft dat alleen maar de juridische werking van die tijdelijke wetgeving bekrachtigd, doordat het tot jurisprudentie geleid heeft. Elke verloren zaak heeft daarmee het fundament gelegd voor het definitief maken van die maatregelen.

Het wordt dan ook tijd voor echt verzet, want iedereen die denkt dat de storm is gaan liggen, heeft zich laten misleiden door de ‘hamer en de dans‘ strategie; waarbij de dansfase de schijn van vrijheid wekt, maar wel eentje die aan (zelfgeschapen) hyperinflatie onderhevig is; een creatieve vorm van belasting innen via de BTW die de staat over prijsstijgingen afroomt. Lees in dat kader dit artikel van 5 februari 2022 – twee weken voor de Oekraïne oorlog – nog eens.

Echt verzet doe je niet door naar demonstraties te gaan. Nee, dat doe je door te stoppen met het doen van belastingaangifte; stoppen met betalen van boetes en door onburgerlijke-ongehoorzaamheid. Ja, ik noem het geen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar onburgerlijk ongehoorzaamheid. Zodra u namelijk erkent een burger te zijn, aanvaart u de autoriteit van de wetgever (de koning).

Die wetgever is feitelijk de kroon. De eerste en tweede acteursverenigingskamers zijn er slechts voor de bühne. De kroon tekent de wet; het instituut de kroon, vertegenwoordigd door de koning. De koning tekent de wetten ‘bij de gratie Gods’. Die gratie is echter nooit aangetoond. Die gratie bestaat niet.

Veelvuldig wees ik erop dat je boetes of belastingaanslagen en feitelijk alles wat volgens de wet moet en gehandhaafd wordt door de lakeien van de kroon, kunt afwijzen door een briefje te sturen waarin u aangeeft dat u de autoriteit van de kroon (en daarmee de wetgeving) afwijst.

Bij sommige lezers is dit, zo getuige de reacties die ik per e-mail ontvang, wel succesvol; bij anderen niet. Dat wil zeggen: sommige van die lezers hebben mogelijk wel gestemd (tijdens verkiezingen), waarmee ze dus feitelijk al hun goedkeuring aan het systeem van de kroon gegeven hebben. Anderen zeggen wel dat ze de gratie Gods niet erkennen, maar gaan toch inhoudelijk reageren op de brieven van de lakeien van de kroon (CJIB, belastingdienst, e.d.).

Persoonlijk heb ik nooit meer iets gehoord van boetes of andere kwesties en de reden moge duidelijk zijn: Ik heb nooit mijn goedkeuring aan de schijndemocratie gegeven door naar de stembus te gaan, ik doe geen aangiftes (wat ‘gift geven aan’ betekent) bij de lakeien van de kroon en ik wijs heel duidelijk de autoriteit van de wetgever af. Dat kunt u ook doen.

Iedereen die net als ik niets meer hoort bij zo’n “bezwaarschrift” (wat u geen bezwaarschrift moet noemen, maar ‘mededeling’) heeft waarschijnlijk niet gestemd en heeft mijn voorbeeldbrieven correct geïnterpreteerd. Die voorbeeldbrieven die met ‘Allen die dit lezen, saluut!’ aanvangen in plaatse van het onderdanige ‘geachte heer/mevrouw’ en die voorbeeldbrieven waarin je ook een torenhoge boete instelt als je nog eens een dreigbrief ontvangt.

“Ja, maar het CJIB trekt het geld van de bekeuringen en de verhogingen gewoon van je bankrekening!” Ik weet niet wanneer de lakeien van de kroon zichzelf dat recht toegeëigend hebben en in welke wetgeving dat vastgelegd is, maar dat is des te meer reden om keihard in verzet te komen.

Stuur een brief naar uw bank dat u eist dat ze dat geldgraaien vanuit het CJIB niet toelaten; onder vermelding van het ontbreken van ‘de gratie Gods’ voor de tekenaar van de wet. Leg ze een boete op bij overtreding van uw eis. Vecht terug en laat uw tanden zien, want het web sluit zich en de overheid (zoals het instituut van de kroon zichzelf hooghartig noemt) blijft graaien en blijft meer regels maken om uw leven stap voor stap in een digitale gevangenis te veranderen.

Zoek naar wegen om buiten het systeem om uw geld te verdienen (zoals via dit initiatief dat ik dit jaar liet bouwen om u daarin te ondersteunen). Wees niet bang, want die angst is u aangepraat door de valse werkelijkheid die de perceptiemanagers u hebben in-geprogrammeerd! Niemand heeft autoriteit over u! Dat leg ik uit in mijn nieuwe boek/essay en als u dat eenmaal doorziet, zult u uw kracht en autoriteit herontdekken.

online boek – vrijheid kan vandaag beginnen


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/waarom-u-echt-concreet-en-wel-nu-in-verzet-zou-moeten-komen-vanuit-onburgerlijke-ongehoorzaamheid/


MUST READS:

De hel zal losbreken voor de mensheid

Brecht Arnaert over de Russische coup op de petrodollar – door Martin Vrijland

Er komt een New World DISorder

Het zieke eindspel van de Fed

Open brief aan FBI, NYT, WaPo: voortdurende vernietiging van voedselverwerkende fabrieken in Amerika

Voedseltekorten over zes maanden – De globalisten vertellen ons wat er daarna gebeurt

Check ook de reacties onder dit artikel.