Selecteer een pagina
De vele gezichten van corona

De vele gezichten van corona

De vele gezichten van corona
Als ik de symptomen van corona bekijk dan vallen mij veel overeenkomsten op met een paar andere gezondheidsproblemen. Dat het lijkt op influenza is al bekend, maar ook tref je een soortgelijk beeld aan bij reacties op toxische overbelasting door (milieu)vervuiling, een bekend verschijnsel in de natuurgeneeskunde. De gegevens over de effecten van straling van draadloze communicatietechnologie laten ook een vergelijkbaar symptomencomplex zien.

Tenslotte passen de symptomen ook in het beeld van een ascensieproces, de fysieke en spirituele upgrade vanuit de kosmos. Wat betreft de patho-fysiologie is er een niet helemaal identieke, maar wel treffende gelijkenis tussen het ziekmakende mechanisme van covid-19 en straling. Reden genoeg om hier dieper in te duiken.

2. corona door de bril van een frequentieziekte
Arthur Firstenberg beschreef al in zijn boek ‘Invisible Rainbow’ hoe de wereldwijde distributie van elektriciteitsvoorzieningen en radiogolven (draadloze communicatie) griepachtige symptomen opriep. Elke stap naar een intenser elektrisch niveau werd gevolgd door een griepepidemie. Een opmerkelijke samenvalling die helaas nooit door DE wetenschap is opgepakt.

Er is geen besmettingsweg die van mens naar mens of dier naar mens loopt. Mensen worden ziek op plaatsen waar de straling intenser of langduriger is, of beide natuurlijk. Zo langzamerhand is er bijna overal wifi en hebben de meeste mensen draadloos internet in huis. Twee opmerkelijke berichten wil ik hier opnemen als iets om bij stil te staan.

  1. In oktober 2018 vielen dagenlang dode spreeuwen uit de lucht in het Haagse Huijgenspark. Bij medisch onderzoek vond men geen sporen van gif, maar wel inwendige bloedingen. Het park is een uitlaatplek voor honden en deze werden ziek. Bij onderzoek van de vogels vond men uitgebreide bloedingen in lichaamsholten en schedeldak, paars gekleurde magen, vergrote levers en milten. Men vond geen aanwijzingen voor gif en virussen.
    Aangenomen is dat de bloedingen het gevolg waren van de val. [HIER]. Er werd toen net wèl een test gedaan met een nieuwe 5G mast op het dak van het Hollands Spoor telecenter (op de hoek van de Hoefkade).
  2. In het najaar van 2016 zakt een 2e kamerlid in elkaar tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Op 15 maart 2020 zakt minister Bruins tijdens een debat in elkaar. Op 26 mei 2020 zakt weer een kamerlid in elkaar tijdens een vergadering in de plenaire zaal. In het voorjaar van 2016 stelde de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling dat de kamerleden in het Tweede Kamergebouw werden(worden?) blootgesteld aan een te hoge dosis elektromagnetische straling, vooral afkomstig van 2 plafondantennes in de hal. Alle 150 kamerleden zijn hierover geïnformeerd, maar er lijkt niets mee gedaan. [HIER]

Er is een scala aan symptomen die de technologische elektromagnetische velden kunnen teweegbrengen, te beginnen bij ‘vage klachten’. Minder vaag, maar wel moeilijk hierop terug te voeren, zijn: griepachtige verschijnselen, vermoeidheid, maar ook hyperactiviteit (oa. ADHD), stress, onrust, angst en nervositeit, prikkelbaarheid en agressiviteit, overgevoeligheid voor geluid, licht, geur of chemische stoffen, druk op de ogen en verminderd zicht, oorsuizen/piepen en lichte doofheid, allergieën, slapeloosheid of juist slaperigheid, hoofdpijn.

Dan zijn er problemen met concentratie en korte termijn geheugen, leerstoornissen, verhoogde bloeddruk en hartritmestoornissen, spierkrampen/trekkingen, pijn in de gewrichten, huidproblemen (eczeem, jeuk). Ook aandoeningen als chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, epilepsie, dementie, autisme en burn-out komen voor. Over de pathofysiologie valt inmiddels ook meer te melden dan de Gezondheidsraad die, op basis van het ICNIRP, blijft vasthouden aan slechts thermische effecten bij zeer hoge doses straling. Er is een pakhuis aan medische publicaties die iets anders vertellen.

1. bloed wordt kleverig en klontert
Lena Pu, environmental science researcher en designer, heeft onlangs een interessante, maar wel schokkende ontdekking publiek gemaakt over haar onderzoek naar het effect van wifi op gezondheid in een school (Texas, VS). Haar bloedonderzoek bij een lerares wees uit dat na een schooldag haar bloed kleverig en klonterig was geworden bij een bestaande wifi-installatie van 2,45 GHz en 5,8 GHz. Dus nog geen 5G! De lerares had bovendien een stralingsmeter bij zich die RF-waarden mat die vèr onder de ‘veilige’ waarden liggen (0,06% van de ondergrens).

Als microgolven het bloed raken dan veranderen de elektrische membraaneigenschappen van de bloedcellen: ze verliezen hun negatieve lading en ze krijgen het uiterlijk van doornappeltjes. Ze stoten elkaar niet meer af, maar klitten aan elkaar. Dit gebeurt overigens ook als het bloed te zuur wordt (lage pH). [HIER]

(Zie de video in het originele artikel.)

2. zuurstoftekort
De 5e generatie technologie (5G/6G) gaat uitgebreid gebruik maken van de 60 GHz-frequentieband, die wereldwijd licentievrij gemaakt is. Als zuurstofmoleculen blootgesteld worden aan 60 GHz gaan ze slingeren met een draaisnelheid van 60 miljard Hertz per seconde. Ze verliezen hun eigen draaisnelheid en draairichting en de elektronen worden uit hun baan geknikkerd. Biochemisch gezien is het misschien nog wel zuurstof, maar het hemoglobine in de rode bloedcel kan het niet meer ‘vangen’ of het herkent het niet meer als zuurstof.

De zuurstofopname in het hemoglobine raakt dus geblokkeerd en kan de zuurstof niet meer naar de cellen brengen. Op deze manier ontstaat er een zuurstoftekort in de organen en weefsels. Dit komt dus niet door falende longen. Met deze pathofysiologische toestand werd Dr. Cameron Kyle-Sidell mogelijk geconfronteerd op de corona-IC in New York. Het zuurstoftekort verklaart overigens al veel van de bovengenoemde stralingsklachten. [HIER]

3. huidbelasting
De 5e generatie technologie zal ook veel gebruikmaken van het millimetergolven-spectrum. Deze straling dringt in de huid waar het grotendeels opgenomen wordt door de watermoleculen in de verschillende huidlagen. Een groep onderzoekers verwacht dat de zweetklieren het leeuwendeel hierin voor hun rekening zullen nemen. De spiraalsgewijs lopende zweetbuisjes zitten vol met zout water, dat deze straling goed geleidt. Deze afvoergangen hebben een ideale antennelengte voor de ontvangst van 5G-signalen.

De verhitting van de zweetklieren kan leiden tot verwarming van nabij liggende structuren: kleine bloedvaatjes, zenuwuiteinden en allerlei soorten cellen. Ook het hoornvlies van onze ogen is uitermate kwetsbaar. Dit weefsel wordt constant vochtig gehouden, dus ook deze ‘oppervlaktewater-component’ zal gemakkelijk de straling absorberen dat problemen met de gezichtsfunctie kan geven.

4. celbelasting
De toegepaste radiofrequenties van de 2e, 3e en 4e generatie veroorzaken al diverse soorten beschadigingen op celniveau. DNA-strengen laten plaatselijk los, fouten sluipen in het aflezen van de genetische code, toename van vrije radicalen veroorzaakt beschadigingen in de cel. Alleen al deze 3 inwerkingen zijn voldoende om onze cellen te ontregelen zoals lekkage van de membranen en storingen in de synthese van allerlei noodzakelijke stoffen. Dit leidt tot een onontwarbare diversiteit van aandoeningen, variërend van milde, maar wel chronische klachten (de zg. elektrohypersensitiviteit) tot ernstige en levensbedreigende aandoeningen.

Frequentie Chaos

5. verkeerde resonanties
De hogere golffrequenties waarmee de 5G-netwerken de lucht in gaan, komen gevaarlijk dichtbij de natuurlijke frequenties van de moleculen in onze cellen en vloeistoffen. Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat er onbeheersbare resonanties gaan optreden als gevolg van deze nieuwe elektromagnetische velden. Het zuurstofprobleem is al bekend, maar alle stoffen in ons lichaam zijn opgebouwd uit moleculen en die kunnen dus in de problemen komen. Ook organen en regelsystemen hebben eigen frequenties. Een aantal 5G- frequentiebanden resoneert hiermee, wat bepaalde ‘corona’-symptomen kan verklaren.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Corona: dekmantel voor 5G/6G-uitrol?
De antivirus-maatregelen missen wetenschappelijke grond. Maar in een rapport van de Europese Raad over ‘Shaping Europe’s Digital Future’ staan wel veel bepalingen die een haastige uitrol van 5G èn wereldwijde vaccinatie noodzakelijk maakt met deze ‘levensbedreigende pandemie’ als argument. Zijn de autoriteiten domweg verdwaald in het coronaverhaal? Het merendeel van de passages vertelt echter over een gigantische Europese investering in de digitalisering van ons continent.

Het lijkt een economisch speerpunt. En dan lees ik een zorgwekkende bepaling in dit zelfde rapport die kritiek op corona en het in verband brengen van corona met 5G strafbaar stelt. [HIER]. OEF!!!

Wat voor EXTRA belasting gaat het 5G-netwerk opleveren?

De overheid gaat op slot als er gevraagd wordt om breder onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G toe te staan alvorens dit netwerk uit te rollen. Al voordat de veiling van frequenties loopt, worden er al 5G antennes geïnstalleerd. Maar de afgelopen corona-uitbraken of nieuwe brandhaarden lijken wel degelijk een samenhang te hebben met het aanzetten van 5G en ernstige milieuvervuiling.

Worden we dan met deze corona-pandemie op een dwaalspoor gezet? Is het een welkom excuus om de wereldwijde digitalisering koste wat het kost door te zetten? De bezorgdheid over de gezondheidseffecten en de roep om meer wetenschappelijk bewijs voor veilige richtlijnen vóór een uitrol lijkt een hele grote dikke beer te zijn op de weg die Europa wil bewandelen.

Maar als de digitalisering onverminderd doorgang vindt, dan zijn de gezondheidsproblemen verre van opgelost. Met of zonder vaccinatiepaspoort zullen de milieuverontreiniging, de draadloze frequenties (inclusief de satellieten) en de ascensiesymptomen, en niet te vergeten: de mondkapjes, hun invloed blijven uitoefenen.

Richtlijnen uit rammelend onderzoek..

“Geen bewijs gevonden – De Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse Gezondheidsraad hebben geconcludeerd dat er in wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid bij blootstelling aan straling onder de gestelde limieten, schrijft het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Deze organisatie brengt informatie van allerlei partijen, waaronder het RIVM en de GGD, over onder meer dit onderwerp samen.”(NOS.nl 27 mei 2020).

Het klopt dat de WHO/Gezondheidsraad geen bewijs hebben gevonden, want  …. ze hebben het niet onderzocht.

De wetenschap is het wel degelijk eens over de veiligheid van 5G, dus de Nederlandse staat hoeft de invoering ervan niet stil te leggen.”
Dat betoogde advocaat Kingma van het ministerie van Economische Zaken vanmiddag in de rechtszaal. Hij verweerde zich in een kort geding dat is aangespannen door de stichting Stop5GNL.

((NOS.nl 4 mei 2020) RIVM: geen bewezen gezondheidseffecten 5G).

Nou, DE wetenschap is het wel degelijk NIET EENS over de veiligheid van 5G. Merkwaardig vind ik overigens dat een advocaat van Economische Zaken en niet van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tafel zit. Misschien is een wetenschappelijk verkregen bewijs onomstotelijk, maar of je het bewijs accepteert is een keuze. Ook het onderzoek zelf komt voort uit een keuze. Je kan er voor kiezen bepaalde factoren te onderzoeken en andere uit te sluiten.

In een webinar voor gemeenten wordt helder uitgelegd hoe het zit met die berg aan 5G-studies die wel degelijk gezondheidsschade aantonen (verzameld in de ORSAA) en de gezondheidsraad, varend op de ICNIRP-studie, die beweert dat hier geen wetenschappelijk bewijs voor is gevonden. [HIER] De ORSAA is een organisatie van onafhankelijke wetenschappers die onderzoek doen naar de invloed van radiofrequente straling op mensen. Hier zijn 20.000 peer reviewed-studies verzameld, die gezondheidsschade aantonen.

Deze studies hadden als belangrijk uitgangspunt: het kijken naar de aanwezigheid van effecten die direct of op termijn schade aan de gezondheid kunnen toebrengen. Ze houden geen rekening met het belang van de telecomindustrie. ICNIRP / de Gezondheidsraad, wel rekening houdend met de telecomindustrie, kijkt naar de afwezigheid van een bepaald effect.

De Gezondheidsraad heeft gekozen voor een eigen insteek…?!
Zij maakt een risico-inschatting waarbij economische belangen worden afgezet tegen mogelijke gezondheidsrisico’s. In het belang van de telecomindustrie is een klein risico aanvaardbaar. Ze raadplegen grove indicatoren, bv. CBS-statistieken. Ze moet het overheidsbeleid normen leveren, maar diezelfde overheid heeft geen geld beschikbaar gesteld voor onderzoek. De industrie doet dus het onderzoek en de overheid houdt deels toezicht.

Bovendien zit de industrie bij de overheid aan tafel voor het beleid. Het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is opgericht door de industrie, erkend door overheden, en bestaat voor het grootste deel uit fysici. De ORSAA-studies hebben een diversiteit aan onderzoeksmethoden gebruikt vanuit de onderzoeksvraag ‘zijn er effecten op biologische organismen?’. De methodes die zijn gebruikt, zijn:

  • epidemiologisch onderzoek
  • laboratoriumonderzoek
  • dierstudies en
  • dubbelblind placebo(gecontroleerd) onderzoek.

Laboratoriumonderzoek en elektromagnetisch onderzoek hebben uitgewezen dat er ver onder de norm al schade optreedt (oxidatieve stress). Het ICNIRP heeft, op grond van de onderzoeksvraag ‘is er risico voor de volksgezondheid?’, alleen epidemiologisch en dubbelblind placebo-onderzoek gedaan. Dierstudies zijn afgewezen, omdat dit geen mensen zijn..

Laboratorium-biologisch onderzoek is afgewezen, omdat de effecten niet (direct) ziek maken. Het ICNIRP concentreert zich op het thermische effect van de straling en gaat er van uit dat radiofrequente straling alleen schadelijk is bij een opwarming van meer van 1° van weefsel. Om dit te meten is een plastic hoofd van 72 kg, gevuld met zout water, 6 minuten blootgesteld aan GSM-straling. De opwarming was minder dan 1°C.

In 1998 werd dit effect de basis voor de officiële grenswaarden die overgenomen zijn door de WHO en landelijke adviesorganen. Er is geen elektromagnetisch (EEG, bv.) onderzoek gedaan. Recent heeft het ICNIRP nieuwe richtlijnen bekend gemaakt. Ze hebben hiervoor de bestaande wetenschappelijke literatuur nog eens grondig bekeken, dus er is geen nieuw onderzoek gedaan.

Biologische effecten, waarbij talloze studies gezondheidsschade meten, zijn niet onderzocht. Studies die wel zijn bekeken zijn afgekeurd met argumenten die weinig inzicht geven in de gehanteerde criteria. Uiteindelijk verschillen de aangepaste richtlijnen nauwelijks van die uit 1998/2010. [HIER] en [HIER]

Corona in de toekomst
Het virus blijft onder ons en we worden voorbereid op terugkerende corona-opflikkeringen. Dus we blijven de kans lopen om steeds weer opnieuw besmet en eventueel ziek te worden en mogelijk zelfs te overlijden. Dat is wat de autoriteiten ons voorhouden en waarmee ze sociaal beperkende wetten, verplichte vaccinatie en versnelde digitalisering (invoering van 5G/6G) legitimeren.

Voor mij doemt er echter een beeld op dat hier weliswaar op lijkt, maar toch heel anders in elkaar zit. We zullen inderdaad geplaagd worden door nieuwe corona brandhaarden. Dit heeft niet alleen te maken met de besmettelijkheid van een virus, maar met een overbelasting van ons immuunsysteem door de milieuverontreiniging en elektrificatie.

Gezondheid- en ziektewetenschappers zitten gevangen in een Pasteuriaans paradigma: ziekte wordt veroorzaakt door een ziekteverwekker/ziektefactor. Maar Pasteur had een collega die er anders over dacht: Claude Bernard, die beweerde dat een intern verstoorde balans, vatbaar maakt voor een ziekteverwekker. Zij leefden in een tijd waarin infectieziekten volksgezondheidsbedreiging nummer 1 was.

De vraag is niet wie er gelijk heeft, maar een oproep om het gezichtsveld te openen voor beide aspecten. Omdat aandacht voor de balans wel eens antwoorden kan opleveren voor de vraag waarom mensen niet ziek worden in dezelfde omstandigheden. Op plekken waar de milieuverontreiniging ernstige vormen aanneemt, zal de kans op gezondheidsproblemen grootschaliger zijn.

De 5G-satellietrace..
Op plekken waar 5G/6G in werking wordt gesteld komt er nog een schepje bovenop. Daar kunnen nog makkelijker brandhaarden ontstaan. Een lokale blootstelling aan 5G/6G is niet eens meer een voorwaarde voor een corona-uitbraak als we het snel toenemende aantal internetsatellieten in de ruimte in ogenschouw nemen. Vanaf 2010 worden ze al in de ruimte gebracht. Vanaf januari 2020 volgen de lanceringen elkaar in rap tempo op.

Een eerdere opname van de satelliettrein van SpaceX

Afgelopen juni heeft SpaceX (project StarLink) 3x een set internetsatellieten gelanceerd. Op 4 juni: 60 stuks, op 13 juni: 58 stuks en op 23 juni: 60 stuks. Het valt binnen dit bestek niet te bewijzen, maar het is de moeite waard om te onderzoeken of deze juni-lanceringen kunnen samenhangen met de nieuwe corona-haarden. Het streefgetal van SpaceX ligt overigens rond de 12.000 satellieten, Amazon wil 3.000 exemplaren de ruimte in schieten en Europa heeft zijn eigen project (Galileo). Ook China en Rusland zijn in de race. Dat we het maar even weten.

Hoe lang moet het doorgaan, voordat mensen massaal gaan beseffen in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn..? Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die inmiddels ZÓ zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, als je het allemaal niet waar neemt.


Bron:
https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/dwalingen-en-dwaalsporen/


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz