Selecteer een pagina

Dit kan toch niet langer mensen?! Geloof het of niet, er zijn nog altijd mensen die het gruwelijke lef hebben vrij ademend door het leven te gaan! En dat niet alleen, ze raken elkaar aan, tot knuffelen aan toe! Het zal me niet verbazen als ze het ook vertikken de Corona-app op hun mobiel te installeren en erger: de mobiel niet altijd bij zich te dragen! Ze zijn dus vast ook niet bereid hun buren te verklikken als die de regels overtreden; tis een schande!

Het voelt waanzinnig dit zo op te schrijven, maar ik beschrijf hiermee de werkelijkheid van vandaag. Aldus wordt gedacht in de schedels van mensen die gemaskerd hun kinderen op schoolpleinen in afgezette vierkanten plaatsen en hen het verbod toespreken deze te verlaten. Als dan de les begint leren ze, op instigatie van the World Health Organisation, hoe je als vierjarige kunt masturberen, en dat zonder masker leven betekent dat je de moordenaar van je oma bent.

Ik zag laatst een filmpje van moeder met baby, ze speelden face to face met gebaren en waren blij. Toen opeens was de moeder zonder gezichtsuitdrukking, opzettelijk. De baby speelde nog even door maar toen trad de eerste verwarring in. Het was zeer naar om naar te kijken, als kijken naar een misdaad. Het kind werd verdrietig, onrustig, keek van moeder weg in toenemende paniek; dit te aanschouwen werd bijkans ondragelijk. De baby wilde duidelijk weg uit de situatie en huilde toen de mimiek van moeder eindelijk weer tevoorschijn kwam en de ontspanning in het kind terug kon keren. Een wreed experiment? Dit experiment duurde een minuut, moeders die maskers dragen terroriseren hun kind aan één stuk door!

Mensen denken vaak dat communicatie via taal verloopt; das een grote vergissing. Lichaamstaal en mimiek vormen het leeuwendeel van een overdracht, het dragen van een masker brengt het kind in enorme onzekerheid. Alle vormen van affectie worden niet meer getoond, vertrouwen kan niet ontstaan. Het kind leeft in voortdurende spanning van wat er voor emoties achter dat masker spelen. Ongelooflijk maar waar: ouders mishandelen zo hun kinderen en menen dat het voor hun gezondheid is. Hoe gek wil je het hebben?

Op zovele wijzen is de wereld op de kop komen te staan. Gezonde mensen gaan in quarantaine. We laten miljoenen mensen sterven om er duizenden te redden. Wie de waarheid spreekt is conspiracydenker en wie liegt spreekt de waarheid. Gezondheidszorg focust op ziekte en chemie; gezondheid en natuur gaan in de ban. Omdat de zon goed voor je is moet je binnen blijven, omdat een masker slecht voor je is moet je deze dragen. Ga zelf nog maar even door lezer, ik ben het wat moe de evidentie zo uitgemeten onder woorden te brengen.

Wat ik volstrekt onbegrijpelijk vind is dat er zo ontstellend veel mensen zijn die weten wat hier de oplichting is maar zich er niet over uitspreken uit angst voor wat hun omgeving van ze denkt. Zelfcensuur treedt hier in en ook de medeplichtigheid aan het vernietigen van de gezondheid en vrijheid van hun kinderen en de geslachten na hen. Voor wat geld? Voor je baan? Of omdat je bedreigd bent? Is dat genoeg reden om je kind te laten verrekken? Klaag dan niet over de satanisten die de kinderen verkrachten, je doet eraan mee ook al druk je dit niet seksueel uit. Iedere medewerking aan het huidig regime maakt je schuldig aan verraad naar je eigen kinderen toe.

Het schijnt allemaal niet uit te maken. Maar ik zeg je: niemand ontspringt de dans van gerechtigheid. Ook al zal niemand je ooit aanklagen, in het binnenste van je ziel zal, als je niet tot oprechtheid komt, een vuur van zelfverwijt branden dat je niet kunt stoppen zonder tot openlijke erkenning te komen van wat je er te zien krijgt. Uitstel maakt zaken alleen maar moeilijker. Dit is wat de heilige boeken met de hel bedoelen.

En zeg me niet dat Jezus voor je zonden is gestorven, en deze zo heeft weggenomen. Tis duidelijk dat ze niet weggenomen zijn. Jezus heeft de zonden op zich genomen, niet door te sterven, maar door geboren te worden en de hel der mensen te ondergaan om zo zijn Wijsheid te kunnen ontwikkelen en delen.

Alles is anders dan het je verteld is, werkelijk alles. Ieder deeltje in het radarwerk van de wereld is besmet met de corruptie ervan. Dat is geen probleem op zich, -we roeien met de riemen die we hebben-, wees in de wereld maar niet van de wereld. Maak je los van iedere medeplichtigheid aan satanische praktijken zodra je enige vorm van betrokkenheid hierin onderkent. Wie dit niet voor het nageslacht kan doen heeft de kinderen niet lief, verwart liefde met attachment, met gebondenheid. Dan wilde je een knuffelbeest voor jezelf, geen onvoorwaardelijke liefde.

De feiten in de wereld zijn dwingender dan ooit. Ze drukken de één depressie en zelfmoord in, ze verheffen de ander tot een hogere frequentie van bestaan, waardoor ie fluitend door de hel van een ander blijft gaan. Tijd om je testament op te maken: wat kan weg, wat wil ik voor het nageslacht werkelijk achterlaten?

Het gaat nu niet meer om beloften, die kunnen altijd gebroken worden. Het gaat er altijd alleen maar om in het huidig ervaren geen corruptie toe te staan. Dit trouw zijn en blijven is de uitgang uit de hel. Het klinkt eenvoudig en is ook eenvoudig: het vraagt alles van je.

Met je verstand hiernaar kijken is niet genoeg, raakt de diepte van het werkelijke probleem niet aan. Met je verstand kun je denken dat je dan, om maar iets te noemen, je mobieltje minimaal zal gebruiken, maar in werkelijkheid ben je er waarschijnlijk sterk mee vervlochten en zo creëer je alleen maar meer innerlijk conflict. Monniken die met hun verstand het celibaat aangaan misbruiken later misdienaars. Het gaat niet om een keuze van een deel waar alles aan elkaar vast zit. Het gaat om doorzien, en daarvoor is geen ingrijpen nodig. Wees de getuige van krachtenspelen, dan ben je hun slaaf niet langer. Maak er geen project van van dingen af te komen, helder waarnemen zal je tonen wat pijn vergroot en wat geluk, das genoeg. Maar uiteindelijk gaat het niet om geluk, want ongeluk en geluk vormen een koppel in het dualistisch bestaan. Het gaat om vrede met wat ook maar het geval is, zodat je originele licht kan blijven stralen en je de wereld het beste geeft dat je te geven hebt.

Als ik belerend heb geklonken bedenk dan dat ik in vrijheid heb gesproken en tot mijn eigen essentie; ik lees niemand de les. Wel weet ik dat mijn essentie niet verschilt van die van mijn lezer, dus als het resoneert ben ik verheugd. Ik voeg er graag aan toe: Stilte toont de essentie meer dan welk woord dan ook, het is ´s mens oorsprong en creatieve bron. Schep hieruit volgens de wijsheid van je eigen vorm; dit is van grote Schoonheid.

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/

.