Selecteer een pagina

Als verklede snavels gaan kwekken blijkt opmerkelijk vaak dat de gehele politiek rond corona en de ernst van Covid-19 zelf ernstig betwijfeld wordt. De bek-lap blijft op, dat wel.

Ooit in zo een gekke wereld geleefd? Feitelijk was de wereld al zo gek maar in ontspannenheid viel dit nog niet zo op, door de vele mogelijke afleidingen kwamen de symptomen nog niet zo rijkelijk vrij. Nu de wereldwijde lockdown vele maanden lang stress op de mensen heeft gezet zie je dat de gekte goed zichtbaar is geworden, als tandpasta uit een tube onder druk gezet.

Er is een zekere ontspannenheid in mij getreden hierover. Mensen zijn knettergek en willen niet vrijwillig uit die modus komen. Dit beseffend vind ik verdere insnoering van burgervrijheden eerder gunstig dan alarmerend. Ik meende dat het kookpunt van woede nu wel eens bij een meerderheid bereikt zou zijn, maar nee, dat punt ligt menigmaal hoger dan ik eerder voorspeld zou hebben. Dan maar nog waanzinniger maatregelen, zodat we een snelkookpan krijgen.

Er is al genocide gepleegd en dit gaat, onder onze ogen, nog even door. Al die pietepeuterige argumenten van zogenaamd kritische intellectuelen klinken eenvoudig bizar in mijn oren. Ook de gehele Tweede Kamer kan afgevoerd worden wegens incompetentie, gebrek aan gedegen onderzoek en kwaadaardig zelfbelang, waar het niet ernstiger is.

De moeder van onze huisbaas ging naar het ziekenhuis. Weet niet of ze maskerdragend was maar ze had vocht in de longen. Ze zou er geholpen worden en dan weer naar huis. Binnen het uur was ze dood. Zoiets heb ik iets te vaak gehoord de laatste maanden. Als nu iemand me vertelt dat ie naar het ziekenhuis gaat voor, laat ik zeggen het verwijderen van een steenpuist, dan vraag ik gemakshalve alvast wanneer de begrafenis is.

Ik voel het winnersgemoed. Alle valsheid zal, na nog heel veel onnodige sterfgevallen, aan het Licht komen voor genoeg mensen om het tij te keren. Dat zal niet zomaar een feestje worden; een ieder die de gezagshebbers het vertrouwen bleef geven ondanks de voortschrijdende idiotie zal te kampen krijgen met ernstig zelfverwijt, schuldgevoel en identiteitscrisis. De mens is geneigd zichzelf als kroon van de schepping te zien, maar tegen die tijd krijgt een ieder de grootste les van zijn en haar leven te verstouwen: niets van wat eens trots gevoel leverde, levert nu géén walging op. Ga d´r maar aan staan. Ieder zelfbeeld zal aan stukken gaan; en ieder tegenspartelen zal deel van het gemaal zijn tot alle waan tot minder dan stof is wedergekeerd. Als dan de rust is teruggekeerd, is er de verwondering over alle strijd, die ijdel en nutteloos was, en alles dat je lief hebt pijn heeft gedaan. Open baring. Wist je trouwens dat het woord apocalyps met recht te vertalen is als ontmaskering? Kijk zelf:

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

Apocalyps [openbaring] {apocalipsis 1285, Apocalyps 1516} < latijn apocalypsis < grieks apokalupsis [idem], van apokaluptein [blootleggen, openbaren], van apo [weg, af, ont-] + kaluptein [omhullen, bedekken].

Dus dat masker kan nu wel af mensen, tis mooi geweest. Het spel is uit, de evaluatie van de waanzin kan plaatsvinden. En ga jezelf nou niet de haren uit het hoofd trekken omdat je zo stom was al die tijd, want dat zou alweer net zo stom zijn. De ware Open Baring is dat je uit het beeld verdwenen bent, Natuur weer evident over alles heerst.

Steeds maar iedereen willen overtuigen dat er op onze planeet iets niet goed gaat hoeft niet meer. Ik deed dit wel, en met verve, maar zij die wilden horen verstaan nu wel en de rest ademt graag de eigen rotzooi opnieuw in en heeft iedere nieuwe dag minder hersencellen tot zijn of haar beschikking om eens fatsoenlijk de staat op te maken. Als een gemaskerde flauw of zelfs dood neervalt wordt dat vanzelfsprekend weer op het conto van het dodelijke virus geschreven. Men bedient zichzelf maar; ik haal er zelfs mijn schouders niet meer voor op.

Ondertussen heb ik ook al aardig wat vrijheidsstrijders gehoord die zich miskend voelen. Ja, dat kon je verwachten, daarvoor werd je strijder. Nee hoor, ze willen bevestiging van de maskerwappies dat ze goed bezig zijn! Mijn hemel, hoe gek wil je zijn! Er zijn er ook bij die lang bezig zijn de overheid te vragen zonder masker te mogen leven. Dat zijn geen vrijheidsstrijders, dat zijn horigen met licht pruttelend kritisch stemgeluid. Als de overheid niet meewerkt verdwijnen ze braaf achter het masker.

Klink ik respectloos? Zou best kunnen. Als je respect voor iedereen hebt betekent het woord niks meer. Ik heb geen respect voor blinde gezagsgetrouwen die, door volstrekt gebrek aan zelfkritisch vermogen, ook nog menen dat wat er van hun tongen rolt door henzelf origineel is ingezien. Dit is niet zo. Ik heb er geen moeite mee die slaapkoppen voor het hoofd te stoten. Beter dan de militaire laars waar ze met gesloten ogen naar solliciteren.

Ik heb gehoord dat Covid-19 ook graag in endeldarmen verkeert. Dit betekent dat scheten zeer besmettelijk zijn en iedereen aan de anusdildo moet. Niks aan te doen mensen, ik had het ook liever anders gezien.

Ik protesteer niet meer. Ik doe eenvoudig niet mee met het gezag dat zichzelf dat gezag heeft toebedeeld zonder dit door mijn instemming verkregen te hebben. Natuur heeft gezag, want als ik de natuurlijke wet overtreed komt er een rekening. Geen straf, een karmisch ingebouwd gevolg. Als je die leert lezen wordt je steeds wijzer en vrijer. Maar overheden hebben geen gezag, ze rekenen zichzelf autoriteit toe op basis van zelfoverschatting, en ik heb geen contract met die zelfoverschatting. Het zijn criminele bedrijven. Er is nergens sprake van democratie; corporaties hebben met behulp van Big Tech en Big Pharma, de enige twee hobby´s van psychopaat Bill Gates, de touwtjes in handen. Denken ze. Is niet zo. Ze staan, ondanks hun groeiende bankrekeningen ten koste van de wereldbevolking, op volstrekt verlies. Hun onmogelijkheid tot compassie is hier de rekenfout die gevolgen niet weet in te schatten. Ik juich het toe.

Dit destructieve proces gaat nog wel even door. Behoud je hartstocht, blijf origineel, houd in alles Natuur voor ogen. Als je perspectief voor de toekomst wilt dan raad ik een ieder aan Sacha Stone te gaan beluisteren en je te verdiepen in the New Earth Project. Maar vóór alles zeg ik: als je vrede ervaart, onderhoudt deze dan als eerste prioriteit. Je zal zien dat de vrede overal en altijd wordt verstoord door je eigen gedachten. De matrix heeft alleen vat op je in je eigen kop. Wat een fantastische ontdekking! Doe er je voordeel mee, zo dien je onmiddellijk ook iedereen.

Er waren gedurende mijn leven veel benaderingen voor bewustwording, maar het leek altijd op sleutelen aan jezelf, wat een geschift idee is. Zo werden drugs interessant. Met name de Heilige Paddestoel, het puntkaalkopje dat psylocybine bevat, heb ik hierin gewaardeerd. Karin heeft vaker de wens uitgesproken ayahuascu te willen ervaren, waarop ik zei dat Psilo waarschijnlijk hetzelfde, op milde wijze, verzorgen kan. Ik heb Psilo sinds mijn verhuizing naar Ierland niet meer gebruikt en zei haar dat het hier te vinden moet zijn. Ik deed er verder mijn best niet voor en nu kwam iemand er mee aanzetten. Inderdaad hier in de omtrek geplukt. Gaan we binnenkort ondervinden. Even helemaal de matrix uit, maar dan ook die van de matrixcriticus in de eigen kop die zo nog aan de matrix verbonden is. Psilo is niet verslavend; altijd als ik het de volgende dag weer nam deed het ongeveer niks. Tis een opruimingsdienst, geen vervuiler.

Laat mij tot slot zeggen: Trump heeft gewonnen en dit maakt me blij. Ik weet niet of hij gewonnen heeft maar ik zal ernstig verbaasd zijn als dit anders uitpakt. Democraten in America zijn in feite Chinezen. En zoals een goede vriend afgelopen week grapte, toen ik zei dat in Australia en Canada al Chinese troepen waren aangeland: ¨don´t forget all the Chinese restaurants!¨

Nou, ben benieuwd wat het wordt: hutspot of Babi Pangang. Wel je masker afzetten hoor!

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/

.