Selecteer een pagina

Dit volgende is een samenvatting. Bron Niburu.co:

Overheden wereldwijd beginnen nu toch serieuze problemen te krijgen met hun voortdurende coronahoax pandemie.

Steeds meer mensen geloven geen snars meer van de propaganda, simpelweg omdat er lang niet genoeg doden zijn om de hoax in stand te houden.

Ondanks dat er een “schrikbarende” stijging is waar te nemen van het aantal besmettingen neemt het dodental niet toe en dat is niet goed. Want, als dat gebeurt dan valt de coronapandemie hoax in duigen en gaat niemand zich meer aan al die idiote voorschriften houden.

We nemen als voorbeeld de staat Florida waar het aantal besmettingen, vergeleken met voorgaande maanden, explodeerde zoals te zien op het volgende plaatje. De blauwe lijn geeft het aantal besmettingen weer en de rode het aantal doden. Waar in het begin de lijnen nog vrij dicht bij elkaar bleven, zie je dat er opeens een geweldig gat ontstaat russen de twee.

(Zie de afbeelding in het originele artikel.)

Het is eigenlijk nog erger, want het aantal doden daalt zelfs, ondanks de explosie aan besmettingen. Hetzelfde beeld zie je door geheel Amerika en het dodental is sinds maart nog niet zo laag geweest.

We zullen voor de zekerheid de komende weken nog even afwachten, maar als het dodental op het niveau blijft zoals het dat nu schijnt te doen, dan heeft men toch wel een heel groot probleem. Zoals we eerder schreven: praatjes zijn praatjes, maar cijfers zijn cijfers en doden zijn doden.

En met praatjes kunnen ze het dodental niet omhoog krikken, hoe graag ze dat ook zouden willen om hun hoax in stand te houden.

Hoelang komen Rutte en kornuiten nog weg met het bedonderen van de bevolking? Hoelang accepteert het volk nog dat hun leven totaal op de kop staat en vernietigd wordt? Hoelang accepteert men nog het commando: op afstand blijven want anders….? Hoelang laat het volk zich nog muilkorven als ze een ritje met de trein willen maken?


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz