Selecteer een pagina

Als je weet dat het masker een instrument van onderdrukking is en geen enkele beschermende waarde heeft, en je draagt deze toch, dan werk je actief mee met de leugen. Je bent gewillig onderdeel van het systeem dat de mensheid tot ultieme slavernij wil brengen. Kijk je kinderen en kleinkinderen nog eens goed in de ogen als je dit ten volle beseft; -waarschijnlijk hou je dit niet lang vol. Je moet de liefde ontkennen om de leugen vol te houden.

Tis overduidelijk, al heel lang, dat Covid-19 geen grotere bedreiging voor de gezondheid is dan de miraculeus verdwenen griep, dus de maatregelen worden overal verscherpt. Hieraan meedoen is zeggen tegen je onderdrukkers: tis prima dat iedere logica ontbreekt, ik ben volstrekt bereid mijn intelligentie uit te schakelen en mijzelf te kleineren. Waarvoor? Vraag het mij niet, de logica is ook in de volgelingen niet aanwezig, er is geen voordeel in te vinden.

Heel af en toe kwamen Karin en ik in winkels nog wel wat mensen zonder masker tegen, dit is ondertussen zeer sporadisch geworden. ´De wereld wordt wakker´ hoor ik vaak beweerd worden, maar als de wakkeren de mondluier dragen dan noem ik dat nog altijd slapen. Werkelijk ontwaken kent de natuurlijke wil reeds in vrijheid rond te gaan, zonder gesjoemel met je eigen lot of dat van anderen. Dit ´moed´ noemen gaat wat ver, tis eenvoudig de originele levenskracht die vrije expressie leeft.

In mij is weinig opwinding over het lot van de wereld te bekennen deze dagen. ´De wereld´ en ´de mensheid´ zijn begrippen die niet meer de samenhang vertolken die ze een jaar eerder nog suggereerden. Ik zie nu over het algemeen dat een ieder zich individualistisch opstelt, -het onderwijs van de agenda van de elite heeft zijn werk goed gedaan-, en dat het vermogen het mens-zijn als geheel te verdedigen weg is. Daarom zeg ik deze avond: de wereld en de mensheid bestaan niet meer in de overwegingen van de meeste deelnemers, …eh, mensen die ooit deel leken te nemen. Ze kennen het menselijk DNA nog, maar dat zal ook snel voorbij zijn.

Het is een bekende zinsnede die nu anders gaat klinken: ´het is onmenselijk!´. Het uitroepteken kan weg, want de wezens met menselijk DNA stemmen in met ontmenselijking. Hebben dat allang gedaan toen ze het goed vonden dat hun ouders alleen in concentratiehuizen met verbloemende namen achterbleven. Voor hun bestwil, en dit werd gekocht. Intelligentie speelt hierin geen rol meer.

Acht maanden geleden was de psychologie van de mens voor een belangrijk deel op stoom door vertrouwen in de toekomst en creativiteit met toekomstplannen. Nu dit is weggevallen is er een gevoel van geamputeerd te zijn ontstaan. Toch zijn lijf en leden niet stuk; dus het probleem zit in de verbeelding, om precies te zijn: het zelfbeeld. Dat die hier geheel ondermijnd wordt is bron van vreugde in mij. Creatief werk doen is zo losgemaakt van persoonlijke ambitie, daardoor eindelijk zuiver en gedaan om de vreugde van de zuivere actie zelf.

Volgens de bijbel is de wereld vol verleidingen en om die verleidingen het hoofd te bieden is inkeer van belang. Bekering is het keren van de uitwaarts gerichte aandacht naar binnen. Wat we hebben gezien echter is dat mensen naar binnen keerden en dan hun gedachten als werkelijk namen. Dat is de wereld mensen, dat is precies hetzelfde! Er is werkelijk geen plek waar je je hoofd te ruste kunt leggen in de vormenwereld. De verdeling binnen en buiten is in zichzelf al oplichting.

Ik heb altijd twee soorten artiesten onderscheiden: de zelfbewuste en de originele. De originele doet altijd wat ie moet doen, de zelfbewuste is steeds in interactie met publiek of ie wel goed genoeg is in wat ie doet. Een werkelijk artiest doet wat ie kan en verliest zich niet in dit soort loze zelfreflectie. Hollywood is gevallen. Acteurs zijn zeer bevattelijk voor onechtheid, hoe goed ze ´echt´ ook kunnen spelen. Zeker als ze faam hebben verworven verdwijnt de grens tussen hun werk en privé: ze spelen een rol hoe dan ook en zijn hun essentie uit het oog verloren. Vandaar dat Hollywood zo bevattelijk is voor de agenda van de elite.

Als je succes wilt ben je feitelijk al een bedelaar in een wereld van overdaad. Welk een vreemde focus, dat succes. Kun je niet genieten zonder dat een ander dit weet? Precies! Dit is hoe mensen aan de ketting van anderen liggen. Dit is de waanzin.

Vrijheid kent geen van de implicaties hier besproken, omdat vrijheid er niet in woont of mee rekent. Een vrij mens vertoont geconditioneerde aspecten, maar verdedigt deze niet, omdat ie ze niet als wezenlijk ziet.

Wie dit betoog als eye-opener beleeft wil ik voorstellen: bezie vanaf hier, van al de activiteiten die je graag doet, welke er overblijven als je er niet de aandacht van een ander mee wilt vangen. Dit onderzoek maakt van de eye-opener ogen die altijd open staan.

Het meeste van wat mensen leven noemen is geen leven maar gevangenschap, gebouwd op en beperkt door veronderstellingen. Je veronderstellingen zien vallen kan bij de één paniek en bij de ander opluchting sorteren in eerste instantie, maar uiteindelijk sorteert het niks dan Leven Zelf zoals het Is.

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/

.