Selecteer een pagina
Luca vdf Van Dinter

In deze periode van grote maatschappelijke onrust, wordt door dit kabinet met ogenschijnlijk gemak onze grondrechten geschonden in het beweerde “algemeen belang”. Ik laat het aan de lezer(es) over om daar het zijne of hare van te vinden. Binnen een aantal groeperingen wordt fel op deze grondwettelijke schendingen  gereageerd via flyers, protestfilmpjes op sociale media en demonstraties op het Malieveld in Den Haag en elders in het land. Alles beter dan niets doen. Binnen de ‘Vrije Mensbeweging’ wordt daarnaast ook een juridische weg gevolgd, waarover in dit artikel een en ander toegelicht zal worden. Een vereiste daarvoor is kennis. Kennis is macht. Of, zoals het spreekwoord zegt: ‘Ken uw vijand’.

De Nederlandse Staat kent een rechtsstelsel dat heel ingewikkeld is. Alleen al het Burgerlijk Wetboek bevat 7 dikke boeken ter grootte van een encyclopedie. Daarnaast zijn er dikke boeken over het bestuursrecht, het contractrecht, het belastingrecht, het arbeidsrecht enz. Wie zich dus juridisch te weer wil stellen tegen de aantasting van je grondrechten, kan niet zonder enige kennis. Die kennis is voorhanden met het Duitse boek ‘Hintergrundwissen’ van Hans Xavier Meier uit 2016. Het kwam in de zomer van 2019 onder onze aandacht, toen onze Duitse sympathisanten er succes mee behaalden in Duitsland.

Via wekelijkse online-sessies met hen, zijn we uiteindelijk met een Nederlandse vertaling gekomen, ‘Achtergrondkennis’ genaamd. Tijdens de vertaling en enkele tests ontdekten we dat het Duitse rechtstelsel anders werkt dan hier bij ons, waardoor een 1 op 1 overnemen van de methode helaas niet gaat werken. Proefondervindelijk hebben we daarom wat aanpassingen gemaakt en getest. Een laatste test is een procedure geweest tegen de belastingplicht voor Vrije Mensen bij het Gerechtshof Arnhem. Als ik hier schrijf dat we deze zaak gewonnen hebben door hem te verliezen, zal ik dat natuurlijk moeten uitleggen. Dus lees nog even door..!

Essentieel is het verschil tussen de Mens van vlees en bloed enerzijds en de Natuurlijk Persoon (de staatsburger) anderzijds. Het is de staatsburger die belastingplichtig is, omdat dat de entiteit is, die naast plichten ook rechten heeft. Dus logisch dat het Gerechtshof, dat in de wetboeken nergens de term ‘mens’ kan vinden, dit verschijnsel Mens op een hoop gooit met de staatsburger. En die laatste is belastingplichtig, dus de Mens die zich identificeert met dit staatsburgerschap (Nederlander zijn bijv.), staat met lege handen, ofwel een door de Belastingdienst leeggehaalde portemonnee..!

Wat er moet gebeuren is dat er tussen de Mens en de Natuurlijk Persoon een contract opgesteld wordt. In dat contract draagt de Natuurlijk Persoon alle eigendommen (huis, geld, inboedel, auto, enz.) over op de Mens met  wiens namen de Staat bij de geboorteaangifte de juridische entiteit Natuurlijk Persoon met een uniek Burgerservicenummer heeft gemaakt. De Natuurlijk Persoon is in dat contract de schuldenaar en de Mens is de schuldeiser.

Dit contract, ook wel zekerheidstellingsovereenkomst genaamd, wordt gedeponeerd bij de wereldwijde databank van contracten, lees, de database van de Uniform Commercial Code. Zeg maar de internationale variant van de Kamer van Koophandel. In dit contract staat een heel belangrijke passage: ieder overheidsorgaan of bedrijf dat iets wil afdwingen, vorderen of aanbieden aan jouw Natuurlijk Persoon treedt daarmee toe tot dit contract.

En aan het toetreden (= mee doen) aan dit contract hangt een fors prijskaartje. Laten we in dit voorbeeld uitgaan van € 1 miljoen. Dus wil een politie-agent jou (je Natuurlijk Persoon) een Corona-boete opleggen of wil de Belastingdienst jou een Aanslag opleggen, dan treden zij volgens de internationale handelswetten (die boven het Nederlands recht staan) toe tot jouw contract en dat kost ze dan een miljoen euro.

Het gerechtshof Arnhem heeft in haar uitspraak bevestigd dat de Belastingdienst op grond van haar eigen wetten jouw Natuurlijk Persoon jaarlijks een Aanslag MOET sturen. Ook al treedt zij daardoor toe tot jouw contract en moet zij, om een belastingaanslag van pakweg enkele duizenden euro’s te incasseren, één miljoen euro betalen..!

Dus wil een politie-agent jou (je Natuurlijk Persoon) een Corona-boete opleggen, of wil de Belastingdienst jou een Aanslag opleggen, dan treden zij volgens de internationale handelswetten (die boven het Nederlands recht staan) toe tot jouw contract en dat kost ze dan € 1 miljoen!!

Deze uitspraak is niks minder dan geweldig!!!
Rechtbanken lieten ons in het verleden altijd in de steek als wij het verschil tussen de Mens en de Natuurlijk Persoon erkend te hebben. Met deze uitspraak is dat verschil juridisch niet meer belangrijk dankzij ons geldige contract. Dus als  Justitie jou een Coronaboete wil opleggen, wijs je hen schriftelijk op het contract en laat hen de keuze de boetetransactie in te trekken dan wel te handhaven in ruil voor een factuur van € 1 miljoen (minus € 399.- Coronaboete).

En hier komt het boek Achtergrondkennis weer om de hoek kijken, want het is van cruciaal belang om zowel dit contract als ook de te voeren correspondentie tot 3 cijfers achter de komma in orde te hebben. Vergelijk het maar met iemand een mail sturen: als er ook maar 1 letter in het mailadres ontbreekt of fout geschreven is, komt je mail niet aan. Zo is het met de zekerheidsstellingsovereenkomst ook.

  1. Toekomstige stappen:
    Voor een symbolisch bedrag bieden we iedereen de cursus Achtergrondkennis-Vrije Mens in Wording aan. Het is een cursus van 6 blokken, die online gegeven wordt na aanmelding. Groot voordeel daarvan is dat een ieder de cursus op een zelfgekozen tijdstip en in een zelfgekozen tempo kan volgen. Tussentijdse Zoomsessies kunnen in overleg afgesproken worden. Voor ons is het nu van groot belang dat heel veel mensen de kennis aangereikt wordt, waarmee iedereen zijn of haar grondrechten kan waarborgen. Zie: https://www.vrijmensinwording.nl
  2. We gaan ondertussen verder met testen en praktijkervaring op doen. Een mooi testobject is onze Vrijstaat Wonderland op een wijze, zoals al in het boek Wonderland 1.1 beschreven wordt. Het verhaal over Wonderland 1.1 kun je lezen in dit artikel HIER en HIER op de site.

Bron:
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-vrije-mens-vs-de-belastingdienst/