Selecteer een pagina

Van zintuig tot werktuig – Rob Scholte

“There Is a War Going On, The Battlefield Is in The Mind, And the Prize Is Your Soul!” Deze woorden sprak Prince Rogers Nelson op de Yahoo Internet Life Awards in het jaar 1999. Bekijk het filmpje.

Alex Jones kwam in dit verband met de korte krachtige term: Infowars.

De oorlog streeft naar cognitieve reprogrammering van ieder mens, wat erop neer komt dat iedere ziel optimaal bestuurbaar wordt door de informatie die hem of haar wordt aangedragen. Informatie is niet alleen taal, info bestaat in alles dat we gewaar worden met onze zintuigen. Reden waarom de globalisten al onze zintuigen wensen te bespelen om hun doelen te bereiken. Daartoe benutten ze de media en gekochte journalisten, Hollywood, de muziekindustrie, ga zo maar door. Als dan een nep pandemie wordt opgevoerd, lockdown en social distancing het zintuigelijk waarnemen ernstig beperken, de spuit en de gifstoffen in onze omgeving oorspronkelijke waarneming verder belasten, dan lijken we in de greep van wie ons willen bemachtigen. Als je ziet hoe ze dit doen, dan kun je ook begrijpen hoe aan hun invloedssfeer te ontkomen.

De afbeelding boven dit bericht toont het werk ´Van zintuig tot werktuig´ van Rob Scholte. In het centrum zien we de complete mens, met de zintuigen intact. Laten we onze blik naar de periferie gaan dan zien we versplintering, waarbij van de verschillende lichaamsdelen in iedere volgende cirkel alsmaar minder getoond wordt. Heelheid wordt verdeeldheid met steeds minder ruimte voor zintuiglijke waarneming. Zo wordt de mens van zijn Oorsprong losgemaakt waar hij of zij in zee gaat met allen die hem of haar tot werktuig van het globalistisch ideaal, en alle bijkomstige misdadigheid, willen maken. Zoals Prince al zei: de prijs is je ziel. Het mooie van het kunstwerk hierboven is dat het zowel het probleem als het antwoord illustreert: –het probleem is van het centrum, de Bron, afdwalen naar de periferie, –het antwoord hierop is de omgekeerde weg te gaan, in het centrum blijft de ongeschonden mens immers zichtbaar.

Cognitieve reprogrammering, ook wel kortweg mindfuck genoemd, is alleen mogelijk als je je basis van waarneming niet langer in de Bron hebt liggen, je Oorsprong uit het oog bent verloren, leeft op basis van denken, identiteit en overtuiging. Dan ben je manipuleerbaar, anders niet. Derhalve is het zaak opnieuw je Origine in te nemen. Hoe doe je dat, als je verward bent?

Het ligt voor de hand dat, als de verwarring groeide naarmate je van zintuigen afdwaalde, terugkeer tot de zintuigen heilzaam is.

Herinner je wat Prince zei: Don´t be fooled by the internet. In vroeger dagen zouden we zeggen: laat je niet gek maken door televisie en papieren media, nu is internet prominent aanwezig in ieders leven, temeer omdat een ieder het wereld wijde web (!) op zak heeft. Als onder andere de phone en computer je van je zintuigen hebben weg geleid, begin dan eenvoudig met het drastisch verminderen van het gebruik van de apparaten. Ga weer ervaren wie je bent zonder ergens te zijn ingelogd. Verslaving aan het web is gevangenschap in zichzelf, en legt je aan het infuus van wie je de ultieme mindfuck willen bezorgen. Op koste van je ziel.

Ik zie het in het straatbeeld: heel veel mensen zijn niet meer aanwezig waar ze werkelijk zijn, hun gedachten verkeren steeds weer elders, en zij zijn daar dan ook. Op hun werk denken ze aan thuis, thuis aan hun werk. Een prima manier om out of your mind and back to your senses te komen, als je onlust door mentale problemen ervaart, is het stellen van de vraag: wat is er nu werkelijk bedreigend of reden tot zorg? Je zal zien dat er in de meeste gevallen geen enkel probleem is. Een blijde shift van werktuig (denken) naar zintuig (gewaarzijn).

Je gaat de zin van het leven pas bevragen als je je zintuigen hebt verlaten, in het andere geval zul je veel genieten, zin hebben.

Er is ongelooflijk veel dat je kunt doen om meer en meer in de zintuigen je thuis te vinden. Ik zei hierboven dat je je Oorsprong niet uit het oog moet verliezen. Wezenlijk is Oorsprong nooit in het oog geweest, omdat het niet objectief is en geen eigenschappen kent. De intuïtie weet het echter altijd als je de Bron hebt verlaten; vertrouw je intuïtie.

Terug naar de zintuigen hoef je niet te gaan, de zintuigen staan altijd al aan, besef dit allereerst. Dat kun je meditatie noemen, maar het is jammer als je een formele meditatiespecialist voor waakzaamheid wordt, wat opnieuw een mindfuck is, want waakzaamheid staat ook altijd al aan.

Ontwaken laat je met lege handen achter, daarom is het niet erg populair.

De zintuigen, en het gewaarzijn erachter, staan altijd al aan; het is genoeg als lijden en verwarring optreden, dit eenvoudig toe te staan en de mechanismen die spelen in alle rust te observeren. Dit is zeer informerend, het beste boek dat je kunt lezen. Je bent niet wat je observeert, iedere mentale suggestie gaat voorbij, jij blijft. Iedere suggestie wil je in het wereld wijde web hebben, zelfs al zit je niet op het internet. Ook het denken is een soort internet, trap er niet in. Gebruik het, zoals Prince zei, maar laat je er niet door gebruiken.

Omdat de mens gewoonten ontwikkelt is het raadzaam voor gewoonten te kiezen die de zintuigen voeden in plaats van afstompen. Ga dagelijks de natuur in, dat voedt je, gebruik niet het argument dat het slecht weer is, want dat stompt af.

Bewonder, ofwel: Be Wonder.

Zie, Luister, Ruik, Proef, Voel en Wees Wonder.

Teken, schilder, schrijf, dans, zing, bespeel het muziekinstrument dat je vreesde met verve en brutaliteit, vind je weg in alles, denk niet na over talent, geniet, heb de lach van de dorpsgek die niemands oordeel meer vreest, laat je zien, horen, ruiken, proeven en voelen, onderdruk geen enkele scheet.

Ik zie geen progressief pad naar ontwaken; ik zie wakker zijn als uitgangspunt, in een ieder altijd reeds aanwezig. Zintuig of werktuig? Het is in Wezen meest simpele keuze. Speelt willen hierin een rol? Nee, willen is mindfuck in de ogen van wie buiten het programma leven: de Vrije Wil is immers keuzeloos steeds dezelfde: voor wat Altijd Al Het Geval Is. Prachtige paradox.

Dank de Lezer!

https://efemerefenomenen.wordpress.com/

.