Selecteer een pagina

Gepensioneerden dreigen definitief een derde van hun pensioen kwijt te raken als er geen goede overgangsregeling naar het nieuwe pensioenstelsel komt. In het nieuwe stelsel is het onmogelijk om dat verlies goed te maken. Dat schrijft ANBO in een brief aan de Tweede Kamer, die dinsdag 14 juli a.s. debatteert over de uitwerking van het nieuwe stelsel.

De pensioenval is een combinatie van de al bestaande achterstallige indexatie, het niet-indexeren in de komende zes jaar (tot het nieuwe pensioenstelsel ingaat) en de daling van de dekkingsgraad als gevolg van de nieuwe parameters zoals voorgesteld door de commissie Dijsselbloem. Die commissie vindt dat de huidige langetermijnrente drastisch omlaag moet om dichter bij de marktrente te komen en dat de marktrente volgens libor moet worden vervangen door Ester. Die twee elementen geven volgens fondsen een daling van zes tot tien procent dekkingsgraad, afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de deelnemers in een fonds.

Waardevermindering pensioen

Totaal komen de indexatie-achterstand en de kortingen op vijftig procent, wat overeenkomt met een waardevermindering van het pensioen van 35 procent. “Dat is onaanvaardbaar”, zegt ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan. “Wij zijn ingenomen met het nieuwe stelsel, maar de weg er naartoe zorgt ervoor dat gepensioneerden er weinig tot niets aan hebben. Zij krijgen zo nog wel het zuur van het huidige stelsel, maar proeven niet het zoet van het nieuwe stelsel. De gemiddelde gepensioneerde is nu 75 en bij invoering 81. En dan worden eventuele verhogingen ook nog eens over een periode tot tien jaar gespreid.”

Onderzoek naar problematiek

ANBO wil dat kabinet, sociale partners en ouderenorganisaties samen een onderzoek doen naar de problematiek. “Wij willen dat zo snel mogelijk verhogingen en verlagingen geschieden op basis van de nieuwe rekenregels die straks gelden. Dat betekent dat ANBO kortingen aanvaardt als die in het nieuwe stelsel nodig zijn. Maar niet volgens de oude regels. Volgend jaar zouden de verplichtingen tegen nul (!) procent rente moeten worden berekend, als de langetermijnrente is aangepast. Dat is ridicuul. Dan moet je het kapitaalgedekte pensioenstelsel zonder meer afschaffen. En daar was het nieuwe stelsel juist een goed antwoord op.”

Klik hier voor de brief van ANBO aan de Tweede Kamer

Bron:
https://www.anbo.nl/nieuws/anbo-gepensioneerden-dreigen-een-derde-van-pensioen-te-verliezen