Selecteer een pagina

Een dikke drie jaar terug, toen de mondiale coup door een minderheid al gezien werd, kwamen Karin en ik hier in Ierland samen met mensen die nadachten over een leven off the grid. Ik zal niet zeggen dat die optie sindsdien geheel verdwenen is, maar onvindbaar op deze wereld zijn lijkt me toch een illusie, de machtsbeluste hufters komen achter een ieder aan, zullen het ontlopen van hun gezag niet kunnen velen. Vanzelfsprekend, we doen wat we kunnen om de georganiseerde misdaad te ontmantelen en aldus, omdat we een meerderheid van wakkere mensen hebben bereikt, machteloos te maken. Maar wie zegt dat we daarin zullen slagen? Ik hoor Alex Jones en anderen zeggen dat we aan de winnende hand zijn, maar dat is mijn inziens vooral om de goede moed erin te houden, want de afloop van deze waanzinnige strijd kent niemand. Er is echter wel het dieper besef, dat we intuïtie kunnen noemen, dat ons steeds weer influistert dat het valse niet kan blijven uiteindelijk. Maar, als we ermee instemmen, toch heel erg lang!

Dit alles roept de vraag op: als geen plaats op de wereld onze veiligheid kan garanderen, wat betekent dit dan existentieel voor ieder mens? Ik zeg: kom tot besef van alle aspecten van je investering in en identificatie met deze waanzinnige wereld en leer dit los te laten. Begeef je aldus in de meditatieve staat, meer en meer en meer, waar schepping nog niet heeft plaats gevonden en de machtsbende feitelijk machteloos staat. Vanuit deze non-positie is oorspronkelijk scheppen een natuurlijk vermogen en ligt harmonie voor de hand. Van hier uit is alles dat we in Liefde wensen mogelijk.

Voor ieder mens gold altijd al: in ons stervensuur, als we het hoekje om moeten, willen we vrede beseffen. Om de wereld ten goede te keren dienen we ook met vrede te beginnen. Als er een ramp gebeurt zorg je altijd het eerst voor je eigen veiligheid, zodat je vervolgens de anderen van dienst kunt zijn. Wees derhalve klaar voor de dood, dan ben je tevens klaar voor het leven in de duisternis waar we voorlopig nog doorheen moeten. Wanhoop niet, zie het onverwoestbare Licht, en werk hier in iedere stap vanuit en naartoe.

In het totaal corrupte politieke landschap kan een mens gemakkelijk tot wanhoop geraken, maar als de feiten nuchter worden vastgesteld en medewerking aan alles dat vals is massaal wordt geweigerd, dan verliest het machtssysteem aan kracht, zal het slachtoffer worden van de eigen ingebouwde decadentie.

Wie nog niet geheel overtuigd is van de kwaadaardigheid achter de globale agenda van de laatste drie jaar nodig ik uit te luisteren naar het bondige doch indringende betoog over The Great Reset afgeleverd door Marc Morano.

Het filmpje dat hieronder volgt, waarin Richard Vobes in gesprek is met twee interessante gasten, beleef ik als verrijkend en bemoedigend. De atmosfeer van het gesprek is er een van ontspannenheid en vastberadenheid, waarbij de donkere agenda door de sprekers volledig wordt onderkend, dit echter zonder onnodige reactieve opwinding en energieverlies die een mens van de wijs zou brengen. Een prachtige afsluiting ter inspiratie!

Do not consent & be original!

https://efemerefenomenen.wordpress.com/