Selecteer een pagina
Het Hooton Plan – de vernietiging van een compleet volk

Het Hooton Plan – de vernietiging van een compleet volk

Verwatering en balkanisering van Europa in het kader van een eenvormige nieuwe orde, de zegeningen van de slavencultuur.

Er is nog steeds geen vredesovereenkomst gesloten tussen de restanten van het Derde Rijk (nu: BRiD GmbH, ‘Bundesrepublik IN Deutschland’) en 54 natiestaten in de wereld. De belangrijkste landen zijn de VS, Rusland, Frankrijk en Groot Brittannië. Duitsland is daarmee bezet gebied. De VS, de UK, Frankrijk, Polen en Rusland houden nog steeds gebieden in beheer. Dat kan veranderen als er een vredesovereenkomst wordt getekend. De presidenten Trump en Putin hebben aangegeven dit af te willen wikkelen. Of deze geruchten kloppen valt nog maar te bezien. Als het in de VS doorgaat zoals de toestand nu is, is die kans definitief verkeken.

Met angst en beven wordt het herstel van het Duitse keizerrijk door velen tegemoet gezien. Er wordt een onaanvaardbaar herstel van de Duitse economische dominantie gevreesd. Daarnaast komt er een aantal landen in de problemen als het gaat om het herstel van de grenzen van 1914. Gelukkig kwam er een zoveelste gefabriceerde crisis, deze keer een titanengevecht tegen een onzichtbare vijand, welke zich volgens het RIVM thans schuil houdt in het riool, omdat het bovengronds te warm en te licht is. Er zijn teveel bewijzen dat er sprake is van niet veel anders dan een psychologische afleidingsoorlog om de meute van de straat te houden.

Het Hooton Plan

De Europese Unie is een jezuïetenproject, waarvan het nooit de bedoeling kan zijn geweest dit tot een vredelievend einde te brengen. De EU is bedoeld als een wurgpaal voor Duitsland en de Duitsers, die hoe dan ook als eenheid en volk van de aardbodem dienen te verdwijnen. U heeft vast wel eens gehoord van het beruchte Hooton-Plan – wie lasse ich ein Volk verschwinden – bedoeld om het “Duitsche ras” voorgoed te elimineren door het te laten verwateren, te verbannen en verhongeren. Een aanvulling op het idee van Coudenhove-Kalergi, een soort Japanner met uitgesproken racistische denkbeelden. Racisme en kapitalisme gaan goed samen. Het kweken van één ras in een uniforme wereldorde is de natte droom van de uitverkoren boven ons gestelden. Deze racist werd uiteraard gefinancierd door Warburg/Rothschild, naar eigen zeggen:

In de toekomst moest iedereen eigenlijk op hem gaan lijken, qua kleur, hersencapaciteit en uitstraling. Ook makkelijker om deze uniforme mens in de Nieuwe Orde in te passen. De “bio-robotica” als nieuwe wetenschap. Vergeleken met de plannen van Hooton was deze Graaf Coudenhove-Kalergi nog een zachtaardige fantast. Het is vreemd, dat er over deze plannen veel geschreven en gesproken wordt, maar dat er in werkelijkheid een heel ander sociaal experiment aan de orde is, waar je niet over mag schrijven, omdat de bedenker de Joodse religie aanhangt. Earnest Hooton had drastischer methoden voor met name de Duitsers in petto. Deze racist wilde het “oorlogsgen” van de Duitsers met fokmethodes elimineren.

Het Hooton Plan, samengevat in 4 maatregelen

  1. Alle Nazileiders en partijleden moeten worden geëxecuteerd of levenslang worden opgesloten in werkkampen. Legerofficieren dienen allemaal uit Europa te worden verbannen.
  2. Het Duitse leger moet voor een periode van 20 jaar worden ingezet in landen om te helpen de verwoestingen te herstellen. Ze moeten niet worden behandeld als krijgsgevangenen of misdadigers, maar betaald en strikt bewaakt. Ze mogen ook worden genaturaliseerd bij goed gedrag. De vrijgezelle arbeiders mogen trouwen met vrouwen van het land waar ze werken. Kinderen mogen na een bepaalde termijn met hun vaders worden herenigd. De vader mag niet naar Duitsland terugkeren. De bedoeling van deze maatregel is het terugdringen van de geboorten van “zuivere Duitsers” en het neutraliseren van de spreekwoordelijke Duitse agressiviteit. Dit dient te gebeuren door “outbreeding”, het “ontnationaliseren” van de geïndoctrineerde personen.
  3. Het ontmantelen van het “Deutsche Reich” in verschillende deelstaatjes, naar de grenzen van de oorspronkelijke “Länder”. Na bepaalde tijd onder het bewind van de Geallieerden te hebben gefunctioneerd, kunnen deze staten een eigen (non-fascistische) regering kiezen. Het doel van deze maatregel is het vernietigen van het raamwerk, waarin de Duitse agressie steeds tot uitbarsting is gekomen.
  4. Gedurende de bezetting en het regime van de afzonderlijke deelstaten door het leger en staf van de Geallieerden, moeten de bezettende militairen worden aangemoedigd te trouwen met Duitse vrouwen en zich permanent in vestigen in de deelstaten. Gedurende deze periode moet ook immigratie worden gestimuleerd van niet-Duitse bevolkingsgroepen, speciaal van het mannelijk geslacht.

Direct na de oorlog werd al een begin gemaakt met het indammen van het Duitse oorlogsgen door etnische zuiveringen en het inrichten van krijgsgevangenkampen als vernietigingskampen. Direct na de capitulatie werd door de geallieerde opperbevelhebber Eisenhower een bevel uitgevaardigd in het Engels, Frans en Pools om voedsel onder de lokale autoriteiten te verdelen:

“… under no circumstances may food supplies be assembled among the local inhabitants in order to deliver them to the prisoners of war. Those who violate this command and nevertheless try to circumvent this blockade to allow something to come to the prisoners place themselves in danger of being shot….”

Eisenhower’s Starvation Order 1945

Meer dan 9 miljoen Duitsers stierven als gevolg van de opzettelijke geallieerde uithongering- en zuiveringspolitiek, direct na de capitulatie op 8 mei 1945. Een kwart van de Weimar Republiek werd geannexeerd, zodat 15 miljoen Duitsers naar de huidige Bondsrepubliek werden verjaagd. De grootste etnische zuivering in de geschiedenis. Meer dan 2 miljoen mensen, inclusief vele kinderen, zijn gestorven in Poolse concentratiekampen en elders. Deze genocide is uiteraard niet in de overwinningslectuur van de zegevierende geallieerden opgenomen.

Een goed begin

De “Endlösung” van de heer E. Hooton, afgestudeerd antropoloog aan de Harvard Universiteit kende dus een vliegende start. Velen zullen zich de laatste jaren hebben blind gestaard op de ongelooflijke stroom mannelijke “vluchtelingen” om toch vooral ook nog punt 4 te implementeren. Maar het is al veel eerder begonnen, één op de drie Duitsers heeft al een migrantenachtergrond. Dat betekent dus, dat er 54 miljoen autochtone Duitsers zijn en 27 miljoen allochtone Duitsers. Er is een heel ander land ontstaan, dat valt aan de hand van nuchter cijferwerk niet te ontkennen.

“Ons” land zat gelukkig aan de goede kant van de frontlinie, maar veel anders is het hier ook niet. Gemeten naar de stand van vandaag zijn er 4 miljoen autochtone Nederlanders ingeruild voor 4,5 miljoen allochtone Nederlanders, dat is dus een kwart van de bevolking. Nederland zat in de 50-er jaren overvol, dus men moest mensen kwijt. Maar in werkelijkheid werd bijna simultaan ruimte gemaakt voor de gastarbeiders.

De bevolking van Nederland groeit in honderd jaar bijna twee maal zo snel als de rest van Europa. Wat is er met ons aan de hand? Als u wilt weten waarom het in ons land zo vreemd is gelopen met die bevolkingsexplosie, dan raden we u aan op deze link te klikken: Bevolking NL

Nord Rhein Westfalen wil de grondwet wijzigen.

Deze schijnbeweging is een merkwaardige. Eén van de rijkste deelstaten van de BRiD wil zich afscheiden en zich aansluiten bij het “land” EU Brussel. De EU is echter geen staat of statenbond, maar een Unie, een vereniging. Door zich te onderwerpen aan Brussel, zal Nord Rhein Westfalen financieel compleet worden leeggezogen. Een referendum zal dit plan van beroepspolitici dus met grote zekerheid torpederen. Waarom? Een paar voorbeelden.

Duitsland (BRiD GmbH) sponsort voor het grootste deel de EU. De bevolking heeft niets in te brengen, anders dan wat gemopper in de marge. Dat gemopper bestaat onder anderen uit het ventileren van jaloezie jegens een land als Italië, waar ze zo graag op vakantie gaan. Duitsland heeft een BNP van bijna 4 biljoen euro, Italië nog geen 1,9 biljoen euro. De Italianen gaan met 62 jaar met pensioen, de Duitsers met 68 jaar. Een Italiaan ontvangt maandelijks € 1750,- staatspensioen, een Duitser € 1230,-. Als Nord Rhein Westfalen zich aansluit bij de EU staat, is 100% zeker dat die verhouding alleen maar slechter wordt. Het is onbegrijpelijk dat Duitsland zich niet van de EU afscheidt. Voor ons zeer begrijpelijk, natuurlijk, als bezet gebied heb je nu eenmaal naar de pijpen van de bezetter te dansen.

De bezetter sinds 1945 van de deelstaat Nord Rhein Westfalen is het Verenigd Koninkrijk/Canada.

Het Verenigd Koninkrijk lijkt sinds enige tijd zonder staatshoofd te zitten. Het Huis Windsor was van oorsprong het Duitse Huis Von Saxe-Coburg Gotha. Er gaan geluiden dat deze kliek ten onrechte op de Britse troon zit. We weten niet precies wat er achter de coulissen gebeurt, maar Elisabeth II vertoont zich niet meer met een kroon op het hoofd. Het Windsor embleem is van Buckingham Palace verwijderd. Als het Britse koningshuis wordt uitgeruimd, betekent dat nogal wat voor de Dominions als Canada, Australië, Nieuw Zeeland en talloze eilandenrijkjes, die dan allemaal kunnen worden omgebouwd naar een republiek en de Britse gouverneurs-generaal als gewezen werkelijke machthebbers naar huis kunnen sturen.

De vraag dringt zich dan op, wat er op deze manier van de constructie BRiD overblijft. Frankrijk zou ambities kunnen krijgen om het Saarland maar weer eens te annexeren. Bayern zou zich bij Oostenrijk willen aansluiten, hoewel de onafhankelijkheidsambities van Bayern vrij sterk zijn ontwikkeld. Dit soort ondermijnende krachten stelt alles in het werk om te voorkomen dat het keizerrijk weer wordt hersteld. Omdat het fenomeen referendum in Duitsland niet aan de orde is – het is immers al een democratie – kan het BRiD-management doen en laten wat het wil. Na groen licht van Washington. Overigens moet de EU dan ook het (door de Nederlanders afgekeurde) bedrijfsreglement wijzigen om “staat” te worden.


Bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/07/19/het-hooton-plan-de-vernietiging-van-een-compleet-volk/
Nog een interessante bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2017/11/08/de-nederlandse-bevolkingsexplosie/