Selecteer een pagina
Wat te doen als het CJIB uw bezwaarschrift op een boete afwijst? – door Martin Vrijland

Wat te doen als het CJIB uw bezwaarschrift op een boete afwijst? – door Martin Vrijland

Het is natuurlijk allemaal nieuw, dus ook bij het CJIB moeten ze nog even wennen aan het feit dat mensen de staatsafpersing via (onder meer) verkeersboetes niet langer accepteren. In meerdere artikelen liet ik zien hoe je in verzet kunt gaan. Dat is nieuw voor iedereen en dus moeten we ook begrijpen dat de lakeien van de koning (zoals de medewerkers van het CJIB) proberen uw verzet laatdunkend af te wimpelen.

Daarbij proberen zij er u op te wijzen dat u nu eenmaal staatsburger bent en dat dit staatsburgerschap rechten en plichten met zich mee brengt. Een voorbeeld van zo’n reactie van het CJIB ziet u hieronder. Let daarin op de volgende volzin: “Als u het inhoudelijk niet met de verkeersboete eens bent, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de verkeersboete beroep instellen bij de officier van justitie”. Terwijl u de discussie juist voert over de autoriteit van de wetgever.

Leest u eerst maar even (het plaatje is een samenvoeging van twee plaatjes met de telefoon genomen) en lees daaronder verder:

Dergelijke instanties zijn altijd in staat om met prachtige volzinnen te komen, maar feitelijk staat er slechts en alleen dat het CJIB de standpunten niet deelt. Er wordt dus niet inhoudelijk gereageerd en daar zit het nu juist de crux. Er moet wel inhoudelijk gereageerd worden. U heeft niets aan een mening onder de vermelding van ‘wel vertel ik u’. Dat is een persoonlijke mededeling van een medewerker van het CJIB, maar u krijgt dus geen inhoudelijke reactie en dat is niet juist.

Hoe hier dan op te reageren? De eerste emotie is natuurlijk dat u bang wordt voor de consequenties. Dat is begrijpelijk, maar mijn reactie zou er een zijn van niet opgeven! En hoewel het geschrevene hieronder misschien absurd en overtrokken in de oren zou kunnen klinken, lijkt het mij meer dan tijd om tegengas te geven aan deze geld slurpende roversbende. U mag natuurlijk ook braaf vooraan in de kerk blijven zitten en de collectezak blijven vullen.

Onderstaande brief zou als voorbeeld kunnen dienen in reactie op de arrogantie van de lakeien van de staat. Het is aan u wat u besluit ermee te doen.


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/wat-te-doen-als-het-cjib-uw-bezwaarschrift-op-een-boete-afwijst/