Selecteer een pagina
Na 5G veiling staat niets komst tweede coronagolf meer in de weg

Na 5G veiling staat niets komst tweede coronagolf meer in de weg

De eerste veiling voor de 5G frequenties is achter de rug en met de eerdere uitspraak van de rechter dat 5G veilig is, kan het feest beginnen. 

De Nederlandse telecomproviders kunnen nu echt starten met de uitrol van hun 5G netwerken en ons land kan zich voorbereiden op een volgende lockdown.

De timing had niet beter kunnen zijn. Het halve land is met vakantie, de media staan bol van de dreigende verhalen over een komende tweede coronagolf, terwijl in de achtergrond de laatste nagels in de 5G doodskist worden geslagen.

De eerste 5G-veiling heeft afgelopen weken 1,23 miljard euro opgebracht. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken & Klimaat) zojuist bekend. Zowel KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo hebben frequentieruimte weten te bemachtigen. De providers werken hard aan de uitrol van hun 5G-netten. Vodafone startte onlangs zelfs al met 5G, alleen gebruikt het bedrijf zijn 4G-banden daarvoor.

Dat betekent dat vanaf nu niet alleen Vodafone 5G zal brengen, maar ook KPN en T-Mobile en dat niet op de 4G-banden, maar op de echte 5G (de gevaarlijke) frequenties.

Er is een reden dat 5G veel gevaarlijker is voor ons mensen dan haar voorgangers, want bij 5G zijn zowel de frequenties als de dekkingsgraad van de zenders veel hoger.

De door 1G, 2G, 3G en 4G gebruikte frequenties liggen in het gebied tussen 1 en 5 gigahertz. De nieuwe 5G echter gebruikt het frequentiegebied tussen de 24 en 90 gigahertz. Hoe hoger de frequentie des te schadelijker zijn de gevolgen voor levende organismen.

Bovenstaande, gekoppeld aan de uitspraak van de rechter, in mei, betekent dat 5G er, ondanks alle protesten, gewoon gaat komen.

De staat mag van de rechter verder met de veiling van de frequenties voor het 5G-netwerk, dat niet alleen veel sneller is dan het huidige VG-netwerk, maar ook stabieler is en mogelijk vast internet kan gaan vervangen. Het systeem maakt gebruik van hogere frequenties en die zouden schadelijk zijn. Volgens de advocaten van de staat houdt Nederland zich echter ruimschoots aan de gestelde limieten.

Er vindt door de mainstream media een ware heksenjacht plaats op alles en iedereen die de euvele moed heeft om een bepaald verband tussen 5G en het coronavirus te suggereren. 

Het Kennisplatform is er snel mee klaar en beweert het volgende:

Nee, er is GEEN verband tussen 5G en corona (COVID-19). Berichten hierover zijn onzin en berusten op bangmakerij.

Dat is pas volksverlakkerij van de bovenste plank. Niemand is in staat om een dergelijke uitspraak te doen, simpelweg omdat er nog nooit een deugdelijk wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar de veiligheid van 5G. Nooit, nergens, en toch weten “experts” te vertellen dat het veilig is en dat het onzin is om een verband te leggen tussen 5G en het beruchte virus.

Bovenstaand feit wordt systematisch genegeerd in onze omgedraaide wereld. In een normale wereld zou de telecomindustrie via onafhankelijk uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken horen aan te tonen dat 5G volkomen veilig is voor de bevolking.

Zij hoeven dat echter niet te doen en dan wordt eenieder die daar opmerkingen over maakt, weggezet als een complotdenker. Dat is de logica van onze huidige maatschappij.

Wie zou er een coronavaccin nemen dat nooit getest was, maar waarvan “experts” zeggen dat het volkomen veilig is, omdat het lijkt op eerdere vaccins waar ook niet iedereen aan dood ging? Zelfs de grootste voorstanders van vaccinaties zouden een dergelijke spuit niet nemen, maar met 5G ligt dat klaarblijkelijk anders en sluiten ze vol vertrouwen een 5G abonnementen af.

Maar, wat als er een virus is die gelijksoortige symptomen veroorzaakt zoals die voor komen bij blootstelling aan 5G straling? Dan zou dit virus de perfecte dekmantel zijn om gezondheidsproblemen veroorzaakt door 5G te verdoezelen en af te schuiven op het virus.

Dat dit inderdaad het geval kan zijn, werd bevestigd door Mike Adams van Natural News, waarover wij eerder het volgende schreven:

Mike Adams is ervan overtuigd dat 5G zoiets inderdaad kan veroorzaken, omdat is aangetoond dat 5G de doorlaatbaarheid van de celmembranen aantast waardoor er stoffen in de (bloed)cellen terecht kunnen komen die bijvoorbeeld de vorm van histine kunnen veranderen, waardoor de hemoglobine geneigd is om het giftige koolstofmonoxide op te nemen in plaats van zuurstof. Waardoor de patiënt dreigt te stikken en ook daadwerkelijk stikt waarmee, zo vermoedt een toenemend aantal experts, de mensen die spontaan dood neer vielen in Wuhan/China (5G aanwezig) verklaard kunnen worden.

Wat Mike zegt is dat er wel degelijk een covid-19 virus is, of het Wuhan virus zoals hij het noemt, en dat mensen bij besmetting met dit virus bepaalde symptomen vertonen. Naast het virus is ook 5G in staat om symptomen te veroorzaken en laten nu de symptomen van beiden identiek zijn, waardoor je nooit precies weet of iemand nu ziek is geworden door het virus, door 5G of door een combinatie van beiden.

Wij willen eenieder aanraden om dat eerdere artikel (nogmaals) te lezen en de bijbehorende video te bekijken zodat duidelijk wordt dat de klachten zoals mensen die krijgen na besmetting met een coronavirus volkomen identiek zijn als die die kunnen optreden bij blootstelling aan 5G.

De timing kon niet beter. De bevolking wordt via de mainstream media voorbereid op de komst van de tweede coronagolf, terwijl tegelijkertijd de telecomproviders in ons land full speed gaan beginnen met de uitrol van 5G op de juiste (gevaarlijke) frequenties.


Bron:
https://niburu.co/het-complot/15354-na-5g-veiling-staat-niets-komst-tweede-coronagolf-meer-in-de-weg


5G en COVID-19 – Onderzoek National Institute of Health wijst direct verband uit

Het Amerikaanse National Institutes of Health – een overheidsorgaan met een budget van US$ 40 miljard – heeft op 16 juli 2020 een studie gepubliceerd met betrekking tot het causale verband tussen 5G golflengten en het ontstaan van Corona(virussen). Anders gezegd, zorgt de uitrol van het nieuwe 5G netwerk voor de symptomen van de ziekte die we nu voor het gemak COVID-19 zijn gaan noemen, maar in feite een stralingsziekte zou kunnen zijn.

Hieronder de vertaling van het zogenaamde ‘abstract’ van de studie, welke is te vinden via de link:

5G Technology and induction of coronavirus in skin cells

In dit onderzoek laten we zien dat 5G (millimeter) golven kunnen worden geabsorbeerd door dermatologische cellen die werken als antennes, worden overgedragen aan andere cellen en de belangrijkste rol spelen bij de productie van Coronavirussen in biologische cellen.

Het (menselijk) DNA is opgebouwd uit geladen elektronen en atomen en heeft een inductorachtige structuur. Deze structuur kan worden onderverdeeld in lineaire, toroïde en ronde inductoren. Inductoren interageren met externe elektromagnetische golven, bewegen daardoor en produceren extra golven binnen de cellen. De vormen van deze golven zijn vergelijkbaar met vormen van de hexagonale en pentagonale basen van hun DNA-bron. Deze golven produceren (enkele) gaten in de vloeistoffen binnen de kern. Om deze gaten te vullen, worden als reactie (sommige) extra hexagonale en pentagonale basen geproduceerd. Deze basen kunnen zich met elkaar verbinden en ‘virusachtige structuren’ (sic) zoals het Coronavirus vormen.

Om deze virussen binnen een cel te kunnen produceren is het voorwaarde dat de golflengte van de externe golven korter is dan de grootte van de cel.

Zo zouden 5G-millimeter golven derhalve goede kandidaten kunnen zijn voor de constructie van virusachtige structuren zoals “Coronavirussen”(COVID-19) binnen menselijke cellen.

Abstract

In this research, we show that 5G millimeter waves could be absorbed by dermatologic cells acting like antennas, transferred to other cells and play the main role in producing Coronaviruses in biological cells. DNA is built from charged electrons and atoms and has an inductor-like structure. This structure could be divided into linear, toroid and round inductors. Inductors interact with external electromagnetic waves, move and produce some extra waves within the cells. The shapes of these waves are similar to shapes of hexagonal and pentagonal bases of their DNA source. These waves produce some holes in liquids within the nucleus. To fill these holes, some extra hexagonal and pentagonal bases are produced. These bases could join to each other and form virus-like structures such as Coronavirus. To produce these viruses within a cell, it is necessary that the wavelength of external waves be shorter than the size of the cell. Thus 5G millimeter waves could be good candidates for applying in constructing virus-like structures such as Coronaviruses (COVID-19) within cells.

Keywords: 5G technology; COVID-19; DNA; dermatologic antenna; inductor; millimeter wave.

Copyright 2020 Biolife Sas. http://www.biolifesas.org.

Voor wat betreft “basis” en “bases” weten wij er niet genoeg van. Of worden hier soms “basen” bedoeld? Graag reactie van deskundigen!

Wat we als leek er wel uit op kunnen maken is het gevaar van elektromagnetische pulsen die, als ze kleiner zijn dan onze cellen, hoe dan ook schade aanrichten. In de studie wordt dat bevestigd en noemt men dat “virussen”. Dat zou ook betekenen, dat we om te beginnen een wettelijk verbod op deze frequenties moeten laten uitvaardigen. Want als hierdoor aantoonbaar is gemaakt, dat met name oudere mensen vatbaar zijn voor dit bewust aangebrachte lichamelijke letsel.

Grondwettelijk dus een doodzonde. Niet alleen in de VS, maar zelfs ook in Nederland.

Dit maakt de hele toestand a-symmetrisch. Dat wil zeggen, er wordt iets bestreden wat er niet is en daarnaast wordt de werkelijke oorzaak verder gefaciliteerd. Door er geen onderzoek naar te doen, door het versneld te installeren, door geleidingsmiddelen boven onze hoofden te verspreiden en door vaccinaties te perfectioneren. Er wordt tegen een onzichtbare vijand gevochten, terwijl het werkelijke gevaar ons in de ogen staart.

Als dat het geval is, dan is de pandemie een verdienmodel en dekmantel tegelijk.


Bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/07/23/5g-en-covid-19-onderzoek-national-institute-of-health-wijst-direct-verband-uit/


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz