Selecteer een pagina
Nederlandse “coronarechters” vonnissen ALTIJD voor de staat en tegen de burgerrechten

Nederlandse “coronarechters” vonnissen ALTIJD voor de staat en tegen de burgerrechten

Van verschillende kanten bereiken ons berichten dat men recht wil halen.

Bij een Nederlandse rechter kun je dat vergeten. In de eerste plaats is hij of zij benoemd door de organisator van de “Coronacrisis”. In de tweede plaats wordt een rechter ALTIJD teruggefloten mocht hij het in zijn of haar hoofd halen de burger in het gelijk te stellen. In de derde plaats is de rechter niet bevoegd aangekaarte misstanden aan de Grondwet te toetsen, dat is bij wet verboden. Kortom: de rechter vonnist ALTIJD ten faveure van zijn broodheer, de Staat der Nederlanden. Een belangrijke oorzaak is, dat een staatsburger het Gerechtshof altijd als SCHULDENAAR binnentreedt. Onderdanig en onderhorig, zoals het een knecht in de Middeleeuwen betaamt. Een rechter wordt betaald door de Staat, zweert trouw aan een ongekozen staatshoofd, trekt zich niets van de Grondwet aan en is dus inherent aan goed functioneren tot op het bot corrupt.

In de Verenigde Staten van Amerika zijn de verhoudingen niet veel anders, maar zijn de resultaten dikwijls wel degelijk anders. Een AANKLACHT, opgesteld door een groep juristen namens een groep benadeelden:

“In de afgelopen maanden zijn de inwoners hele staten en complete landen gevangen gezet zonder behoorlijk proces en zonder deugdelijke rechtsbijstand en met de duidelijke dreiging om dergelijke lockdowns opnieuw op te leggen. Voorts is het reizen tussen de staten ernstig beperkt, zijn de privacyrechten zo goed als verwoest, zijn er talloze geannuleerde zakelijke transacties zonder compensatie gebleven, en zijn er veel regels ingevoerd zonder wettelijke procesvereisten onder het mom van een noodsituatie op gezondheidsgebied die ongeveer net zo gevaarlijk is als een seizoensinfluenza-uitbraak. De eisers in deze zaak zijn allemaal in verschillende hoedanigheden ernstig benadeeld door deze ongrondwettelijke acties, en zonder actie van het Hof zal er geen verhaal mogelijk zijn. Nog angstaanjagender is het gegeven dat autoriteiten zonder actie van het Hof een precedent scheppen dat staten in staat stelt om, in strijd met het precedent van het Amerikaanse Hooggerechtshof, de fundamentele grondwettelijke rechten te omzeilen en de verschillende niveaus van controle die op dergelijke rechten worden toegepast, te elimineren en dergelijke acties te rechtvaardigen op grond van een noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid, zonder de bevelen aan een echte juridische verificatie te onderwerpen met het credo: “Vertrouw op de bureaucraten, want zij zijn de deskundigen”.

“We vragen het Hof in dit geval nederig om…te erkennen dat het politieke proces en de operationele orders ongeldig zijn als ze gebaseerd zijn op onjuiste of misleidende informatie… en te erkennen dat het van cruciaal belang is dat alle toekomstige noodorders worden gebaseerd en gehandhaafd op duidelijke, eerlijke feiten – met name wanneer dergelijke orders inbreuk maken op de constitutionele rechten”.

LINK

Het Gerechtshof in Pennsylvania heeft vonnis gewezen op een identieke klacht van een groep benadeelde ondernemers en burgers.

CONCLUSIE

“Het Hof besluit aldus zoals het is begonnen, door de maatregelen door de overheid genomen te kenschetsen als eerlijk en met de beste bedoelingen ten bate van de volksgezondheid in een algemene noodtoestand. Maar zelfs in een noodsituatie zijn de bevoegdheden van de regering niet onbeperkt. De vrijheden die door de Grondwet worden beschermd, zijn geen “mooiweer” vrijheden – geldig als de tijden voorspoedig zijn, maar aan de kant gezet als het moeilijk wordt. Het lijdt geen twijfel dat dit land is en zal worden geconfronteerd met noodsituaties van allerlei soort. Maar het is ontoelaatbaar dat de oplossing voor een nationale crisis de individuele vrijheden die de basis van het Amerikaanse experiment vormen, kunnen overvleugelen. De Grondwet kan het concept van een “nieuw normaal” niet accepteren, waar de fundamentele grondrechten van de mensen ondergeschikt worden gemaakt aan beperkende maatregelen met een open eind. Sterker, de Grondwet stelt lijnen vast die niet mogen worden overschreden, zelfs niet in een noodtoestand. De genomen maatregelen door de aangeklaagden (overheid/autoriteiten) hebben die grens overschreden. Het is de plicht van het Hof om deze maatregelen ongrondwettelijk te verklaren. Aldus oordeelt het Hof, vorenstaande in acht genomen en stelt de aanklager in het gelijk.”


Het principe van de gevangenzetting van burgers zonder deugdelijk maakt ALLE overheidsmaatregelen onwettig en dienen te worden teruggedraaid.

Het maakt bovendien de weg vrij om via een civiele letselschadeclaim de overheid op de knieën te dwingen.

Bovendien kan een strafrechtelijke procedure de opdrachtgevers en uitvoerders van de onwettige maatregelen arresteren en voor het gerecht brengen.

Als dit in Nederland niet mogelijk is, moet worden afgeweken van de gerechtelijke weg en door een Volkstribunaal en juryrechtspraak de overheid op de knieën te dwingen en de Staat der Nederlanden te ontmantelen.


Bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/09/17/nederlandse-coronarechters-vonnissen-altijd-voor-de-staat-en-tegen-de-burgerrechten/

Zwarte lijst rechters:
https://www.zwartelijstrechters.org/


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz