Selecteer een pagina
Kalergiplan daverend succes

Kalergiplan daverend succes

Keer op keer worden de bevolkingsgroeicijfers naar boven toe bijgesteld en het percentage originele Nederlanders naar beneden.

Drie jaar geleden voorspelde men nog 18 miljoen inwoners en nu valt zomaar het getal 22 miljoen, maar dat is uiteraard allemaal voor ons eigen bestwil, zo wordt gesteld.

De blanke man moet verdwijnen, simpelweg omdat deze de grootste bedreiging vormt voor de satansiche sekte. Aangezien deze blanken historisch gezien ook nog vaak christelijk zijn, is er nóg een goede reden waarom leden van de sekte de blanke man haten uit de grond van hun satanisch hart (indien aanwezig).

We hebben onlangs een artikel gepubliceerd waarin duidelijk wordt gemaakt dat de witte genocide geen complottheorie is, net zo min als de omvolkingstheorie. 

De westerse maatschappij zoals wij die kenden moet worden vernietigd. Het originele blanke ras zal zo snel mogelijk vermengd dienen te worden met andere rassen en culturen, waardoor op een gegeven moment een grijze volgzame massa ontstaat zonder enig historische achtergrond, cultuur of besef daarvan.

Nederland dat zo’n 50 jaar geleden nog gewoon Nederland was, met Nederlanders die daar woonden met hun eigen cultuur, christelijke tradities en eigen culturele zaken zoals Sinterklaas en Zwarte Piet. Jodenkoeken en negerzoenen waren overal te koop en helemaal niemand had ergens een probleem mee, laat staan dat bovengenoemde zaken gekoppeld zouden worden aan zoiets als racisme.

Maar dat was vroeger, voordat men begon met het Kalergiplan. Het Kalergiplan bevat twee belangrijke elementen. De eerste is de volgende waarover wij uitgebreid hebben geschreven:

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

De tweede kwam aan bod in een artikel dat wij onlangs schreven over Kalergi en zijn contacten en opdrachtgevers.

Volgens Kalergi zijn er maar twee soorten mensen die er toe doen en ver superieur zijn aan alle anderen. Dat is de aristocratie, de oude bloedlijnen en het Jodendom. Al de rest is vee, goyim.

Nederland is ondertussen al lang geen Nederland meer en jaar na jaar gaan de sluizen wijd open om meer mensen van andere culturen binnen te halen zodat de grote vermenging voorspoedig verder zal gaan. Jaar na jaar wordt het originele aantal Nederlanders ten opzichte van de totale bevolking, kleiner. Met andere woorden, de autochtonen verdwijnen langzaam en het aantal allochtonen groeit als kool.

Dat is “geen hekel hebben aan buitenlanders”, dan zijn feiten zoals die ons jaarlijks worden gepresenteerd. Drie jaar geleden schreven wij een artikel met daarin ramingen van het CBS voor wat betreft de groei van de bevolking en de verhouding tussen autochtonen en allochtonen.

Zo zou volgens het CBS de bevolking blijven steken rond de 18 miljoen en zou het aantal autochtonen steeds kleiner worden en het percentage allochtonen steeds groter. Rond 2050 in het volgende staatje zou de totale bevolking bijna 18 miljoen zijn, waarvan ongeveer 13 miljoen originele Nederlanders (autochtonen) en bijna 5 miljoen immigranten en vluchtelingen (allochtonen).

Afgelopen december echter, bleek dat het CBS zich een beetje had verkeken, want het inwoneraantal van Nederland zou veel sneller groeien dan ze hadden gedacht.

Het aantal inwoners in Nederland gaat veel harder groeien dan tot nu toe gedacht. In 2060 telt ons land naar verwachting 19,6 miljoen inwoners, bijna een miljoen meer dan waarvan vorig jaar nog werd uitgegaan. De flinke stijging wordt vooral veroorzaakt omdat het CBS de verwachte migratie flink heeft bijgesteld.

Niet gehinderd door enige schaamte voor dat soort miskleunen, komt het CBS nu opnieuw met cijfers:

Het aantal inwoners in Nederland met een migratieachtergrond neemt naar verwachting de komende jaren fors toe. Volgens prognoses groeit het aantal van 4,2 miljoen inwoners in 2020 naar tussen de 5,3 en 8,4 miljoen in 2050. Het laatstgenoemde cijfer is het meest verstrekkende van in totaal zeven scenario’s. Er wordt vooral een groei in het aantal arbeidsmigranten verwacht.

Als de immigratie doorgaat zoals het dat nu doet en er is geen enkele reden om aan te nemen dat die minder zal worden, dan hebben we met een beetje pech in plaats van bijna 5 miljoen allochtonen zoals drie jaar geleden berekend, er ineens mogelijk 8,4 miljoen in 2050. Een toename van 3,5 miljoen allochtonen vergeleken met drie jaar geleden. Laat dat even goed inzinken.

En als dat gebeurt, dan is het aantal van 19 miljoen inwoners ook al lang weer achterhaald, want in 2050 zijn nog niet alle blanken uitgeroeid en dus kom je dan aan een totaal aantal inwoners van ergens tussen de 21 en 22 miljoen. Ook in 2050 zijn de originele Nederlanders dan nog in de meerderheid, maar lang zal dat daarna niet meer duren.

Gelukkig worden we nog diverser:

Een gevolg is dat Nederland diverser wordt, vertelt onderzoeker Traag. Nu vormen de ‘klassieke’ migrantengroepen – mensen met bijvoorbeeld een Surinaamse of Marokkaanse achtergrond – nog 40 procent van de bevolking met een migratieachtergrond. Dit aantal daalt naar verwachting tot een derde of zelfs een kwart. In 2050 komt de helft of meer uit arbeidsmigratielanden. De onderzoekers voorspellen verder dat er de komende decennia meer mensen asiel aanvragen, afhankelijk van het aantal brandhaarden in de wereld.

Het NOS journaal maakt er een gelikt verkoopverhaal van door te doen voorkomen dat de immigranten problemen in de zorg en dergelijke zullen oplossen. In een artikel in het AD kom je dichter bij de waarheid:

De onderzoekers voorspellen verder dat er de komende decennia meer mensen asiel aanvragen, afhankelijk van het aantal brandhaarden in de wereld.

Waar uiteraard met geen woord over wordt gerept is de immigratiedreiging vanuit Afrika. Wij als Nederland hebben twee jaar geleden tenslotte niet voor niets het Marakech Pact ondertekend.

Nederland zoals wij dat nog kennen zal in rap tempo verdwijnen. Als je over 30 jaar nog leeft, dan zal je weinig herkennen van het land waar je bent opgegroeid.

Met grote dank vooral aan het sektelid Crypto Merkel.

Tenslotte wil Mutti Merkel iedereen nog even een hart onder de riem steken.

merkel on muslim attacking germans we must accept that immigrants are more criminal


Bron:
https://niburu.co/het-complot/15309-kalerigplan-daverend-succes