Selecteer een pagina
Met deze doorzichtige tactiek proberen de autoriteiten massa demo Berlijn te laten mislukken

Met deze doorzichtige tactiek proberen de autoriteiten massa demo Berlijn te laten mislukken

Alles werd en wordt uit de kast getrokken om het ‘Feest van Vrijheid en Vrede’ te doen mislukken. Desondanks is er in Berlijn opnieuw een enorme mensenmassa op de been gekomen.

De ‘schattingen’ van het aantal deelnemers van de lang verwachte internationale massa demonstratie in Berlijn lopen uiteen van ‘enkele honderden’ (tegenstanders), ‘een paar duizend’ (media) tot ‘minstens een miljoen’ (aanwezigen). Feit is dat de autoriteiten een doorzichtige tactiek hebben toegepast om deze demonstratie in de kiem te smoren, en als een mislukking aan de wereld te presenteren.

Dat gebeurde eerst door de demonstratie een paar dagen van te voren te verbieden. Velen die in Duitsland en andere landen plannen hadden gemaakt om naar Berlijn te maken, cancelden deze. Vervolgens werd gisteren, op het laatste moment, via de rechter alsnog het groene licht gegeven. Men rekende erop dat talloze mensen niet wéér hun plannen voor vandaag zouden omgooien, en/of onzeker waren geworden of de demonstratie echt wel zou worden toegestaan, en daarom het risico van de lange reis niet wilden nemen.

Dus kwamen er vandaag zo goed als zeker minder mensen dan de miljoenen die waren verwacht. Desondanks is op beelden een flinke mensenmassa te zien. Toen die nog bezig was zich te verzamelen, dreigde de Duitse politie echter om de demonstratie, die nog niet eens echt begonnen was, alsnog op te breken. Ook dat was een door het regime Merkel geplande reactie, als boodschap aan het volk dat demonstreren geen enkele zin heeft, omdat ‘wij totale macht over jullie hebben.’

Richt camera’s op bewust ‘leeg’ gehouden plekken

Door dit dreigement meteen wereldkundig te maken, zullen hoogstwaarschijnlijk duizenden mensen die nog onderweg waren, rechtsomkeert hebben gemaakt. Bij een eventuele volgende demonstratie zullen daarom veel mensen inderdaad op voorhand afhaken, precies wat de bedoeling is van de nu gevolgde tactiek (die eerder ook met succes in Den Haag werd toegepast, want vervolg demo’s trokken daarna naar verhouding niet veel mensen).

De media gebruiken in samenwerking met de autoriteiten de beproefde methode door bij bekende ‘hot spots’ slechts een beperkt aantal demonstranten toe te laten, zodat een plein half leeg lijkt. Daar worden dan de camera’s van het journaal op gericht. Op beelden van Berlijn is exact hetzelfde te zien. Onafhankelijke media en mensen ter plekke filmen echter hoe diverse straten van Berlijn stampvol demonstranten zijn.

Bij de vorige manifestatie lieten de ‘nieuws’zenders bovendien enkel beelden zien van de aanloop naar de demonstratie, dus toen de meeste mensen nog moesten komen. Toen er uiteindelijk inderdaad zo’n 1 miljoen mensen bleken te zijn gekomen, werden die beelden NIET getoond.

DDR-script

De media presenteren het ‘Feest voor Vrijheid en Vrede’ in Berlijn nu als een ‘bewijs’ dat de coronamaatregelen slechts door een kleine minderheidsgroep worden bestreden, en de overgrote meerderheid van de bevolking netjes en gehoorzaam wil meewerken, en overal mee instemt. Het lijkt niet alleen op het script zoals dat destijds ook in de DDR werd gevolgd – het IS hetzelfde script. Uiteindelijk faalde dat, maar pas na enkele tientallen jaren socialistische onderdrukking.

Of de bevolking straks, als de geplande tweede, vermoedelijk zelfs militaire lockdown is afgekondigd, en iedereen straks niet een paar weken, maar maandenlang gedwongen thuis moet zitten, nog steeds gedwee zal blijven gehoorzamen, wagen wij te betwijfelen. Maar dan is het voor hen te laat om op vreedzame wijze te proberen hun vrijheid terug te krijgen, want dan is de staatsgreep van de internationale klimaat-coronasekte definitief een feit.


WICHTIGE ANSAGE


LIVE aus Berlin: Protest gegen die Corona-Politik


Bron:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/met-deze-doorzichtige-tactiek-proberen-de-autoriteiten-massa-demo-berlijn-te-laten-mislukken/

Externe bron:
http://www.pi-news.net/2020/08/jetzt-live-qerdenken711-festival-fuer-frieden-freiheit-und-demokratie/

LIVE: Anti-COVID demonstration Berlin [29-8-2020]


LIVE: Anti-COVID demonstration Berlin [29-8-2020]


David Icke’s Speech at the Unite for Freedom Rally, Trafalgar Sq, London, Aug 29.


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz


De demonstratie gaat DOOR. Morgen wordt Berlijn BESTORMD
https://wakkeren.nl/de-demonstratie-gaat-door-morgen-wordt-berlijn-bestormd/

Leading corona researchers admit that they have no scientific evidence for the existence of a virus (pdf-bestand)
https://wakkeren.nl/leading-corona-researchers-admit-that-they-have-no-scientific-evidence-for-the-existence-of-a-virus/

Hoelang houden de koninklijken nog stand?
https://wakkeren.nl/hoelang-houden-de-koninklijken-nog-stand/

Grapperhaus heeft op eigen bruiloft lak aan coronaregels. ‘Advies: opstappen!’
https://wakkeren.nl/grapperhaus-heeft-op-eigen-bruiloft-lak-aan-coronaregels-advies-opstappen/

Dit is waarom je de overheid (autoriteit) niet zou moeten vertrouwen
https://wakkeren.nl/dit-is-waarom-je-de-overheid-autoriteit-niet-zou-moeten-vertrouwen/

MH17 doofpotproces dreigt volledig te mislukken

MH17 doofpotproces dreigt volledig te mislukken

Het gaat niet goed met het MH17 doofpotproces, want de doofpotbrigade begint nu echt een probleem te krijgen.

Het heeft lang geduurd, maar nu begint het er toch op te lijken dat het MH17 proces als een kaartenhuis in elkaar gaat storten.

Voordat de complete Nederlandse geschiedenis is verdwenen, hierbij nog even een spreekwoord uit de geschiedenis van ons land: Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt ze wel (=leugens komen altijd uit).

Het complete MH17 proces is natuurlijk een aaneenschakeling van leugens om de ware toedracht van de ramp te verdoezelen. Mensen die iets meer moeite doen dan het volgen van de mainstream propaganda, weten dat het anders is gegaan dan het officiële verhaal dat iedereen op de mouw wordt gespeld.

Enkele dagen geleden schreven wij over de bizarre toestand dat de werkelijkheid door de rechters op bepaalde onderdelen volkomen wordt genegeerd, alsof het niet bestaat. Dit, terwijl die werkelijkheid wel wordt beschreven in het onderzoeksrapport.

Maar nu dreigt het proces toch stuk te lopen op het volgende:

“Een herhaald verzoek aan de Verenigde Staten naar de satellietbeelden waarop de lancering van een BUK-raket te zien zou zijn, wordt ook gedaan. De rechtbank heeft geconstateerd dat het laatste verzoek om die beelden te krijgen in 2016 gedaan is. Een nieuwe poging is gewenst ook omdat het onderzoek ter zitting is begonnen.”

Of de rechters niet goed genoeg zijn geïnstrueerd of dat het per ongeluk is gegaan, dit stukje tekst kon wel eens rampzalige gevolgen hebben voor het onderzoek. Dit, omdat die beelden niet bestaan. Hadden die wel bestaan, dan zouden die door Amerika in 2014 triomfantelijk aan de wereld zijn getoond, want daarmee zou de schuldvraag onmiddellijk volledig zijn beantwoord en waren al de capriolen die de jaren daarna werden uitgehaald om een samenhangend hoaxverhaal te bedenken niet nodig geweest.

Nu gaan ook de nabestaanden nog eens onbedoeld een grote spaak in het wiel steken door de satellietbeelden op te eisen bij Amerika.

Een groep nabestaanden van de MH17-ramp doet een dringend beroep op de Verenigde Staten: geef de satellietbeelden vrij waarop, volgens de Amerikanen, de Buk-raket te zien is die MH17 neerhaalde. ,,Help mee aan gerechtigheid.” Dat schrijft de groep in een brief aan Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland.

Dit wordt een groot probleem voor ome Pete, want waar moet hij die niet bestaande beelden vandaan halen?

De nabestaanden geven vol gas:

De groep nabestaanden die samenwerkt in de Werkgroep Waarheidsvinding MH17 vreest dat een gebrek aan bewijs kan leiden tot het mislukken van het MH17-proces. ,,En dat is precies wat de daders, en hun beschermers, al zes jaar proberen  te bereiken. Het zou een overwinning zijn voor de duistere krachten op deze planeet.”

Het verhaal dat tot nu toe altijd werd verteld is dat deze beelden supergeheim waren en dat daarom niemand deze mocht inzien. Wel was Amerika zo goed geweest om ze in groot vertrouwen aan enkele Nederlandse vertegenwoordigers van Justitie te tonen.

Dat Amerika over beelden beschikte waarop duidelijk de BUK te zien was, werd op een persconferentie in 2014 verklaard door de toenmalige Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry. Het originele transcript van die persconferentie is ondertussen verdwenen van de officiële kanalen, maar we hebben deze toch nog kunnen achterhalen en in het volgende stukje tekst zie je wat Kerry precies zei.

Echter, naar nu blijkt heeft de  de Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten deze satellietbeelden helemaal niet gezien in Amerika. Deze man is aldaar vakkundig met een kluitje het befaamde riet in gestuurd.

Het volgende stuk tekst is afkomstig van de website van het OM en is een deel van hetgeen zij nu tijdens de zitting verklaren. In dat stuk tekst zijn twee dingen die opvallen. De eerste is dat hun officier nooit daadwerkelijk beelden heeft gezien en het tweede is dat ze heel andere woorden gebruiken van John Kerry dan degene die deze uitsprak tijdens de persconferentie.

Dit is de tekst van John Kerry zoals die in het volgend stuk van het OM staat: “we detected a launch from that area, and our trajectory shows that it went to the aircraft”. Dat is heel wat anders dan wat Kerry zegt tijdens de persconferentie toen hij zie: wij zagen het traject, wij zagen dat het vliegtuig werd geraakt en wij zagen dat het vliegtuig verdween van het radarscherm.

Van de Verenigde Staten hebben wij geen beeld, maar wel andere informatie ontvangen. Voor de detectie van raketlanceringen bestaan specifieke, militaire instrumenten. Hoe die instrumenten werken is staatsgeheim, maar het is algemeen bekend dat de Verenigde Staten over zulke early warning-systemen beschikken. De dag na het neerschieten van MH17 heeft de toenmalige Amerikaanse president verklaard: “Evidence indicates that the plane was shot down by a surface-to-air missile that was launched from an area that is controlled by Russian-backed separatists inside of Ukraine.” [1] De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dit op 20 juli 2014 bevestigd: “(…) we detected a launch from that area, and our trajectory shows that it went to the aircraft.” [2] Op 22 juli 2014 werd er op de Facebookpagina van de Amerikaanse ambassade in Kiev een satellietbeeld geplaatst waarop de vliegroute van de MH17, de baan van een Buk-raket (‘SA-11’) en een detonatiepunt waren ingetekend.

Naar aanleiding hiervan heeft het OM contact gezocht met de Amerikaanse autoriteiten en een rechtshulpverzoek gedaan. In antwoord op het rechtshulpverzoek heeft een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Office of the Director of National Intelligence een schriftelijke verklaring afgegeven, waarin onder meer staat vermeld:

“At the time that MH17 dropped out of contact, the US Intelligence Community detected [onderstreping OM] an SA-11 surface to air missile (SAM) launch from approximately six kilometers south of the town of Snizhne in Eastern Ukraine.”

In deze verklaring is dezelfde afbeelding opgenomen, die eerder op de Facebookpagina van de Amerikaanse ambassade in Kiev was geplaatst.

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is in de gelegenheid gesteld om de juistheid van deze verklaring te toetsen op basis van de onderliggende, geheime bronnen. Voor een strafrechtelijke toets van staatsgeheime informatie van Nederlandse inlichtingendiensten bestaat in Nederland een wettelijke mogelijkheid.[3] Bij uitzondering hebben de Amerikaanse autoriteiten onze collega dezelfde gelegenheid geboden. In de Verenigde Staten heeft de Landelijk Officier van Justitie een intelligence briefing gekregen van meerdere Amerikaanse functionarissen en hij heeft ook inzage gehad in verschillende geclassificeerde en niet-geclassificeerde documenten. Volgens de Landelijk Officier van Justitie vindt de schriftelijke verklaring van de Office of the Director of National Intelligence steun in de staatsgeheime bronnen die hij heeft geraadpleegd. Een deel van de achterliggende metadata en onderzoekgegevens is hem niet ter inzage gegeven. De Amerikaanse autoriteiten hebben laten weten dat zij niet meer informatie over de detectie van de raket kunnen verstrekken dan vermeld is in de schriftelijke verklaring en dat vertrouwelijk ter inzage is gegeven aan Nederlandse Landelijk Officier van Justitie.

Dus, de grote vraag is nu wat er verder gaat gebeuren, want duidelijk is dat de rechter geen beelden zal krijgen waar deze om heeft gevraagd omdat die er niet zijn. Die zijn er niet, omdat Amerika liegt, Nederland liegt en Oekraïne liegt.

Wat liegen betreft heeft Oekraïne het iets slimmer aangepakt dan Amerika, want zoals het AD schreef in 2016:

Hiermee is het raadsel over de radargegevens groter dan ooit. Is er nu wel of niet na januari 2015 nog over de primaire radardata gesproken? En hoe geloofwaardig is de bewering van Oekraïne dat hun radarstations toevallig tijdens de ramp in onderhoud waren?

En als we het dan toch over geloofwaardig hebben:

Hoe geloofwaardig is het dat juist deze MH17 vlucht een afwijkende route vloog van de voorgaande tien MH17 vluchten waardoor het boven het oorlogsgebied terecht kwam? Hoe geloofwaardig is het dat verkeersleiding van Oekraïne dit toestel net voordat dit het beruchte gebied bereikt opdracht geeft om te dalen van elf naar tien kilometer hoogte, dat net de maximale hoogte blijkt te zijn van de Su-25 die door de Russische radarbeelden werd getoond? Hoe geloofwaardig is het dat de Wikipedia tegenwoordig een maximale vlieghoogte aangeeft voor de MH17 van 7,5 kilometer, terwijl wij aantoonden dat diezelfde Wikipedia in de jaren voor de ramp deze hoogte aangaf als tien kilometer?

Hoe geloofwaardig is het dat MH17 ongeveer 14 kilometer voor de plek waar het volgens de Amerikanen door de BUK zou zijn geraakt is neergestort? Hoe geloofwaardig is het verhaal van de BUK als er een passagier is gevonden met zuurstofmasker zoals per ongeluk verklaard door Frans Timmermans?

Ja, dat kan allemaal wel, maar toch is het Poetin.


Bron:
https://niburu.co/binnenland/15317-mh17-doofpotproces-dreigt-volledig-te-mislukken