Selecteer een pagina
Drs. Mario Ortiz Martinez: RIVM houdt belangrijke wijzigingen in PCR test stil en Internationale PCR deskundige & moleculaire geneticus meldt schokkende bevindingen PCR tests aan RIVM.

Drs. Mario Ortiz Martinez: RIVM houdt belangrijke wijzigingen in PCR test stil en Internationale PCR deskundige & moleculaire geneticus meldt schokkende bevindingen PCR tests aan RIVM.

RIVM houdt belangrijke wijzigingen in PCR test stil

■ N.a.v. de opvallende en ons inziens verdachte stijgingen van het aantal “besmettingen” van de afgelopen periode, zijn we eens gaan onderzoeken wat er aan de hand kan zijn?… Niet alleen in absolute aantallen door het opschalen van het testbeleid, maar ook procentueel lijkt het alsof het corona virus weer de kop op steekt,…. of zijn er andere oorzaken?….
■ Tot onze verbazing stuitten we op onderstaande feiten:Feit is dat er namelijk twee essentiële zaken gewijzigd zijn in de COVID-19 richtlijn van het RIVM met betrekking tot de PCR-testen.
■ 1. Waar tot voor kort op de RIVM site werd verkondigd, dat er op drie (het E-, N- en RdRP-gen) dan wel twee brokstukjes (E- en RdRP-gen) werd getest, is dat nu door de meeste laboratoria nog slechts één brokstukje (E-gen). De reden, die het RIVM hiervoor opgeeft, is om tijd en grondstoffen te besparen bij het uitvoeren van de tests…
■ 2. De tweede en mogelijk nog essentiëlere wijziging in de richtlijn van het RIVM, betreft het aantal cycles vanaf wanneer een deskundige een positieve testuitslag dient te controleren op juistheid, dit ter voorkoming van fout-positieven. (Een PCR-test werkt op basis van herhalingen (cycles) om genetisch materiaal te vermeerderen.)
■ 𝗗𝗲𝘇𝗲 𝗯𝗲𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗴𝗿𝗲𝗻𝘀 𝗶𝘀 𝗼𝗻𝗹𝗮𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝗥𝗜𝗩𝗠 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗽𝗴𝗲𝗵𝗼𝗼𝗴𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝟯𝟬 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝟯𝟱 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗲𝘀!
■ 𝗗𝗶𝘁 𝗵𝗲𝗲𝗳𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗳𝗼𝘂𝘁𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲𝗻 𝘁𝗼𝘁 𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗴!
■ We hebben deze wijzigingen van deze RIVM richtlijn voorgelegd aan een zeer ter zake deskundige PhD moleculaire genetica, met maar liefst 70 publicaties en zeer erkende reputatie. Ook hebben wij dit voorgelegd aan een klinisch chemicus werkzaam in een Nederlands ziekenhuis.
■ Beiden onderschrijven de potentieel grote consequenties van deze wijzigingen en het hierdoor ontstaan van extra aantallen fout-positieven. Dit betekent dat het aantal “besmettingen” wordt overschat! Deze wijzigingen zijn NIET bij de bestuurders bekend!
■ De recente aanscherpingen van de corona maatregelen door de overheid zijn met name gestoeld op deze toegenomen “besmettingen“, die dus weer 1 op 1 voortvloeien uit de PCR-testuitslagen.
■ Als het RIVM dit nota bene weet, waarom houdt het RIVM deze belangrijke wijzigingen van de PCR-test dan stil?… Waarom zijn deze wijzigingen niet met het kabinet gedeeld? Wij hebben onze bevindingen en de contact gegevens van de genoemde experts, die zich in deze cruciale wijzigingen hebben verdiept, voorgelegd aan het Algemeen Dagblad en aan een journalist van Nieuwsuur. Beide redacties leggen het nieuws (vooralsnog) naast zich neer!…
■ Ondertussen heeft 2e kamerlid Wybren van Haga kritische kamer vragen gesteld aan minister de Jonge.
■ Morgen zullen er puur op basis van de toegenomen aantallen PCR uitslagen nieuwe maatregelen worden afgekondigd! 🙁
■ Mensen, trek jullie conclusies..

■ De criteria voor het beoordelen van een PCR-test zijn onlangs aangepast waardoor er meer mensen een positieve uitslag krijgen en er ook meer fout-positieven worden gevonden. Daarom zijn er vandaag schriftelijke Kamervragen gesteld aan de minister van VWS.

Bert van Heerde schreef:
“Voor al diegenen die roepen :”Hou je nu maar aan de niet-werkende maatregelen, dan zijn we zo weer uit lockdown” Begint het al n beetje te dagen dat het met steeds verder aangepaste meetmethodes het wellicht helemaal niet de bedoeling is om uit lockdown/de crisis te komen?”

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗖𝗥 𝗱𝗲𝘀𝗸𝘂𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲 & 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝘁𝗶𝗰𝘂𝘀 𝗺𝗲𝗹𝗱𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗯𝗲𝘃𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗣𝗖𝗥 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗮𝗮𝗻 𝗥𝗜𝗩𝗠.

Op dit moment leggen we de laatste hand aan een persbericht en spoedbrief aan de regering i.v.m. schokkende bevindingen over de PCR tests, op basis waarvan van de regering het huidige desastreuze beleid en maatregelen baseert! 🙁
Vandaag ontvingen wij van een internationaal zeer erkende moleculair geneticus & PCR expert een rapport, dat gehakt gemaakt van de huidige PCR methodiek in Nederland.
De bevindingen van deze PCR deskundige zijn ronduit schokkend en verklaren hoe Nederland tot dé brandhaard van Europa gecreëerd is…. Ondertussen voert de Nederlandse regering, totaal blind voor deze informatie, het beleid en maatregelen door. Later vanmiddag publiceren wij dit rapport, en zullen dit samen met begeleidend schrijven sturen naar alle media, en regering.
Bovendien hebben professionele statistici ons laten weten dat de correlatie tussen besmettingscijfers en ziekenhuiscijfers volledig in stort. In september was deze correlatie nog 91% (waarbij 1,4% van de positief geteste personen in het ziekenhuis werd opgenomen) en van eind september tot 10 oktober is de correlatie nog slechts 41% (waarbij 0,68% van de positief geteste personen in het ziekenhuis werd opgenomen).
Hier kan maar één conclusie aan verbonden worden, de PCR-testuitslagen worden almaar onbetrouwbaarder als voorspellende waarde voor de ziekenhuisopnames, ic-opnames en sterfgevallen. De redenen hiervoor zijn hierboven reeds opgesomd. Dit bevestigt ook de fouten van de PCR bevindingen.
We willen jullie in deze context ook graag nogmaals wijzen op de uitzending van de ARD met betrekking tot PCR-testen: https://www.youtube.com/watch?v=whGYOX7Weow.
Was getekend,
Initiatiefnemers van www.Nederlandterugnaarnormaal.nl
Lars & Mario

■ 𝗙𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱 𝗣𝗖𝗥 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗯𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱: 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱𝗵𝗮𝗮𝗿𝗱 𝘇𝗲𝗹𝗳 𝗴𝗲𝗰𝗿𝗲ë𝗲𝗿𝗱!
■ 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗮𝗹 𝗣𝗖𝗥 𝗱𝗲𝘀𝗸𝘂𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲 & 𝗠𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘁𝗶𝗰𝘂𝘀 𝗺𝗲𝗹𝗱𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗯𝗲𝘃𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗣𝗖𝗥 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗮𝗮𝗻 𝗥𝗜𝗩𝗠.
■ Recentelijk blijken er twee essentiële zaken te zijn gewijzigd in de COVID-19 richtlijn van het RIVM. De uitleg die het RIVM hierop heeft gegeven, hebben wij voorgelegd aangepromoveerd moleculair geneticus Dr. Peter Borger, expert op het gebied van PCR. ■ Vandaag ontvingen wij van deze internationaal zeer erkende moleculair geneticus & PCR expert een rapport, dat ronduit vernietigend is voor de huidige PCR methodiek in Nederland.
■ De bevindingen van deze PCR deskundige zijn ronduit schokkend en verklaren hoe Nederland tot dé brandhaard van Europa gecreëerd is….
■ Ondertussen voert de Nederlandse regering, totaal blind voor deze informatie, het beleid en maatregelen door.
■ Hier de link naar de schokkende bevindingen:
https://www.linkedin.com/pulse/falend-pcr-testbeleid-brandhaard-zelf-gecre%25C3%25ABerd-ortiz-martinez
Met vriendelijke groeten,
Drs. Mario Ortiz Buijsse & Lars Admiraal
(https://www.nederlandterugnaarnormaal.nl)


Bron:
Mario Ortiz Martinez https://www.facebook.com/mario.o.martinez.75

Redactie (noot)

Door alleen op het e-Gen te testen, bespaart men tijd. Die tijdwinst wordt gebruikt om de ophoging van de Ct waarde van 30 naar 35, wat een uurtje extra kost.

De opdracht moet zijn geweest: “Zorg voor VEEL MEER positieve uitslagen, het liefst zonder tijdverlies.” Men had haast, gruwelijk veel haast!

Wij betwijfelen dus of het kabinet buiten de overlegstructuur is gehouden. Wij denken dat het kabinet de druk op het RIVM heeft verlegd.

Wij zeggen nu al bijna dagelijks dat het RIVM de spelregels tijdens de wedstrijd verandert, soms zelfs heimelijk, zoals nu blijkt.

Het RIVM heeft ze stilgehouden wegens belangenverstrengeling.

Het klopt niet, deze “test-epidemie” en die is politiek aangestuurd. De koppige Hollanders moesten in het EU gareel en er werd een list bedacht.

DIKKE fraude dus, Rutte is verantwoordelijk.

De pers is volledig medeplichtig. Een catastrofale bommelding van dit kaliber leggen ze naast zich neer, bang voor de gevolgen. En laten de fraude dus rustig doorgaan. En het volk blijven ze voorliegen dat ze zich ongedisciplineerd gedragen en moeten worden opgesloten.

Iedere afgekondigde maatregel is een criminele handeling en zal rechtens worden vervolgd, daar kunnen ze op rekenen.

Of we gehoorzamen?

#daarbeginnenwenietmeer aan#

Nog een bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/13/alarm-rivm-houdt-belangrijke-wijzigingen-in-pcr-test-stil/


Nobel Prize Winner Kary Mullis Challenges The Myths About AIDS – Narrated by Gary Null Ph.D.

“LISTEN CLOSELY! California microbiologist Kary Mullis, Ph.D. on whether or not HIV is the probable cause of AIDS. He was the scientist that created the PCR technique, a brilliant method, unfortunately, all too often used to mislead the public.”


Dit plaatje is aanklikbaar. Dit is de presentatie van The Oiling of America.


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz


Contagion Myth & Unconventional Ways To Treat Viruses


Interview with Dr. Aajonus Vonderplanitz on The Primal Diet – Raw Meat and Fat

Was the COVID-19 Test Meant to Detect a Virus?
https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/

Exposing the Myth of the GERM THEORY


MUST READS!!!

Het “coronavaccin” gaat werken! Lees hier hoe dat wordt georganiseerd
https://wakkeren.nl/het-coronavaccin-gaat-werken-lees-hier-hoe-dat-wordt-georganiseerd/

HP/De Tijd – Drie wetenschappers kraken testbeleid
https://wakkeren.nl/hp-de-tijd-drie-wetenschappers-kraken-testbeleid/

FAKE: De ziekenhuizen lopen vol, IC’s overbelast / BETRAPT! INDOCTRINATIE van het RIVM / RIVM: Wereldprimeur!
https://wakkeren.nl/fake-de-ziekenhuizen-lopen-vol-ics-overbelast-betrapt-indoctrinatie-van-het-rivm-rivm-wereldprimeur/

Donald en Melania Trump “besmet met coronavirus”, het afzinken van de complotdenkers visvloot / ‘We zitten midden in de 2e golf, dat is zeker!’ En dan nu de cijfers…. / PCR test wordt door laboratoria BEWUST fout uitgevoerd.
https://wakkeren.nl/donald-en-melania-trump-besmet-met-coronavirus-het-afzinken-van-de-complotdenkers-visvloot-we-zitten-midden-in-de-2e-golf-dat-is-zeker-en-dan-nu-de-cijfers/

FAKE: 4500 nieuwe COVID gevallen
https://wakkeren.nl/fake-4500-nieuwe-covid-gevallen/

Boris Johnson: nooit meer terug naar oude normaal, maar totale reset / NIEUW!! De “Sneltest-epidemie” komt er aan. / WHO: “Sorry, het was maar een gewoon griepje”
https://wakkeren.nl/boris-johnson-nooit-meer-terug-naar-oude-normaal-maar-totale-reset-nieuw-de-sneltest-epidemie-komt-er-aan-who-sorry-het-was-maar-een-gewoon-griepje-mon/

HELP!! Het Amerikaanse RIVM (CDC) kan het “coronavirus” niet vinden.
https://wakkeren.nl/help-het-amerikaanse-rivm-cdc-kan-het-coronavirus-niet-vinden/

HELP!! Het “coronavirus” is zoek – Deel II
https://wakkeren.nl/help-het-coronavirus-is-zoek-deel-ii/

MEGA FRAUDE: Het “nieuwe” coronavirus bestaat helemaal niet. Er is geen onderzoek gedaan.
https://wakkeren.nl/mega-fraude-het-nieuwe-coronavirus-bestaat-helemaal-niet-er-is-geen-onderzoek-gedaan/

COVID-19 en de niet zo Spaanse Griep
https://wakkeren.nl/covid-19-en-de-niet-zo-spaanse-griep/

De zogenaamde pandemie gaat nergens over, maar dit wel: 17.000 tot 20.000 patiënten omgebracht door foutjes
https://wakkeren.nl/de-zogenaamde-pandemie-gaat-nergens-over-maar-dit-wel-17-000-tot-20-000-patienten-omgebracht-door-foutjes/

Waarom geneeskunst is vervangen door symptoombestrijding
https://wakkeren.nl/waarom-geneeskunst-is-vervangen-door-symptoombestrijding/

Medische Fraude
https://indigopixie.blogspot.com/2020/08/medische-fraude.html?m=1

(Het enige waar ik het niet eens mee ben, is met een plaatje waarin vermelding wordt gemaakt van een plant-based diet en vermelding van groene sappen.)

Nederland is een illegale nepstaat
https://wakkeren.nl/nederland-is-een-illegale-nepstaat/

De rol van de koning moet weer gedownplayed worden in de media nu mensen het vals spel gaan doorzien
https://wakkeren.nl/de-rol-van-de-koning-moet-weer-gedownplayed-worden-in-de-media-nu-mensen-het-vals-spel-gaan-doorzien/

COVID-19, The Great Reset & het nieuwe normaal
https://wakkeren.nl/covid-19-the-great-reset-het-nieuwe-normaal/

Regering heeft carte blanche met nieuwe coronawet
https://wakkeren.nl/regering-heeft-carte-blanche-met-nieuwe-coronawet/