Selecteer een pagina
‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’

‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’

‘Als voldoende mensen dit Marxistische complot inzien, kunnen we nog winnen’

Met de corona spoedwet die er onverbiddelijk gaat komen wordt opnieuw duidelijk hoe de feitelijke staatsgreep tegen onze democratie wordt uitgevoerd. Dat gebeurt door een zeer extreem wetsvoorstel in te dienen, en daar dan de meest pijnlijke kantjes vanaf te halen, zodat het volk de illusie wordt gegeven dat er naar hun bezwaren wordt geluisterd. Om onze vrijheid en democratie te redden, moet die spoedwet natuurlijk onmiddellijk in zijn geheel van tafel. Dat gaat echter niet gebeuren. De tirannieke machtsgreep die nu wordt verricht is in een aantal opzichten uniek (zo hebben zelfs de hardste regimes in de geschiedenis nog nooit menselijk contact verboden, zoals nu wel is gedaan), maar volgt desondanks een klassiek, historisch ‘handboek’.

De Amerikaanse econoom Martin Armstrong reageert op een vraag van een wanhopige Schot, die zich grote zorgen maakt over de toekomst. Hij wijst erop dat de Schotse premier Nicola Sturgeon een grote fan is van Hillary Clinton en Emanuel Macron, en samen met Chelsea Clinton een boek schreef. Sturgeon wil nu het dragen van mondkapjes verplichten, terwijl het coronavirus net als in de rest van de wereld al in april piekte, en sindsdien snel aan het wegebben is. Dat is de reden waarom de media hun focus hebben verschoven van het aantal doden naar het aantal besmettingen.

‘De wereld moet snel wakker worden en gaan vechten tegen wat deze smeerlappen hebben ontketend,’ besluit de Schotse lezer.

Politiek volgt ‘handboek’ Marxistische machtsovername

‘Dit is duidelijk een politieke coup,’ reageert Armstrong. ‘Natuurlijk schrijft de pers hier niets over…. Dit is daadwerkelijk een totale strijd om onze toekomst, die ze naar hun eigen beeld proberen te vormen. Het is zeer vergelijkbaar met de Marxistische revoluties van 1848 en 1917, en komt rechtstreeks uit het historische ‘handboek’ hoe je een regering moet overnemen.’

Kernpunt is dat je verdeeldheid zaait en de mensen tegen elkaar opzet, ‘zodat ze de overheid gaan smeken om bescherming. Ze zullen het land en het volk altijd in groepen gebaseerd op etniciteit, ras, religie of politieke kleur (links versus rechts) verdelen, en ervoor zorgen dat deze groepen bang voor elkaar worden en zich tegen elkaar gaan verzetten.’

Fase 1: Onrechtvaardige wetten en ongelijke behandeling

‘Het eerste wat ze dus doen is ‘verdeel en heers’. Dat doen ze door onrechtvaardige wetten in te voeren, die de ene groep boven de andere stellen (voorrang voor migranten boven autochtonen, onder migranten voorrang voor moslims boven christenen, linkse demonstranten hun gang laten gaan en rechtse keihard aanpakken, etc.). Demonstranten gaan klagen over zaken die (het nieuwe) politiek correct worden, dat is dat iedereen zich ‘gekwetst’ of ‘gediscrimineerd’ voelt door de minste geringste uitspraak of tegenspraak van de ander.’

Dat gedrag zien we ook in Nederland vooral terug in de hele racistische Black Lives Matter en Antifa beweging, die daarin volop gesteund worden door de mainstream media, die ‘ervoor zorgen dat deze situatie constant op de voorpagina’s staat. Dit leidt tot het uiteenvallen van de samenleving. Gezinnen en families komen tegenover elkaar te staan, en vriendschappen worden verbroken.’

Tweede fase: isolering en steeds meer geweld

Het zal iedereen duidelijk zijn dat Nederland reeds diep in deze eerste fase zit. In de tweede fase beginnen groepen zich te isoleren, en steeds vaker te demonstreren, waarbij ook geweld wordt gebruikt. Dat zet deze groepen nog verder tegen elkaar op, en lokt nog harder ingrijpen door de overheid uit, waarbij die er voor zorgt dat demonstraties voor de ‘ongewenste’ zaken (zoals door viruswaanzin.nl) veel harder worden aangepakt dan andere.

Derde fase: groepen creëren en verdedigen hun eigen zones

In de derde fase beginnen groepen hun eigen ‘veilige zones’ te creëren. Dit is het afgelopen decennium reeds in vele honderden steden in heel Europa gebeurd, waar vooral moslimmigranten beruchte ‘no go’ zones hebben opgezet, waar hulpdiensten en politie amper nog kunnen of durven komen. In de huidige fase beginnen echter ook autochtonen en andere groepen de politie niet meer te vertrouwen (zoals nu de Nederlandse boeren). Politiek en politie worden in toenemende mate als ‘de vijand’ gezien. Ondertussen neemt het onderlinge geweld toe, en grijpt ook de politie met almaar hardere hand in.

Vierde fase: de tirannen presenteren zich als herstellers van orde, vrede en rust

In fase 4 is de hele samenleving zo diep verdeeld, dat groepen elkaar intens haten en elkaar letterlijk naar de keel vliegen. Dan presenteren de tirannen, die dit alles hebben opgezet, zich als ‘de redders’, en de ‘herstellers van vrede, orde en rust’. De meeste mensen zullen zo bang en uitgeput zijn, dat ze zullen smeken om ingrijpen, en daar al hun overgebleven vrijheden en rechten voor zullen willen opgeven. Maar ‘degenen die essentiële vrijheden op willen geven voor een beetje tijdelijke veiligheid, verdienen noch vrijheid, noch veiligheid,’ zei Benjamin Franklin al in de 18e eeuw.

De machtsgreep / staatsgreep is dan compleet. Dit is bijna altijd hoe tirannen een samenleving overnemen en onder totale controle krijgen. U kunt zelf zien hoever de wereld en ook ons land reeds op dat angstwekkende pad is gevorderd.

Grote onstabiliteit, ‘maar we kunnen nog winnen’

Martin Armstrong verwacht de apotheose, met totale instabiliteit en uiteindelijk een instorting van het systeem ergens tussen 2024 en 2032. In die tijd zullen er vermoedelijk ook geen verkiezingen meer worden gehouden. Het is zeer waarschijnlijk dat Europa zich in een vergelijkbare situatie zal bevinden. Onlangs werd in Den Haag al openlijk gesuggereerd dat de verkiezingen in maart 2021 mogelijk moeten worden uitgesteld’, of elektronisch zouden kunnen plaatsvinden. Dat laatste maakt fraude met de uitslag vrijwel een zekerheid.

‘Maar ik geloof dat als voldoende mensen dit complot inzien, we kunnen winnen. Want wat Socrates (zijn verbazingwekkend nauwkeurig gebleken A.I.) heel duidelijk laat zien is dat ze zullen falen, en dat hun grote droom van een nieuwe Marxistische Wereldorde zal imploderen.’

Bron:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/politici-volgen-dit-historische-handboek-bij-hun-tirannieke-machtsovername/

Externe bron:
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/the-manual-for-tyrants-to-take-over/


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz