Selecteer een pagina
Het orakel van Brussel

Het orakel van Brussel

Cartoon: Josh.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Waarzeggers, profeten, helderzienden en NGO’s. U zij gewaarschuwd voor hun lariekoek. Zo kennen we het Orakel van Delphi, met name Pythia:

Gezeten op een driepotige kruk raakte zij op geregelde tijdstippen in religieuze vervoering. Eenmaal in trance begon de Pythia onsamenhangende klanken uit te stoten, waar niemand iets van begreep, maar waarvan men aannam dat het een boodschap van de goden was. Enkele priesters, de voornaamste onder hen heette de prophètès, die altijd vlakbij meeluisterden, schudden dan begrijpend hun hoofd en gaven ‘een vertaling’.[…] Bekend is koning Croesus van Lydië. Deze zou volgens Herodotus (boek I, 91) het orakel hebben geraadpleegd over zijn kans te slagen, wanneer hij een oorlog tegen zijn buurman Perzië begon. Het orakel antwoordde dat hij “een groot rijk zou verwoesten”. Dat kwam uit: Croesus verwoestte een groot rijk … zijn eigen.

Bron.

Dit roept associaties op met onze hedendaagse klimaatprofetessen die de boodschappen der hedendaagse klimaatgoden vertaald hebben tot geflopte klimaatmodellen, het bedrog van de 97%-consensus en dat van de hockeystickgrafiek. Het vergt niet buitensporig veel gezond verstand om te begrijpen dat het Europese Rijk op instigatie van de Brusselse Pythia Von der Leyen door Timmermans wordt verwoest. Hoe leerzaam kan de Oudheid zijn! Ter illustratie van die verwoesting vernemen wij uit de mond van Timmermans:

Als we klimaatneutraal willen worden, moet alles worden aangepakt. Dus niet alleen het eetgedrag van de burgers, maar ook de landbouw, veeteelt en visserij.

Bron.

De burger wordt dus financieel uitgezogen en gedwongen tot een vegetarisch leven in armoede. Boeren en vissers worden verjaagd. De levensstandaard van de Europeaan wordt sterk verlaagd. Dit alles onder het mom van het niet bestaande klimaatprobleem oplossen. Of is er sprake van een ander, verborgen, doel? Dit zou zomaar kunnen. Men leze:

Naomi Klein admits global warming is not about science but destroying capitalism

“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,” Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change said.

Maurice Strong, de vader van het IPCC: “If we don’t change, our species will not survive. . … Frankly, we may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse.”

Commission on Global Governance

Vandaar dat het sprookje van de klimaatcrisis met opvallend veel verve door neomarxisten van D66, GroenLinks, PvdA en de CU wordt uitgedragen. De stem van de burger via het referendum is door D66 (Olongren) opgeheven, censuur treedt op bij de NPO en het NOS-journaal:

De voormalige baas van de NPO schreef herhaald: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Het NOS-journaal heeft inmiddels een dagelijks rubriekje klimaatangst zaaien. De overstap van de Green Deal naar een Europese Klimaatveiligheidswet volgens Chinees model wordt aldus verkleind. Nu al zie je overal politiek correcte zelfcensuur en dwang opduiken. Aan de UvA is inmiddels een Chief Diversity Officer aangesteld. Oude bekenden hiervan zijn de politiek officier uit de USSR of de Nationalsozialistische Führungsoffizier.

Het gemak waarmee dit nu opnieuw optreedt, stemt tot ongerustheid over de bescherming van onze vrijheid. Onder diezelfde druk staat ook de academische vrijheid. Als wetenschappers weigeren hun ziel te verkopen aan de heersende politieke correctheid inzake de vermeende klimaatcrisis, wachten hen sancties tot ontslag aan toe. Al deze verschijnselen uit de koker van neomarxisten werpen een Stalinistische D66- en GroenLinks-schaduw over het lot van ons vrije burgers, boeren, vissers en de vrije markt. Immers, hoe dacht Timmermans (PvdA) zijn maatregelen zonder dwang te kunnen opleggen? De EUSSR, zoiets dus.

Dit is een goed moment om de werkelijkheid in ogenschouw te nemen. Sinds 1850 is de mondiale gemiddelde temperatuur na op en neer schommelingen netto met 0,8 graden C gestegen. Op een normale huis-tuin-en-keuken analoge thermometer is dit met het ongewapende oog amper te zien. Ook het toekomstperspectief biedt geen aanleiding voor substantiële stijging die de politiek bepaalde panieklimiet van 1,5 graad C benadert.

Only last week the UK Met Office produced figures suggesting that there is only a 1 in 34 chance that the 1.5°C threshold will be exceeded for the next five year period. Now a new paper by climate modellers extends such predictions, suggesting that because of natural variability the average global temperature up to 2049 could remain relatively unchanged – even with the largest increase in greenhouse gas emissions.

Dit alles leidt tot dit voortschrijdend inzicht.

Bron.

En ter illustratie hiervan:

WORLD cereal production is poised to reach a new record level of 2790 million tonnes (Mt) in 2020 – up 9.3Mt from the May forecast – surpassing the record-high registered in 2019 by as much as 3 per cent, according to the World Food and Agriculture Organization’s (FAO) ‘Cereal Supply and Demand Brief’.

Bron.

Door al die klimaathysterie en het negeren van natuurwetten dient het onvermijdelijke zich nu aan:

In een reactie bevestigt desgevraagd TenneT dat het hoogspanningsnet op 27, 28 en 29 juni overbelast was. Op alle drie de dagen waaide het flink (tot windkracht 7) wat een piek opleverde qua windenergie. Omdat er geen afnemers waren voor de stroom, raakte het netwerk uit balans. Volgens de woordvoerder zijn tot enkele honderden megawatts aan onder meer duurzame energie afgeschakeld.

Bron.

U leest het goed: ‘omdat er geen afnemers waren’. Welkom in het fantasieland van de gratis alom beschikbare stroom. En dit zou een concurrerend verdienmodel heten te zijn? Zelfs de NS beweren 100%te lopen op windstroom. Papieren werkelijkheid, want bij geen, te slappe of te veel wind rijden de treinen gewoon door. Men wordt dus bedrogen. Limburg reageert verstandiger:

Netbeheerder Enexis moet binnenkort ‘nee’ verkopen aan grote aanbieders van wind- of zonne-energie in Limburg. Het elektriciteitsnet kan zoveel nieuwe groene stroom niet aan.

Bron.

Het wordt allemaal nog interessanter:

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall gaat niet meedoen in de aanbesteding voor het offshore windpark Hollandse Kust Noord dat donderdag is geopend. De economische omstandigheden als gevolg van de beperkende coronamaatregelen zijn nu te onzeker, laat het bedrijf weten. […] Eerder al werd bekend dat veel groene energieprojecten stil zijn komen te liggen.

Bron.

Corona? Zou het? Zie:

RWE deed niet mee aan de laatste tender voor offshore wind. […] Ook het Zweedse Vattenfall haakte om die reden af. RWE vindt dat het kabinet besluiten over klimaatbeleid neemt op basis van gedraaide sentimenten in de samenleving, en niet op basis van feiten. Daar heeft RWE last van. Het energiebedrijf is daarbij zeer kritisch over de rol van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Bron.

Dit is ontnuchterende zakelijkheid. Het politiek zeer instabiele verdienmodel komt in gevaar doordat voortschrijdend inzicht laat zien dat dat ‘duurzame’ verdienmodel berust op illusies, gedraaide sentimenten dus, waar ooit verantwoording voor moet worden afgelegd en de prijs betaald moet worden.

Het is namelijk inmiddels een puinhoop met die zogenaamd concurrerende en die zogenaamde subsidieloze Wunderwaffen, die de klimaatprophètès ons beloven. Hoe onverantwoordelijk kun je zijn om op die onzin van klimaatcrisis en weersafhankelijke inferieure middelen je core business te baseren.

Het VNO-NCW had alerter moeten zijn op deze onzinnige ontwikkeling in plaats van meehuilen met de wolven in het duurzame bos. Ik heb geen medelijden met deze vereniging en diens voorzitter, die dit hebben laten gebeuren en zich speelbal maakte van de neomarxistische lobby, die inspeelde op het verzilverbare aangeprate schuldgevoel bij de burger.

Aan het lot van de misleide burger hebben ze maling. Daar zit de morele schuld van het Eco Industrieel Complex. Als concurrerende macht zal de EU door dit amorele klimaatbeleid ophouden te bestaan. Gelijk Croesus door het orakel en de klimaatprofetes.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).


Bron:
https://www.climategate.nl/2020/07/het-orakel-van-brussel/

De onsterfelijke ijsbeer

De onsterfelijke ijsbeer

Marcel Gelauff.

Climategate.nl heeft in het verleden herhaaldelijk gewezen op de misleidende klimaatpropaganda van het NOS-journaal. De NOS heeft dit altijd ontkend.

Onlangs heeft de chef van het NOS-journaal, Marcel Gelauff, zich in een praatprogramma beklaagd over de kritiek op het journaal, die volgens hem vooral uit FvD- en PVV-kringen zou komen.

Maar hij zou misschien beter de hand in eigen boezem kunnen steken. Want een paar dagen geleden was het weer ráák. In dit geval bracht de NOS opnieuw kritiekloos een fantasieverhaal over zielige uitstervende ijsberen. Zie hier.

Kunnen we nog een goed onderbouwd tegengeluid verwachten? Ja, hier op Climategate.nl! En bij de NOS? Vergeet het maar!

Het houdt maar niet op – niet vanzelf.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Hoera hoera, daar is ie weer de uitstervende ijsbeer, de Ursus fraudulus:

Foto: Facebook.com

IJsberen kunnen mogelijk al voor het einde van deze eeuw uitsterven als gevolg van de klimaatverandering. Een nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kans groot is dat het roofdier binnen de tijdspanne van een mensenleven nagenoeg is verdwenen, tenzij er meer wordt gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan.

Bron.

Eerst was het 2030, nu maar liefst 2100. Dit spreekt boekdelen over de onzekerheid en de validiteit van de toegepaste modellen. Hoe groot is die kans en hoe groot is de onzekerheidspluim bij die laatste prognose? Heeft de wetenschappelijke redactie van de NOS hier klaarheid over? Ik vrees het ergste. Wat heeft men nu weer bedacht?

Polar bears (Ursus maritimus) require sea ice for capturing seals and are expected to decline range-wide as global warming and sea-ice loss continue1,2. […] Our model captures demographic trends observed during 1979–2016, showing that recruitment and survival impact thresholds may already have been exceeded in some subpopulations. It also suggests that, with high greenhouse gas emissions, steeply declining reproduction and survival will jeopardize the persistence of all but a few high-Arctic subpopulations by 2100. Moderate emissions mitigation prolongs persistence but is unlikely to prevent some subpopulation extirpations within this century. […] We established base-lines for each of these with measurements from bears that were already forced to fast annually for extended periods in the Western Hudson Bay subpopulation

Bron.

De echte ijsbeer wil maar niet uitsterven, maar gedijt prima na het verbod op de jacht sinds 1970. Het jeukt nu van de ijsberen in het Arctische gebied. Hoe komt dit?

De heersende hypothese, weerlegd door de expert Susan Crockford, was dat door het afnemende zomerijs zeker twee derde van de ijsbeerpopulatie het loodje zou leggen ergens rond 2040. Deze ijssituatie deed zich al in 2012 voor, maar de populatie was inmiddels verzesvoudigd. De denkfout, zo stelde Crockford vast, was namelijk dat ijsberen zich in het voorjaar voeden met vette onervaren zeehondwelpen op of vlakbij het broze voorjaarjaarsijs voor de rest van het jaar. Niet in de zomer en met ervaren zeehonden die zich niet zo makkelijk laten verschalken. Ofwel een vaarwel voor een argument dat genoemde NGO’s, naar nu is gebleken, onterecht gebruikten om kinderen te indoctrineren.

Bron.

Vond men dit een interessante wetenschappelijke ontdekking? Nou nee, wel een heel ongemakkelijke. Zo ongemakkelijk dat een alarmistische groepering in een Pavlovreactie zelfs een wetenschappers onwaardige poging lanceerde om Crockford te discrediteren.

Zie hier.

Een kenner van het klimaatdebat reageerde als volgt:

De auteurslijst is heel opmerkelijk: veel Nederlandse auteurs dan wel werkzaam bij Nederlandse onderzoeksinstituten. Een aantal heeft zich tot dit moment nooit actief gemengd in het klimaatdebat en zijn biologen of ecologen, geen sociologen. En dit is toch echt een sociologisch onderzoek, ook al is het gepubliceerd in een biologisch tijdschrift. Meer bekende namen zijn:

Verheggen – op Climategate.nl welbekend
Kampen – die geen affiliatie heeft maar zich wel onder de reaguurders van het blog van Verheggen bevindt
Crowther – ook alarmist, werkzaam KNAW-NIOO
Nuijten – duurzame top 100

De rest uit het buitenland zijn vriendjes van Verheggen uit de ‘clan’ rondom Mann, Cook, Lewandowsky & Co

– Lewandowsky
– Stirling
– Balgopal
– Armstrup
– Mann

Hun betoog werd dan ook binnen de kortste keren aan flarden gescheurd door experts. Mann is de uitvinder van de frauduleuze hockeystick. Armstrup is gefrustreerd zich in Crockford zijn meerdere te moeten erkennen. Kortom, een dubieus gezelschap, dat persoonlijke discussie liever uit de weg gaat en alleen de eigen obsessie nastreeft c.q. het eigen verdienmodel verdedigt.

Hun reactie legt dit bloot, anders waren ze wel als normale wetenschappers met Crockford persoonlijk in debat getreden. Vanzelfsprekend is hier geen sprake van correcte wetenschapsbeoefening, maar van dezelfde religieuze aard als die rond de heksenvervolging en die van Galileo. De Verlichting is klaarblijkelijk aan deze hedendaagse doempredikers voorbij gegaan.

Weer gaat het over het zomerijs. Hier zit de tweede fout, want er is niets onnatuurlijks aan de hand met het zeeijs in de zomer. Sinds 2012 is de ijsbedekking weer gestegen na een afname sinds het begin van de satellietwaarnemingen in 1979. Zie voor interactieve kaart (te openen mogelijk in Edge). September 2020 moeten we nog afwachten. Saillant is dat de metingen begonnen toen de ijsbedekking op een piekhoogtepunt was.

Hier.

De derde fout is dat er van modellen wordt uitgegaan, terwijl bekend is dat klimaatmodellen de invloed van CO2 systematisch veel te hoog taxeren. Daarbij is het ongeloofwaardig dat die modellen de situatie over 80 jaar nauwkeurig kunnen voorspellen. Zie ook hier. De levensvatbaarheid van modellen is in de praktijk maximaal 5 jaar, waarna de onzekerheidspluim te breed wordt. De auteurs van het Nature-artikel pretenderen dus een kennis die zij niet kunnen waarmaken.

De vierde fout is 1 subpopulatie (Western Hudson Bay), van de 19, als leidend te nemen in het model. Dit is werken naar de gewenste alarmistische uitkomst toe, geen wetenschapsbeoefening. Ze spreken over 6 graden C stijging! Speculerend alarmisme van het kaliber Minnesma dat niemand kan waarmaken. Een schamele vertoning van persoonlijke wrok, onprofessionele wetenschapsbeoefening en achterliggende ideologie, dan wel veiligstellen van het verdienmodel.

Met dit in gedachten lezen we:

The outcome of this new model suggests that several polar bear populations in Canada (but especially Southern Hudson Bay, Western Hudson Bay, and Davis Strait), are particularly vulnerable to catastrophic decline over the next few decades and concludes that virtually all 19 subpopulations will be on their way to extinction by the end of the century unless the world drastically and immediately reduces its production of human-produced CO2. […] However, zoologist Susan Crockford has pointed out that the creators of this new model incorrectly used the widely discredited RCP8.5 climate scenario. The RCP8.5 climate forecast was recently exposed in a peer reviewed paper published earlier this year by Zeke Hausfather and Glen Peters as being an implausible ‘worst-case’ scenario that assumes an unrealistic 500% increase in coal and a 6 degree C rise in global temperature by 2100. This alone is enough to discount the polar bear prediction as scientifically implausible. Crockford also notes that the paper uses only polar bear data from Western Hudson Bay (a subpopulation that is far from typical) as a proxy for all polar bear subpopulations worldwide.

Bron.

We zien weer de koppeling aan menselijke emissies, dus schuldgevoel aanpraten. De auteurs kunnen weer een poos verzekerd zijn van onderzoeksgeld. Zie deze grap over de onderzoekster die EU-subsidie zocht voor haar project: de invloeden gedurende de afgelopen 2000 jaar op de ontwikkeling van de Inuit-talen. Verzoek werd afgewezen. Op advies hernieuwd verzoek: de invloed van het klimaat gedurende de afgelopen 2000 jaar op de ontwikkeling van de Inuit-talen. Verzoek gehonoreerd met ruime subsidie.

Wat een schijnwereld die van het klimaatalarmisme! Geen voorspelde ramp is ooit uitgekomen, fraude (Mann en hockeystickgrafiek) en bedrog (97%-consensus), falende klimaatmodellen en eenzijdigheid van media. Welkom in deze schijnwereld van de NOS die al dit alarmisme klakkeloos en kritiekloos propageert. Zit de wetenschappelijke redactie van de NOS maar wat te slapen of volgen zij de beleidsoekaze van Hagoort zonder zelf na te denken?

De voormalige baas van de NPO Hagoort stelde herhaaldelijk: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Bron.

En nu lezen we dit: De NOS-redactie is volstrekt onafhankelijk. Gelauff geeft PVV en Forum de schuld van anti-NOS sentiment. Heel zwak om de schuld bij anderen te leggen waar men zelf faalt en zich bovendien te verschuilen achter het IPCC.

Is Gelauff het kritisch denken van echte journalistiek en het eenzijdige Hagoort-beleid vergeten? De vrijwel dagelijkse propaganda van de NOS begint inderdaad trekken te krijgen van agitprop. Zoiets onwaardigs doe je alleen als er sprake is van het in standhouden van een verdienmodel, hier belastinggeld als subsidie, of het ontkennen van meetgegevens die wijzen op het falen van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) en dus gezichtsverlies van de NOS.

In mei 2017 hebben De Groene Rekenkamer en Climategate.nl een klacht ingediend tegen het NOS-journaal bij de ombudsman (een vrouw) van de NOS vanwege tendentieuze klimaatberichtgeving. Die klacht is destijds afgewezen door hem (haar). Er is sprake van een cirkelredenering, omdat het aan de NOS is om de vraag te stellen of het allemaal wel zo is als wordt rondgebazuind. Ik geloof dat het IPCC gelijk heeft omdat ik geloof dat die de beste argumenten heeft. Omdat Hagoort dat vond?

De vraag rest wat de NOS moreel verantwoordelijk acht in de geest van haar verantwoordelijke positie. Naarmate feiten de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) meer en meer weerleggen, nemen de pogingen om die hypothese, lees: verdienmodel, overeind te houden, steeds onwetenschappelijker, zo niet verkrampter trekken aan. Ideologisch gedreven sentimenten, groeiend inzicht op het verkeerde paard te hebben gewed en angst voor verlies van inkomsten. Conclusie:

Op de Noordpool zwerven talloze ijsberen ook in Groenland nabij het stadje Narsasuaq;

die smullen van vette zeehondpuppies uit ieder voorjaarsijswak;

de ijsberen krijgen steeds meer soortgenoten;

maar volgens pseudo-wetenschappers gaan alle ijsberen naar de kloten;

alle ijsberen schudden meewarig de kop,

die lui en de NOS houden de waarheid onder hun plak.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).


Bron:
https://www.climategate.nl/2020/07/de-onsterfelijke-ijsbeer/