Selecteer een pagina
Onze eigenaren beginnen in paniek te raken

Onze eigenaren beginnen in paniek te raken

Het gaat niet goed met de plannen van het WEF, want overal loopt het helemaal fout.

Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd doemt er dan voor ons een ander groot gevaar op.

Er is al heel lang een discussie gaande over het feit of Rusland nu wel of niet bij de gevestigde orde hoort en derhalve het spel meespeelt.

Afhankelijk hoe je daar over denkt, kom je dan ook tot bepaalde conclusies. Vandaag het verhaal van iemand die gelooft dat niet alle landen onder controle staan van de satanische sekte, WEF-kliek, Illuminati of hoe je ze ook wilt noemen.

Het is een verhaal zoals dat is verschenen op The Saker en geschreven door Gaius Baltar.

Zo schrijft hij dat het Westen (Amerika, de EU en nog een aantal landen) al jarenlang hele grote druk hebben uitgeoefend op eigenlijk de hele wereld. Die druk was gericht tegen landen die niet bij het Westen behoren, maar ook landen die daar wel bij horen, maar die een te zelfstandige koers begonnen te varen.

Als je dan een overzicht maakt van al die landen die met die enorme druk te maken hebben gekregen, dan vraag je je af wat die landen eigenlijk gemeen hebben. En zo op het eerste gezicht lijken ze ook weinig overeenkomsten te hebben.

We komen dan terecht bij landen zoals Rusland, China, Cuba, Venezuela, Libië, Syrië, Servië, India en Hongarije.

Alhoewel die landen allemaal heel verschillend zijn, hebben ze volgens Baltar toch wel iets gemeen en dat is dat ze zelf controle willen hebben over de manier waarop ze het land besturen.

In de ogen van wat hij het Westen noemt is dit onvergeeflijk en moet dan ook op iedere mogelijke manier worden aangepakt. Dit via bijvoorbeeld kleurenrevoluties, economische sancties of simpelweg militaire interventie.

De NAVO, als militaire tak van het Westen had Rusland dan ook omringd met vijandelijke landen en militaire bases en heeft vervolgens Oekraïne gemanipuleerd en bewapend om als hamer tegen Rusland te kunnen gebruiken.

Eenzelfde soort strategie wordt gevoerd richting China, waar ook dit land op alle mogelijke manieren is omsingeld.

In de jaren voordat de oorlog uitbrak in Oekraïne heeft het Westen er via diplomaten alles aan gedaan om overal de druk op te voeren. Uiteindelijk kwam toen de oorlog begin dit jaar en werd de druk nog veel verder opgevoerd.

Er volgde een nog nooit eerde gezien media propaganda offensief om zo te proberen Rusland volkomen te isoleren van de rest van de wereld.

Dit is jammerlijk mislukt, iets dat men niet had verwacht met volgens Baltar paniek tot gevolg binnen diplomatieke kringen in Amerika en Europa.

Er is een goede reden voor de grote haast van het Westen en de paniek omdat het niet is gelukt om Rusland volledig te isoleren en economisch gezien monddood te maken.

Die paniek heeft weer alles te maken met schuld.

De schulden van een land als Amerika zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat volgens sommige experts de schuld groter is dan alles van waarde in het land, en dat is inclusief het land zelf.

Dit telt niet alleen voor Amerika, maar voor de meeste landen in het Westen. De enige manier waarop landen in staat zijn om hun schuld terug te betalen is door het hele land te verkopen met alles wat zich daarin bevindt.

Echter, alle onderpanden die ooit zijn gegeven voor leningen zijn allemaal in handen van de WEF-kliek, de Illuminati of de satanische sekte. Waardoor in feite het WEF als filiaal van de sekte niet alleen eigenaar is van onze overheid, maar ook van ons en ons land.

We leven van de ene bail-out naar de andere, van het ene hulpprogramma naar het andere en ondertussen loopt de schuld alleen maar verder op.

Wij hebben in feite alles wat wij bezitten verpand aan de geldleners (sekte). Als we alle schulden zouden afbetalen, dan zouden wij als het Westen niets meer over hebben volgens Baltar.

De eigenaren van onze schuld zijn derhalve de eigenaren van alles wat wij denken te bezitten. Wij in het Westen bezitten op dit moment al helemaal niets meer, alleen denken we dat nog wel steeds.

En dat betekent dat wij eigendom zijn van het WEF (sekte).

Maar, onze eigenaren maken zich op dit moment hele grote zorgen, want alles loopt bij lange na niet zoals gepland.

Daarom schijnt de stemming bij de laatste bijeenkomst in Davos ook niet al te best zijn geweest en dit heeft alles te maken met het feit dat de ‘onafhankelijke landen’ nog steeds dwarsliggen en hoe dan ook onafhankelijk willen blijven van het Westen. Maar, het heeft bovenal te maken met het feit dat men er niet in is geslaagd om Rusland te isoleren.

Het is, zo schrijft Baltar, te begrijpen dat onze eigenaren in paniek raken, want we zijn aan het eind van de rit gekomen. Wij kunnen niet langer blijven leven zoals we altijd hebben gedaan en de schulden nog maar weer verder laten oplopen.

Dit, omdat de schulden groter worden dan al hetgeen wij als landen bezitten. Het gehele Westen staat op het punt om failliet te gaan en onze levensstandaard staat op het punt naar een nieuw dieptepunt te kelderen.

Hierdoor zijn onze eigenaren in paniek geraakt en zien ze op dit moment twee mogelijke scenario’s.

In het eerste scenario verklaart ieder land in het Westen zichzelf failliet en schrijft daardoor de totale schuld af. Hiermee zou ook in één keer alle rijkdom en macht van onze eigenaren van de kaart worden geveegd.

In het tweede scenario pakken onze eigenaren alles wat wij ooit als onderpand voor de leningen hebben gegeven. Dat onderpand zijn wij en alles wat wij bezitten.

Je hoeft geen Einstein te zijn om te weten welke van de twee scenario’s onze eigenaren hebben gekozen. Het plan om alle collateral in beslag te nemen is al genomen en dat is in elkaar gedraaid door de mensen achter het WEF.

Het is geen geheim plan. Het heet de Great Reset en is het mechanisme waarmee ze alle onderpanden zullen pakken, inclusief jouw bezittingen, de bezittingen van je gemeente, de bezittingen van het land waarin je woont en alle zakelijk bezit wat nog niet in hun handen is.

Het mechanisme van de Great Reset bestaat uit veel verschillende belangrijke componenten. Hier volgen de belangrijkste vier.

Afschaffen van soevereiniteit.

Een onafhankelijk soeverein land is een gevaarlijk land, want het kan er voor kiezen om zich failliet te laten verklaren en zo de schuld weg te poetsen. Daarom zijn onze eigenaren ook heel druk bezig om zo snel mogelijk een eind te maken aan soevereine landen. Een goed voorbeeld hiervan is uiteraard de EU.

Het afschalen van de economie.

De westerse en eigenlijk de hele wereldeconomie moet drastisch worden afgeschaald tot haar werkelijke niveau en niet het geïnflateerde niveau waarop we zijn terechtgekomen door het onbeperkt bijdrukken van geld.

De werkelijke waarde of niveau van onze economie is misschien niet meer dan de helft van wat het nu is. Het langzaam afschalen van de economie verkiest de voorkeur boven een crash, wat voor een geweldige maatschappelijk oproer zou zorgen.

Dit gecontroleerd afschalen van de economie is al langere tijd bezig. Neem alleen maar de energiecrisis die is gefabriceerd als een manier om de economie te saboteren. Kijk naar alle logistieke problemen die zich ineens voordoen, Schiphol enzovoort. Het is allemaal onderdeel van de sabotage die nodig is om de economie drastisch naar beneden af te schalen.

Het oogsten van bezittingen

Jij zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn. Alle bezit dat beschouwd kan worden als onderpand voor onze particuliere en nationale schuld zal worden overgenomen.

Dit is een onderdeel van de Great Reset, maar het is minder duidelijk hoe men dit oogsten van bezittingen wil uitvoeren.

Wat hiervoor nodig is, is totale controle van het WEF van alle Westerse overheden. Dit is al dichterbij dan je zou denken, want de meeste Westerse overheden, inclusief de onze, staan volledig onder controle van het WEF.

Onderdrukking

Heel veel mensen zullen in opstand komen als ze eenmaal doorhebben wat er aan de hand is.

Daarom wordt er nu door overheid keihard gewerkt om zoveel mogelijk vrijheden bij burgers weg te halen. Daarom krijg je dingen zoals een nep corona pandemie.

Maar, ook dat zal nog veel verder gaan en er zal een einde komen aan vrijheid van meningsuiting en privacy. Er wordt eveneens keihard gewerkt achter de schermen om de burger straks helemaal afhankelijk te maken van de staat.

Dit alles moet snel gebeuren, want anders hebben onze eigenaren te maken met een revolutie.

Op dit moment is men druk bezig bovenstaand mechanisme te implementeren zoals iedereen kan zien.

En dan komt natuurlijk de vraag hoe de niet onderworpen eerder genoemde landen in dit alles passen.

Waarom die hele grote druk vanuit het Westen de afgelopen jaren en waarom nu de paniek?

Het grote probleem dat het WEF (sekte) heeft is dat landen als Rusland en China niet overgenomen kunnen worden op de manier zoals ze dat bij ons nu doen. Deze landen hebben geen torenhoge schulden in Westerse valuta hetgeen betekent dat onze eigenaren niet de eigenaren zijn van die landen. En dus kunnen ze die landen ook niet overnemen door de schuldenroute zoals ze dat bij ons wel kunnen.

Daarom zijn ze nu uit alle macht bezig om deze landen te verzwakken zoals door economische sancties en indien nodig militaire middelen. Ook betekent dit dat ze niet alleen Oekraïne zullen gebruiken als stormram, maar ook Taiwan voor China.

Het is voor onze eigenaren dan ook van het grootste belang dat ze erin slagen om Rusland en China te onderwerpen. Als de gehele Westerse economie gaat instorten, dan moet de rest van de wereld ook instorten.

Als het Westen qua economie onderuit gaat en er blijft een ander groot machtig blok over waar weinig aan de hand is, dan zal het een ramp worden voor het Westen en onze eigenaren.

We zullen dan afdalen naar een soort nieuw feodaal tijdperk en Europa zal niets meer te betekenen hebben op het wereldfront.

Om de Great Reset goed te kunnen laten werken, moet de hele wereld onderuitgaan. Rusland en China moeten koste wat het kost worden onderworpen, net zoals landen als India.

En zo komen we bij de Derde Wereldoorlog aan. Onze eigenaren zullen alles in het werk stellen om hun machtspositie te behouden en als dit betekent dat er een Derde Wereldoorlog moet komen, dan zal die komen.

De reden voor de grote paniek in Davos is dat het Oekraïne plan niet werkt zoals ze hadden gepland. In plaats van dat de Russen doodbloeden op het slagveld gebeurt dit met het leger van Oekraïne.

In plaats van dat de Russische economie aan alle kanten in elkaar stort, is het de Westerse economie. In plaats van dat Rusland steeds meer geïsoleerd raakt zijn wij in het Westen degenen die dat overkomt.

Niets werkt zoals het moet voor het WEF en daar komt nog eens bovenop dat Europa alle troefkaarten aan de Russen heeft gegeven.

Rusland is in staat om de complete Europese economie te vernietigen, dit door ervoor te zorgen dat de industrie niet verder kan draaien.

Zonder Russische grondstoffen is er geen Europese industrie en zonder industrie kan er geen belasting worden geheven om alle uitkeringen en pensioenen te betalen.

Rusland bevindt zich nu in een positie dat als ze willen ze morgen de industrie bij ons volledig kunnen torpederen.

Wanneer dit gebeurt, dan zullen er uiteraard ook koppen gaan rollen in Davos en dat weten ze.

Daarom heerst er paniek in de elitaire kringen en daarom heerst daar angst. Volgens Bartal is de enige manier vooruit voor hen het forceren van een Derde Wereldoorlog.

Eigenlijk is onze enige hoop om dat te voorkomen dat de bovengenoemde ‘dwarsliggende’ landen samen een blok vormen en alles wat het giftige Westen is, buitensluiten en bovenal zich niet laten provoceren.

Op die manier houden zij hun eigen cultuur en historie intact terwijl die van ons per dag meer verdwijnt.

Ook zouden bovengenoemde landen uit alle internationale organisaties moeten verdwijnen volgens Baltar. Clubs zoals de V.N. en de WHO.

Een ander, maar meer onwaarschijnlijk, scenario is dat er hier in het Westen bepaalde leiders wakker zullen schrikken. Dit zal echter heel moeilijk worden, zo niet onmogelijk omdat de WEF als een soort octopus overal zijn tentakels heeft.

De adder onder het gras is dan ook: Hoe beter Rusland het doet, des te groter de kans op die Derde Wereldoorlog.


Bron:
https://niburu.co/37-artikelen/wereld/17525-onze-eigenaren-beginnen-in-paniek-te-raken


MUST READ:

De economie is volledig kapot, maar de media zwijgen en politici blijven lachen – door Martin Vrijland

Check ook de reacties onder dit artikel.