Selecteer een pagina
Aangemaakte corona antilichamen verdwijnen als sneeuw voor de zon

Aangemaakte corona antilichamen verdwijnen als sneeuw voor de zon

Uit een drietal wetenschappelijk onderzoeken komt naar voren dat bij besmette coronapatiënten de antilichamen na een aantal maanden zijn verdwenen.

Bij de zogenaamde asymptomatische mensen is dat nog veel sneller en zijn er vaak na enkele weken geen antilichamen meer te bekennen.

Er zijn de afgelopen maanden ellenlange discussies geweest of het nu wel of niet beter is om mensen bloot te stellen aan het coronavirus, zodat groepsimmuniteit kan worden verkregen. Als voorbeeld wordt dan vaak Zweden genoemd, waar veel minder stringente maatregelen werden genomen dan andere landen waardoor dit land nu hard op weg is om die groepsimmuniteit te verkrijgen.

Het geheim van de smid is dan volgens de wetenschap dat mensen zogenaamde antilichamen produceren en wanneer er nu maar genoeg mensen onder de bevolking zijn die antilichamen hebben dan stopt de verspreiding van het virus.

Echter, die aanname schijnt nu toch niet helemaal te kloppen. Wat wel klopt is dat degene die besmet zijn geraakt door het virus antilichamen produceren.

Maar, een aantal nieuwe wetenschappelijke onderzoeken komen nu tot de conclusie dat die antilichamen eigenlijk weer net zo snel verdwijnen als dat ze kwamen.

Een Chinees onderzoek toont aan dat bij meer dan 90 procent van onderzochte ex covid-19 patiënten het aantal antilichamen binnen een periode van twee tot drie maanden snel daalt.

Het was een onderzoek bij 74 patiënten, verdeeld over twee groepen van ieder 37. De ene groep was besmet, maar was asymptomatisch, dat wil zeggen dat ze wel besmet waren maar niet ziek werden, en de andere groep was besmet en werd ook daadwerkelijk ziek.

Bij beide groepen waren binnen een periode van enkele maanden de antilichamen zo goed als verdwenen en bij 40 procent van de asymptomatische groep was dit zelfs binnen enkele weken.

In Spanje is net een grootschalig onderzoek afgerond en ook daar concludeerde men in sommige gevallen dat hoewel patiënten antilichamen hadden ontwikkeld, dit na enkele weken niet langer meetbaar was. Van de onderzochte mensen bleek 14 procent na enkele weken al geen antilichamen meer te bezitten.

Dit heeft dan weer grote gevolgen voor wat door de overgrote meerderheid van ook de bevolking nog steeds wordt gezien als de heilige graal, namelijk vaccinaties.

Volgens recente mainstream berichten is dit nu zo ongeveer de stand van zaken met betrekking tot een coronavaccin:

Wetenschappers van de University of Pittsburgh hebben de werkzaamheid van een coronavaccin bewezen bij muizen. In een studie werd aangetoond dat de muizen na toediening van een testvaccin antilichamen aanmaken die specifiek zijn voor het coronavirus. Dat zou gebeuren in voldoende hoeveelheden om het virus te neutraliseren.

Een test van een vaccin door het Jenner Instituut, verbonden aan de Oxford University, verliep erg succesvol. Zes resusapen kregen in een laboratorium een vaccin toegediend. Daarna werden ze blootgesteld aan grote hoeveelheden van het coronavirus. Wat bleek: alle apen waren na 28 dagen nog perfect gezond. Resusapen hebben zo’n 96 procent DNA-overeenkomst met mensen. Een klinisch onderzoek is daarom nu in volle gang. Eind mei wordt een proef verwacht onder 6.000 mensen.

Volgens onderzoekers van de Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory muteert het coronavirus zich nauwelijks. Dat is goed nieuws voor de ontwikkeling van een vaccin, omdat deze dan langdurig bescherming biedt.

Wanneer dus die antilichamen in sommige gevallen na slechts enkele weken al verdwijnen en bij de meesten na twee of drie maanden al geen antilichamen meer worden aangetroffen, dan lijkt vaccineren, ook al zou je daarin geloven, weinig zin te hebben.

Net zo goed als dat de befaamde groepsimmuniteit in dit geval een fabeltje blijkt te zijn.

Dit brengt de Amerikaanse advocaat Michael Snyder ertoe te zeggen dat dit betekent dat het covid-19 virus voor altijd bij ons zal zijn en dat dit betekent dat mensen ook opnieuw besmet kunnen raken.

En om dat aan te tonen, komt hij met een voorbeeld van een dokter D. Clay Ackerly uit Washington die weet te vertellen dat één van zijn patiënten besmet raakte met het covid-19 virus en dat dit drie maanden later opnieuw gebeurde. Ook vertelde deze dokter dat er andere artsen zijn die vergelijkbare resultaten melden.

Uit de tekst van Michael Snyder proef je dat de man een beetje in paniek begint te raken, want hoe moet het verder als blijkt dat antilichamen verdwijnen, waardoor ook vaccinaties niet zullen werken, hetgeen betekent dat het virus voor altijd bij ons zal blijven en jou dan ook vroeg of laat te grazen zal nemen.

Je kunt bovenstaand verhaal natuurlijk ook in een ander licht bekijken. In het licht van: er is helemaal geen coronavirus en het lichaam maakt tijdelijk wat antilichamen aan omdat het onder stress staat van andere factoren zoals bijvoorbeeld 5G.

Een klein stukje uit een artikel zoals dat werd geschreven door een lezer:

Zoals eerder uitgelegd zijn de fagocytose, fungale, parasitaire en bacteriele processen (alle levende microben) verantwoordelijk voor het opruimen en verwijderen van dode cellen, celafval en lichaamsvreemde elementen. Maar wanneer weefsel zo vergiftigd is dat deze levende microben deze substanties niet kunnen elimineren zonder dodelijk te worden vergiftigd dan zullen cellen er toe overgaan zichzelf te reinigen door specifieke niet-levende reinigingsmiddelen die we kennen als virussen. Die breken deze substanties af en scheiden het in onderdelen om te worden uitgescheiden door de huid, de longen en ingewanden.

Virussen verlaten de cel waarbij enkel een deel van de cel beschadigd wordt. Eenmaal buiten de cel worden virussen gereguleerd door witte bloedcellen/ antilichamen om het celafval te ontbinden. Dit is noodzakelijk om de relatieve homeostasis van het lichaam te herstellen.

Virussen vernietigen de cel waarin ze gerepliceerd worden niet terwijl de wetenschap beweert dat virussen andere cellen infecteren en andere cellen zonder onderscheid vernietigen. Daarvoor is geen bewijs en het mist ook iedere logische betekenis. Een dergelijke theorie is duidelijk onwaar omdat in dat geval virussen iedere levende cel zouden aanvallen zonder een oorzaak en het lichaam zonder reden zouden afbreken. Virussen ontbinden in bijna alle omstandigheden enkel dood en verzuurd celafval.

Dit alles zal de grotere agenda van het vaccineren uiteraard niet tegenhouden en het zal interessant worden om te kijken hoe ze het gaan verkopen. 

Het feit dat antilichamen verdwijnen als sneeuw voor de zon zal uiteraard worden aangegrepen om een angstige bevolking ervan te overtuigen dat ze minimaal en misschien zelfs wel twee maal per jaar een vaccin tegen corona moeten halen.

Maar ja, na die eerste vaccinaties is je bewustzijn al dusdanig veranderd dat je Mark Rutte en Hugo de Jonge een paar toffe peren vindt.


Bron:
https://niburu.co/gezondheid/15328-aangemaakte-corona-antilichamen-verdwijnen-als-sneeuw-voor-de-zon


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz