Selecteer een pagina
Wat te doen als het CJIB uw bezwaarschrift op een boete afwijst? – door Martin Vrijland

Wat te doen als het CJIB uw bezwaarschrift op een boete afwijst? – door Martin Vrijland

Het is natuurlijk allemaal nieuw, dus ook bij het CJIB moeten ze nog even wennen aan het feit dat mensen de staatsafpersing via (onder meer) verkeersboetes niet langer accepteren. In meerdere artikelen liet ik zien hoe je in verzet kunt gaan. Dat is nieuw voor iedereen en dus moeten we ook begrijpen dat de lakeien van de koning (zoals de medewerkers van het CJIB) proberen uw verzet laatdunkend af te wimpelen.

Daarbij proberen zij er u op te wijzen dat u nu eenmaal staatsburger bent en dat dit staatsburgerschap rechten en plichten met zich mee brengt. Een voorbeeld van zo’n reactie van het CJIB ziet u hieronder. Let daarin op de volgende volzin: “Als u het inhoudelijk niet met de verkeersboete eens bent, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de verkeersboete beroep instellen bij de officier van justitie”. Terwijl u de discussie juist voert over de autoriteit van de wetgever.

Leest u eerst maar even (het plaatje is een samenvoeging van twee plaatjes met de telefoon genomen) en lees daaronder verder:

Dergelijke instanties zijn altijd in staat om met prachtige volzinnen te komen, maar feitelijk staat er slechts en alleen dat het CJIB de standpunten niet deelt. Er wordt dus niet inhoudelijk gereageerd en daar zit het nu juist de crux. Er moet wel inhoudelijk gereageerd worden. U heeft niets aan een mening onder de vermelding van ‘wel vertel ik u’. Dat is een persoonlijke mededeling van een medewerker van het CJIB, maar u krijgt dus geen inhoudelijke reactie en dat is niet juist.

Hoe hier dan op te reageren? De eerste emotie is natuurlijk dat u bang wordt voor de consequenties. Dat is begrijpelijk, maar mijn reactie zou er een zijn van niet opgeven! En hoewel het geschrevene hieronder misschien absurd en overtrokken in de oren zou kunnen klinken, lijkt het mij meer dan tijd om tegengas te geven aan deze geld slurpende roversbende. U mag natuurlijk ook braaf vooraan in de kerk blijven zitten en de collectezak blijven vullen.

Onderstaande brief zou als voorbeeld kunnen dienen in reactie op de arrogantie van de lakeien van de staat. Het is aan u wat u besluit ermee te doen.


Bron:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/wat-te-doen-als-het-cjib-uw-bezwaarschrift-op-een-boete-afwijst/

Hoe om te gaan met wetten, regels, verplichtingen, handhaving, boetes, rechtszaken in de aanstaande heksenjacht op ongetesten en ongevaccineerden / Standaard brief reactie aan CJIB coronaboetes

Hoe om te gaan met wetten, regels, verplichtingen, handhaving, boetes, rechtszaken in de aanstaande heksenjacht op ongetesten en ongevaccineerden / Standaard brief reactie aan CJIB coronaboetes

Hoe om te gaan met wetten, regels, verplichtingen, handhaving, boetes, rechtszaken in de aanstaande heksenjacht op ongetesten en ongevaccineerden

Dit advies geldt niet alleen in de fascistische periode die iedereen boven het hoofd hangt waarin ongetesten en ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, gebieden, producten en diensten zal worden ontnomen. Dit advies geldt in zijn algemeenheid, want feitelijk zijn we al jaren gewend geraakt aan een overheid die roversgedrag en morele teloorgang van onmenselijkheid faciliteert. Ik noem alleen maar even het systeem van incassobureaus, deurwaarders en boetes in zijn algemeenheid die velen dusdanig knel zetten dat ze in een onstuitbare neerwaartse spiraal belanden.

Het is meestal de groep die alles in de schoot geworpen krijgt die roept dat je in Nederland alleen schulden hebt als je dingen aanschaft die je niet nodig hebt of gewoon te kooplustig bent en je jezelf onnodig in de schulden steekt. Natuurlijk zijn er mensen die dat doen, maar zouden we dan niet eens die bedrijven of instanties die dat mogelijk maken onder de loep nemen. Zouden we überhaupt het hele systeem van het uitknijpen van de onderlagen van de samenleving via arbeidsslavernij, lage lonen en hoge kosten (wonen, verzekeren, etc.) niet eens kritisch moeten bekijken?

Waar je vroeger nog met 1 inkomen een geheel gezin kon onderhouden, moet je nu tweeverdiener zijn en je kinderen op de kinderopvang dumpen om alleen al je basiskosten te kunnen voldoen. Het beeld dat Nederland een welvarend land is, gaat maar op voor een kleine laag die vooral parasiteert op de slavernij aan de onderkant. Hoe hoger je op de maatschappelijke ladder komt hoe meer je ziet dat mensen eigenlijk gewoon gratis geld krijgen.

Of verdien je geld als je voor een bank werkt en je feitelijk niets anders doet dan papier van a naar b schuiven en contracten dicht te timmeren om dikke bonussen op te strijken en genoeg geld in de beleggingen met voorkennis te kunnen schuiven, zodat je eigenlijk nooit kopzorgen hebt? Nee, je krijgt geld. Als je het mij vraagt verdient een timmerman het 10x zo hard. Die maakt tenminste iets.

Of verdien je geld als je in een jeugdzorg instelling werkt, waar je kinderen van arme gezinnen gevangen houdt (zie voorbeeld) of ze bij pleeggezinnen plaatst tegen een dagvergoeding die hoog genoeg is om de biologische ouders financieel draagkrachtig genoeg te maken om goed voor hun eigen kinderen te kunnen zorgen? Nee, je verdient het niet. Je krijgt geld in de vorm van een vergoeding voor het wegkijken en wegmasseren van je gewetenswroeging die je hebt als je thuis komt en je eigen kinderen weer recht in de ogen aan moet kijken.

Lees hier meer…


Standaard brief reactie aan CJIB coronaboetes

Ik krijg vaak de opmerking dat het onmogelijk is om onder de coronaboetes uit te komen, want je moet gewoon betalen. U moet helemaal niets. U denkt dat u moet omdat u een dwingende brief krijgt, maar in dit artikel (en vele anderen) heb ik uitgelegd dat alle wetten ongeldig zijn, omdat ze getekend zijn door de koning. Die koning heeft geen macht over u, want hij zegt te mogen regeren bij de gratie God’s en zolang u en ik geen door God getekend document te zien krijgen, waarin die aanstelling tot koning staat opgesteld, kunnen we dus alle wetten als niet op ons toepasbaar beschouwen.

Ja, maar Vrijland, zo simpel werkt dat heus niet, dan krijg je de politie op je dak en wordt je opgepakt!” Dan wort u meegenomen door agenten die de door de koning ondertekende wetten handhaven en komt u voor een rechter die de door de koning getekende wetten omzet in straffen en kunt u zich beroepen op hetzelfde feit. U kunt dan stellen dat u de handhaving en de rechtbank niet accepteert en dat zij geen autoriteit over u hebben zolang zij het bewijs van de macht van de koning kunnen overleggen (die brief van God met daaronder zijn/haar/genderneutraal handtekening).

Lees hier meer…


MUST READS:

Er zijn goede argumenten waarom ze niet zouden hebben bewezen wat ze beweren te hebben bewezen (SARS-CoV-2); niet met ‘Whole-Genome Sequencing’ en niet met de (gewijzigde) postulaten van Koch

Tweedeling in de maatschappij door betaalde coronatests? De ongeteste ongevaccineerde is de nieuwe ’40/’45 Jood

Huisarts Ramdas weigert vaccins te zetten: wat is dat?

Huisarts Ramdas weigert vaccins te zetten: wat is dat?

Als de Telegraaf iets op de voorpagina brengt moet je eigenlijk altijd rekening houden met een propaganda PsyOp, maar in ieder geval leek er even positief nieuws uit de Nederlandse polder te komen met het nieuws dat huisarts Ramdas uit Lelystad weigert vaccins te zetten. De brief die hij aan zijn patiënten stuurde bevat de volgende tekst:

‘De overheid nodigt u via mij uit om uw covid-19 injectie te laten zetten. Persoonlijk heb ik de injectie geweigerd vanwege tal van bezwaren. Omwille van de eed die ik heb afgelegd kan ik u deze injectie niet geven. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik u hiermee niet zal schaden. U zult uw prik krijgen van mijn assistente. Zij zal dit geheel uit vrije wil doen. Omdat in ieder geval de producent van het vaccin immuniteit voor aansprakelijkheid heeft, wil ik ook mijn assistente beschermen. Ik verzoek u dan ook om onderstaande notitie te ondertekenen en bij het halen van de prik te tonen aan de assistente. Mijn excuses dat ik u met mijn overtuiging overlast bezorg.’


Lees hier meer…


MUST READS:

Kan de Rockefeller Germ Theory (Louis Pasteur) voor eens en voor altijd in de prullenbak?

Dr. Andrew Kaufman weerlegt de “isolatie” van SARS-CoV-2; hij analyseert stapsgewijs een typische claim van isolatie; er is geen bewijs dat het virus bestaat

World Economic Forum: het oude normaal komt nooit meer terug!

Het RIVM registratiesysteem gevaccineerden is fascisme 2.0