Selecteer een pagina
Waarom wil Gezondheidsraad ineens beperking chemische bestrijding landbouw?

Waarom wil Gezondheidsraad ineens beperking chemische bestrijding landbouw?

Hoe kan het dat ons land het goedkeurt om een product als glyfosaat te gebruiken en de Gezondheidsraad nu ineens het gebruik wil beperken vanwege de gezondheidsrisico’s.

Met andere woorden, we mogen wel de bevolking ziek maken en vermoorden, maar we willen niet dat dit (nog) op grote schaal gebeurt.

Zo af en toe komt de Gezondheidsraad om de hoek kijken met een bepaald advies en meestal wordt dat klakkeloos overgenomen. Het volgende is wat de Wikipedia weet te melden over dit orgaan:

De Gezondheidsraad (GR) is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. De raad is een “vast college van advies en bijstand aan de regering” ingevolge art. 87 van de Grondwet.

Formeel horen ze onafhankelijk te zijn, maar in de praktijk zijn ze dit uiteraard niet. Zo was bijvoorbeeld in 2015 het volgende te lezen:

De Gezondheidsraad is niet het onafhankelijke, wetenschappelijk adviesorgaan dat ze zou moeten zijn. De overheid bemoeit zich namelijk met de besluitvorming, waardoor politieke motieven doorslaggevend zijn in plaats van gezondheidswinst. Deze beschuldigingen uit emeritus hoogleraar en kinderarts-infectioloog Ronald de Groot over de besluitvorming rond vaccinatieprogramma’s van de raad, waar hij zelf tot voor kort als actief lid in zat.

‘De Gezondheidsraad vergadert in het gebouw van het ministerie van Volksgezondheid en er zijn altijd ambtenaren van het ministerie bij die vergadering aanwezig. Dat noem ik niet onafhankelijk.’ Binnen de eigen gelederen heeft hij deze kwestie naar eigen zeggen regelmatig aangekaart, maar zonder effect. ‘Het moet nu eens publiekelijk gezegd worden.’

En aangezien de meeste van onze volksvertegenwoordigers bestaan uit gekochte politici is dit orgaan allesbehalve onafhankelijk. Dat dit zo is, blijkt bijvoorbeeld ook uit het advies dat zij hebben gegeven over 5G en waarover wij eerder het volgende schreven:

Ook voor het gebruik van de hogere frequentiebanden zoals de 26 GHz-band zijn deze limieten van toepassing. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zolang de limieten gehanteerd worden. Omdat 5G uiteindelijk van alle frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen gebruik kan maken, zijn ook de adviezen van de Gezondheidsraad – die daar de afgelopen jaren betrekking op hadden – nog steeds relevant en worden in deze brief ook meegenomen.

Kortom, de Gezondheidsraad heeft geen enkel onderzoek gedaan, beroept zich op wat algemene stralingslimieten zoals die ooit zijn vastgesteld en verklaart 5G veilig.

Deze zelfde Gezondheidsraad komt nu echter met een opmerkelijk advies:

Gezondheidsraad: beperk chemische bestrijding in landbouw uit voorzorg vanwege gezondheid. Dring chemische bestrijdingsmiddelen vanwege gezondheidsrisico’s uit voorzorg terug, adviseert de Gezondheidsraad. In internationaal onderzoek worden ze onder meer in verband gebracht met ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en de ziekte van Parkinson.

Om de risico’s beter in kaart te brengen adviseert de commissie verder een studie op te zetten naar ontwikkelingseffecten bij kinderen, waarbij een groep kinderen langere tijd wordt gevolgd. Ook zou een zogenoemde biomonitoring opgezet moeten worden, ‘om zo de blootstelling van mensen periodiek te meten aan de hand van afbraakproducten in bijvoorbeeld urine’.

En dan wordt er in het Volkskrant artikel nog even fijntjes op gewezen dat de grootste discussie in bovenstaande gaat over glyfosaat.

De grootste gezondheidsdiscussie rond bestrijdingsmiddelen draait om onkruidverdelger glyfosaat − het bekendst onder het merk RoundUp. Het Duitse Bayer kreeg dit merk in handen na de overname van het Amerikaanse Monsanto, met als bijvangst tienduizenden schadeclaims. Vorige week schikte het bedrijf voor 10 miljard euro met gebruikers die zeggen dat ze er (lymfeklier)kanker van hebben gekregen. 

Dit is toch wel een beetje merkwaardig, gezien het volgende dat wij schreven in februari vorig jaar:

Zo is er het beruchte bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto dat glyfosaat bevat. In 2015 kwam het volgende bericht.

Eén van ’s werelds populairste onkruidbestrijdingsmiddelen — en het meest gebruikt in de VS — is door de IARC, het Internationaal Agentschap voor Kanker Onderzoek, bestempeld als mogelijk kankerverwekkend. Dat is het een na hoogste risiconiveau dat kan worden toegekend.

In 2016 volgde het volgende:

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eerder dit jaar glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend had geclassificeerd, komt Europa met een ander oordeel. Volgens “onafhankelijk” Europees onderzoek blijkt glyfosaat dat voorkomt in bestrijdingsmiddelen zoals Roundup van Monsanto, ineens helemaal veilig.

Ook de gekochte politici uit Nederland lopen gewillig mee:

Tweede Kamer verwerpt motie tegen verlenging van Europese toelating voor glyfosaat. Een motie van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd tegen een hernieuwde Europese toelating van glyfosaat te stemmen is op 17 mei door een meerderheid in de Tweede Kamer verworpen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen. SP, D66, GL en PvdD stemden voor.

Dit alles ondanks het volgende:

We hebben ondertussen kunnen zien dat glyfosaat letterlijk overal voor komt in ons milieu, van drinkwater tot je ontbijt.

Gelukkig is er nu een nieuw uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dat zonder enige twijfel aantoont dat glyfosaat wel degelijk kankerverwekkend is. Mensen die worden blootgesteld aan deze stof lopen 41 procent meer risico op het krijgen van NHL, Non-hodgkinlymfoom, een verzamelnaam voor maligne lymfomen (kwaadaardige kankers).

De wetenschappelijke studie is een zogenaamde meta-analyse van zes onderzoeken, waarbij in totaal 65.000 mensen hebben deelgenomen.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat er geen enkele twijfel bestaat op een toenemend risico op NHL bij blootstelling aan wat men noemt GBH. Dit laatste staat voor Glyphosate Based Herbicides; bestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten zoals Roundup van Monsanto.

Als nu de Gezondheidsraad (=overheid) komt met een advies om dit soort middelen te beperken en onderzoek te doen naar de gevolgen voor de gezondheid, dan betekent dit dat ze hem knijpen en zich nu gaan indekken tegen mogelijke schadeclaims.

Misschien daarom een idee voor al die mensen die denken dat ze slachtoffer zijn geworden van het beleid van de overheid om glyfosaat toe te laten, om zich te verenigen en massaal de overheid aansprakelijk te stellen voor de gevolgen. De overheid wist dat dit spul ontzettend kankerverwekkend was, ze kunnen zich niet verbergen achter “ich habe es nicht gewusst”. Als het zo veilig was dat zij dit zonder gevaar voor de volksgezondheid konden toelaten, waarom komt de Gezondheidsraad da nu ineens met dit advies?

In Amerika zijn inmiddels met succes rechtszaken gevoerd tegen de gevolgen (kanker) van glyfosaat, maar in al die gevallen is de fabrikant aansprakelijk gesteld. Het moet echter de overheid zijn die aansprakelijk gesteld moet worden. Zij hebben ondanks een motie om het niet toe te laten omdat het te gevaarlijk is, toch vóór gestemd. Zij hebben willens en wetens de gezondheid van hun burgers in gevaar gebracht. Pak de zaak bij de bron aan leg een miljardenclaim neer bij de overheid.

Bron:
https://niburu.co/gezondheid/15313-waarom-wil-gezondheidsraad-ineens-beperking-chemische-bestrijding-landbouw