Selecteer een pagina
De Lange Mars voor Vrijheid van Gelderland naar Zuid-Holland

De Lange Mars voor Vrijheid van Gelderland naar Zuid-Holland

Er is op dit moment een erg leuke actie gaande; dit kunstwerk genaamd “de vrijheidsboom” wordt vanuit Wijchen (Nijmegen) naar Den Haag GELOPEN om daar bezorgd te worden. De kunstenaar is een erg vrije geest, en wordt gesteund door het landelijk (soeverein) ondersteuningsteam (waar ook de vertalers van de “Achtergrondkennis” bij horen).

JP en Amadon ondersteunen dit met hun brandweerwagen, en doen ook dienst als postbezorgers vanuit de wereldwijde natie Mahabharata!

Ik stuur hier wat foto’s en info bij:

Wandelen vanaf Tiel station op maandag ochtend 11:00 verzamelen in ‘buitensporig’ (stations restaurant) en vertrek om 12:00 uur richting Geldermalsen en door richting Leerdam en zo voort…

Komt allen! Het wordt een mooie dag en wandeling, met geweldige kansen om elkaar te leren kennen én een mooie (protest) actie te ondersteunen!

Meerdaagse wandeltocht naar Den Haag voor vrijheid – De Lange Mars plus

Waarom wordt er een boom vervoerd?

De boom die als kunstobject door de initiatiefnemer en kunstenaar Sjaak Bruijsten achter een tractor door het land zal gaan richting Den Haag symboliseert vrijheid.

Vrijheid waarvoor de mensen in oorlogen gevochten hebben.
Vrijheid die indertijd vastgelegd is in grondrecht en mensenrecht.
Vrijheid die nu op het spel staat. De oprichters van de grondwet waren zich bewust van de beperkingen die zij aan de staat ‘politieke wetgevende macht’ op moesten leggen. De staat moest net genoeg macht krijgen om zijn zorgplicht naar de burgers uit te kunnen voeren. Te veel macht gaat ten koste van de vrijheid van de mensen. De staat wil van nature haar macht over de mensen vergroten en controle van de mensen is daartoe een middel. De gerechtelijk macht moet ervoor zorgen dat de regering (wetgevende macht) niet te veel macht naar zich toetrekt, maar de rechters mogen in hun zaken niet toetsen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en ook niet aan de Grondwet (als enige land binnen Europa).

We hebben te maken met opgelegde beperkingen op basis van achterhaalde, vaak gemanipuleerde feiten, zonder transparantie en met uitsluiting van burgerlijke rechtsmiddelen zoals het buiten werking stellen van grondrechten, privacy rechten en de wet openbaarheid van bestuur. Vasthouden aan vrijheid berovende maatregelen en doorgaan met het sanctie- en boetebeleid. Dit alles terwijl artsen en wetenschappers (uit het directe werkveld) het onbegrijpelijk vinden dat de verkeerde veronderstellingen over de ernst en mortaliteit die steeds meer aan het licht komen niet leiden tot veranderingen. Censuur op de reguliere media en onwelgevallige artikelen verwijderen van het internet.
En als ‘kers op de taart’ de spoedwet die de grondrechten buiten werking stelt en verankerd moet gaan worden in ons rechtstelsel.

  • Dwang op zorginstellingen waarbij de oude kwetsbare mens de relatief korte tijd die deze nog heeft in gevangenisomstandigheden opgesloten wordt en mocht deze komen te sterven het hem of haar niet vergunt wordt dit proces in troostvolle geborgenheid van en met geliefden te kunnen doormaken.
  • Het niet inzetten van preventief beleid om het menselijk immuunsysteem te versterken.
  • Het creëren van een maatschappij met mondkapjes en afstand, waarvan het nut op zijn minst zeer discutabel is.
  • Het nagenoeg alleen inzetten op vaccins, terwijl de deskundigen hiervan gruwen omdat er normaal gesproken een minimale periode van vijf jaar voor staat om effect en gezondheidsschade te kunnen beoordelen en er elke vier maanden een mutatie van het virus op kan treden. Waar biedt een vaccin dan nog bescherming voor? Maar de gedane bestelling voor de vaccins uit Oxford kan in september al beschikbaar komen.

En het zal dadelijk vanzelfsprekend gevonden worden dat we verplicht ingeënt gaan worden, of dat anders sancties in het leven geroepen gaan worden voor mensen die niet gevaccineerd willen worden. Vrijheid van zelfbeschikking over je eigen lijf verdwijnt hiermee.

Lees hier het hele verhaal van Sjaak Bruijsten over de Boom die Vrijheid Symboliseert.