Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’

Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’

‘De natiestaat, de vrijheid en uw stem worden volledig vernietigd’ – ‘Alleen massaal verzet kan deze anti-humane agenda, die reeds wordt uitgevoerd, nog stoppen’

Café Weltschmerz heeft een interview gepubliceerd met een erkende Amerikaanse topdeskundige aangaande Agenda 21, dat kan worden samengevat als een machtsgreep waarmee de hele wereld uiteindelijk onder één technocratische communistische dictatuur wordt geplaatst, waarin individuen en volken helemaal niets meer te zeggen hebben, zelfs niet over hun eigen gezondheid en leven. Met de Covid-19 angstpandemie hoax is de volgende fase van deze feitelijke staatsgreep tegen onze vrijheid, democratie en zelfbeschikkingsrecht begonnen. Café Weltschmerz zet er daarom niet voor niets ‘De verborgen agenda achter de verwoesting van onze samenleving’ onder – een verwoesting die ook door de Nederlandse overheid doelbewust wordt uitgevoerd.

Onafhankelijk journalist Spiro Skouras (Activist Post) interviewde de uitvoerende directeur van het Post Sustainability Institute, Rosa Koire, een expert op het gebied van grondgebruik en eigendomsrechten, die over de hele wereld toespraken heeft gehouden. Haar werk is te vinden op de website Democrats United Against UN Agenda21, een website die tijdens het schrijven van dit artikel onbereikbaar was.

Koire is tevens auteur van het boek ‘Achter het Groene Masker – VN Agenda 21’. Agenda 21 werd in 1992 door 178 landen en het Vaticaan ondertekend. Met deze agenda wil een globalistische machtselite de totale controle over al het land, water, vegetatie, mineralen, constructie, productiemiddelen, voedsel en energie krijgen. Ook wetshandhaving, onderwijs, informatie, en de mensen zelf moeten onder die volledige controle komen te staan.

Agenda 2030: tussenstap in vernietiging natiestaat en vrijheid

Tevens moeten er grote sommen ‘geld van de ontwikkelde naar de minder ontwikkelde landen wordt verplaatst. Uiteindelijk gaat het over het vernietigen van je vermogen om een stem, een representatieve regering te hebben.’ Nationale regeringen veranderen in besturen. ‘Je vermogen om vrij en onafhankelijk te zijn wordt volledig vernietigd. Het doel is om de macht over te dragen van lokale en individuele personen aan een wereldwijd bestuurssysteem… Het is een plan om het bestaande systeem te verstoren en te vernietigen. Het is een plan van transformatie en controle, en dat is wat we nu meemaken.’

Agenda 2030 is slechts een tussenstap in Agenda 21, zoals 2020, 2025 en 2050 dat ook zijn. In 2050 moet dit perfide plan, met hulp en steun van grote globalistische namen zoals Ford, Rockefeller, Soros, Gates, Zuckerberg, Musk, de paus, en last but not least Rothschild, zijn voltooid. In 2050 moeten alle natiestaten zijn opgeheven, en is de wereldbevolking geconcentreerd in een aantal mega-steden die hele staten en landen kunnen omvatten (zoals Nederland samen met België en het Duitse Roergebied één grote stad moet worden).

‘Dit is bedoeld om je vermogen om wat er met je gebeurt, te verpletteren. Het is een wereldwijd plan, maar het wordt lokaal onder verschillende namen geïmplementeerd.’ Dat wordt bewust gedaan om de aandacht van de mensen van de werkelijke doelstellingen af te leiden.

Eigenlijk valt alles wat ‘groen’ en ‘duurzame ontwikkeling’ wordt genoemd onder Agenda 21. Dat geldt ook voor ‘klimaatverandering’, dus alle klimaatakkoorden en – initiatieven, en zeker Covid-19 . ‘Een wereldwijde crisis vereist een wereldwijde reactie,’ is hun idee. ‘En dat rechtvaardigt een wereldbestuur.’

Klimaatverandering en de corona p(l)andemie ‘zijn bedoeld om mensen in paniek te brengen, zo erg dat u letterlijk bang bent dat u het niet zult overleven.’ Of er werkelijk zoiets als een klimaatcrisis bestaat, doet volgens Koire niet eens ter zake. Het werkt zó goed, dat het sowieso wel uitgevonden zou zijn (sterker nog: het IS uitgevonden, bedacht, aan het begin van de jaren ’90, dat letterlijk in VN documenten staat te lezen).

De ‘Grote (Groene) Reset’

Skouras wijst dan op de ‘Grote (Groene) Reset’ aan, die op het World Economic Forum in Davos werd gelanceerd. Koire reageert dat ze ‘geen paniekzaaier’ wil zijn, maar zich grote zorgen maakt dat die ‘reset’ er nu ongeacht de kosten voor mens en maatschappij doorheen wordt gedrukt. ‘Ze blijven echter achter hun Groene Masker, want als dat eenmaal afgaat, komen de soldatenlaarzen en loopgraven tevoorschijn.’ Letterlijk. Zie ook ons artikel van 4 december 2019: ‘VN kan militair geweld gebruiken tegen landen die klimaatagenda weigeren’ (/ ‘VN kan extreme maatregelen door de strot van bevolking duwen’ – Deelnemers klimaatconferentie Madrid willen harde afspraken over afbreken welvaart en vrijheid in Europa).

We zijn nu op het punt beland waarop de heersende machthebbers zich nauwelijks nog iets aantrekken van de bezwaren en zorgen van het volk. ‘Dat is een soort boodschap van hen aan ons, dat ze zich niet langer echt iets van ons aantrekken.’ Het lijkt erop dat we er niet veel meer aan kunnen doen, maar Koire gelooft dat dit nog wel degelijk mogelijk is.

De technologie is inmiddels zover ontwikkeld, dat twee grote doelen, eeuwig leven en het zelf kunnen creëren van leven, heel dichtbij zijn gekomen. ‘Deze mensen hebben geen ethische grens, en dat is zeer zorgwekkend. Dit zag je ook bij de Nazi’s, bij Stalin, en nu. Er is letterlijk niets waardoor deze mensen zich laten stoppen.’

Alles en iedereen wordt digitaal met elkaar verbonden

In de ‘Vierde Industriële Revolutie’ die ze nu in gang hebben gezet moet werkelijk alles en iedereen digitaal met elkaar worden verbonden. ‘Ze hebben het over een nieuw sociaal contract. Nou, bij een contract hebben normaal gesproken beide partijen er iets over te zeggen. Maar dit is een contract waarbij niemand van ons iets te zeggen krijgt… Dit is één van de redenen waarom we al die hysterie op straat zien. Het is namelijk een les, een mededeling aan ons: dit gebeurt er met je als je de straat op gaat en het waagt tegen ons plan op te staan.’

‘Mensen vragen me: wie doet ons dat aan? Dat is uw regering. Uw regering is overgenomen.’ Met behulp van groepen en bewegingen zoals Antifa en Black Lives Matter wordt geprobeerd een opstand te ontketenen. ‘We worden aangevallen.’ Dit was de reden dat Koire de Democratische Partij de rug toe heeft gekeerd. ‘Maar partijen zijn slechts een afleiding. Aan de top kent de macht geen partij. Bij deze globalistische machtsovername worden alle mogelijke middelen gebruikt. Het plan is om te verstoren en te ontwrichten, en dat is wat iedereen nu ziet. Dit is het plan om de sociale samenhang te vernietigen, en dat is heel succesvol.’

De situatie nu noemt ze ‘extreem gevaarlijk’, omdat dit plan wordt gesteund door universiteiten, stichtingen, bedrijven en overheidsinstellingen. ‘Al die partijen zijn geïndoctrineerd, vanaf de kleuterschool tot het academisch onderwijs. Dit zijn de ‘agenten van verandering’ die zijn geactiveerd.’

‘Transformatie’ = afbraak van het individu

Het alom gebruikte toverwoord is ‘transformatie’, van zowel het onderwijs, de economie, de politie als de samenleving. ‘Transformatie gaat in werkelijkheid over het afbreken van het individu, van je alliantie aan ieder ‘oud’ systeem, zoals je familie, je ‘oude’ gedachten, of je geloof… Het is een psychologische techniek die je persoonlijkheid feitelijk afbreekt, en dan weer opbouwt (volgens hun nieuwe normen).’

De ook door premier Rutte gebezigde term ‘institutioneel racisme’ is ‘enkel een excuus om je geest letterlijk te vernietigen. Mao Zedong gebruikte het, Sung gebruikte het, en ook de Nazi’s. Het is een techniek waarmee je persoonlijkheid wordt afgebroken, om je te herbouwen als de nieuwe mens, de nieuwe wereldburger.’

Mens moet samensmelten met A.I.

Daarbij komt ook A.I. (kunstmatige intelligenties) om de hoek kijken. Er komt een (wereldwijde) A.I. politiemacht aan, die niet bestaat uit mensen. Ook drones zullen op zeker moment niet meer door mensen, maar door A.I. worden bestuurd. ‘Ik hoef niet uit te leggen dat je dan een echt gevaarlijke situatie krijgt.’ Nieuw Zeeland heeft onlangs officieel zijn eerste A.I.-politieagent gelanceerd, en in Singapore gebruiken ze inmiddels intelligente robots om social distancing af te dwingen.

Skouras: ‘Dit is in essentie een anti-humane agenda, waarin ze mens met machine (AI) willen samensmelten.’

Door de Covid-19 maatregelen is iedereen tot potentiële vijand van elkaar verklaard. De bedoeling daarvan is dat je zelfs je naaste familieleden en vrienden niet meer vertrouwt. Tegelijkertijd wordt ook onze gezondheid afgebroken, wat volgens Koire een zeer belangrijk onderdeel van het Agenda 21 plan is. ‘Dit is het plan om alles te inventariseren en controleren, inclusief je DNA (vandaar dat de regering aandringt dat zoveel mogelijk mensen zich op Covid-19 laten testen – daarmee kan meteen uw DNA worden afgenomen en opgeslagen).’

Met je ‘sociale krediet status’ zoals in China en straks ook in de VS en Europa moet je ‘bewijzen’ een trouwe en gehoorzame burger te zijn die het ‘waard’ is om in de nieuwe orde te mogen blijven leven. Het systeem doet dat natuurlijk al langer door bepaalde getalenteerde mensen voor te trekken, waar de rest dan voor moet betalen. Het Chinese systeem gaat over de hele planeet uitgerold worden.

Ontvolkingsvaccin

‘De Chinezen stemden er in de jaren ’90 ook mee in om samen met de VS te werken aan een ontvolkingsvaccin.’ Zijn ze daar mee doorgegaan? Is dat vaccin er inmiddels, en wordt het onder een andere naam (misschien wel een Covid-19 vaccin?) aan de mensheid ‘verkocht’? Hoe dan ook, ‘ontvolking is een essentieel onderdeel van het plan.’ Als bepaald wordt dat je niet genoeg waarde hebt, en/of teveel ruimte in beslag neemt, teveel energie gebruikt, teveel water, teveel land, dan moet je worden ‘geïsoleerd’ en verplaatst.

‘Dit is waar de klimaatverandering agenda om draait.’ De Nederlandse boeren kunnen daar over meepraten, want die worden nu in almaar sneller tempo het leven en werken onmogelijk gemaakt door de regering Rutte, die bezig is alle Agenda 21 punten om te zetten in beleid, ongeacht hoeveel welvaart en welzijn dat ons land gaat kosten.

Het overgrote deel van de mensheid zal worden gedwongen in (‘multiculturele’) mega-steden te leven, waarin ieder aspect van ons leven 24/7/365 zal worden gecontroleerd en bestuurd. ‘Dit plan zal letterlijk alle vrijheid compleet van u afpakken. En dit gaat niet over een plan voor de toekomst, maar is iets dat op dit moment al gebeurt. Dit is dus niet pas in 2030 of 2050. 2020 is echt een heel belangrijk jaar. Heel veel van deze plannen worden nu op regionaal niveau uitgerold.’

‘Eerste stap is bewustzijn, tweede stap: kom in actie’

Kunnen we dit nog stoppen? ‘Bewustzijn is de eerste stap van verzet,’ zegt Koire. ‘Actie is de tweede stap.’ Mensen moeten begrijpen dat we nu geconditioneerd worden om passief te blijven, en om te denken dat als we op social media op ‘like’ drukken, we politiek actief zijn. ‘Maar je bent geen politieke activist als je je huis niet verlaat.’ Vandaar al die lockdowns en social distancing – men wil massaal verzet tegen dit Agenda 21 afbraak- en totale controle plan op voorhand illegaal verklaren en onmogelijk maken.

‘En zeg niet dat jouw regering zo slecht is, dat je er niets meer aan kunt doen. Het ziet er vast zo uit, maar dat komt omdat je het zover hebt laten komen. Het zal niet beter worden als je dit gewoon door laat gaan. Daarom denk ik dat je echt je regering moeten ‘innemen’ (lett. occupy, ook ‘in beslag nemen’, ‘bekleden’ of ‘bezetten’). WEES je regering. Ja, we zitten in het Eindspel, en er is niet veel tijd meer over. Dit had je dus al een tijdje geleden moeten doen.’

Mensen moeten Agenda 21 gaan herkennen, ook in hun eigen plaats en regio. Breng het ter sprake in je gemeenteraad. Spreek volksvertegenwoordigers er voortdurend op aan. ‘Waarschijnlijk is ieder punt op de agenda van je gemeenteraad verbonden aan Agenda 21.’ Ze raadt mensen aan om op haar website te kijken en haar boek te lezen, zodat ‘je gaat ontdekken hoe ze de publieke opinie manipuleren, zodat je geen problemen voor hen gaat veroorzaken. Ze willen dat je thuis in je stoel blijft zitten.’

Kom dus in actie, spreek mensen en officials aan, deel flyers uit, deel video’s, schrijf en publiceer erover. ‘Want enkel weten dat dit speelt, zonder er iets aan te doen, is niet meer genoeg. Je moet politiek actief worden, en bereid zijn niet meteen alles van hen over te nemen.’ Zo willen ze de realiteit gaan vervangen door VR (virtual reality), omdat dit het leven zoveel leuker zou maken.’Maar zodra je dat gaat doen, is je leven voorbij. Je moet dus in verzet komen.’

Geloof Wikipedia niet, Agenda-21 is een anti-menselijke agenda

‘Waar je ook werkt, waar je ook bent, praat hierover.’ Veel mensen zullen dat niet leuk vinden, en je niet (meer) aardig vinden. Maar dat moet dan maar, want dit plan is reëel, en wordt op dit moment uitgevoerd, of we dat nu leuk vinden of niet. ‘Agenda 21 is NIET wat Wikipedia u vertelt. Het is NIET vrijwillig, en niet ‘niet-bindend’. Voor u is dit plan verplicht…. Dus laten we dit samen bestrijden. We moeten ons er allemaal tegen verzetten.’

Skouras: ‘Inderdaad. Ze verkopen het als iets dat de wereld, het klimaat, het milieu zal verbeteren en redden. Maar (Agenda 21 / 2030) is een anti-menselijke agenda dit op dit moment wordt uitgevoerd. Dat duistere pad, deze weg naar tirannie, willen wij niet op.’

Het hele interview:

Agenda 21; de opmars naar een nieuwe wereldorde.


Bron:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/agenda-21-samengevat-de-opmars-naar-een-nieuwe-wereldorde/


COVID-19, The Great Reset & het nieuwe normaal
https://wakkeren.nl/covid-19-the-great-reset-het-nieuwe-normaal/

De staat van de economie
https://wakkeren.nl/de-staat-van-de-economie/

Coronavirus (COVID-19) samenvatting
https://wakkeren.nl/coronavirus-covid-19-samenvatting/

Volg ons
Het Hooton Plan – de vernietiging van een compleet volk

Het Hooton Plan – de vernietiging van een compleet volk

Verwatering en balkanisering van Europa in het kader van een eenvormige nieuwe orde, de zegeningen van de slavencultuur.

Er is nog steeds geen vredesovereenkomst gesloten tussen de restanten van het Derde Rijk (nu: BRiD GmbH, ‘Bundesrepublik IN Deutschland’) en 54 natiestaten in de wereld. De belangrijkste landen zijn de VS, Rusland, Frankrijk en Groot Brittannië. Duitsland is daarmee bezet gebied. De VS, de UK, Frankrijk, Polen en Rusland houden nog steeds gebieden in beheer. Dat kan veranderen als er een vredesovereenkomst wordt getekend. De presidenten Trump en Putin hebben aangegeven dit af te willen wikkelen. Of deze geruchten kloppen valt nog maar te bezien. Als het in de VS doorgaat zoals de toestand nu is, is die kans definitief verkeken.

Met angst en beven wordt het herstel van het Duitse keizerrijk door velen tegemoet gezien. Er wordt een onaanvaardbaar herstel van de Duitse economische dominantie gevreesd. Daarnaast komt er een aantal landen in de problemen als het gaat om het herstel van de grenzen van 1914. Gelukkig kwam er een zoveelste gefabriceerde crisis, deze keer een titanengevecht tegen een onzichtbare vijand, welke zich volgens het RIVM thans schuil houdt in het riool, omdat het bovengronds te warm en te licht is. Er zijn teveel bewijzen dat er sprake is van niet veel anders dan een psychologische afleidingsoorlog om de meute van de straat te houden.

Het Hooton Plan

De Europese Unie is een jezuïetenproject, waarvan het nooit de bedoeling kan zijn geweest dit tot een vredelievend einde te brengen. De EU is bedoeld als een wurgpaal voor Duitsland en de Duitsers, die hoe dan ook als eenheid en volk van de aardbodem dienen te verdwijnen. U heeft vast wel eens gehoord van het beruchte Hooton-Plan – wie lasse ich ein Volk verschwinden – bedoeld om het “Duitsche ras” voorgoed te elimineren door het te laten verwateren, te verbannen en verhongeren. Een aanvulling op het idee van Coudenhove-Kalergi, een soort Japanner met uitgesproken racistische denkbeelden. Racisme en kapitalisme gaan goed samen. Het kweken van één ras in een uniforme wereldorde is de natte droom van de uitverkoren boven ons gestelden. Deze racist werd uiteraard gefinancierd door Warburg/Rothschild, naar eigen zeggen:

In de toekomst moest iedereen eigenlijk op hem gaan lijken, qua kleur, hersencapaciteit en uitstraling. Ook makkelijker om deze uniforme mens in de Nieuwe Orde in te passen. De “bio-robotica” als nieuwe wetenschap. Vergeleken met de plannen van Hooton was deze Graaf Coudenhove-Kalergi nog een zachtaardige fantast. Het is vreemd, dat er over deze plannen veel geschreven en gesproken wordt, maar dat er in werkelijkheid een heel ander sociaal experiment aan de orde is, waar je niet over mag schrijven, omdat de bedenker de Joodse religie aanhangt. Earnest Hooton had drastischer methoden voor met name de Duitsers in petto. Deze racist wilde het “oorlogsgen” van de Duitsers met fokmethodes elimineren.

Het Hooton Plan, samengevat in 4 maatregelen

  1. Alle Nazileiders en partijleden moeten worden geëxecuteerd of levenslang worden opgesloten in werkkampen. Legerofficieren dienen allemaal uit Europa te worden verbannen.
  2. Het Duitse leger moet voor een periode van 20 jaar worden ingezet in landen om te helpen de verwoestingen te herstellen. Ze moeten niet worden behandeld als krijgsgevangenen of misdadigers, maar betaald en strikt bewaakt. Ze mogen ook worden genaturaliseerd bij goed gedrag. De vrijgezelle arbeiders mogen trouwen met vrouwen van het land waar ze werken. Kinderen mogen na een bepaalde termijn met hun vaders worden herenigd. De vader mag niet naar Duitsland terugkeren. De bedoeling van deze maatregel is het terugdringen van de geboorten van “zuivere Duitsers” en het neutraliseren van de spreekwoordelijke Duitse agressiviteit. Dit dient te gebeuren door “outbreeding”, het “ontnationaliseren” van de geïndoctrineerde personen.
  3. Het ontmantelen van het “Deutsche Reich” in verschillende deelstaatjes, naar de grenzen van de oorspronkelijke “Länder”. Na bepaalde tijd onder het bewind van de Geallieerden te hebben gefunctioneerd, kunnen deze staten een eigen (non-fascistische) regering kiezen. Het doel van deze maatregel is het vernietigen van het raamwerk, waarin de Duitse agressie steeds tot uitbarsting is gekomen.
  4. Gedurende de bezetting en het regime van de afzonderlijke deelstaten door het leger en staf van de Geallieerden, moeten de bezettende militairen worden aangemoedigd te trouwen met Duitse vrouwen en zich permanent in vestigen in de deelstaten. Gedurende deze periode moet ook immigratie worden gestimuleerd van niet-Duitse bevolkingsgroepen, speciaal van het mannelijk geslacht.

Direct na de oorlog werd al een begin gemaakt met het indammen van het Duitse oorlogsgen door etnische zuiveringen en het inrichten van krijgsgevangenkampen als vernietigingskampen. Direct na de capitulatie werd door de geallieerde opperbevelhebber Eisenhower een bevel uitgevaardigd in het Engels, Frans en Pools om voedsel onder de lokale autoriteiten te verdelen:

“… under no circumstances may food supplies be assembled among the local inhabitants in order to deliver them to the prisoners of war. Those who violate this command and nevertheless try to circumvent this blockade to allow something to come to the prisoners place themselves in danger of being shot….”

Eisenhower’s Starvation Order 1945

Meer dan 9 miljoen Duitsers stierven als gevolg van de opzettelijke geallieerde uithongering- en zuiveringspolitiek, direct na de capitulatie op 8 mei 1945. Een kwart van de Weimar Republiek werd geannexeerd, zodat 15 miljoen Duitsers naar de huidige Bondsrepubliek werden verjaagd. De grootste etnische zuivering in de geschiedenis. Meer dan 2 miljoen mensen, inclusief vele kinderen, zijn gestorven in Poolse concentratiekampen en elders. Deze genocide is uiteraard niet in de overwinningslectuur van de zegevierende geallieerden opgenomen.

Een goed begin

De “Endlösung” van de heer E. Hooton, afgestudeerd antropoloog aan de Harvard Universiteit kende dus een vliegende start. Velen zullen zich de laatste jaren hebben blind gestaard op de ongelooflijke stroom mannelijke “vluchtelingen” om toch vooral ook nog punt 4 te implementeren. Maar het is al veel eerder begonnen, één op de drie Duitsers heeft al een migrantenachtergrond. Dat betekent dus, dat er 54 miljoen autochtone Duitsers zijn en 27 miljoen allochtone Duitsers. Er is een heel ander land ontstaan, dat valt aan de hand van nuchter cijferwerk niet te ontkennen.

“Ons” land zat gelukkig aan de goede kant van de frontlinie, maar veel anders is het hier ook niet. Gemeten naar de stand van vandaag zijn er 4 miljoen autochtone Nederlanders ingeruild voor 4,5 miljoen allochtone Nederlanders, dat is dus een kwart van de bevolking. Nederland zat in de 50-er jaren overvol, dus men moest mensen kwijt. Maar in werkelijkheid werd bijna simultaan ruimte gemaakt voor de gastarbeiders.

De bevolking van Nederland groeit in honderd jaar bijna twee maal zo snel als de rest van Europa. Wat is er met ons aan de hand? Als u wilt weten waarom het in ons land zo vreemd is gelopen met die bevolkingsexplosie, dan raden we u aan op deze link te klikken: Bevolking NL

Nord Rhein Westfalen wil de grondwet wijzigen.

Deze schijnbeweging is een merkwaardige. Eén van de rijkste deelstaten van de BRiD wil zich afscheiden en zich aansluiten bij het “land” EU Brussel. De EU is echter geen staat of statenbond, maar een Unie, een vereniging. Door zich te onderwerpen aan Brussel, zal Nord Rhein Westfalen financieel compleet worden leeggezogen. Een referendum zal dit plan van beroepspolitici dus met grote zekerheid torpederen. Waarom? Een paar voorbeelden.

Duitsland (BRiD GmbH) sponsort voor het grootste deel de EU. De bevolking heeft niets in te brengen, anders dan wat gemopper in de marge. Dat gemopper bestaat onder anderen uit het ventileren van jaloezie jegens een land als Italië, waar ze zo graag op vakantie gaan. Duitsland heeft een BNP van bijna 4 biljoen euro, Italië nog geen 1,9 biljoen euro. De Italianen gaan met 62 jaar met pensioen, de Duitsers met 68 jaar. Een Italiaan ontvangt maandelijks € 1750,- staatspensioen, een Duitser € 1230,-. Als Nord Rhein Westfalen zich aansluit bij de EU staat, is 100% zeker dat die verhouding alleen maar slechter wordt. Het is onbegrijpelijk dat Duitsland zich niet van de EU afscheidt. Voor ons zeer begrijpelijk, natuurlijk, als bezet gebied heb je nu eenmaal naar de pijpen van de bezetter te dansen.

De bezetter sinds 1945 van de deelstaat Nord Rhein Westfalen is het Verenigd Koninkrijk/Canada.

Het Verenigd Koninkrijk lijkt sinds enige tijd zonder staatshoofd te zitten. Het Huis Windsor was van oorsprong het Duitse Huis Von Saxe-Coburg Gotha. Er gaan geluiden dat deze kliek ten onrechte op de Britse troon zit. We weten niet precies wat er achter de coulissen gebeurt, maar Elisabeth II vertoont zich niet meer met een kroon op het hoofd. Het Windsor embleem is van Buckingham Palace verwijderd. Als het Britse koningshuis wordt uitgeruimd, betekent dat nogal wat voor de Dominions als Canada, Australië, Nieuw Zeeland en talloze eilandenrijkjes, die dan allemaal kunnen worden omgebouwd naar een republiek en de Britse gouverneurs-generaal als gewezen werkelijke machthebbers naar huis kunnen sturen.

De vraag dringt zich dan op, wat er op deze manier van de constructie BRiD overblijft. Frankrijk zou ambities kunnen krijgen om het Saarland maar weer eens te annexeren. Bayern zou zich bij Oostenrijk willen aansluiten, hoewel de onafhankelijkheidsambities van Bayern vrij sterk zijn ontwikkeld. Dit soort ondermijnende krachten stelt alles in het werk om te voorkomen dat het keizerrijk weer wordt hersteld. Omdat het fenomeen referendum in Duitsland niet aan de orde is – het is immers al een democratie – kan het BRiD-management doen en laten wat het wil. Na groen licht van Washington. Overigens moet de EU dan ook het (door de Nederlanders afgekeurde) bedrijfsreglement wijzigen om “staat” te worden.


Bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/07/19/het-hooton-plan-de-vernietiging-van-een-compleet-volk/
Nog een interessante bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2017/11/08/de-nederlandse-bevolkingsexplosie/

Volg ons
Waarom geneeskunst is vervangen door symptoombestrijding

Waarom geneeskunst is vervangen door symptoombestrijding

Als u zich afvraagt waarom er in regering en parlement alleen nog maar gelijkgeschakelde kartel-slaven de dienst uitmaken en waarom het lijkt alsof we ook al in een eenpartijstaat zitten, moet u even verder lezen.

Een lesje echte geschiedenis.

Je wordt tegenwoordig als een zweverige dilettant beschouwd als je begint over geneeskrachtige kruiden, holistische dokters en Germaanse geneeskunst. Je wijkt af van het algemeen gangbare van de laatste eeuw. De medische wetenschap heeft de geneeskunst vervangen en de generaties die er mee zijn opgegroeid weten al niet beter meer. Hoe kan dat en hoe is dat begonnen? [Gedeeltelijk overgenomen van World Affairs.]


John Davison Rockefeller (1839-1937) was de zoon van William Avery Rockefeller, een veroordeelde kwakzalver en gevluchte verkrachter. Hij leende zijn zoon John een paar duizend US dollar om een oliebron te gaan exploiteren. Met roofpraktijken, uitbuiting, moordpartijen en veel geluk werd hij Amerika’s eerste miljardair, omdat hij zich had geschikt naar het Wallstreet kartel van Rothschild c.s. Als geboren monopolist was hij dag en nacht bezig zijn concurrenten uit te roeien. Rond 1900 had hij controle over 90% van alle Amerikaanse olieraffinaderijen via zijn oliemaatschappij Standard Oil, later opgesplitst in diverse andere oliemaatschappijen.

Omstreeks diezelfde tijd ontdekten wetenschappers, dat er talloze chemische producten konden worden gemaakt uit olie. De eerste soort plastic dat werd gemaakt was “bakeliet” in 1907. Wetenschappers ontdekten ook allerlei soorten vitamines en gingen ervan uit, dat farmaceutische medicijnen ook uit aardolie konden worden gemaakt.

Bij Rockefeller ontwikkelde zich het plan om na de monopolisering van de olie-industrie hetzelfde te doen met de chemische en de daaraan gerelateerde farmaceutische industrie. Omdat het nieuw was, konden alle producten worden gepatenteerd en daarmee de prijzen worden gedicteerd.

Er was wat betreft de farmaceutische industrie één probleem, namelijk het gebruik en de populariteit van natuurlijke geneesmiddelen. De helft van de artsen in de VS praktiseerden de holistische wetenschap en pasten die dan ook veelvuldig toe. Er werd gebruik gemaakt van geneeswijzen die uit Europa waren meegekomen én de fabelachtige kennis van de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika. Rockefeller zocht naar een manier om van deze concurrenten af te komen.

Hij klopte aan bij zijn collega “Robber Baron” Andrew Carnegie, die de staalindustrie had weten te monopoliseren. Carnegie had al een “filantropische stichting” in het leven geroepen om belasting te ontduiken en zijn belangen via slinkse omwegen te behartigen. Er werd een geheim plan bedacht, met als eerste stap het creëren van een probleem. Een zekere Abraham Flexner kreeg de opdracht om het hele land af te reizen en een inventarisatie te maken van de medische toestanden op universiteiten en ziekenhuizen. Hij stelde een rapport op, waarin het nieuwe “probleem” werd geanalyseerd: het Flexner Report.

Met name zwarte artsen zouden volgens deze Duits-joodse racist verantwoordelijk zijn voor nogal wat problemen bij het edele Europese ras. Uit dit rapport blijkt dat de neger in het algemeen moest worden her-opgevoed:

The practice of the Negro doctor will be limited to his own race, which in its turn will be cared for better by good Negro physicians than by poor white ones. But the physical well-being of the Negro is not only of moment to the Negro himself. Ten million of them live in close contact with sixty million whites. Not only does the Negro himself suffer from hookworm and tuberculosis; he communicates them to his white neighbors, precisely as the ignorant and unfortunate white contaminates him. Self-protection not less than humanity offers weighty counsel in this matter; self-interest seconds philanthropy. The Negro must be educated not only for his sake, but for ours. He is, as far as the human eye can see, a permanent factor in the nation

Dit Flexner Rapport heeft de basis gelegd voor de medische wetenschap zoals we die nu kennen, wereldwijd. Uiteraard werd het “probleem” uit de doeken gedaan als een “oplossing” in de vorm van een advies om de medische stand te stroomlijnen, aan regels te onderwerpen en de kennis te centraliseren. Natuurlijke geneeswijzen en homeopathie werden belachelijk gemaakt en zelfs gedemoniseerd als zou de mensheid aan dat soort kwakzalverij ten onder gaan. Het ging zelfs zover, dat dokters werden aangeklaagd en gevangenisstraffen kregen opgelegd, niet op basis van wetgeving, maar op basis van de aloud toegepaste inquisitie. Uiteindelijk is het nog net niet verboden, dat hebben we te danken aan de onderbouwing die de “nieuwe wetenschap” gebruikte om vertrouwen te wekken.

Om de overgang naar de nieuwe wetenschap voor artsen en hoogleraren te vergemakkelijken, doneerde Rockefeller meer dan US$ 100 miljoen aan universiteiten en ziekenhuizen. Dat gulle gebaar liet hij door een door hemzelf in het leven geroepen filantropische instelling doen, een stichting met de naam “General Education Board”. Het gevolg was, dat de hele medische wereld in korte tijd was gelijkgeschakeld, op allerlei gebied. De studenten leerden nu allemaal hetzelfde en de “medische wetenschap” ging nu alleen nog maar over gepatenteerde chemische medicamenten.

Wetenschappers ontvingen gigantische financiële steun met wetenschappelijk onderzoek hoe planten allerlei ziekten konden genezen. Maar dat was alleen om aan te kunnen tonen, dat bepaalde chemische stoffen in die planten effectief waren voor de genezende werking van de plant. Vervolgens werden dan deze geïdentificeerde chemische substanties door de chemische industrie gekopieerd – wat slechts ten dele lukte. Gelijkaardige chemische verbindingen, maar nooit identiek en altijd gepatenteerd.

Nu, meer dan 100 jaar later, komen artsen van de lopende band die totaal niets weten van voeding, geneeskrachtige kruiden en holistische praktijken. Ze weten zelfs niets van vaccins en vaccinaties. De hele wereld is nu afhankelijk van peperdure gepatenteerde medicijnen, die door chemische bedrijven worden geproduceerd.

Een land als de VS spendeert 15% van het Bruto Nationaal Product aan der “gezondheidszorg”. De focus ligt niet op de oorzaak, maar op symptoombestrijding. Dit is een bewuste keus, het genereert continuïteit in de patiëntenstroom. Daarom zijn ziekten als kanker, diabetes, autisme, astma en zelfs de gewone griep niet te genezen, alleen te bestrijden.

Waarom is genezing niet mogelijk? Omdat dit hele systeem is opgezet door een olieboer en een ijzerhandelaar en niet door artsen.

Voor de zekerheid heeft John D. Rockefeller in 1913 ook maar even de American Cancer Society opgericht.


U ziet, alles draait om centralisatie, monopolisering en gelijkgerichtheid. Alle lijnen komen samen in de top, krijgen daar de instructies en het lijkt vervolgens alsof we hebben te maken met verschillende belangengroepen. Regering en parlement bungelen ergens onderaan in deze hiërarchie.

Je kunt dit bijna “Medisch Communisme” noemen.

Het draait bij de communisten uiteindelijk om totale controle, centralisatie en de eliminatie van het middenkader. Daardoor kan vanuit de top alles worden gedirigeerd, de media, het medische kartel en de natiestaten. Figuurtjes als Rutte of De Jonge doen simpelweg wat het Hoge Politbureau hen opdraagt. Zelf nadenken is in Den Haag volledig afgeschaft en dat verwachten ze dus ook van het onderliggende gepeupel.

Vroeger werden mensen communist, omdat het kapitalisme moest verdwijnen ten faveure van het proletariaat. Althans zo werd het “verkocht”. Karl Marx en Friedrich Engels kwamen uit de bovenklasse en werden gefinancierd door de bankelite om een verhaaltje voor de onderklasse te schrijven, waarmee alle neuzen dezelfde kant op werden gericht. Het proletariaat vervloekte de middenklasse. Het werkelijke communisme is gebaseerd op een Vaticaanse wereldorde van “een-heid”. Eén centrale bank was daar een voorbeeld van. De communisten die de Commune van Parijs in 1871 organiseerden, hadden de Rothschild banken in hun macht, inclusief de Franse Centrale Bank. Speciale eenheden van de Commune legden een cordon om de banken heen, met als doel het proletariaat van de goudkluizen weg te houden. De Commune was een volksopstand, wat zou je het eerst doen als je een bank in het vizier krijgt? Leeghalen, niet beschermen tegen het gepeupel, toch!

Door dit medische communisme is het mogelijk dat het proletariaat zich nu maanden aan een stuk op laat sluiten, de 15 decimeter flauwekul te accepteren en zelfs met CO2-lapjes voor het gezicht te gaan lopen. Wij zijn gelijk, wij zijn dus vrij….. De “obedient workers” van George Carlin.

De oude geneeskunst is vervangen door de medische wetenschap die aan gepatenteerde symptoombestrijding doet. Het levert miljarden op, het is ondenkbaar dat er wetten worden aangepast om dat soort praktijken te verbieden. Dat zullen wij zelf moeten doen door ze onwettig te verklaren en het recht in de republiek te herstellen.

Dit lesje geschiedenis leert ons dus dat de huidige medische wetenschap is gefundeerd op olie en ijzer. Gemonopoliseerd en gepatenteerd, een miljardenbusiness. Later zal ook nog eens de hennepteelt worden gedemoniseerd ten behoeve van de ijzerhandel en het medische kartel.


Bron:
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/07/17/waarom-geneeskunst-is-vervangen-door-symptoombestrijding/


Rockefeller Medicine – History of how holistic medicine was removed.

Hier ben ik de video tegengekomen:

The Rockefellers Sinister Agenda to Destroy Holistic Medicine (Video)
https://beforeitsnews.com/health/2020/03/rockefellers-sinister-agenda-to-destroy-holistic-medicine-video-3013058.html


Debunking Germ Theory – Louis Pasteur Admitted He Was Wrong


The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it – Aajonus Vonderplanitz

Volg ons