Selecteer een pagina
De onsterfelijke ijsbeer

De onsterfelijke ijsbeer

Marcel Gelauff.

Climategate.nl heeft in het verleden herhaaldelijk gewezen op de misleidende klimaatpropaganda van het NOS-journaal. De NOS heeft dit altijd ontkend.

Onlangs heeft de chef van het NOS-journaal, Marcel Gelauff, zich in een praatprogramma beklaagd over de kritiek op het journaal, die volgens hem vooral uit FvD- en PVV-kringen zou komen.

Maar hij zou misschien beter de hand in eigen boezem kunnen steken. Want een paar dagen geleden was het weer ráák. In dit geval bracht de NOS opnieuw kritiekloos een fantasieverhaal over zielige uitstervende ijsberen. Zie hier.

Kunnen we nog een goed onderbouwd tegengeluid verwachten? Ja, hier op Climategate.nl! En bij de NOS? Vergeet het maar!

Het houdt maar niet op – niet vanzelf.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Hoera hoera, daar is ie weer de uitstervende ijsbeer, de Ursus fraudulus:

Foto: Facebook.com

IJsberen kunnen mogelijk al voor het einde van deze eeuw uitsterven als gevolg van de klimaatverandering. Een nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kans groot is dat het roofdier binnen de tijdspanne van een mensenleven nagenoeg is verdwenen, tenzij er meer wordt gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan.

Bron.

Eerst was het 2030, nu maar liefst 2100. Dit spreekt boekdelen over de onzekerheid en de validiteit van de toegepaste modellen. Hoe groot is die kans en hoe groot is de onzekerheidspluim bij die laatste prognose? Heeft de wetenschappelijke redactie van de NOS hier klaarheid over? Ik vrees het ergste. Wat heeft men nu weer bedacht?

Polar bears (Ursus maritimus) require sea ice for capturing seals and are expected to decline range-wide as global warming and sea-ice loss continue1,2. […] Our model captures demographic trends observed during 1979–2016, showing that recruitment and survival impact thresholds may already have been exceeded in some subpopulations. It also suggests that, with high greenhouse gas emissions, steeply declining reproduction and survival will jeopardize the persistence of all but a few high-Arctic subpopulations by 2100. Moderate emissions mitigation prolongs persistence but is unlikely to prevent some subpopulation extirpations within this century. […] We established base-lines for each of these with measurements from bears that were already forced to fast annually for extended periods in the Western Hudson Bay subpopulation

Bron.

De echte ijsbeer wil maar niet uitsterven, maar gedijt prima na het verbod op de jacht sinds 1970. Het jeukt nu van de ijsberen in het Arctische gebied. Hoe komt dit?

De heersende hypothese, weerlegd door de expert Susan Crockford, was dat door het afnemende zomerijs zeker twee derde van de ijsbeerpopulatie het loodje zou leggen ergens rond 2040. Deze ijssituatie deed zich al in 2012 voor, maar de populatie was inmiddels verzesvoudigd. De denkfout, zo stelde Crockford vast, was namelijk dat ijsberen zich in het voorjaar voeden met vette onervaren zeehondwelpen op of vlakbij het broze voorjaarjaarsijs voor de rest van het jaar. Niet in de zomer en met ervaren zeehonden die zich niet zo makkelijk laten verschalken. Ofwel een vaarwel voor een argument dat genoemde NGO’s, naar nu is gebleken, onterecht gebruikten om kinderen te indoctrineren.

Bron.

Vond men dit een interessante wetenschappelijke ontdekking? Nou nee, wel een heel ongemakkelijke. Zo ongemakkelijk dat een alarmistische groepering in een Pavlovreactie zelfs een wetenschappers onwaardige poging lanceerde om Crockford te discrediteren.

Zie hier.

Een kenner van het klimaatdebat reageerde als volgt:

De auteurslijst is heel opmerkelijk: veel Nederlandse auteurs dan wel werkzaam bij Nederlandse onderzoeksinstituten. Een aantal heeft zich tot dit moment nooit actief gemengd in het klimaatdebat en zijn biologen of ecologen, geen sociologen. En dit is toch echt een sociologisch onderzoek, ook al is het gepubliceerd in een biologisch tijdschrift. Meer bekende namen zijn:

Verheggen – op Climategate.nl welbekend
Kampen – die geen affiliatie heeft maar zich wel onder de reaguurders van het blog van Verheggen bevindt
Crowther – ook alarmist, werkzaam KNAW-NIOO
Nuijten – duurzame top 100

De rest uit het buitenland zijn vriendjes van Verheggen uit de ‘clan’ rondom Mann, Cook, Lewandowsky & Co

– Lewandowsky
– Stirling
– Balgopal
– Armstrup
– Mann

Hun betoog werd dan ook binnen de kortste keren aan flarden gescheurd door experts. Mann is de uitvinder van de frauduleuze hockeystick. Armstrup is gefrustreerd zich in Crockford zijn meerdere te moeten erkennen. Kortom, een dubieus gezelschap, dat persoonlijke discussie liever uit de weg gaat en alleen de eigen obsessie nastreeft c.q. het eigen verdienmodel verdedigt.

Hun reactie legt dit bloot, anders waren ze wel als normale wetenschappers met Crockford persoonlijk in debat getreden. Vanzelfsprekend is hier geen sprake van correcte wetenschapsbeoefening, maar van dezelfde religieuze aard als die rond de heksenvervolging en die van Galileo. De Verlichting is klaarblijkelijk aan deze hedendaagse doempredikers voorbij gegaan.

Weer gaat het over het zomerijs. Hier zit de tweede fout, want er is niets onnatuurlijks aan de hand met het zeeijs in de zomer. Sinds 2012 is de ijsbedekking weer gestegen na een afname sinds het begin van de satellietwaarnemingen in 1979. Zie voor interactieve kaart (te openen mogelijk in Edge). September 2020 moeten we nog afwachten. Saillant is dat de metingen begonnen toen de ijsbedekking op een piekhoogtepunt was.

Hier.

De derde fout is dat er van modellen wordt uitgegaan, terwijl bekend is dat klimaatmodellen de invloed van CO2 systematisch veel te hoog taxeren. Daarbij is het ongeloofwaardig dat die modellen de situatie over 80 jaar nauwkeurig kunnen voorspellen. Zie ook hier. De levensvatbaarheid van modellen is in de praktijk maximaal 5 jaar, waarna de onzekerheidspluim te breed wordt. De auteurs van het Nature-artikel pretenderen dus een kennis die zij niet kunnen waarmaken.

De vierde fout is 1 subpopulatie (Western Hudson Bay), van de 19, als leidend te nemen in het model. Dit is werken naar de gewenste alarmistische uitkomst toe, geen wetenschapsbeoefening. Ze spreken over 6 graden C stijging! Speculerend alarmisme van het kaliber Minnesma dat niemand kan waarmaken. Een schamele vertoning van persoonlijke wrok, onprofessionele wetenschapsbeoefening en achterliggende ideologie, dan wel veiligstellen van het verdienmodel.

Met dit in gedachten lezen we:

The outcome of this new model suggests that several polar bear populations in Canada (but especially Southern Hudson Bay, Western Hudson Bay, and Davis Strait), are particularly vulnerable to catastrophic decline over the next few decades and concludes that virtually all 19 subpopulations will be on their way to extinction by the end of the century unless the world drastically and immediately reduces its production of human-produced CO2. […] However, zoologist Susan Crockford has pointed out that the creators of this new model incorrectly used the widely discredited RCP8.5 climate scenario. The RCP8.5 climate forecast was recently exposed in a peer reviewed paper published earlier this year by Zeke Hausfather and Glen Peters as being an implausible ‘worst-case’ scenario that assumes an unrealistic 500% increase in coal and a 6 degree C rise in global temperature by 2100. This alone is enough to discount the polar bear prediction as scientifically implausible. Crockford also notes that the paper uses only polar bear data from Western Hudson Bay (a subpopulation that is far from typical) as a proxy for all polar bear subpopulations worldwide.

Bron.

We zien weer de koppeling aan menselijke emissies, dus schuldgevoel aanpraten. De auteurs kunnen weer een poos verzekerd zijn van onderzoeksgeld. Zie deze grap over de onderzoekster die EU-subsidie zocht voor haar project: de invloeden gedurende de afgelopen 2000 jaar op de ontwikkeling van de Inuit-talen. Verzoek werd afgewezen. Op advies hernieuwd verzoek: de invloed van het klimaat gedurende de afgelopen 2000 jaar op de ontwikkeling van de Inuit-talen. Verzoek gehonoreerd met ruime subsidie.

Wat een schijnwereld die van het klimaatalarmisme! Geen voorspelde ramp is ooit uitgekomen, fraude (Mann en hockeystickgrafiek) en bedrog (97%-consensus), falende klimaatmodellen en eenzijdigheid van media. Welkom in deze schijnwereld van de NOS die al dit alarmisme klakkeloos en kritiekloos propageert. Zit de wetenschappelijke redactie van de NOS maar wat te slapen of volgen zij de beleidsoekaze van Hagoort zonder zelf na te denken?

De voormalige baas van de NPO Hagoort stelde herhaaldelijk: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Bron.

En nu lezen we dit: De NOS-redactie is volstrekt onafhankelijk. Gelauff geeft PVV en Forum de schuld van anti-NOS sentiment. Heel zwak om de schuld bij anderen te leggen waar men zelf faalt en zich bovendien te verschuilen achter het IPCC.

Is Gelauff het kritisch denken van echte journalistiek en het eenzijdige Hagoort-beleid vergeten? De vrijwel dagelijkse propaganda van de NOS begint inderdaad trekken te krijgen van agitprop. Zoiets onwaardigs doe je alleen als er sprake is van het in standhouden van een verdienmodel, hier belastinggeld als subsidie, of het ontkennen van meetgegevens die wijzen op het falen van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) en dus gezichtsverlies van de NOS.

In mei 2017 hebben De Groene Rekenkamer en Climategate.nl een klacht ingediend tegen het NOS-journaal bij de ombudsman (een vrouw) van de NOS vanwege tendentieuze klimaatberichtgeving. Die klacht is destijds afgewezen door hem (haar). Er is sprake van een cirkelredenering, omdat het aan de NOS is om de vraag te stellen of het allemaal wel zo is als wordt rondgebazuind. Ik geloof dat het IPCC gelijk heeft omdat ik geloof dat die de beste argumenten heeft. Omdat Hagoort dat vond?

De vraag rest wat de NOS moreel verantwoordelijk acht in de geest van haar verantwoordelijke positie. Naarmate feiten de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) meer en meer weerleggen, nemen de pogingen om die hypothese, lees: verdienmodel, overeind te houden, steeds onwetenschappelijker, zo niet verkrampter trekken aan. Ideologisch gedreven sentimenten, groeiend inzicht op het verkeerde paard te hebben gewed en angst voor verlies van inkomsten. Conclusie:

Op de Noordpool zwerven talloze ijsberen ook in Groenland nabij het stadje Narsasuaq;

die smullen van vette zeehondpuppies uit ieder voorjaarsijswak;

de ijsberen krijgen steeds meer soortgenoten;

maar volgens pseudo-wetenschappers gaan alle ijsberen naar de kloten;

alle ijsberen schudden meewarig de kop,

die lui en de NOS houden de waarheid onder hun plak.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).


Bron:
https://www.climategate.nl/2020/07/de-onsterfelijke-ijsbeer/